Archiv

. Skořepová Anna – Hrabalová Olga (28/ 09/ 1982)

O svém švagrovi nemůže sdělit téměř nic, již si o něm mnoho nepamatuje. Nezůstali po něm ani žádní potomci. Uvádí některé životopisné údaje o své sestře Marii Húskové a o svém švagrovi Ladislavu Húskovi. Zmiňuje, že se L. Húska zajímal o lidovou píseň již počátkem první světové války. Doporučuje se v případě potřeby dalších informací o L. Húskovi obrátit na A. Frolku.

. Ústav pro lidovou píseň – Frolka Antoš; Húska Ladislav (17/ 03/ 1951)

Žádost o zaslání písní, které A. Frolka nasbíral s Ing. Húskou jednak ve Velkém Beranově, jednak na Podluží. Musí o nich být podána zpráva na výborové schůzi a mimoto v obvyklé zprávě, kterou posílají za každé čtvrtletí ministerstvu školství, věd a umění. Jedná se o úřední kontrolu jejich plánovaných prací.

. Státní ústav pro lidovou píseň – Frolka Antoš (16/ 06/ 1955)

Upozornění „základny“, že doposud nebylo Frolkou dodáno vyúčtování cestovní zálohy z 1. Února ve výši 300 Kčs. Na později poskytnutou zálohu předložil účet (zbytek ve výši 16,10 Kčs si může vyzvednout v ústavu), ale zálohu z 1. února prý dosud nevyúčtoval. Ústav rovněž postrádá jeho zprávu o sběru písní v lednu a v únoru, na něž byla vykázána mimořádná odměna za pracovní výkon ve výši 240 Kč s. Frolkou zaslaný výčet dnů s údaji, kde se který den zdržoval, není považován za zprávu o pracovním výkonu.

. Kynčl Rudolf – Gregor Alois (20/ 02/ 1942)

Podává zprávu o své činnosti pro ministra školství a národní osvěty, pro předsedu ÚpLP, prezídium Národopisné Moravy a pro okresní školní výbor v Hodoníně. Uvádí, jaké lokality navštívil, se kterými školami spolupracuje atd. Zdůrazňuje, že škola má za úkol nejen zachovávat, ale i oživit. Svůj kraj považuje za nejzachovalejší národopisnou rezervaci. Prosí, aby byl prostřednictvím MŠaNO jmenován národopisný odborník jako úřední dozor a aby bylo sloučeno Strážnicko s Ostrožskem.

. [ČSAV, Kabinet pro ethnografii a folkloristiku] – Frolka Antoš (09/ 03/ 1956)

Potvrzení vzájemné úmluvy ze 7. 3., na základě níž připraví A. Frolka spolu s ing. L. Húskou výběr „nejcennějších a nejtypičtějších písní z Podluží“, v počtu asi 600 – 700 variant. Rukopis by měl být hotov nejpozději do konce června 1957. Vzhledem k závazné dohodě ústavu a Státního nakladatelství o tom, že bude ústav lektorovat každou sbírku z Moravy, která bude zařazena Státním nakladatelstvím do edičního plánu, bude potřeba, aby A. Frolka a L. Húska odevzdali rukopis včas k nahlédnutí. V zájmu hladší spolupráce je doporučeno, aby se sběratelé s ústavem dohodli na podrobnostech, které se týkají základního uspořádání sbírky, vnější úpravy a pasportizace písní. Ústav v tomto směru očekává adresátovy návrhy.

. Frolka Antonín – Vetterl Karel (21/ 08/ 1960)

Pro pracovní úkoly se musí zříci uspořádání sbírky (která musí být dodána ještě tohoto roku do nakladatelství), tuto práci převezme Dušan Holý. U pí Húskové si má D. Holý vyzvednout výpisy za sbírek, které ing. Húska pořídil ke srovnání a má se s ní dohodnout na spoluautorství ing. Húsky na sbírce.