Archiv

. Wiedermann František – Souček Stanislav (30/ 12/ 1932)

Profesor státního reálného gymnázia v Zábřehu a jednatel Krajinského muzejního spolku tamtéž (František Wiedermann) oznamuje, kým a čím byl pověřen. Neobdržel odpověď od ČAK. Navrhuje Stanislavu Součkovi vypravěče a zpěváky z dolního a horního Zábřežska. Výslovnost ověří pamětníky. Žádá bližší informace. Lituje, že Šilpersko (Štítsko) a Uničovsko nebudou zastoupeny. Jmenuje instituce, které by na fonografické akci participovaly.

. Wiedermann František – neuvedeno (09/ 01/ 1933)

Profesor státního reálného gymnázia v Zábřehu a jednatel Krajinského muzejního spolku tamtéž (František Wiedermann) informuje o programu produkce vypravěče a zpěváka, texty může zaslat. Repertoár dalšího vypravěče a zpěváka poslal řídící učitel ze Svébohova Bohuslavu Indrovi. B. Indra má zamluveného odborného učitele ze Zábřehu. Doporučuje zachycení dialektu z Dubicka. Prosí o odpověď obratem, písemný kontakt je zdlouhavý. Dále prosí příště reflektovat Uničovsko a Šilpersko.

. Burian Jan – [Gregor Alois] (11/ 12/ 1932)

Jan Burian oznamuje Aloisi Gregorovi, že nemá odpověď z Konice, kde je jiná výslovnost dialektu. Stařenky nelze dopravit do Prahy. Ptá se pro případ nesehnání mladších zpěvaček z Bouzovska, nemohl-li by poslat syna, jež mluvil zdejším dialektem. Navrhuje vyprávění o nebožtíku cimbalistovi Tomáškovi: „Jak přešil vo baso, kdež hrál z mozekantama békovi marš z Konicka nebo Jak se staré mozekant Hendrech bál docha z Bouzovska.“ Zpívat by se mohla píseň z kraje. Prosí o strpení.

. Rohel Jan – Hrabalová Olga (07/ 04/ 1983)

Sděluje, že navštívil Jaroslava Vavříka, aby získal potřebné údaje pro slovník sběratelů (uvádí je v příloze). Na získání údajů o J. Karkoškovi z Petřvaldu již nemá čas, snad by mohl pomoci Miroslav Malura z Vlastivědného muzea okresu Karviná nebo Karel Jiřík z Archivu města Ostravy. Uvádí údaje k publikační činnosti J. Karkošky a opravuje údaj k Františku Černému – Moravskoslezský deník nevycházel v Opavě, ale v Ostravě.

. Kraus Bohuslav – Hrabalová Olga (15/ 07/ 1982)

Byl požádán Pavlem Markem, pracovníkem prostějovského muzea, aby vyhověl adresátčině žádosti týkající se údajů o J. Markovi, s nímž není P. Marek nijak spřízněn. Uvádí životopisná data k této osobě včetně bibliografických údajů. V souvislosti se sběrem písní připomíná další významné osobnosti Prostějovska a zmiňuje historické zprávy o písňových záznamech z této oblasti.