Archiv

. Prášek Martin – [Souček Stanislav] (06/ 04/ 1930)

Reaguje na dopis za 13. 1., v němž byl odesílatel požádán, aby zápisy písní opatřil i nápěvy. Asi 100 písní má již s nápěvem, zbylých 100 srovná s variantami v Kuželově a doplní k nim nápěvy. Prosí o zálohu 300 Kč na výlohy pro sebe a pro kolegu, který provede notaci.

. Pospíšil František – Janáček Leoš (03/ 05/ 1911)

Děkuje za zaslaný honorář a za zmínku v Lidových Novinách. Prosí o další částečnou náhradu výloh na Slovácku – výzkum tance si vyžádal mnohých nákladů. Získal by tak prostředky k další sběratelské práci zaměřené na charvatské a hanácké písně.

. Pospíšil František – Janáček Leoš (15/ 06/ 1911)

Vyjadřuje vděk Komisi [pracovnímu výboru] za úhradu jeho nákladů, díky čemuž může pokračovat ve svých studiích. Sděluje, že zaslechl v Luhačovicích z různých stran projevy antipatie vůči své osobě, stěžuje si proto adresátovi a prosí jej, aby ho včas na podobné jednání upozornil.