Archiv

. Kraus Bohuslav – Hrabalová Olga (15/ 07/ 1982)

Byl požádán Pavlem Markem, pracovníkem prostějovského muzea, aby vyhověl adresátčině žádosti týkající se údajů o J. Markovi, s nímž není P. Marek nijak spřízněn. Uvádí životopisná data k této osobě včetně bibliografických údajů. V souvislosti se sběrem písní připomíná další významné osobnosti Prostějovska a zmiňuje historické zprávy o písňových záznamech z této oblasti.

. Válek Josef – [Janáček Leoš] ([neuvedeno])

Sděluje, že se Matouš Václavek a Michal Urbánek ptají po písních a tancích z výstavy. Chystali pro sborník něco z výstavy, bude-li to otištěno ve větší sbírce, tím lépe. Posílá tedy oboje věci – tance z Valašské Jasenice i Ročákovu sbírku. Prosí, aby vyšla pokud možno pohromadě a nesla jméno sběratele. Svou sbírku poslal v prosinci 1894 přímo adresátovi. Nerad by, aby se sbírka ztratila, obsahuje asi 150 písní. Prosí, aby se adresát u Františka Bartoše zeptal, jaký je osud sbírky.

. Rolčík Josef – [Janáček Leoš] (13/ 01/ 1907)

Částečně odpovídá na dotazník, který byl obsažen v „Návodu“ ke sbírání národních písní, jenž adresát uveřejnil v dnešních Lidových novinách. Uvádí písně zaslechnuté v lokalitě, upozorňuje také na místní zpěváky a muzikanty. Popisuje svou dosavadní sběratelskou činnost.