Archiv

. Horák Jiří – Gregor Alois (25/ 09/ 1942)

Jiří Horák odpovídá Aloisi Gregorovi na pět dotazů. Odeslal dotazníky a instrukce. Souhlasí s úpravou honoráře Kynčlovy sbírky. Podá zprávu o publikační činnosti SÚpLP v Praze. Zasílá svou knihu Náš kraj a lid. Sděluje o prosbě Vladimíra Boháče, který jménem Slováckého krúžku v Praze obrátil s žádostí o fonografickou akci na Slovácku. Souhlasí s přibráním ředitele Kynčla a dále Karla Plicky. Žádá zprávu o Gardavského a Smetanově sbírkách. Prosí o připomenutí dr. Gardavskému, aby se věnoval dokončení jeho sbírky.

. Vysloužil Jiří – Orbis, národní hudební vydavatelství (09/ 06/ 1950)

Pokládá několik dotazů týkajících se spolupráce SÚpLP a Orbisu. Jaká je výše honoráře, který má dostat Hynek Bím? Bude-li dostatečně vysoká, upustili by od čestného daru. Podaří se vydat jeho Hustopečské písně s klavírem? Poslední schůze ústavu se zúčastnila i F. Kyselková, která předpokládá vydání Černíkovy Voničky brněnských lidových písní. Nešlo by zařídit její vydání? Příprava kompletního vydání z jejich sbírek by vyžadovala dlouholeté přípravy.

. Orbis, národní hudební vydavatelství – Vysloužil Jiří (12/ 06/ 1950)

Odesílá současně korekturu Lýskových „Národních písní“, prosí o její brzké navrácení. Uvádí návrh, jak vyčíslit honorář pro H. Bíma. V případě Černíkovy sbírky nemůže sdělit nic konkrétního. Od knižního vydavatelství Orbis převzali rukopis „Slezských písní“ nacvičovaných Ostravským rozhlasem, nezná autora. Prosí adresáta o posudek rukopisu a doufá, že to nebude kolidovat s připravovaným „Hlučínským zpěvníkem“.