Archiv

. Šajtar Drahomír – Indra Bohuslav (12/ 04/ 1951)

Těší se na adresátův článek o sběru písní na Hlučínsku. Zároveň děkuje za 4 písně J. Homoly. Připojuje komentář k jednotlivým písním a jejich domnělému původu. Prosí také o poskytnutí zápisů hornických písní, o kterých se v posledním dopise zmiňoval.

. Scheufler Vladimír – Státní ústav pro lidovou píseň (06/ 08/ 1949)

Odpovídá na dopis ze 4. srpna 1949. Sděluje, že ve spolupráci se SSÚ sbíral písně na Hlučínsku, hlavně v okolí Kravař a Dvořiska, kromě toho sbírá hornické písně z Ostravska a Karvinska, mimo území Slezska též na Ostravici. Veškerý materiál je pro SÚ PLP k dispozici, včetně jeho poznatků. V případě další spolupráce navrhuje osobní setkání po 29. srpnu.

. Scheufler Vladimír – Státní ústav pro lidovou píseň (May 1950)

Odpověď na dopis ze dne 18. května 1950 ohledně jeho sbírky z Kravař a Dvořiska. Uvádí podrobné údaje o svých výzkumných cestách (setkání s L. Hořkou, sběr písní na Hlučínsku, v Petřvaldu) včetně způsobu hrazení výloh. Sděluje své plány na systematický výzkum v Lomné (okres Jablunkov), posílá také vyplněný dotazník. Prosí, aby se porada v Českém Těšíně konala v některou neděli. Občas zaznamenal píseň i v rámci hornického národopisu, vcelku však výsledek považuje za slabý. Materiál pošle nejdříve příštím rokem.