Archiv

. Satke Antonín – Hrabalová Olga (29/ 08/ 1982)

Sděluje, že on sám se lidovou písní zaobíral jen minimálně. Uvádí základní údaje o Haně Podešvové–Dymerové, o Zdeně Zapletalové, datum úmrtí Heleny Salichové spolu s odkazy na články, které o ní byly publikovány. O Milanu Salichovi nic neví, pouze jeho adresu. Odkazuje na autory, kteří o něm psali a vypracovali i podrobnou bibliografii jeho příspěvků. Uvádí také údaje o vlastní písňové tvorbě a svých národopisných zájmech. Sděluje hlavní životopisná data. O Václavu Stuchlém nemůže nic říct, pouze adresu.

. Podešvová Hana – Hrabalová Olga (23/ 02/ 1983)

Uvádí v jednotlivé bodech své životopisné údaje – údaje o svém studiu, o sběratelských aktivitách, spolupráci se Z. Jelínkovou, publikační činnosti a o účinkování ve folklorních souborech.

. Šotkovský Josef – [Vysloužil Jiří] (27/ 12/ 1950)

Reaguje na výtky ze dne 15. 12. 1950. Připouští, že nestíhal odpovídat na dopisy. Sděluje svůj názor na práci, kterou při sběrech písní vykonal a na honorář, který mu byl za to vyplacen. Omlouvá se za výrazy, které užil na adresu SÚ PLP v dopise Miloslavu Ištvánovi. Slíbené starožitnosti pošle po rozhovoru s Ladislavem Báčou do těšínského muzea.

. Státní ústav pro lidovou píseň – Šotkovský Josef (15/ 12/ 1950)

Týká se sběru písní lidových písní v Mostech u Jablunkova a okolí. Honorář za jeho práci při sběru písní byli nuceni vypočítat jen na základě zpráv, jelikož nezasílal žádný materiál. Připomínka k Šotkovského dopisu adresovaného p. Ištvánovi ze dne 13. 11. 1950. Ústav měl zájem vyplatit mu honorář, ale nedostal od něj vyúčtování a ani odpověď na žádosti o zaslání materiálu.

. Sirovátka Oldřich – Vysloužil Jiří (10/ 07/ 1950)

Pozdrav z Mostů a ze Šancí. Mají zde moc práce, zatím každý má zapsáno přes 50 písní. Považuje za nutné, aby za nimi přijel odborník na tance, pak by potřebovali také fotografa. Velmi dobře spolupracují místní učitelé, V. Stuchlý to dobře připravil. Zbytek vyřeší v Brně ústně.