Archiv

. Státní ústav pro lidovou píseň v Brně – Fonografická komise České akademie věd a umění (18/ 12/ 1936)

Státní ústav pro lidovou píseň v Brně odpovídá ČAK na dopis z 13. listopadu 1936. Při fonografické akci roku 1933 bylo využita jen malá část zpěváků, zbylí neprávem vinili členy SÚpLP. ČAK povolala ke spolupráci Jana Kunce bez vědomí SÚpLP v Brně, přesto SÚpLP uzavřel s Kuncem spolupráci. Fonografická komise nesdělila nic o rozsahu fonografické akce. SÚpLP poprvé sděluje, jak probíhá kontrola vhodných zpěváků narážející na finance. K odložení akce na podzim 1936 a poté jaro 1937 došlo dle důvěrného zdroje z finančních důvodů. Přes nekorektní přístup ČAK hodlá SÚpLP na akci nadále participovat. SÚpLP žádá přesný plán o rozsahu akce, formuluje osm otázek. Neuskutečnění fonografování některých zpěváků by ohrozilo další akce.

. [Česká akademie věd a umění] – Státní ústav pro lidovou píseň v Brně (13/ 11/ 1936)

ČAK děkuje SÚpLP za seznamy zpěváků. Dva byli fonografováni v r. 1933 a zbylých devět je málo pro fonografování v r. 1936, akce se odkládá na jaro 1937. Připomíná, že SÚpLP se dobrovolně přihlásil a zpěváky opatřil dopisováním, bez kontroly na místě. Odmítá argumenty Vladimíra Helferta. Zisk devíti zpěváků neovlivnilo hrazení výloh Státním ústavem pro lidovou píseň, protože má pro ten účel dotaci a pochybnosti mohl řešit s fonografickou komisí v Praze. ČAK chtěla fonografovat v červnu 1936, datum záleželo na SÚpLP. ČAK očekává, že SÚpLP zajistí dostatek zpěváků na jaro 1937 a zkontroluje repertoár i hlas osobně.

. Státní ústav pro lidovou píseň v Brně – Blecha (16/ 12/ 1936)

ČAK oznamuje faráři Blechovi, že se na jaře 1937 chystá provést fonografickou akci. Podle J. Kunce je příjemce ve spojení s vhodnými zpěváky. SÚpLP žádá o doporučení zpěváků. Jeden ze zpěváků sebral 400 písní. SÚpLP navrhuje jejich postoupení do jeho sbírek.

. Státní ústav pro lidovou píseň v Brně – Fonografická komise České akademie věd a umění ([18. 12. 1936])

Státní ústav pro lidovou píseň v Brně odpovídá ČAK na dopis z 13. listopadu 1936. Při fonografické akci roku 1933 bylo využita jen malá část zpěváků, zbylí neprávem vinili členy SÚpLP. ČAK povolala ke spolupráci Jana Kunce bez vědomí SÚpLP v Brně, přesto SÚpLP uzavřel s Kuncem spolupráci. Fonografická komise nesdělila nic o rozsahu fonografické akce. SÚpLP poprvé sděluje, jak probíhá kontrola vhodných zpěváků narážející na finance. K odložení akce na podzim 1936 a poté jaro 1937 došlo dle důvěrného zdroje z finančních důvodů. Přes nekorektní přístup ČAK hodlá SÚpLP na akci nadále participovat. SÚpLP žádá přesný plán o rozsahu akce, formuluje osm otázek. Neuskutečnění fonografování některých zpěváků by ohrozilo další akce.

. Bím Hynek – Státní ústav pro lidovou píseň v Brně (25/ 10/ 1936)

Hynek Bím nedisponuje adresami vhodných zpěváků z Moravy pro SÚpLP, kde bezmála dvacet let nesbíral a ti, od nichž zapisoval, zemřeli. V zimě se chystá sbírat písně na Tišnovsku (začne soupisem písní), dozví-li se o vhodných zpěvácích, oznámí to. Ředitel Kunc byl dle Hugo Nosska ve Strážnici. Bímem doporučený zpěv s hudci pro gramofonové zachycení není připravený. Ředitel kůru Kříž ve Strážnici může sdělit podrobnosti. O zpěvácích by bylo možné se dle Bíma dovědět v Kyjově, Uh. Brodě, Uh. Hradišti, Přerově a j., zvláště tam, kde se konaly národopisné slavnosti (Olomouc, Luhačovice). Ptá se, zda Františka Kyselková nezná vhodné zpěváky z jí navštívených lokalit.