Archiv

. Kraus Bohuslav – Hrabalová Olga (15/ 07/ 1982)

Byl požádán Pavlem Markem, pracovníkem prostějovského muzea, aby vyhověl adresátčině žádosti týkající se údajů o J. Markovi, s nímž není P. Marek nijak spřízněn. Uvádí životopisná data k této osobě včetně bibliografických údajů. V souvislosti se sběrem písní připomíná další významné osobnosti Prostějovska a zmiňuje historické zprávy o písňových záznamech z této oblasti.

. Horák Václav – [Vetterl Karel] (01/ 03/ 1963)

Odesílatel sděluje své vzpomínky na kyjovskou muziku, ve které hrál jeho otec. Uvádí její složení (1 až 2 primy, kontráš, basa, C klarinet, cimbál, později trubka, popř. další nástroje – štrajch), repertoár a pří jakých příležitostech hrávali. Vzpomíná také na jednotlivé muzikanty a na jejich osudy. Jednalo se o velmi oblíbenou kapelu.

. Holý Dušan – [Vetterl Karel?] (28/ 11/ 1958)

Prohlédl sbírku J. Poláčka a zaujímá k ní negativní postoj. Poukazuje na to, asi ⅓ písní je cizího původu), výtky směřuje také k pasportizačním údajům u horňáckých zpěváků. Za problematické považuje také udávání provenience.