Archiv

. Kynčl Rudolf – Ústav pro lidovou píseň, Ministerstvo školství a národní osvěty (07/ 11/ 1941)

Podává zprávu o své činnosti. Týká se zejména spolupráce s kostelními sbory v Hrubé Vrbce, Kuželově, Velké nad Veličkou, Nové Lhotě, Kuželově a Javorníku. Sděluje, že mu farní úřady vycházejí hodně vstříc. Velmi mu pomáhá školní inspektor Jan Andrys, který odesílateli udělil doporučení pro celý okres. Chce proto navštívit také strážnické gymnázium. Ocenil by, pokud by někdo ze strany adresovaných institucí přislíbil návštěvu na školách.

. Kynčl Rudolf – Gregor Alois (15/ 11/ 1941)

V sedmi bodech podává zprávu o své činnosti se zřetelem na spolupráci s farními sbory (ve Velké nad Veličkou, Nová Lhotě a v Kuželově). Oznamuje také přípravy a nacvičování starodávných adventních písní a koled ve školách. Nová Lhota, Velká [nad Veličkou] i Kuželov se silně brání novotám zaváděným ve zpěvnících. Kvůli nedostatku času nemůže vyrazit do ostatních dědin. Čeká také ještě žádané další dotazníky. Míní navštívit Hroznovou Lhotu, Tasov, Kozojídky a Žeraviny. Děkuje za zmínku o jeho činnosti v Ministerském Věstníku, hodně to pomůže. Poukazuje na pozoruhodnost novolhotského rukopisného zpěvníku, měl by se i fotografovat. Uvádí adresu novolhotského faráře. Druhý zpěvník byl prodán do Kamenné Lhoty [Ostrožská Lhota]. Bude po něm pátrat.

. Kynčl Rudolf – Gregor Alois (20/ 02/ 1942)

Podává zprávu o své činnosti pro ministra školství a národní osvěty, pro předsedu ÚpLP, prezídium Národopisné Moravy a pro okresní školní výbor v Hodoníně. Uvádí, jaké lokality navštívil, se kterými školami spolupracuje atd. Zdůrazňuje, že škola má za úkol nejen zachovávat, ale i oživit. Svůj kraj považuje za nejzachovalejší národopisnou rezervaci. Prosí, aby byl prostřednictvím MŠaNO jmenován národopisný odborník jako úřední dozor a aby bylo sloučeno Strážnicko s Ostrožskem.

. Autrata František – Janáček Leoš (06/ 01/ 1907)

Pracuje na kancionálu, který svého času marně sestavovali pro nepřízeň konzistorního recenzenta, nyní jsou poměry příznivější. Dal sbírku kolegům, hudebníku Wünschovi a katechetovi Halfarovi, Wünschovy poznámky posílá a prosí o Janáčkův názor.