Archiv

. Satke Antonín – Hrabalová Olga (29/ 08/ 1982)

Sděluje, že on sám se lidovou písní zaobíral jen minimálně. Uvádí základní údaje o Haně Podešvové–Dymerové, o Zdeně Zapletalové, datum úmrtí Heleny Salichové spolu s odkazy na články, které o ní byly publikovány. O Milanu Salichovi nic neví, pouze jeho adresu. Odkazuje na autory, kteří o něm psali a vypracovali i podrobnou bibliografii jeho příspěvků. Uvádí také údaje o vlastní písňové tvorbě a svých národopisných zájmech. Sděluje hlavní životopisná data. O Václavu Stuchlém nemůže nic říct, pouze adresu.

. [Gregor Alois] – Lýsek František (19/ 06/ 1940)

Odesílatel sděluje, že dokončuje katalogizaci 7. dílu sbírky, avšak u tanečních písní nejsou uvedeny bližší popisy tanců. A tak tedy prosí o jejich doplnění, stejně tak prosí o popsání způsobu tance u kramářských tanců.

. Hošovskyj Volodymyr – Vetterl Karel (28/ 12/ 1966)

Poděkování za zásilku výtisků bibliografie a za novoroční blahopřání. Posílá svůj článek k posouzení, v dohledné době pošle k posudku i výtisk práce o systematizaci a katalogizaci písní. Pochvalně se vyjadřuje k bibliografii, není spokojen pouze s její polskou částí od Sobieské.

. Autrata František – Janáček Leoš (01/ 02/ 1907)

Myslí, že v Janáčkovi-Bartošovi mají vzor pro řazení písní, který je dobré v zásadě následovat. Navrhuje, jakým způsobem by mohli předložit materiál na ministerstvu, aby bylo zřejmé jeho celkové bohatství. Poukazuje na důležitost sestavení abecedního seznamu (katalogu) písní.