Archiv

. Vetterl Karel – Kříž Ferdinand (28/ 09/ 1962)

Děkuje za zapůjčení alba Musikalien po otci. Album vrací s poznámkou, že by bylo nejvhodnějším nabídnout jej Malenovickému archivu. Návrh na proplacení odměny za ostatní materiál již poslali Hospodářské správě ČSAV.

. Urbánek Vladimír – [Gregor Alois] (09/ 02/ 1945)

Děkuje za zaslání knihy „Po našem“. Míní, že spoluúčast ústavu alespoň „ulamuje hrot výtkám“, že ústav nic propagačního nedělá. Oceňuje kvalitu publikace (mapka, text), jen obálka by podle něj zasloužila lepšího zpracování. Představoval by si podobnou sbírku písní z Horácka a Podhorácka. Stejně jej zaujaly také krajky, protože ženským krojem se také zabýval. Mají obnovený kroj ve 4 oblastech (Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Telečsko a Třebíčsko). V jejich kraji hraje významnou roli výšivka, z hlediska ornamentu horácká. Zmiňuje Lidovou malírnu Františka Fromka, který pěstoval cizí a nepůvodní ornamentiku slováckou a ne horáckou, což považuje za tragickou chybu.

. Smetana Robert – Gregor Alois (18/ 09/ 1940)

Děkuje za zprávu z 16. t. m. Obě nakladatelství před několika měsíci požádal o volné výtisky pro SÚ PLP, Melantrich však dosud nevyhověl. Edice českých světských písní zlidovělých je připravena k tisku jen zčásti, má ji vydat Ústav. Největší část rukopisu má u sebe J. Horák.

. Kunc Jan – Gregor Alois (07/ 02/ 1945)

Děkuje za zaslání knihy „Po našem!“ od J. Černíka, kterou včera obdržel. Písně v ní obsažené považuje za velmi pěkné a cenné, rovněž i úvod a poznámky „K notaci písní“, včetně dialektologického slovníčku. Neví, jestli knihu dostal zdarma, nebo za ni má zaplatit.

. Kříž Ferdinand – Vetterl Karel (12/ 09/ 1962)

Přikládá žádané potvrzení a prohlášení. Při této příležitosti sděluje o nálezu mezi materiály, které má po svém otci, chtěl by jej požádat o posudek. Jedná se o knihu not s nápisem Musikalien. Uvádí další údaje o této knize a o jejím písňovém obsahu. Podařilo se mu sehnat také výtisk Pastýře Balaje obsahující popis hanácké jizby, hanáckého kroje a zvyků při pasení, v případě zájmu mu ji může přenechat.

. Kříž Ferdinand – Vetterl Karel (25/ 09/ 1962)

Posílá k prohlédnutí a k posouzení svazek not „Musikalien“. Do knihy vložil také pohled s portréty „Českého kvarteta“ a jejich podpisy, i toto pokládá za možnou součást hudebních sbírek.

. Jurčík Věkoslav – Janáček Leoš (30/ 06/ 1907)

Co se týče žaltáře, ten není jeho vlastnictvím. Majitel jej prodal za 42 K právě zřízenému krajinskému muzeu v Kroměříži, v poslední chvíli však odesílatel zadržel jeho přepravu na určené místo. Majiteli nezáleží na tom, kam se kniha dostane. Pokud by ji Janáček upotřebil, zakoupí knihu jako archeologický objekt a s kroměřížským muzeem záležitost urovná.