Archiv

. Petrů Jiří, st. – Hrabalová Olga (18/ 08/ 1982)

Připojuje své sdělení k odpovědi svého syna, který mu dal dopis adresátky k nahlédnutí. Sděluje, že navštívil Miroslava Majera, kterého rovněž seznámil s obsahem dopisu. Přikládá jeho písemnou odpověď. Nabízí spolupráci ve formě přispění vlastní nahrávkou na magnetofonovém pásku nebo na kazetě. D. Holému přispěl svými životopisnými daty do článku Národopisných aktualit – rubriky „Na pomoc národopisným souborům“. Oznamuje, že se uskuteční večer s cimbálovou hudbou v Klubu přátel folkloru. Prosí adresátku o sdělení telefonního čísla.

. Petrů Jiří – Hrabalová Olga (18/ 08/ 1982)

Nevzpomíná si, jak dopis ohledně zaslání magnetofonového pásku formuloval, zatím se však o žádné nahrávání nepokoušel. Chce však pomoci k natočení méně známého repertoáru. Zaznamenal také písně na Kyjovsku, které nejsou obsažené ve zpěvnících či rukopisných sbírkách, je ochoten tyto záznamy poslat. Uvádí požadované údaje potřebné pro slovník sběratelů.

. Hrabalová Olga – Petrů Jiří (09/ 08/ 1982)

S pětiletým zpožděním odpovídá na adresátův dopis, který byl kvůli obsažnosti a přítomnosti záznamu písně zařazen do archivu. Adresát slíbil zaslat pásek s nahrávkou repertoáru svého otce, vzpomene-li si na to, ať pásku pošle. Prosí o údaje pro vznikající slovník sběratelů, které se vztahují k Miroslavu Majerovi a k adresátovi.

. Úlehla Vladimír – Gregor Alois (22/ 04/ 1942)

Týká se jeho sběrů na Kyjovsku a Strážnicku. Přestěhoval se do Kyjova a věnuje se sbírání. Pomáhá mu jeho žena Maryna Hradilová-Úlehlová, která při tom sbírá lidové tance. Výprava za točeným na Vláru se snad uskuteční v létě.