Archiv

. Bím Hynek – Státní ústav pro lidovou píseň v Brně (25/ 10/ 1936)

Hynek Bím nedisponuje adresami vhodných zpěváků z Moravy pro SÚpLP, kde bezmála dvacet let nesbíral a ti, od nichž zapisoval, zemřeli. V zimě se chystá sbírat písně na Tišnovsku (začne soupisem písní), dozví-li se o vhodných zpěvácích, oznámí to. Ředitel Kunc byl dle Hugo Nosska ve Strážnici. Bímem doporučený zpěv s hudci pro gramofonové zachycení není připravený. Ředitel kůru Kříž ve Strážnici může sdělit podrobnosti. O zpěvácích by bylo možné se dle Bíma dovědět v Kyjově, Uh. Brodě, Uh. Hradišti, Přerově a j., zvláště tam, kde se konaly národopisné slavnosti (Olomouc, Luhačovice). Ptá se, zda Františka Kyselková nezná vhodné zpěváky z jí navštívených lokalit.

. Pospíšil František – Janáček Leoš (19/ 09/ 1910)

Prosí o zapůjčení fotografií stráneckých fašančárů. Článek o fašančárech má již rozepsán. Táže se na některé údaje vztahující se k fašančárům. Adresátův úsudek o zbojnickém původu tance považuje za překvapující a zaráží jej, že se o tanci vůbec nezmiňoval F. Bartoš. Zmiňuje se o fonogramech fašančárských písní.

. Pospíšil František – Janáček Leoš (10/ 10/ 1910)

Sděluje, že snahy informovat se u „Národní hudby“ a u přátel v Brně vyzněly naprázdno. Prosí o odpověď na otázky ohledně fašančárů a prosí zapůjčení jejich fotografií. Na fašanek chce vzít fonograf, fotoaparát a kameru. Přikládá výstřižek z Pozoru, otisk v ČMM a obrázek z Moravského Slovácka. Studii o fašančárech má hotovou, čeká na zprávu a adresáta a na jeho fotografie.

. Pospíšil František – Janáček Leoš (15/ 06/ 1911)

Vyjadřuje vděk Komisi [pracovnímu výboru] za úhradu jeho nákladů, díky čemuž může pokračovat ve svých studiích. Sděluje, že zaslechl v Luhačovicích z různých stran projevy antipatie vůči své osobě, stěžuje si proto adresátovi a prosí jej, aby ho včas na podobné jednání upozornil.

. Picek Jan – [Janáček Leoš] (4. 9. 1892)

Sděluje adresátovi, že na základě jeho přání poslal posla do Březůvek pro cimbalistu. Ten přijde ve čtvrtek ráno do Luhačovic i s houslistou a s klarinetistou, jejich basista už nežije. Prosí tedy adresáta, aby v tento den určitě přijel.

. Kračmer Josef – Janáček Leoš (05/ 08/ 1907)

Dozvěděl se, že se Janáček dotazoval po jeho adrese. Míní snad vyplnit svůj slib? Odesílatel hodlá o prázdninách pokračovat ve sbírce slováckých písní z okolí Kyjova. Chce se s ním setkat v Luhačovicích.

. Bím Hynek – Janáček Leoš (31/ 08/ 1913)

Přeje Janáčkovi brzké uzdravení. V Nedvědici mohl vykonat delší vycházku jen několikrát. V Popově chce zachytit hru hudců k některým písním. Bude-li pěkné počasí, pan Gregor bude fotografovat. Pojede-li Janáček do Luhačovic, má Bíma uvědomit.