Archiv

. Zeman Leoš – Státní ústav pro lidovou píseň (04/ 12/ 1952)

Uvádí správné označení kontráše a basy při sedlácké a starosvětské, tak, jak je značí Martin Zeman. Mrzí ho chyby ve vytištěných „Horňáckých tancích“, které byly zaviněny nedopatřením sazeče. Prosí, aby tuto odpověď tlumočili H. Bímovi.

. Zeman Leoš – Vetterl Karel (25/ 04/ 1955)

Žádal, aby mu napsali roky, ve kterých byly skladby Martina Zemana napsány. Nedostal odpověď, proto zasílá jen názvy skladeb. Kdyby žádané údaje o letech z Prahy dostal, napíše mu. NB: Těší se, že bude výstava v Brně a že se shledají.

. Uhlíková Lucie – Urbachová Eva (23/ 02/ 1995)

Poděkování za informace o Pelárovi. Heslo o něm je již hotové, její kopii (včetně data úmrtí) posílá, v případě chyby prosí o opravu. Uvádí informace ke korespondenci mezi Leošem Janáčkem a Martinem Zemanem a k dopisům od Josefa Válka. Článek zaměřují na mezilidské vztahy a problémy s přípravou NVČ. Zasílá strojopis článku pro Opus musicum. Připojuje údaje o evangelickém faráři Emilu Pellárovi.

. Kynčl Rudolf – Gregor Alois (20/ 02/ 1942)

Podává zprávu o své činnosti pro ministra školství a národní osvěty, pro předsedu ÚpLP, prezídium Národopisné Moravy a pro okresní školní výbor v Hodoníně. Uvádí, jaké lokality navštívil, se kterými školami spolupracuje atd. Zdůrazňuje, že škola má za úkol nejen zachovávat, ale i oživit. Svůj kraj považuje za nejzachovalejší národopisnou rezervaci. Prosí, aby byl prostřednictvím MŠaNO jmenován národopisný odborník jako úřední dozor a aby bylo sloučeno Strážnicko s Ostrožskem.

. Kynčl Rudolf – Souček Stanislav (March 1931)

Pojednává o sběratelské činnosti odesílatele. Na základě přiloženého dopisu P. Váši se na adresáta obrací s dotazem, zdali by mu mohl pomoci s úpravou po stránce notace. Táže se též ve věci třídění písní. Zmiňuje sběratelskou činnost M. Zemana, kterou on sám nijak nenarušoval. Prosí o radu v případě zápisu písní kostelních a pohřebních.

. Autrata František – Janáček Leoš (01/ 01/ 1907)

Je potěšen, že ministerstvo uznalo jejich práci a přidalo jim 500K. Očekával, že budou hotovi s přípravou a vyjadřuje nespokojenost s liknavostí M. Zemana a H. Bíma. Navrhuje stanovit ultimátum a zdůrazňuje potřebu vytvoření „rozvrhu díla“. Navrhuje dílo šířit uveřejněním v časopisech (Těšínské noviny, Slezský věstník, Ostravský deník) a prostřednictvím placených osob znajících dobře prostředí.