Archiv

. [Vetterl Karel] – Český hudební fond (07/ 10/ 1968)

Z pozice konzultanta ustanoveného pro práci M. Bimkové o lidových hudebnících na Vyškovsku podává zprávu o její činnosti do poloviny srpna r. 1968. Podrobně pojednává o tom, v jakých lokalitách působila a jaké jsou výsledky její práce, které považuje za velmi úspěšné a významné pro další hudebně historické hodnocení. Doporučuje proto, aby jí bylo přidělené stipendium alespoň o 100,- Kčs měsíčně zvýšeno.

. [Vetterl Karel] – Holcman Vojtěch (17/ 12/ 1962)

Odesílatel byl upozorněn Miladou Bimkovou, že má adresát ve svém archivu zápis o příhodě, která se sběhla r. 1799 v skorovské hospodě, kde je též zmínka o cimbálu. Prosí jej sdělení bližšího data tohoto zápisu, kdo zápis vystavil (v jakých knihách byl nalezen). Mohl by zapůjčit originál k ofotografování (popř. sdělit, kde se originál nachází)?

. Holcman Vojtěch – Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (26/ 12/ 1962)

Podává informace ke spisům, na které se dotazovala Milada Bimková. Jedná se o opisy listin ze zámeckého archivu Milotice, který byl v letech 1948–1958 uložen v ZLA v Bučovicích a pak převezen do Státního archivu Brno nebo do Krajského archivu v Kroměříži. Odesílatel uvádí okolnosti, za jakých se k těmto materiálům dostal a sděluje další údaje (počet opsaných listů, jejich obsah apod.).

. [Vetterl Karel] – Koblížek Antonín (06/ 04/ 1963)

Četl adresátovy vzpomínky na staré muzikanty, které poslal M. Bimkové. Nenašel tam však ani zmínku o Jiřím Gálovi, dambořickém cimbalistovi a trumpetistovi. Nevzpomíná si na něj? Pokud spolu hrávali, byl by vděčný, kdyby mu adresát sdělil další informace (repertoár a složení muziky).

. Vetterl Karel – Mikulčík František (25/ 09/ 1964)

Podle údajů M. Bimkové hrával adresát až donedávna ve Vacenovicích na cimbál. Mohl by sdělit, odkdy dokdy hrál, na jaký nástroj a v jakém složení? Uvítal by i jména jednotlivých hráčů, jejich životní data, zaměstnání (i adresátovo), včetně informací o jejich repertoáru (co hráli a při jakých příležitostech).

. Koblížek Antonín – Vetterl Karel (December 1965)

Upřímně zdraví a sděluje, že obdržel od M. Bimkové z Hodonína dopis s přáním, aby napsal také adresátovi, potěší ho to. Myšlenky má stále upřené na důchod, se kterým není spokojen. Nemůže se dostavit do Břeclavi na soud, tak tam posílá svou dceru. Informuje o svém zdraví, byl 2 a půl měsíce v nemocnici.

. Vetterl Karel – Hospodářská správa ČSAV (10/ 10/ 1960)

navrhuje k zakoupení sbírku točivých tanců od Milady Bimkové. K dopisu přikládají posudek ze 7. 12. od Zdenky Jelínkové vypracovaný na sbírku tanců, dětských her a jiných druhů dětského folkloru z Kyjovska a sbírku tanců z Kyjovska.