Archiv

. Vyhlídal Jan – Státní ústav pro lidovou píseň (16/ 06/ 1930)

Pro stáří a zdravotní stav se vzdává členství ve výboru. Nasbírané písně a taneční popěvky uveřejnil v knize „Naše Slezsko“, II., 1903. Str. 118 – 178. Nákladem spisovatelovým. Některé texty byly též uveřejněny ve Věstníku Matice Opavské, Českém lidu a „Z hlučínského a hlubčického kraje“.

. Horák Jiří – Gregor Alois (02/ 07/ 1940)

Týká se odkoupení rukopisu „Slovácké hody se starými tanci z Dubňan“ od Josefa Vaška. V příloze tento rukopis zasílá a žádá, aby byl prohlédnut Č. Gardavským a aby bylo popř. pojednáno o jeho koupi. Sděluje, že jednal s nakladatelstvím Orbis o snížení ceny Moravských písní milostných. Dohodli se taky také, že školám, osvětovým a pěveckým sdružením bude prodáván svazek za 100 Kč.

. Smetana Robert – Horák Jiří (18/ 02/ 1952)

Vrací se ke korespondenci o vydání českých světských písní zlidovělých. Poukazuje na mimořádnou důležitost typografického zpracování. Obrací se na adresáta v otázkách vydavatelského a nakladatelského práva, v otázkách techniky tisku, volby tiskárny, volby spolupracovníků a nakladatelství. Uvítal by obrátit se na hudební nakladatelství Orbis.

. Smetana Robert – Gregor Alois (18/ 09/ 1940)

Děkuje za zprávu z 16. t. m. Obě nakladatelství před několika měsíci požádal o volné výtisky pro SÚ PLP, Melantrich však dosud nevyhověl. Edice českých světských písní zlidovělých je připravena k tisku jen zčásti, má ji vydat Ústav. Největší část rukopisu má u sebe J. Horák.