Archiv

. Vetterl Karel – Kříž Ferdinand (31/ 08/ 1962)

Předběžně oznamuje, že odevzdané rukopisy (včetně starého zpěvníčku) hodlají od něj zakoupit za 433.- Kčs. Prosí, aby sdělil, zdali souhlasí a v kladném případě poslal příslušné doklady potřebné k proplacení materiálu.

. Vetterl Karel – Kříž Ferdinand (06/ 12/ 1963)

Za texty, které od adresáta převzal, nabízí částku 260,- Kčs. O. Sirovátka si přečetl Petrklíče a Zuzčiny pantoflíčky. Obě zpracování se mu líbí, chystají se je také zakoupit. Uvádí však připomínky k příliš literární úpravě. Mohl by napsat nějaké údaje o tetičce Čeledové? O jejím věku, kdy mu vyprávěla apod. Mají rukopisy nechat u sebe, nebo je prozatím vrátit? Zakoupení proběhne, až bude vše pohromadě.

. Vetterl Karel – Kříž Ferdinand (24/ 06/ 1964)

Týká se materiálu, který s obdrželi od adresáta. Vrací pověsti o květech a zvířátkách, které se jim [K. Vetterlovi a O. Sirovátkovi] zdají už příliš umělé. Za písně, jež převzali, dostane z antikvariátu 160 Kčs.

. Vetterl Karel – Zbořil Jaroslav (11/ 07/ 1963)

Děkuje za dopis z 2. 7. a za národopisné příspěvky, které adresát poslal. Prostřednictvím antikvariátu za ně poukazuje částku 200.– Kčs. Napřed obdrží od antikvariátu zvláštní vyrozumění. Děkuje také za výpisy z matrik a za ostatní poznámky.

. Vetterl Karel – Zbořil Jaroslav (13/ 09/ 1963)

Odpovídá na dopis z 9. září. Sděluje, za jakých podmínek nakoupili adresátův rukopis přes antikvariát Kniha. Děkuje za životopisná data o uhřických muzikantech. Prosí o vyplnění cestovního účtu. Uvádí adresu pracovnice muzea H. Kusákové. Adresátem sdělené údaje o malířích poslal do Veselí n/M znalci slováckých malířů.

. Horák Jiří – Gregor Alois (02/ 07/ 1940)

Týká se odkoupení rukopisu „Slovácké hody se starými tanci z Dubňan“ od Josefa Vaška. V příloze tento rukopis zasílá a žádá, aby byl prohlédnut Č. Gardavským a aby bylo popř. pojednáno o jeho koupi. Sděluje, že jednal s nakladatelstvím Orbis o snížení ceny Moravských písní milostných. Dohodli se taky také, že školám, osvětovým a pěveckým sdružením bude prodáván svazek za 100 Kč.

. Vašek Josef – Gregor Alois (20/ 09/ 1940)

Rukopis „Slovácké hody se starými tanci z Dubňan“ je ochoten nabídnout Ústavu. Předáním pověří P. Konečného, aby se na záležitost dohlédl a odesílatele pak informoval, co má dále zařídit. Brzy dokončí studii slovácké svatby, v níž bude uvedeno přes 60 písní svatebních. Pak ji nabídne též.