Archiv

. Autrata František – Janáček Leoš (01/ 01/ 1907)

Je potěšen, že ministerstvo uznalo jejich práci a přidalo jim 500K. Očekával, že budou hotovi s přípravou a vyjadřuje nespokojenost s liknavostí M. Zemana a H. Bíma. Navrhuje stanovit ultimátum a zdůrazňuje potřebu vytvoření „rozvrhu díla“. Navrhuje dílo šířit uveřejněním v časopisech (Těšínské noviny, Slezský věstník, Ostravský deník) a prostřednictvím placených osob znajících dobře prostředí.