Archiv

. Autrata František – Janáček Leoš (24/ 12/ 1912)

Hovoří o Janáčkovu záměru vydat 1. díl nové písňové sbírky. Táže se na průběh sbírání a na dialektické zpracování těchto písní. S paní Kyselkovou krátce pohovořil, když se chystala na Prostějovsko.

. Autrata František – Janáček Leoš (12/ 04/ 1912)

Hovoří o roztřídění sesbíraného materiálu. Navrhuje psát písně na samostatné listy. Nesouhlasí s jazykozpytným označením písní. Chválí Němce, že mají dobře vypracovanou didaktickou stránku písní. Chce zachovat částečnou textovou „věrnost.“