Archiv

. Vetterl Karel – Poláček Jan (26/ 01/ 1956)

Vrací adresátovi rukopis sbírky z Prostějovska a vyjadřuje se k jednotlivým poznámkám, které do rukopisu připsali s O. Sirovátkou. Úvod byl zaslán R. Smetanovi. Již se tímto materiálem nemohou více zabývat. Doporučuje seřadit jednotlivé oddíly tak, jak poznamenali na obalech.

. Poláček Jan – ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristiku (02/ 04/ 1956)

Potvrzuje příjem dopisu ze dne 20. 3. 1956. Navštívil v Olomouci V. Jochmana a dohodl se s ním na dalším postupu. Děkuje Ústavu za obětavou spolupráci. Sděluje, že podle jejich přání navštívil zpěváka Arnošta Ševčíka v Hamrech u Plumlova. Po jeho další návštěvě podá souhrnnou zprávu. Přikládá požadovaný doplněk svých osobních dat.