Archiv

. Horák Jiří – Gregor Alois (25/ 09/ 1942)

Jiří Horák odpovídá Aloisi Gregorovi na pět dotazů. Odeslal dotazníky a instrukce. Souhlasí s úpravou honoráře Kynčlovy sbírky. Podá zprávu o publikační činnosti SÚpLP v Praze. Zasílá svou knihu Náš kraj a lid. Sděluje o prosbě Vladimíra Boháče, který jménem Slováckého krúžku v Praze obrátil s žádostí o fonografickou akci na Slovácku. Souhlasí s přibráním ředitele Kynčla a dále Karla Plicky. Žádá zprávu o Gardavského a Smetanově sbírkách. Prosí o připomenutí dr. Gardavskému, aby se věnoval dokončení jeho sbírky.