Archiv

. Pajer Jiří – Hrabalová Olga (19/ 04/ 1983)

Zasílá slíbené materiály k životopisu Martina Práška ze Strážnice. Jeho syn Mojmír Prášek napsal i stručný přehled o jeho sběratelské činnosti, vyhledal také dopis z archivu z roku 1929, který odesílatel přepsal. Schází bibliografie prací, příspěvky M. Práška jsou roztroušeny po různých novinách a časopisech, nejobsáhlejší příspěvek má v Moravském Slovensku. Od jeho syna obdržel odesílatel také ukázku z jeho pozůstalosti (dopisy z Národopisné společnosti a pracovního výboru, obsahuje též terénní zápisy sběratele). Přinese ukázku ve středu 27. 4. do Brna.