Archiv

. Vetterl Karel – Poláček Jan (10/ 04/ 1967)

Prohlédli si sbírku hanáckých a slováckých písní a srovnali je s materiálem, který má Ústav od adresáta. Zasílají 65 písní, které vyřadili. Zbylých 113 písní si ponechávají nabízí za ně 350 Kčs. Prosí o odpověď, zdali souhlasí.

. Vetterl Karel – Poláček Jan (20/ 04/ 1955)

Vrací sbírku hanáckých písní [Lidové písně z Hané] s požadavkem, aby provedl ještě přísnější selekci písní. Uvádí, které písně nedoporučují publikovat, a sděluje další připomínky. Děkuje za zaslání výtisku I. svazku Slováckých pěsniček.

. Poláček Jan – Vetterl Karel (26/ 04/ 1955)

Reakce na dopis z 20. 4. 1955. Souhlasí s připomínkami, provede podle nich úpravu zpěvníku. Zdůrazňuje důležitost osobního jednání, které by se uskutečnilo mezi 10. a 14. květnem. Poukazuje na přístup nakladatelství, které odesílatele obvinilo z průtahu celé záležitosti.