Archiv

. Rychnová Dagmar – Hrabalová Olga (12/ 12/ 1961)

Týká se lístků k deskám Pathé. Oznamuje, že tyto lístky nejsou kompletní. Sděluje, na základě čeho byl sestavován seznam a uvádí, jak byly v rámci fonografické akce zastoupeny jednotlivé etnografické regiony. Upozorňuje, že v edici je několik ukázek lidových vyprávění, včetně nahrávek hlasů předních osobností: Lubor Niederle, Masaryk aj. Odkazuje adresátku na fonetický semináři fakulty [Karlovy univerzity] a na fonetický kabinet ČSAV při Ústavu pro jazyk český. Vzpomíná, proč zanechala práce na seznamu. Původně bylo uvažováno o založení ústřední vědecké fonotéky s folklorním oddělením uchovávajícím duplikát zdařilých terénních nahrávek apod. v kabinetě u Hály. Navrhuje poradu o projektu s příjemkyní, Karlem Vetterlem a zástupcem brněnského rozhlasu.

. Státní ústav pro lidovou píseň v Brně – Gramofonové závody, národní podnik (15/ 08/ 1949)

SÚpLP děkuje ředitelství Gramofonových závodů za věnování národopisných snímků na deskách z kolekce Československý hudební národopis a snímků na nahrávání písní ze sběru písní SÚpLP. Seznam desek, které pro studijní a vědecké účely vyzvedne, zašle vždy se svým inventárním číslem ředitelství Gramofonových závodů, n. p. k nahlédnutí. Tomu dále zpřístupní: výsledky nahrávání původních snímků lidové hudby na Moravě a ve Slezsku; zvláštní zprávu o možnosti nahrát typickou lidovou hudbu (v nejbližších dnech odjíždí na výzkum lidové hudby ve Slezsku, kde bude zahájena sběratelská činnost a zjistí se podmínky pro nahrávání lidové hudby); plánovaný fonografický archiv moravské a slezské lidové hudby.

. [Státní ústav pro lidovou píseň] – neuvedeno (04/ 05/ 1936)

SÚpLP navazuje na jednání zesnulého Stanislava Součka s 3. třídou ČAK (referent Josef Chlumský) o fonografický záznam moravských lidových písní a informaci, že vyzkouší zpěváky, zda hlasově vyhovují. SÚpLP pracuje na seznamu zpěváků pro ČAK a ptá se, zhostí-li se úkolu, bude-li ho třeba provést.

. Černík Josef – Gregor Alois (28/ 11/ 1932)

Josef Černík opakuje Aloisi Gregorovi, že postrádá zápisky. Na seznam zpěváků prof. Vladimír Klusák potřebuje čas do 3. 12., kdy by měl napsat přímo A. Gregorovi. 25 Kč na osobu je málo.