Archiv

. Hrabalová Olga – Rychnová Dagmar (08/ 12/ 1961)

Olga Hrabalová děkuje Dagmar Rychnové za zaslané karty. Zamýšlí pořídit diskografii autentických snímků. Z edičních důvodů se vzdala průmyslové produkce asi 600 gramofonových desek (asi 300 stran rukopisu) a omezila se na autentické záznamy, jejich počet odhaduje na 200-300. Uvádí, o které záznamy se jedná a jaký by byl rozsah rukopisu. Prosí, aby výše psané sdělila V. Karbusickému. Ptá se, zda slovenské snímky na lístcích jsou jediné ve fonetice nebo jsou jen částí tamějšího materiálu (předpokládá v něm také Čechy, Moravu a Slezsko). V první polovině ledna chce na pár dní do Prahy za účelem vytvoření přesného soupisu.

. Státní ústav pro lidovou píseň v Brně – Gramofonové závody, národní podnik (15/ 08/ 1949)

SÚpLP děkuje ředitelství Gramofonových závodů za věnování národopisných snímků na deskách z kolekce Československý hudební národopis a snímků na nahrávání písní ze sběru písní SÚpLP. Seznam desek, které pro studijní a vědecké účely vyzvedne, zašle vždy se svým inventárním číslem ředitelství Gramofonových závodů, n. p. k nahlédnutí. Tomu dále zpřístupní: výsledky nahrávání původních snímků lidové hudby na Moravě a ve Slezsku; zvláštní zprávu o možnosti nahrát typickou lidovou hudbu (v nejbližších dnech odjíždí na výzkum lidové hudby ve Slezsku, kde bude zahájena sběratelská činnost a zjistí se podmínky pro nahrávání lidové hudby); plánovaný fonografický archiv moravské a slezské lidové hudby.

. Horák Jiří – Gregor Alois (08/ 07/ 1940)

Jiří Horák oznamuje Aloisi Gregorovi, že byl fonografické komisi ČAK předložen návrh Slováckého krúžku, aby se na Valašsku, Slovácku, Hané, Horácku a Slezsku nahrály lidové písně, hudba a zvykosloví na gramofonové desky. Za Slovácko by měl být dle návrhu Slováckého krúžku pověřen Rudolf Kynčl a poradci Josef Folprecht a Ladislav Rutte. Podnět zasílá s žádostí o zjištění hudební kvalifikace R. Kynčla (schopnost vybrat vhodného zpěváka). Informace o vhodných zpěvácích by bylo třeba získat i z dalších regionů.

. Vojtáková Olga – Hrabalová Olga (01/ 10/ 1982)

Odpovídá na dopis z 9. 8. 1982. Uvádí životopisné údaje svého otce Petra Šrámka, přesněji datum narození a úmrtí. Od své matky se dozvěděla, že byl knihovníkem v Komárově, další podrobnosti však nezná.

. Rohel Jan – Hrabalová Olga (07/ 04/ 1983)

Sděluje, že navštívil Jaroslava Vavříka, aby získal potřebné údaje pro slovník sběratelů (uvádí je v příloze). Na získání údajů o J. Karkoškovi z Petřvaldu již nemá čas, snad by mohl pomoci Miroslav Malura z Vlastivědného muzea okresu Karviná nebo Karel Jiřík z Archivu města Ostravy. Uvádí údaje k publikační činnosti J. Karkošky a opravuje údaj k Františku Černému – Moravskoslezský deník nevycházel v Opavě, ale v Ostravě.