Archiv

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (10/ 11/ 1958)

Děkuje za adresátovu péči o doplňkový díl Slováckých pěsniček. Počet písní bude opět 250, tak jako v předchozích dílech. Materiál pro nový díl zpěvníku přinese v pátek 14. 11. 1958.

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (15/ 11/ 1958)

V příloze zasílá 2 lidové písně, které v rukopise doplňkového dílu Slováckých pěsniček chybí. Tímto je rukopis úplný. O výsledku návštěvy Troubek podá příležitostně zprávu.

. ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku – Poláček Jan (26/ 10/ 1954)

Vrací adresátovi II. díl Slováckých pěsniček, současně vrací i Dodatky. Sdělují připomínky a doporučení, podle kterých má postupovat při úpravě slováckých písní a také při výběru hanáckých písní. Tento výběr budou moci doporučit k vydání ještě v 1. kvartálu příštího roku.