Archiv

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (10/ 11/ 1958)

Děkuje za adresátovu péči o doplňkový díl Slováckých pěsniček. Počet písní bude opět 250, tak jako v předchozích dílech. Materiál pro nový díl zpěvníku přinese v pátek 14. 11. 1958.

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (15/ 11/ 1958)

V příloze zasílá 2 lidové písně, které v rukopise doplňkového dílu Slováckých pěsniček chybí. Tímto je rukopis úplný. O výsledku návštěvy Troubek podá příležitostně zprávu.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro lidovou píseň (12/ 09/ 1953)

Sděluje okolnosti, na základě kterých mu byla Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění vrácena jeho sbírka. Vzhledem k tomu, že zadáváním všech hudebnin tohoto druhu k tisku jsou pověřeny bývalé Státní ústavy pro lidovou píseň, předkládá brněnské odbočce k posouzení rukopis Lidových písní z Hané.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro lidovou píseň (25/ 05/ 1954)

Navazuje na dopis ze 14. 12. 1953. Předkládá k posouzení materiál, který vyjde pod názvem Slovácké pěsničky – Doplňky. Potřebuje, aby bylo rozhodnuto o rozsahu tohoto vydání a též o úpravě jednotlivých písní. Svazek písní v deskách přikládá do přílohy.