Archiv

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (10/ 11/ 1958)

Děkuje za adresátovu péči o doplňkový díl Slováckých pěsniček. Počet písní bude opět 250, tak jako v předchozích dílech. Materiál pro nový díl zpěvníku přinese v pátek 14. 11. 1958.

. Poláček Jan – [Vetterl Karel] (15/ 11/ 1958)

V příloze zasílá 2 lidové písně, které v rukopise doplňkového dílu Slováckých pěsniček chybí. Tímto je rukopis úplný. O výsledku návštěvy Troubek podá příležitostně zprávu.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku (13/ 01/ 1955)

Děkuje za objasnění / doplnění dopisu ze dne 26. 10. 1954. Jejich původní stanovisko, ve vztahu k Chodskému zpěvníku, se odesílateli jevilo jako odchylka od dosavadního postupu ve vydávání lidových písní. Omlouvá se za svá slova z předchozího dopisu, která byla vnímána jako „zřetelný odstín vyhrůžky“.