Archiv

. Horák Jiří – Gregor Alois (08/ 07/ 1940)

Jiří Horák oznamuje Aloisi Gregorovi, že byl fonografické komisi ČAK předložen návrh Slováckého krúžku, aby se na Valašsku, Slovácku, Hané, Horácku a Slezsku nahrály lidové písně, hudba a zvykosloví na gramofonové desky. Za Slovácko by měl být dle návrhu Slováckého krúžku pověřen Rudolf Kynčl a poradci Josef Folprecht a Ladislav Rutte. Podnět zasílá s žádostí o zjištění hudební kvalifikace R. Kynčla (schopnost vybrat vhodného zpěváka). Informace o vhodných zpěvácích by bylo třeba získat i z dalších regionů.

. Prášek Martin – Gregor Alois (15/ 01/ 1933)

Martin Prášek oznamuje Aloisi Gregorovi, že jej zdržela nemoc v rodině. Adresy vypravěčů a zpěváků z Kuželova nebudou nic platné, nedomluví-li se s nimi osobně. Nabízí najít vypravěče v Javorníku, kde učil, domluvu se třemi z Kuželova a jednoho z Malé Vrbky. Zajistil jednoho z Tvarožné Lhoty. Petrov a Radějov by musel navštívit, má čas o Hromnicích. Cesty podnikne po zaslání 300 Kč.

. Turečková-Čambalová Alžběta – Hrabalová Olga (15/ 08/ 1982)

Odpovídá na dotazy adresátky. Jméno Běloch nezná. Vzpomíná na Adolfa Spitze, neví však nic o tom, že by se zabýval folkloristikou a že by spolupracoval s L. Húskou. V jednotlivých bodech uvádí své životopisné údaje, doplněné osobními vzpomínkami, a údaje o své publikační činnosti. Neví o tom, že by se Svatava Pírková-Jakobsonová věnovala folkloru. Prosí o zapůjčení sbírky, kterou kdysi Ústavu věnovala.

. Hrabalová Olga – Žižlavská Květa (09/ 08/ 1982)

ÚEF ČSAV v Brně připravuje slovník sběratelů lidových písní. Mezi sběratele patřil i Bohuslav Žižlavský spolu s adresátkou. Prosí ji tedy o sdělení některých údajů (životopisná data, údaje o vzdělání, zaměstnání, o svých národopisných, sběratelských zájmech, o své práci ve folklorním souboru atd.). Vzpomíná si ještě na sběratelskou práci R. Šoupala? Mohla by o ní něco napsat?

. Severová Darina – Hrabalová Olga (17/ 08/ 1982)

Potvrzuje obdržení dopisu a sděluje, že vyhoví žádosti adresátky, akorát bude potřeba trpělivosti do doby, než sežene potřebné údaje. Vzpomíná si, že ona osobně nahrávala na Nové Lhotě pro K. Vetterla. Je to také v majetku Ústavu?

. Hrabalová Olga – Severová Darina (07/ 08/ 1982)

ÚEF ČSAV v Brně připravuje slovník sběratelů lidových písní. K tomu účelu potřebuje doplnit některé údaje. Prosí o sdělení životopisných dat a údajů k osobě Vladimíra Klusáka st., Vladimíra. Klusáka ml. a k Rudolfu Kynčlovi. Bylo by možné zjistit také něco o Boženě Demelové–Vymětalové a o Karlu Hollaňovi? Požádala také Svatopluka Batíka o jeho údaje, zatím neodpověděl. Mohla by mu to připomenout?