Archiv

. Rada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, Prostějov – ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku (12/ 05/ 1955)

Sdělují, že věci vydání zpěvníku hanáckých písní sebraných J. Poláčkem si již delší dobu dopisují přímo se SNKLHU. Přikládají kopii odpovědi na jejich poslední dopis. Žádají, aby vyšli J. Poláčkovi vstříc a jeho zpěvník byl co nejdříve zařazen do edičního plánu nakladatelství. Doporučili mu záležitost osobně projednat na Ústavu.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro lidovou píseň (12/ 09/ 1953)

Sděluje okolnosti, na základě kterých mu byla Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění vrácena jeho sbírka. Vzhledem k tomu, že zadáváním všech hudebnin tohoto druhu k tisku jsou pověřeny bývalé Státní ústavy pro lidovou píseň, předkládá brněnské odbočce k posouzení rukopis Lidových písní z Hané.