Archiv

. Wiedermann František – neuvedeno (09/ 01/ 1933)

Profesor státního reálného gymnázia v Zábřehu a jednatel Krajinského muzejního spolku tamtéž (František Wiedermann) informuje o programu produkce vypravěče a zpěváka, texty může zaslat. Repertoár dalšího vypravěče a zpěváka poslal řídící učitel ze Svébohova Bohuslavu Indrovi. B. Indra má zamluveného odborného učitele ze Zábřehu. Doporučuje zachycení dialektu z Dubicka. Prosí o odpověď obratem, písemný kontakt je zdlouhavý. Dále prosí příště reflektovat Uničovsko a Šilpersko.

. Hrabalová Olga – Ptáčková Ludmila (19/ 04/ 1983)

Děkuje za zaslané údaje. Neví, jestli psala adresátce také o Hynku Davidovi z Janoušova. Mohla by o něm zjistit více? Vrací výstřižek z novin o J. Klimešovi, později napíše S. Šprincové a poprosí o zapůjčení. Pokud by L. Smékalová byla ochotna výpisky také půjčit, oxeroxovala by je a poslala zpět.

. Jiřikovská Vanda – Hrabalová Olga (06/ 12/ 1982)

Uvádí , že v Praze pobývá jen občas, většinou je v Třebízi. Se Zdenkou Jelínkovou byla na výzkumu pouze jednou kolem roku 1960 v době svého působení v Šumperku, kde zapisovala v jeho okolí u volyňských Čechů. M. Tůmu nezná, její bývalý manžel se jmenuje Stanislav Tůma, kdysi spolu zapisovali na Mělnicku písničky pro soubor kpt. Jaroše. Je možné, že k některému z výročí vyšel sborníček a že výsledek výzkumu kdesi použil Vladimír Karbusický. Ve sborníku Severní Moravy vyšel její článek o Vynášení smrti.

. Hrabalová Olga – Jiřikovská Vanda (06/ 01/ 1983)

Upozorňuje, že potřebuje od adresátky konkrétní data. V Ústavu se od ní nacházejí zápisy ze Zvole, Jedlí, Vyšehoří, Jakubovice, Moravičany a Dubicka z let 1959-61, patří tedy mezi sběratele a je potřeba o ní napsat slovníkové heslo. Uvádí, které její údaje potřebuje pro vytvoření hesla.

. Šulová Anežka – Kabinet pro etnografii a folkloristiku ČSAV (22/ 11/ 1954)

Sděluje, že dostala dopis z 18. t. m., jakož i zpátky svůj rukopis. Podle odesílatelky jí dluží ještě 1000 Kčs za tance, které Z. Jelínková u ní nacvičila. Za zbytek by jim poslala další písně a 12 starých koled. Mužské besedy, Ženské besedy, atd. by vzali na novo, uvolněný roční obnos však na ně nestačí.