Archiv

. Svoboda Bohumil – Janáček Leoš (18/ 06/ 1907)

Zasílá několik lidových písní ze Šlapanic. Poznámka k zásilce. Poslední písně jsou slovácké. Svatebních písní a pořekadel by se našlo celkem dost. Tanců by mohl podati více, ale jsou většinou známy. Odp. 19. 6. 1907

. Smetana Robert – Státní ústav pro lidovou píseň (16/ 09/ 1933)

Nabízí SÚ PLP ke koupi sbírku 157 nově nasbíraných písní z evangelické oblasti Velkolhotska, kterou pořídil v létě r. 1930. Podává bližší informace o písních, zaměřil se především na písně zlidovělé a svatební. Zároveň žádá, aby mu bylo dovoleno použít i tyto nové zápisy k dalšímu zpracování v monografii o melodických idiomech v lidovém zpěvu na Velkolhotsku.

. Petrů Jiří – Hrabalová Olga (24/ 06/ 1987)

Posílá adresátce zpěvník. Svatební písně seřazené po písmeno G mu někdo zcizil. Byl požádán redakcí Malovaného kraje, aby napsal o vydání zpěvníku, příspěvek vyjde v září. Líbí se zpěvník adresátce?

. Hrabalová Olga – Petrů Jiří (24/ 07/ 1987)

Děkuje za zaslání zpěvníku. Zpěvník řadí k těm nejlepším, výtky sděluje pouze k pasportizaci a nabádá k úspornějšímu uvádění odchylek v textu a nápěvu. Oddíl svatebních písní A-G ještě nenašel? Poskytuje rady pro sestavování sbírky svatebních písní, doporučuje vybírat pouze „ty skutečně obřadní“. Navrhuje, aby se vypravil do Brna a pročetl dostupnou literaturu o svatbě a svatebních písních.

. Hrabalová Olga – Petrů Jiří (10/ 12/ 1987)

Sděluje adresátovi, jak má postupovat při přípravě sbírky svatebních písní. Vyjadřuje rozhořčení nad adresátovým příspěvkem v Malovaném kraji. Podává výčet připravovaných sbírek, který dokládá, že se „vystudovaní odborníci“ nevyhýbají vydávání zpěvníků.