Archiv

. Salich Milan – Hrabalová Olga (10/ 11/ 1982)

Se zpožděním posílá údaje o své osobě. V souvislosti s údaji pro heslo Heleny Salichové, které bude pro slovník sběratelů také zpracováváno, podotýká, že řada údajů o ní ze starší literatury je nepřesných. Příčinou toho bylo postihování její osoby v 50. letech. Uvádí, kde lze dohledat přesná a pravdivá fakta. Doporučuje, aby mu byl návrh na text hesla poslán kvůli případným připomínkám a doplněním.

. Pištělák Josef – Hrabalová Olga (18/ 08/ 1982)

V odpovědích na jednotlivé body dotazníku sděluje své životopisné údaje, údaje o svých sběratelských aktivitách, publikační činnosti a o účinkování ve folklorních souborech. Prosí o zaslání katalogových čísel svých zápisů, které jsou uloženy na Ústavu. V korespondenci s Ústavem hodlá pokračovat, během 2-3 let se vrátí ke zpracovávání svých sběratelských záznamů, především selské svatby s tanci, písněmi a proslovy družbů. Bude potřebovat pomoc ústavu při popisu fotografií. Přikládá několik fotografií chalup – vnější výzdoby a interiéru. Jaké by byly možnosti publikace? Má Ústav o jeho materiály zájem?

. Podešvová Hana – Hrabalová Olga (23/ 02/ 1983)

Uvádí v jednotlivé bodech své životopisné údaje – údaje o svém studiu, o sběratelských aktivitách, spolupráci se Z. Jelínkovou, publikační činnosti a o účinkování ve folklorních souborech.

. Fiedlerová-Kubešová Nina – Hrabalová Olga (18/ 09/ 1982)

Zodpovídá jednotlivé body adresátkou zaslaného dotazníku týkajícího se životopisných údajů R. Kubeši, který zemřel r. 1977. Některé body považuje za neúplné, doporučuje se proto obrátit na Z. Jelínkovou, která s R. Kubešem spolupracovala.

. Kovářů Věra – Hrabalová Olga (21/ 09/ 1982)

Posílá svůj selektivní seznam publikovaných prací. Bylo by možné nahlédnut do archivu na Bímovy zápisy Starodávných z Valašské Bystřice? Čeká ji úkol vytvořit choreografii tance Vałaský.