Archiv

. Horák Jiří – Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň (25/ 06/ 1949)

Hlavní výbor potvrzuje přijetí listu o tom, že moravskoslezský výbor přijal J. Vysloužila od 1. 6. 1949 za smluvního úředníka a souhlasí s tímto krokem, který bude podporovat na příslušných místech. Upozorňuje však, že postup moravskoslezského výboru nekoresponduje s dosavadní dodržovanou praxí. Vyžaduje proto, aby moravskoslezský výbor poslal znovu žádost odůvodňující nutnost jmenování J. Vysloužila smluvním úředníkem. Odesílatel připojuje správu o výsledcích návštěvy ministra školství, věd a umění (ministr trvá na svém plánu přičlenit SÚpLP jako samostatný ústav k České akademii věd a umění).