Archiv

. Vysloužil Jiří – Bím Hynek (15/ 07/ 1950)

Potvrzuje příjem adresátových rukopisů: 1. Pojednání o hře hudců z Popova; 2. Pojednání o hudbě dávných věků v národních písních valašských a slováckých. Vše bude zařazeno ke sbírce z Valašskokloboucka.