Archiv

. Satke Antonín – Hrabalová Olga (28/ 02/ 1983)

Děkuje za dodanou informaci. Doufá, že se na jaře dostane do Brna, kde by vyhledal variantu písně. Zmínil se J. Gelnarovi o V. Sochovi (měl s ním za života kontakt), řekl, že se hodlá u nich na Ústavu zastavit. Pětidílný biografický slovník se opisuje, takže asi brzy vyjde.

. Prášek Martin – [Souček Stanislav] (06/ 04/ 1930)

Reaguje na dopis za 13. 1., v němž byl odesílatel požádán, aby zápisy písní opatřil i nápěvy. Asi 100 písní má již s nápěvem, zbylých 100 srovná s variantami v Kuželově a doplní k nim nápěvy. Prosí o zálohu 300 Kč na výlohy pro sebe a pro kolegu, který provede notaci.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro lidovou píseň (25/ 05/ 1954)

Navazuje na dopis ze 14. 12. 1953. Předkládá k posouzení materiál, který vyjde pod názvem Slovácké pěsničky – Doplňky. Potřebuje, aby bylo rozhodnuto o rozsahu tohoto vydání a též o úpravě jednotlivých písní. Svazek písní v deskách přikládá do přílohy.

. Poláček Jan – ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku (19/ 10/ 1954)

Se zřetelem na vydání Hanáckých písní z Tovačovska a zpěvníku dvojice Jiroušek – Sirovátka [Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska] se rozhodl obsah svého hanáckého zpěvníku pozměnit a výběr písní uspořádat jinak. Prosí proto o navrácení I. dílu Lidových písní z Hané k přepracování.

. ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku – Poláček Jan (26/ 10/ 1954)

Vrací adresátovi II. díl Slováckých pěsniček, současně vrací i Dodatky. Sdělují připomínky a doporučení, podle kterých má postupovat při úpravě slováckých písní a také při výběru hanáckých písní. Tento výběr budou moci doporučit k vydání ještě v 1. kvartálu příštího roku.