Archiv

. Výkonný výbor Národopisné výstavy českoslovanské v Praze r. 1895 – Janáček Leoš (28. 05. 1894)

Na základě upozornění V. Tille oznamují, že O. Hostinský i výbor NVČ budou dělat vše, co je v jeho moci, aby byly sesbírané peníze vydány. Ohledně moravských slavností sdělují, že je v rozpočtu položka 20 000, každá částka se však musí zvlášť schválit, proto se všechny chystané slavnosti musí podrobně i s rozpočtem ohlásit a musí být schváleny zábavním, finančním i výkonným výborem.

. Stanislav Souček – Bím Hynek (29/ 11/ 1929)

Nový předseda výboru odepisuje Bímovi na jeho stížnost, že mu nebyly řádně vyplaceny peníze za sbírku, kterou srovnávají se sbírkou Götzovou. Mapu mu vrátil a bude se snažit uspíšit vydání stále odkládané sbírky. Komentuje, že Bím nemůže být součástí Českého i Slovenského výboru a proto je přeložen do Slovenského. Dále bude dohlížet na to, aby se záznamy uměle nezkracovaly.

. Bím Hynek – Souček Stanislav (05/ 12/ 1929)

Dopis se týká nevyřešené otázky Bímova honoráře za písně dodané moravskoslezskému. výboru. Zprávu o své sběratelské činnosti a mapu z výstavy soudobé kultury a soupis sběratelské činnosti přenechává archivu jako dar.

. Bím Hynek – Souček Stanislav (31/ 05/ 1929)

Píše, že byl členem Pracovního výboru od roku 1905, avšak v posledních letech nebyl do výboru zván. Od roku 1906 do 1912 odevzdal výboru 2930 písní a nápěvky mluvy. Dále píše, že v roce 1920 upozornil, že nebude-li sbírka brzo vydána, bude žádat její vrácení. Podle případu sběratele Götze, kterému bylo vyplaceno 21000 Kč si cení svou sbírku na 30000 Kč od čehož je potřeba odpočíst peníze, které už od výboru dostal. K Fonografické akci nemůže nic přesného sdělit, neboť již nemá přesné informace o žijících zpěvácích. Některé zmiňuje konkrétně. (např. z Popova) doporučuje Samko Dudíka z Myjavy. Dále uvádí, že L. Janáčkovy zaslal mapu sběrů, seznam sebraných písní a podobiznu. Žádá informace o těchto věcech. Opětovně žádá, aby se jeho zápisy nestříhaly.