Archiv

. Lunga Jaroslav – Kyselková Františka (03/ 04/ 1935)

Otázku adresovanou F. Kyselkové ohledně rozsahu stati o lidových písních zodpověděli A. Budík z Bohuslavic a M. Kolaja, celá záležitost se tím trochu mění. Posílá jí oba dopisy, protože v nich vyslovené názory je třeba brát v úvahu před definitivním rozhodnutím o písních. Žádá ji, aby s oběma pohovořila a poté napsala, na čem se dohodli. M. Kolaja opravil článek F. Horáka. Přikládá jednu písničku, kterou dostal od

. Kolaja Maxmilián – [ÚEF AVČR] (09/ 05/ 1960)

Zasílá poznámky a informace ke sbírce písní Františky Kyselkové v kyjovském a ždánickém okrese. Sděluje, proč k vydání sbírky nedošlo. Uvádí příklady písní zapsaných F. Kyselkovou. Ke zprávě připojuje další dopisy z let 1935 – 1936. Omlouvá se, že nemůže kvůli nemoci udělat více.

. Budík Arnošt – Lunga Jaroslav (15/ 03/ 1935)

Děkuje za dopis ze dne 6. 3. i s přílohou Kyjovských písní. Sděluje své připomínky ke článku, myslí si, že by se mu měla věnovat mnohem větší péče a měli by do toho „zapřáhnout“ odborníka, který by zpracoval materiál ze Sušila, Bartoše atd. U písní poznamenává, že by se mělo dbát na vědečtější přístup (s důrazem na přesnou pasportizaci). Poukazuje také na potřebu všímat si zbytků starých lidových hudeb (zmínky o cimbálu, který byl donedávna na Kyjovsku), vyslechnout i staré muzikanty a zapsat jejich paměti. Mělo by se také přihlížet k pracím, kterou už jsou, považuje za hrubou chybu zařazovat Koryčany k Hané. V případě 6 písní uvedených v článku míní, že písně nepřináší žádný náhled. Vzpomíná na svou účast na podobné akci v kolektivu Studijní sdružení Velká, kde spolupracoval s F. Pujmanem, A. Hábou, zná se i s Plickou a ví od něj, jak si při této práci počínat. Uvádí další pokyny a připomínky k přípravě sborníku.

. Havelka Emanuel – Kyselková Františka (04/ 05/ 1936)

Dozvěděl se od M. Kolaji, že by se ráčila ujmout práci na „Národních písní na Kyjovsku-Ždánsku“ pro vlastivědný sborník III. Sv. a že by napsala požadovaný článek. Posílá koncept článku zhotovený F. Horákem, korespondenci M. Kolaje s 2 kamarády na Kyjovsku. Uvádí detaily k požadované článku (rozsah, předpokládaný obsah atd.). Článek by pak prohlédl M. Kolaja a Havelkův kolega Komárek po stránce fonetické. Může jim pomoci bez nároku na honorář? Horákovi článek vrátil, aby jej přepracoval, ten však poslal vše zpátky po 3 měsících. Věc spěchá, prosí proto, jestli by mohla článek odevzdat nejpozději do 10 dnů.