Ing. František Procháska, Ph.D. [ Scientific Worker, TOPTEC Centre ]

Place: Detached establishment Turnov, Office: Skal
Tel.: (+420) 487 953 919
Fax: (+420) 481 322 913
Email: prochaska@ipp.cas.cz

Research Interests

Education

2000 - 2007Postgraduate studies
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
1995 - 2000Engineer studies
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice

Research experience

2007-2012Special Assistant
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of fuel and crude oil processing and analysis (GC, LC, HPLC, DSR, special analytical techniques), Organic technology lector
2002-2007Assistant
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of fuel and crude oil processing and analysis
2002-2004Research centre KOZOROH scientific employee
Centre KOZOROH, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of crude oil, high boiling point fractions and residues utilisation

Academic Awards

2008Unipetrol award
Awarded by : Unipetrol, ICT Prague
The best faculty doctoral thesis in the year 2007

Supervised students

2012 - now Eduard Šubert
Preparation of Master thesis
Testing of lapping processes, analyses of the lapping results
2013 - 2014Martin Kulhánek
Adviser
Subsurface demage evaluation method development

Research projects

2019-2022Partnership for excellence in superprecise optics
Participant
Provider: MSMT; Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0
2018 -2020The laser rod faces characterization and 3D corrective micropolishing processes development
Co-investigator
Provider: TACR; Project ID: TN1000008
2017-2019MidFree
Co-investigator
Provider: MPO; Project ID: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004798
2014 -2018Modern Optical Systems and Technologies
Participant
Provider: MSMT; Project ID: L01206
2012-2016Advanced optocal systems with using of aspheric surfaces
Co-investigator
Provider: TACR; Project ID: TA03010843
2013-2015Nanofibers and abrasive nanoparticles as a base of new generation tools for fine polishing of surfaces
Co-investigator
Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: TA03010609
2012-2013The Research Centre for Special Optics and Optoelectronic Systems
Participant
Provider: MSMT; Project ID: ED2.1.00/03.0079

List of Publications

2018Procháska F., Thoř T., Zahradníčková K.: Výzkum možnosti leštění NiP s cílem minimalizace povrchové mikrodrsnosti. Jemná mechanika a optika 63 [10] (2018) 291-294. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Vliv leštících nástrojů na střední prostorové frekvence při leštění asférických optických povrchů. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 139-142. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Vliv rychlosti otáčení obrobku na kvalitu broušení optických ploch. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 156-158. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Polák J., Karabyn V., Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Melich R.: Limity a omezení subaperturních korekčních lešticích technologiích a problematika vyhodnocování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 152-155. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Junek J., Malá K.: Analýza referenčních povrchových vad optických ploch za použití konfokální mikroskopie, interferometrie v bílém světle a mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika 63 [3] (2018) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Polák J., Karabyn V., Procháska F., Tomka D.: Zkušenosti s používáním ion beam figuring technologie v TOPTEC. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 65-67. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Charakterizace viskoelastických vlastností materiálů pro konstrukci leštících nástrojů. Jemná mechanika a optika 63 [1] (2018) 14-16. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Beneš J., Matoušek O., Procháska F.: Měření vibrací CNC zařízení pi obrábění asférických optických ploch za účelem sledování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 235-238. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Thoř T., Procháska F.: Měření podpovrchového poškození. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 239-242. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Beneš J., Procháska F., Špína M., Tomka D.: Modelování tvorby struktur v oblasti středních frekvencí během procesu subaperturního broušení. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 221-225. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Špína M.: Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 7-16.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Melich R.: Vývoj procesu tmelení pro výrobu zrcadel koronografu Metis. Jemná mechanika a optika 62 [3] (2017) 95-97. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and Dig analýza povrchových vad pro zrcadla Metis. Jemná mechanika a optika 62 [1] (2017) 11-13. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Návrh algoritmu pro řízení tvarových korekcí pětiosého obráběcího centra. Jemná mechanika a optika 62 [11-12] (2017) 296-298. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Polák J., Tomka D.: Vliv kinematiky na tvorbu povrchových struktur při leštění asférických ploch. Jemná mechanika a optika 62 [4] (2017) 132-134. [ EN ] 
[ Abstract ]
2016Melich R., Procháska F., Tomka D., Rail Z., Bartoníček J., Pleštil J., Šrajer B.: Design, manufacturing, performance and application of wide angle aspherical achromatic doublet. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 1015118. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and dig analysis for Metis mirrors surfaces defects evaluation. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510W. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: The Design of the Control Algorithm for Corrective Manufacturing of 5 axis Machining Centre. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510U. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Procháska F., Poláková I., Polák J., Matoušek O., Tomka D.: Zeeko precession for free-form polishing. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510O. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Procháska F., Vít T., Matoušek O., Melich R.: FEM analysis of bonding process used for minimization of deformation of optical surface under Metis coronagraph mirrors manufacturing. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510P. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
2015Procháska F., Špína M., Matoušek O., Melich R.: Hodnocení povrchových vad optických ploch. echanika a optika. - [2] (2015) 73-76. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Tomka D., Procháska F., Polák J.: Influence of the circumferential speed of a resin bond grinding wheel on the properties of a ground aspheric surface. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94420T-94420T ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Matoušek O., Tomka D., Procháska F., Polák J.: Optimalizace obvodové rychlosti brousicího kola s resinovou vazbou s ohledem na kvalitu produkovaného povrchu. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 84-87. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Melich R., Matela M., Procháska F., Psota P., Matoušek O., Tomka D.: Design and realization of an aspherical doublet. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94420U-94420U ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Polák J., Klepetková E., Pošmourný J., Šulc M., Procháska F., Tomka D., Matoušek O., Poláková I., Šubert E.: Super-polishing of Zerodur aspheres by means of conventional polishing technology. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944212-944212 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Poláková I., Procháska F., Klepetková E.: Polishing of S-FPL-53 Aspherical Lenses. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944213-944213 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Polák J., Poláková I.: CNC subaperture polishing process arrangement for microroughness minimisation. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944216-944216 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Michal ml. S., Melich R., Psota P.: Metodika měření tvaru asférických prvků jakožto součást optické výroby. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Tomka D., Procháska F., Matoušek O., Polák J.: Development of methodology for evaluation of subsurface damage. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94421B-94421B ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Matoušek O., Psota P., Beneš J.: Chování "Mid Spatial Frequencies" při CNC opracování optických ploch. Jemná mechanika a optika 60 [10] (2015) 293-295. [ EN ] 
[ Abstract ]
2014Procháska F., Polák J., Matoušek O., Tomka D.: Computer numeric control subaperture aspheric surface polishing—microroughness evaluation. Optical Engineering 53 [9] (2014) 092011-092011.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2013Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Using FEM technology for optical surfaces polishing. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00020-00020 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
2012Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Využití FEM lešticí technologie při leštění optických ploch. Jemná mechanika a optika 57 [11-12] (2012) 321-324. [ EN ] 
[ Abstract ]

[OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012]
 Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Using FEM technology for optical surfaces polishing. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 107-111 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]