[ Fax: (+420)Supervised students

Research projects

2012-2014Materials for New Millennium
Principal investigator
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID: CZ.1.07/2.3.00/35.0009
2003-2005Radiation processes in pulse high-current discharges
Co-investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA202/03/0711

List of Publications

2017Řípa M., Šos M.: Elstat a Elmag, Jak udržet horké plazma?. Československý časopis pro fyziku 67 [3] (2017) 134-138. [ EN ] 
 Řípa M.: Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze.. 65. - Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. 24 s. Věda kolem nás 65, 12222. ISSN 2464-6245 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Oleg Alexandrovič Lavrentěv. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. 20 s. Věda kolem nás 56, 12118. ISSN 2464-6245 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Milan Řípa: Stodevadesátitunová krabička na cívku tokamaku. 3pol -magazín plný pozitivní energie,http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1986-stodevadesatitunova-krabicka-na-civku-tokamaku; 11. března 2017
 Milan Řípa: Oleg Alexandrovič Lavrentěv. , Edice Věda kolem nás 56/ Osobnosti, vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR,v.v.i., Grafickou úpravu a obálku navrhl Jakub Krč a sazba WOW, spol. s r.o, Odpovědná redaktorka Petra Královcová, Vydání I, 2017, Ediční číslo 12118, Tisk WOW,spol. s r.o. Washingtonova 1507/25, 110 00 Praha 1, ISSN 2464-6245 Evidováno MK ČR pod č. E 2344,  [ Abstract ]
 Milan Řípa: Dům, kde bydlí radiové vlny; 3pol -magazín plný pozitivní energie, . http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1991-dum-kde-bydli-radiove-vlny; 19. března 2017
 Milan Řípa : Jak to bylo s fúzí – část devátá . 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1969-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-devata; 21. února 2017
 : .  [ Abstract ] [ DOI ]
 Milan Řípa: Užitečný nepřítel aneb turbulence vítány . http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2058-uzitecny-nepritel-aneb-turbulence-vitany;13. září 2017
 Milan Řípa: Deutriovo-tritiové kampaně; 3. pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1951-deuteriovo-tritiove-kampane, 6. ledna 2017 pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1951-deuteriovo-tritiove-kampane, 6. ledna 2017
 Milan Řípa: Soukromé tokamaky. 3pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2008-soukrome-tokamaky, 28. dubna 2017
 Milan Řípa: Virtuální prohlídka staveniště termojaderného reaktoru aneb Tour de ITER . 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1977-virtualni-prohlidka-staveniste-termojaderneho-reaktoru-aneb-tour-de-iter; 17. února 2017
 Milan Řípa: Jak ušetřit čas před spuštěním tokamaku ITER? . 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2048-jak-usetrit-cas-pred-spustenim-tokamaku-iter; 22. srpna 2017
 Milan Řípa: Termojaderná fúze v soukromých rukách. 3pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2012-termojaderna-fuze-v-soukromych-rukach, 13. května 2017
 Milan Řípa: (Ne)očekávaná aplikace výzkumu fúze: katapult na letadlové lodi; . 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2055-ne-ocekavana-aplikace-vyzkumu-fuze-katapult-na-letadlove-lodi; 7. září 2017
 Milan Řípa: Ventil – ochrana stability. 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2035-ventil-ochrana-stability, 17. července 2017
 Milan Řípa: Kazachstan a termojaderná fúze. ; 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2039-kazachstan-a-termojaderna-fuze; 1. srpna 2017
 Milan Řípa: Tokamak WEST připraven ke startu. , 3pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2014-tokamak-west-pripraven-ke-startu; 19. května 2017
 Milan Řípa: Trochu větší kuličková ložiska. ; 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2029-trochu-vetsi-kulickova-loziska; 29. červena 2017
 Milan Řípa: Vyhlazení nepravidelností magnetického pole tokamaku v realném čase. 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2032-vyhlazeni-nepravidelnosti-magnetickeho-pole-tokamaku-v-realnem-case; 7. července 2017
2016Řípa M.: Evropskou termojadernou fúzi rozvířil Wirbelrohr. 12043. - Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v, 2016. 16 s. Věda kolem nás/Co to je ...52, 12043. ISSN 2464-6245. . [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Supernova jmenem Wirbelrohr. Československý časopis pro fyziku 66 [2] (2016) 78-81. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Řípa M.: Historie výzkumu řízené termojaderné fúze v ČR. 11935. - Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v, 2016. 24 s. Věda kolem nás/Co to je...41, 11935. ISSN 2464-6245 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Oleg Alexandrovič Lavrentěv a výzkum termojaderné fúze v Sovětském svazu. Československý časopis pro fyziku 66 [6] (2016) 357-366. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Milan Řípa: Historie termojaderné odbočky aneb od tokamaku k pinči a zpět. přenáška pro veřejnost, Velký klub Plzeňské radnice, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň 3; středa 9. března 2016, 19: 00 hodin, 60 posluchačů
 Milan Řípa: Historie termojaderné odbočky aneb od tokamaku k pinči a zpět. přenáška pro veřejnost, klub Horká vana, Česká 11, České Budějovice, 10. března 2016, 18: 00 hodin
 Milan Řípa : Termojaderná fúze v České republice a její popularizace. Technický týdeník č.04, LXIV/2016; 1.3.2016, str. 23
 Milan Řípa: Vařit ale neprovařit. , 3pol -magazín plný pozitivní energie, 5. března 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1811-svarit-ale-neprovarit
 Milan Řípa:: Jak to bylo s fuzi-část sesta, . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 27. března 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1816-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-sesta
 Milan Řípa: Supernova jménem Wirbelrohr, . Československý časopis pro fyziku, 2, 2016 (59), str. 78 - 8
 Milan Řípa: Historie výzkumu řízené termojaderné fúze v ČR. Edice Věda kolem nás 41/ Co to je, vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR,v.v.i., Grafickou úpravu a obálku navrhl Jakub Krč, studio Lacerta, Technická redaktorka Monika Chomiaková, Odpovědná redaktorka Monika Královcová, Vydání I, 2016, Ediční číslo 11935, ISSN 2464-6245, Evidováno MK ČR E 22344, Sazba a tisk SERIFA,s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5
 Milan Řípa: Wendelstein ohlásil první plazma, . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 19. ledna 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1795-wendelstein-w7-x-ohlasil-prvni-plazma
 Milan Řípa: : Jak to bylo s fuzi-část sedmá. , 3pol -magazín plný pozitivní energie, 26. dubna 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/fyzika-a-klasicka-energetika/1828-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-sedma
 Milan Řípa:: Česká media vs mezinárodní fúze, . Věda pro život, Středisko společných činností AV ČR; 22. ledna 2016; http://vedaprozivot.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/160122_ceska_media_versus_mezinarodni_fuze.html
 Milan Řípa: Jak to bylo s fúzi IV (Richter). 3pol -magazín plný pozitivní energie, 28. ledna 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1771-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-ctvrta
 Milan Řípa: V Padově zkoušejí největší injektor svazku neutrálních částic na světě ,. 3pol -magazín plný pozitivní energie, 24. února 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1812-v-padove-zkouseji-nejvetsi-injektor-svazku-neutralnich-castic-na-svete
 Milan Řípa: Jak to bylo s fúzi V (Lavrentěv),. 3pol -magazín plný pozitivní energie, 28. února 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1770-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-pata
 Milan Řípa: Tokamak bez královské koruny, 3pol -magazín plný pozitivní energie,. 25. března 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1826-tokamak-bez-kralovske-koruny-centralniho-solenoidu
 Milan Řípa: Staveniště letos v létě,. 3pol -magazín plný pozitivní energie, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1900-staveniste-iter-letos-v-lete; 23. září 2016
 Milan Řípa: Evropskou fúzi rozvířil Wirbelrohr. Edice Věda kolem nás 52/ Co to je, vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR,v.v.i., Grafickou úpravu a obálku navrhl Jakub Krč, studio Lacerta, Technická redaktorka Monika Chomiaková, Odpovědná redaktorka Monika Královcová, Vydání I, 2016, Ediční číslo 12043, ISSN 2464-6245, Evidováno MK ČR pod č. E 2344, Sazba a tisk SERIFA,s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5 [ Abstract ]
 Milan Řípa: ITER jste vy! ITER konečně hmatatelnou realitou; . Technický týdeník č.08, LXIV/2016; 26.4.2016, str. 23
 Milan Řípa: V ITER chrání zimu tuna stříbra . 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1922-v-iter-chrani-zimu-tuna-stribra, 25. října
 Milan Řípa: Oleg Alexandrovič Lavrentěv a výzkum termojaderné fúze v Sovětském svazu. Československý časopis pro fyziku, 6, 2016 (59), str. 357 – 366
 Milan Řípa: Irán a staveniště tokamaku ITER;. Technický týdeník č.22, LXIV/2016; 15.11.2016, str. 28
 Milan Řípa: Český podíl na prvním fúzním reaktoru. 3pol -magazín plný pozitivní energie, 7. srpna 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1888-cesky-podil-na-prvnim-fuznim-reaktoru
 Milan Řípa: Elektrony na útěku,. 3pol -magazín plný pozitivní energie; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1920-elektrony-na-uteku; 22. října 2016
 Milan Řípa: Třípol o třech milnících, . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 27. května 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika /1857-tripol-o-trech-milnicich
 : .  [ Abstract ] [ DOI ]
 Milan Řípa: Jak to bylo s fuzi-část osma kulový tokamak, . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 26. května 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/fyzika-a-klasicka-energetika/1828-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-osma
 Milan Řípa: Měření fúzního výkonu počítáním neutronů . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 20. července 2016, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1882-mereni-fuzniho-vykonu-pocitanim-neutronu
2015Milan Řípa: Černý výpadek versus zelená elektřina; . "Věda pro život" 7. května 2015; http://www.vedaprozivot.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/150507_cerny-vypadek-versus-elektrina.html
 Milan Řípa: Kudy vede správná cesta k termojaderné fúzi? . "Věda pro život" ¨30. června 2015; http://www.vedaprozivot.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/150630_termojaderna_fuze.html
 Milan Řípa: „Pokroky v materiálech pro fúzní zařízení“ . Akademický buletin,2015, č.5, str. 20
 Milan Řípa: Jaderná fúze je CCSS: Cheap – Clean – Safe – Sustainable (Laciná – Čistá – Bezpečná – Přátelská); . "Třípól e-zin" 30. červen 2015; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/rozhovory/1709-jaderna-fuze-je-ccss-cheap-clean-safe-sustainable-lacina-cista-bezpecna-pratelska;
 Milan Řípa: Jak to bylo s fúzi II. Třetí pol, Elektronický časopis na internetu, 23. září 2015 http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1749-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-druha
 Milan Řípa: Jak to bylo s fúzí – část 1 . "Třípól e-zin" 24. června 2015; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1705-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-prvni;
 Milan Řípa: Je to tady!Blíží se fúzní elektrárna.. "Třípól e-zin" 24.březen 2015; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1664-je-to-tady-blizi-se-fuzni-elektrarna
 Milan Řípa: Pinč nebo tokamak?. Československý časopis pro fyziku, 65(2015), č.3, str.154-158
 Milan Řípa: Loď v láhvi, . "Třípól e-zin" 1. květen 2015; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1681-lod-v-lahvi
 Milan Řípa: Magnetická páteř – centrální solenoid. Třetí pol, Elektronický časopis na internetu, 30. září 2015; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1752-magneticka-pater-centralni-solenoid
 Milan Řípa: Bublinky v tokamaku. „Třípól e-zin“;27. ledna, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1627-bublinky-v-tokamaku
 Milan Řípa: : Termojaderná fúze – nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, . přednáška pro veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky, TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, Purkyňova 105, Brno, 11. 11. 2015 od 17 hodin
 Milan Řípa: : Jak to bylo s fúzí III, . 3pol -magazín plný pozitivní energie, 28. listopadu 2015, http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1750-jak-to-bylo-s-fuzi-cast-treti
 Pavel Horky (režie), Milan Řípa (scénář), Technické muzeum Brno (producent),, Zdeněk Bucek (kamera), Ivo Hemerka (komentář): Stavebnice tokamaku, instruktážní video. http://www.3pol.cz/cz/videofilmy, od 12. ledna 2016
 Milan Řípa: : Termojaderná fúze – nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, . přednáška pro veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, České Budějovice, 10. 11. 2015 od 10 hodin
 Milan Řípa: Termojaderná fúze – nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, . přednáška pro veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky, Studentský kostel, ulice Karla IV. 22, České Budějovice, 10.11.2015 od 15 hodin
 Milan Řípa: Cesta je také cíl. přednáška pro veřejnost, Městská knihovna v Praze, Nikola Paggio,středa 11. března 2015 od 17. hodin
 Milan Řípa: Termojaderná fúze – energie budoucnosti. přednáška pro veřejnost, Pardubice Hvězdárna barona Arthura Krause, Martin Slezák, pátek 27. února 2015, od 19 hodin
 Milan Řípa: Termojaderná fúze – energie budoucnosti. , přednáška pro veřejnost, Pardubice Hvězdárna barona Arthura Krause, Petr Komárek, úterý 20. října 2015, od 11 hodin
 Milan Řípa: Průchodky. Třetí pol, Elektronický časopis na internetu, 14. října 2015 http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/1757-pruchodky
2014Řípa M.: Historie výzkumu řízené termojaderné reakce. 11769. - Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i, 2014. 24 s.. 11769 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Diskuze: ITER = úspěch či neúspěch může být pro budoucnost řízené termojaderné fúze rozhodující. All for power. Roč. 8, 02 (2014), s. 66-68. ISSN 1802-8535 [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Řípa M.: Pinč, nebo tokamak?. Československý časopis pro fyziku 65 [3] (2014) 154-158. [ EN ] 
 Milan Řípa, René Zelníček: Průmyslový vzor číslo 36157: Stavebnice tokamaku.
 Milan Řípa: Historie výzkumu řízené termojaderné fúze, . Edice Věda kolem nás 14/ Co to je, vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR,v.v.i., Grafickou úpravu a obálku navrhl Jakub Krč, studio Lacerta, Technická redaktorka Monika Chomiaková, Odpovědná redaktorka Monika Královcová, Vydání I, 2014, Ediční číslo 11759, Sazba a tisk SERIFA,s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5Edice Věda kolem nás 14/ Co to je, vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR,v.v.i., Grafickou úpravu a obálku navrhl Jakub Krč, studio Lacerta, Technická redaktorka Monika Chomiaková, Odpovědná redaktorka Monika Královcová, Vydání I, 2014, Ediční číslo 11759, Sazba a tisk SERIFA,s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5
2013Mlynář J., Žáček F., Weinzettl V., Kulhánek P., Matějíček J., Koláček K.: Řízená termojaderná fúze pro každého – 4U. Praha : projekt Materialy pro nove tisicileti, 2013. 238 s. - (Svět energie). ISBN 978-80-260-4785-8 [ EN ] 
 Milan Řípa, Karel Červenka, Jan Mlynář, Ondřej Zlámal, Pavel Bém: Česká repubika a projekt Evropské unie ITER. GUE/NGL v Evropském parlamentu,Praha 2013, ISBN 978-80-87026-04-5; 3000 výtisků, neprodejné
2011Řípa M.: Home-made neutrons. EFDA Fusion news 1 [3] (2011) 21-21.
[ Link ]
 
 Řípa M., Mlynář J., Weinzettl V., Žáček F.: Řízená termojaderná fúze pro všechny. 3. - Praha : TA PRINT, s.r.o, 2011. 150 s. - (Svět energie). ISBN 80-902724-7-9. 3 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Co má stejnou hmotnost jako Eiffelovka?. Technický týdeník. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 23-23. ISSN 0040-1064 [ EN ] 
 Řípa M.: Termojaderná energie směřuje do energetického mixu budoucnosti. Technika časopis o priemysle,vede a technike. Roč. 9, 3-4 (2011), s. 30-31. ISSN 1337-0022 [ EN ] 
 Řípa M.: Termojaderná fúze míří nekompromisně do energetického mixu budoucnosti (editorial). All for power. Roč. 5, č. 1 (2011), s. 2-2. ISSN 1802-8535 [ EN ] 
[ Link ]
 
 Řípa M., Křenek P.: Tokamak COMPASS. Inovační podnikání & Transfer technologií. Roč. 17, č. 1 (2011), s. 32-34. ISSN 1210-4612 [ EN ] 
 Řípa M.: Fusion meets electronics. EFDA Fusion news. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 8-8. ISSN 1818-5355
[ Link ]
 
 Řípa M., Mlynář J., Weinzettl V.: Modernizace tokamaku COMPASS. Inovační podnikání & Transfer technologií. Roč. 17, č. 3 (2011), s. 36-37. ISSN 1210-4612 [ EN ] 
[ Link ]
 
2010Řípa M.: Nečekané dítě otce Penthousu. Ekonom, týdeník Hospodářských novin. Roč. 54, č. 44 (2010), s. 60-61. ISSN 1210-0714 [ EN ] 
2008Mlynář J., Řípa M.: 50 years of tokamaks. EFDA Fusion news 2 [2] (2008) 7-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Vrba P., Štraus J., Prukner V., Rupasov A. A., Shikanov A. S.: Amplification of spontaneous emission of neon-like argon in a fast gas-filled capillary discharge. Plasma Physics Reports 34 [2] (2008) 162-168.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Vrba P., Štraus J., Prukner V., Rupasov A. A., Šikanov A.S.: Usilenie spontannoj emissii neonopodobnogo argona v bystrom razrjade v gazonaponennom kapilljare. Fizika plazmy 34 [2] (2008) 185-192. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Řípa M.: Tokamak COMPASS byl slavnostně odhalen, . Technický týdeník, 56 (2008), č. 11, 27. května 2008, str. 11
 Řípa M.: Propašovaný tokamak,. Lidové noviny, 18 (2008), 5. června 2008, str. 16
 Řípa M.: Čáslav byla u toho,. Čáslavské noviny, 2008, č. 5, str. 14
 Řípa M.: Druhý tokamak pro Česko,. Lidové noviny, 18 (2008), 2. dubna, str. 17
 Řípa M.: Hollywood a termojaderná fúze, . Technický týdeník, 56 (2008), č. 12, 10. června 2008, str. 4
 Řípa M.: Před 50 lety Britanie (ne)zvládla jadernou fúzi, . Lidové noviny, 18 (2008), 25. ledna 2008, str. 18
 Řípa M.: Compass,. Vesmír, 87 (2008), č.5, str. 274
 Řípa M.: Energetická bezpečnost versus ekologie?, . EKO (Ekologie a společnost), 19, 2008, č. 3, str. 31– 34
 Řípa M.: Jak se tavila ocel, . Lidové noviny, 18 (2008), 24.9.2008, str. 17
 Řípa M.: Magnety pro ITER, . Technický týdeník, 56 (2008), č. 23, 11. listopadu 2008, str. 16
 Řípa M.: Fuzní projekt ITER v roce nula, Energetika, ročník 58(2008), č. 11, str. 360-361. Energetika, ročník 58(2008), č. 11, str. 360-361
 Řípa M.: Nečekané souvislosti aneb jakou ocel pro věže a fúzní reaktory, . Technický týdeník, 56 (2008), č. 20, 30. září 2008, str. 22
 Řípa M.: Velké výročí jaderné fúze, . Lidové noviny, 18 (2008), 17.10.2008, str. 17
 Řípa M., Pánek R., Mlynář J.: Instalace tokamaku COMPASS v Praze, . Československý časopis pro fyziku, 58 (2008), č. 4, str. 200 až 207
 Řípa M.: Energie termojaderná, energie vodní, energie biofyzikální, . Technický týdeník, 56 (2008), č. 13, 24. června 2008, str. 15
 Řípa M.: 25 let prvního plazmatu na tokamaku ITER (správně JET), . Technický týdeník, 56 (2008), č. 15, 5. srpna 2008, str. 4
2007Řípa M.: Fúze dnes a zítra, . Mladá Fronta Dnes, příloha Věda, ročník 18, číslo 140, str. C/8, 16. 06. 2007
 Řípa M.: Patent, který si dává na čas, . Lidové noviny, 27. dubna 2007, str. 17
 Řípa M.: Kutil vyrobil termojaderný reaktor, . Lidové noviny, 17. března 2007, str. 11
 Řípa M.: Budeme rozlišovat jaderné štěpné a jaderné fúzní elektrárny, . Halo noviny, ročník 17, číslo 139, str. 8, 15. 06. 2007
  Weinzettl Řípa M.., Řípa M.: Jednotná internetová prezentace,. Otevřená věda, http://www.otevrena-veda.cz/o/index.php?site=ufp
 Řípa M.: ITER současnosti: od fyziky k technologii, . Technický týdeník, roč. 55, 2007, str. 18
 Řípa M.: Jak tokamak a stelarátor soutěžily,. Vesmír, č. 9, roč. 86, 2007, str. 583 až 585
 Řípa M.: Vesmírný tokamak na Zemi, . Inovační podnikání, roč. 15, 2007, číslo 3, str. 12 až 14
 Řípa M.: Výzkum termojaderné fúze u protinožců; . Technický týdeník, ročník 55, č. 21, 9.10.2007, str. 29
 Řípa M.: Fusion Expo – putovní evropská výstava v Praze!. Technický týdeník, ročník 55, č. 11, 29.05.2007, str. 13
 Řípa M.: Ohlédnutí za výstavou Fusion Expo, . Akademický bulletin, č. 9, 2007, str. 12
 : Přítomný stav energie pro budoucnost, . Energetika, ročník 57(2007), č. 7, str. 234-235
2006Řípa M.: ITER – šance pro český výzkum a průmysl. Svět vědy. Roč. 4, č. 3 (2006), s. 28-30. ISSN 1214-9365 [ EN ] 
 Řípa M.: Lze ukradnout jadernou fúzi?. Svět vědy. Roč. 4, č. 5 (2006), s. 40-43. ISSN 1214-9365 [ EN ] 
 Řípa M.: Průmyslová databáze subdodavatelů projektu ITER. Chemagazín. Roč. 16, č. 2 (2006), s. 37. ISSN 1210-7409 [ EN ] 
 Řípa M.: Elektrické výboje v kapalinách (The electrical discharges in fluids ) . Akademický bulletin, 2006, číslo 10, str. 10 – 11
 Řípa M.: Chaos dělá ve fúzi pořádek (The chaos puts the fusion in order), . Lidové noviny, 16 (2006), úterý 18. října 2006, sešit Byznys, str. 17
 Řípa M.: Čína zažehne umělé slunce, . Lidové noviny, 16 (2006), 22.7.2006, příloha Věda, str. 9
 Řípa M.: Průmyslová databáze subdodavatelů projektu ITER, . CHEMagazín, ročník XVI (2006) č.2, str. 37
 Řípa M.: Databáze i pro české firmy, . Technický týdeník, 7/2006, str. 30
 Řípa M.: Tajemství kolem termojaderné fúze padlo před 50 lety, . Mladá Fronta Dnes, p. B8, 29. dubna 2006
 Milan Řípa: Český fyzik: Jaderná fúze není sen, . Lidové noviny, středa 22. března 2006, sešit Bysnys, str. 17
 Milan Řípa: Čínský tokamak zapálil první plazma, . Mladá Fronta Dnes, ročník XVII (2006), číslo 240, sobota 14. října, 2006, příloha Věda, str. C/10
 Řípa M.: ITER – možnosti pro evropský průmysl. , Technický týdeník, 1/2006, str. 5
 Řípa M.: Compass míří do Prahy, . Technický týdeník, 3/2006, str. 12
 Řípa M.: Lze ukradnout jadernou fúzi?, . Svět vědy, 4(2006), č. 5, str. 40-43
 Řípa M.: ITER – šance pro český výzkum a průmysl, . Svět vědy, 4(2006), č. 3, str. 28-30
 Milan Řípa: Supravodivý tokamak dobyl Asii, . Technický týdeník, ročník 54, 12. 9. 2006, č.18, str. 58
 Řípa M.: První plazma v tokamaku EAST, . Technický týdeník, ročník 54, 10. 10. 2006, č.21, str. 1
 Řípa M.: Dohoda ITER podepsána, . Technický týdeník, 12/2006, str. 5
 Řípa M.: Tokamak s českou účastí,. Lidové noviny, 16 (2006), 22.7.2006, příloha Věda, str. 9
 Řípa M.: Výzkum řízeného termojaderného slučování se dožívá 50 let, . Technický týdeník, ročník 542006, č. 15, str. 12
 Řípa M.: Řízená fúze – energie budoucnosti, . Zpravodaj České energetické agentury, 2006, č. 2, str.3
 Řípa M.: Global Energy Prize, . Technický týdeník, ročník 54, 27.6. 2006, č.13, str. 3
 Řípa M.: Průmyslová databáze subdodavatelů, . Elektroinstalatér, 12 (2006), č. 3, str. 23
2005Řípa M.: Termojaderná fúze. EKO-ekologie a společnost. Roč. 16, č. 5 (2005), s. 25-28. ISSN 1210-4728
 Řípa M.: Termojaderná fúze II. část. EKO-ekologie a společnost. Roč. 16, č. 6 (2005), s. 13-15. ISSN 1210-4728 [ EN ] 
 Řípa M.: Tokamak v obrazech minulých i současných. Svět vědy. Roč. 3, č. 12 (2005), s. 26-28. ISSN 1214-9365
 Řípa M.: ITER. Třetí pól : magazín plný pozitivní energie. -, říjen (2005), 04-05
 Řípa M.: Co má společného Cadarache a termojaderná energie?ITER je cesta. Elektroinstalatér. Roč. 11, č. 4 (2005), s. 50-55. ISSN 1211-2291
 Řípa M.: Hlad po energii uspokojí jaderná fúze, . MFD, 7.května 2005, str. C/9
 Řípa M.: Poblouznění termojadernou fúzí, . Česká hlava a svět vědy, 3, číslo 2, 2005, str22
 Řípa M.: ITER je cesta, . Elektroinstalatér, ročník XI, č. 4, 2005, str. 50 - 55
 Řípa M.: Odpověď na otázku, . FAQ, 21.století, květen 2005, str. 42-43
 Řípa M.: ITER,. 3. pól, říjen 2005, str. 4 – 5
 Řípa M.: Termojaderná fúze, část I,. EKO, ročník XVI, číslo 5/2005, str.25 až 28
 Řípa M.: Čeští vědci o krok dál ve výzkumu fúze, . Mladá Fronta Dnes, 10. prosince 2005, příloha Věda C/8
 Řípa M.: ITER – možnosti pro evropský průmysl,. Technický týdeník, 20.12.2005, str. 1
 Řípa M.: Tokamak v obrazech minulých i současných: . Svět vědy, ročník III, číslo 12/2005, str. 26 až 28
2004Koláček K., Schmidt J., Prukner V., Řípa M., Frolov O., Štraus J., Vrba P.: Route to Soft X-ray Laser Pumped by Gas-Filled-Capillary Discharge. Schriften des Forschungszentrums Jülich 34 [-] (2004) 154-157.
[ Abstract ]

[First Cairo Conference on Plasma Physics & Applications. Cairo, 11.10.2003-15.10.2003]
 Řípa M., Weinzettl V., Mlynář J., Žáček F.: Řízená termojaderná syntéza pro každého. Vimperk : Ústav fyziky plazmatu AV ČR, 2004. 84 s. ISBN 80-902724-7-9 [ EN ] 
 Schmidt J., Koláček K., Boháček V., Řípa M., Prukner V., Frolov O., Štraus J.: Spectroscopic Measurement of Radiation Generated by Discharge in Alumina Capillary. Schriften des Forschungszentrums Jülich 34 [-] (2004) 158-161.
[ Abstract ]

[First Cairo Conference on Plasma Physics & Applications. Cairo, 11.10.2003-15.10.2003]
 Štraus J., Koláček K., Boháček V., Frolov O., Prukner V., Řípa M., Sember V., Schmidt J., Vrba P., Klír D.: Interactive System for Ionterpretation of Atomic Spectra. Czechoslovak Journal of Physics 54 [suppl.C] (2004) C314-C320.
[ Abstract ]

[Symposium on Plasma Physics and Technology/21st./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
 Řípa M.: Atomová elektrárna bez odpadů, . Respekt 29.11.- 5.12.2004, str. 18
 Řípa M.: Termojaderná fúze pro každého, . 3 pól, prosinec 2004, str. 5
2003Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Rupasov A., Shikanov A. S., Kubeš P., Kravárik J.: Properties of Soft X-ray Emission from a Fast Capillary Discharge. Plasma Physics Reports 29 [4] (2003) 290-295.
[ Abstract ]
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Rupasov A., Shikanov A. S., Kubeš P., Kravárik J.: Properties of Soft X-ray Emission from a Fast Capillary Discharge. Fizika plazmy 29 [4] (2003) 318-324.
[ Abstract ]
 Řípa M.: RTG laser - špičkový výzkum v Čechách. Věda,technika a my. Roč. 57, č. 2 (2003), s. 18-21. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Frolov O., Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Prukner V., Řípa M.: Desing of laser-triggered spark gap. WDS 2003 - Proceedings of Contributed Papers. Praha : MATFYZPRESS, Praha, 2003 - (Šafránková, J.) s. 477-480. ISBN 80-86732-18-5.
[ Abstract ]

[Annual Conference of Doctoral Students-WDS 2003/12th./. Praha (CZ), 10.06.2003-13.06.2003]
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Vrba P., Rupasov A., Shikanov A. S.: Spectroscopic study of the fast gas-filled-capillary discharge. 0-8194-5101-0. In: Proceedings of SPIE. 2003. s. 613-620. - (SPIE.. 5228).
[ Abstract ]

[European Conference on Laser Interaction with Matter ECLIM 2002/27th./. Moscow (RU), 07.10.2002-11.10.2002]
 Řípa M.: Fyzika plazmatu na Mariánské. Akademický bulletin AV ČR. č. 11 (2003), s. 8. ISSN 1210-9525 [ EN ] 
 Řípa M.: V Praze pošesté zasedal mezinárodní poradní výbor pro asociaci EUROATOM IPP.CR. Akademický bulletin AV ČR. 7-8 (2003), s. 26. ISSN 1210-9525 [ EN ] 
 Schmidt J., Koláček K., Prukner V., Boháček V., Řípa M., Šunka P., Frolov O.: Influence of initial conditions on capillary discharge device CAPEX 2. Digest of Technical Papers PPC-2003, 14th IEEE International Pulsed Power Conference. Dallas, 2003 - (Giesselman, M.; Neuber, A.) s. 729-732. ISBN 0-7803-7915-2.
[ Abstract ]

[IEEE International Pulsed Power Conference/14th./. Dallas (US), 15.06.2003-18.06.2003]
 Řípa M.: ITER v polovině cesty k termojaderné energii. Česká hlava - Svět vědy. Roč. 1, č. 11 (2003), s. 12-15. ISSN 1214-0902 [ EN ] 
 Řípa M.: Jak vařit z vody. Respekt. Roč. 14, č. 20 (2003), s. 20. ISSN 0862-6545 [ EN ] 
 Řípa M.: Jan Mlynář komunikuje s veřejností na JET v Culhamu. Akademický bulletin AV ČR. č. 5 (2003), s. 10. ISSN 1210-9525 [ EN ] 
2002Řípa M.: Moře energie obklopuje Greifswald. Věda,technika a my. Roč. 56, č. 12 (2002), s. 14-15. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Frolov O., Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M.: Capillary Discharge Based Laser System. Proceedings of Contributed Papers. Prague : Faculty of the Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic, 2002. s. 394-399.
[ Abstract ]

[Annual Conference of Doctoral Students, Week of Doctoral Students '02(WDS '02)/11th./. Prague (CZ), 11.06.2002-14.06.2002]
 Schmidt J., Boháček V., Koláček K., Řípa M., Šunka P., Frolov O.: Desing of a new driver for fast and ultra-powerful capillary-discharge. Conference Record of 25th International Power Modulator Symposium and 2002 High Voltage Workshop IEEE. California, 2002 - (Kirbie, H.; Goebel, D.; Gordon, L.) s. 370-373. ISBN 0-7803-7540-8.
[ Abstract ]

[International Power Modulator Conference and High Voltage Worshop.. Hollywood (US), 30.06.2002-03.07.2002]
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Vrba P., Frolov O., Jančárek A., Vrbová M.: Dominating spectral line at the wavelength of laser-transition in X-ray spectrum of the fast gas-filled-capillary. Czechoslovak Journal of Physics 52 [supplement D] (2002) 199-204.
[ Abstract ]

[Symposium on Plasma Physics and Technology/20th./. Prague, 10.06.2002-13.06.2002]
 Řípa M.: Setkání generací. Věda,technika a my. Roč. 56, č. 3 (2002), s. 23. ISSN 1210-0897. [ EN ] 
INVENCE 2001.. Praha, 15.10.2001-18.10.2001
 Schmidt J., Koláček K., Boháček V., Řípa M., Frolov O., Vrba P., Jančárek A., Vrbová M.: Soft X-ray radiation of fast-capillary-discharge CAPEX 2. AIP Conference Proceedings. 2002. s. 165-168.
[ Abstract ]

[International Conference on High-Power Particle Beams and 5th International Conference on Dense Z-Pinches /14./. Albuquerque (US), 23.06.2002-28.06.2002]
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Vrba P., Frolov O., Jančárek A., Vrbová M.: Excitation and radiation of hifhly ionised ions in the fast gas-filled-capillary discharge. 0-7354-0096-2. In: AIP Conference Proceedings CP641, X-Ray Lasers 2002:8th International Conference on X-Ray Lasers. Aspen : American Institute of Physics, 2002 - (Rocca, J.; Suckewer, S.; Dunn, J.) s. 91-96. - (AIP CP641.)
[ Abstract ]

[International Conference on X-Ray Lasers /8./. Aspen, Colorado (US), 27.05.2002-31.05.2002]
 Řípa M.: Symposium o fyzice a technice plazmatu po dvacáté. Akademický bulletin AV ČR. 7/8 (2002), s. 25. ISSN 1210-9525.
Symposium o fyzice a technice plazmatu/20./. Praha, 10.06.2002-13.06.2002
 Skladnik-Sadowska E., Baranowski J., Sadowski M. J., Koláček K., Řípa M., Ctibor P., Kishinets A. S., Rupasov A. A.: Investigation of Corpuscular Emission from Prague Capillary Pinch. Nukleonika 47 [-] (2002) 27-30.
[ Abstract ]

[International Symposium on Plasma Research and Application, PLASMA-2001. Warsaw, 19.09.2001-21.09.2001]
 Řípa M.: Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Praha : UFP, 2002
 Řípa M.: Z historie jedné firmy aneb od cukrovaru k synchrotronu. Věda,technika a my. Roč. 56, č. 6 (2002), s. 22-23. ISSN 1210-0897
 Řípa M.: Institute of Plasma Physics, The Academy of Sciences – For economy and society, . Technologické centrum AV ČR, 2002
2001Koláček K., Schmidt J., Řípa M., Ctibor P., Turek K., Baranowski J., Skladnik-Sadowska E., Sadowski J. M., Kishinets A. S., Jancarek A.: Axial particle and soft X-Ray emission from the fast capillary discharge. IEEE Conference Records-Abstracts. 2001. s. 193.
[ Abstract ]

[IEEE International Conference on Plasma Science /28./ and the IEEE International Pulsed Power Conference /13./. Las Vegas, Nevada (US), 17.06.2001-22.06.2001]
 Koláček K., Schmidt J., Řípa M., Ctibor P., Turek K., Baranowski J., Skladnik-Sadowska E., Sadowski M. J., Kishinets A. S., Jančárek A.: Axial Particle and Soft x-ray Emission from the Fast Capillary Discharge. Digest of Technical Papers PPPS-2001, Pulsed Power Plasma Science 2001. Las Vegas, 2001 - (Reinovsky, R.; Newton, M.) s. 761-764. ISBN 0-7803-7120-8. - (IEEE Catalog Number:01CH37251).
[ Abstract ]

[IEEE International Conference on Plasma Science and the 13th IEEE International Pulsed Power Conference//28th./. Las Vegas, Nevada (US), 17.06.2001-22.06.2001]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Řípa M., Ullschmied J., Fuciman M.: Desing of a new driver for fast capillary discharge. Journal de Physique IV 11 [11] (2001) Pr2-613.
[ Abstract ]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M., Fuciman M.: Desing of a new driver for fast capillary discharge. Journal de Physique IV 11 [-] (2001) Pr2/613-616.
[ Abstract ]
 Vrba P., Koláček K., Schmidt J., Řípa M., Boháček V., Bobrova N. A., Sasorov P. V., Vrbová M.: Dynamics of Z-Pinch in Argon Filled Capillary. Contribution PLASMA 2001. 2001. s. P3.16.
[ Abstract ]

[International Symposium on Plasma Research and Application, PLASMA-2001. Warsaw (PL), 19.09.2001-21.09.2001]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Řípa M., Kravárik J.: Refined Desing of a New Driver for Fast Capillary Discharge. Nukleonika 46 [3] (2001) 117-120.
[ Abstract ]

[International Worshop on Dense Magnetised Plasma,IWDMP' 2000. Kudowa Zdroj, 12.09.2000-14.09.2000]
 Řípa M.: GOL a ti druzí. Věda,technika a my. LV, č. 3 (2001), s. 22-23. ISSN 1210-0897
 Skladnik-Sadowska E., Baranowski J., Sadowski M. J., Koláček K., Řípa M., Ctibor P., Kishinets A. S., Rupasov A. A.: Investigation of Corpuscular Emission from the Prague Capillary Pinch. Contribution PLASMA 2001. 2001. s. P3.16.
[ Abstract ]

[International Symposium on Plasma Research and Application, PLASMA-2001. Warsaw (PL), 19.09.2001-21.09.2001]
 Řípa M.: Tokamak versus stelarátor?. Věda,technika a my. LV, č. 4 (2001), s. 30-32. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
2000Řípa M.: Plazmatron v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 4 (2000), s. 28-29. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Řípa M.: Česká republika členem EURATOMU. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 6 (2000), s. 18-20. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Řípa M.: RTG spektrografy v Ústavu fyziky plazmatu. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 10 (2000), s. 20-22. ISSN 1210-0897
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M., Piffl V., Rupasov A. A., Shikanov A. S., Kubeš P.: Spectroscopic Study of the Fast Capillary Discharge. Proceedings of 13th International Conference on High-Power Particle Beams. Nagaoka, 2000. s. 151-154.
[ Abstract ]

[International Conference on High-Power Particle Beams/13th./. Nagaoka (JP), 25.06.2000-30.06.2000]
1999Sember V., Koláček K., Řípa M., Kopecký V., Hrabovský M. : Mixing and entrainment of cold gas into thermal plasma Jet generated in water plasma torch. Fauchais P. (ed.), Amouroux J. (ed.) New York : Begell House, Inc., 1999. 6 s. ISBN 1-56700-126-2.
 Schmidt J., Koláček K., Boháček V., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M.: Capillary Discharge as a Source of the Soft X-Ray Radiation. Proceedings of Week of Doctorand Students. Prague : Matfyzpress, Praha, 1999 - (Šafránková, J.) s. 319-322.
[Week of Doctorand Students 99.. Prague (CZ), 22.06.1999-25.06.1999]
 Řípa M.: PO LASERU RASER?. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 3 (1999), s. 30-31. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Koláček K., Schmidt J., Boháček V., Řípa M., Šunka P., Piffl V., Ullschmied J.: The Fast Capillary Discharge-Some Technological Remarks. Journal of Technical Physics 40 [-] (1999) 493-496.
[ Abstract ]

[International Symposium Plasma`99 on Research and Applications of Plasmas.. Varšava, 07.07.1999-09.07.1999]
 Řípa M.: Laserový system Asterix IV/PALS. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 8 (1999), s. 28-30. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Řípa M.: 1. ledna 1999 bylo Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky právě 40 let. Československý časopis pro fyziku. Roč. 49, č. 4 (1999), s. 251-258. ISSN 0009-0700 [ EN ] 
 Řípa M.: 40 let Ústavu fyziky plazmatu. Věda,technika a my. Roč. 53, č. 6 (1999), s. 28-29. ISSN 1210-0897 [ EN ] 
 Řípa M.: 40 let Ústavu fyziky plazmatu a Tour de Plazma. Cykloturistika. Roč. 5, č. 10 (1999), s. 16. ISSN 1211-3891 [ EN ] 
 Řípa M.: 40let Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Akademický bulletin AV ČR. č. 8 (1999), s. 8-9. ISSN 1210-9525 [ EN ] 
1998Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Ullschmied J., Řípa M.: Axial of Fast Capillary Discharge in the Visible and Soft X-ray Region. Journal of Technical Physics 39 [special suppl.] (1998) 161-165.
[International Worskshop on Plasma Focus Research (PFF 98). Kudowa Zdroj, 06.07.1998-08.07.1998]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M.: Comparison of Computed and Measured Parameters of a Driver for Fast Capillary Discharge. Proceedings Beams '98. Haifa, 1998 - (Markovits, M.; Shilon, J.) s. 619-622.
[International Conference on High Power Particle Beams /12./. Haifa (IL), 07.06.1998-12.06.1998]
 Ullschmied J., Koláček K., Řípa M.: Spectroscopic Determination of Turbulent Langmuir Fields in a REB-Heated Plasma. Proceedings Beams '98. Haifa, 1998. s. 436-439. - (program p. 25, Board No. 92).
[International Conference on High Power Particle Beams /12./. Haifa (IL), 07.06.1998-12.06.1998]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M.: The Prague Fast Capillary Discharge-Preliminary Results. Proceedings of the 1998 International Congress on Plasma Physics combined with the 25th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Prague : European Physical Society, 1998 - (Pavlo, P.; Pick, R.; Mulhouse, G.) s. C043. - (ECA.)
[International Congress on Plasma Physics 1998 combined with EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics /25./. Prague (CZ), 29.06.1998-03.07.1998]
1997Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M., Kotalík P.: Modelling of a Driver for Fast Capillary Discharge. Warszawa : Zespol Wydawniczy Centrum Badan Kosmicznych PAN, 1997. ISBN 83-902319-4-8.
[International Symposium on Plasma Research and Application PLASMA `97. Jarnoltowek near Opole (PL), 10.06.1997-12.06.1997]
 Koláček K., Boháček V., Schmidt J., Šunka P., Ullschmied J., Řípa M., Kotalík P.: Optimisation of a driver for fast capillary discharge. Prague : Czech Technical University, 1997. ISBN 80-01-01641-2.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /18./. Prague (CZ), 17.06.1997-20.06.1997]
 Šunka P., Babický V., Člupek M., Koláček K., Lukeš P., Řípa M., Černák M.: Generation of a pulse corona discharge in water between coaxial electrodes. Prague : Czech Technical University, 1997. ISBN 80-01-01641-2.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /18./. Prague (CZ), 17.06.1997-20.06.1997]
 Ullschmied J., Koláček K., Řípa M.: Study of REB-induced plasma turbulence by means of high-resolution imaging spectroscopy. Prague : Czech Technical University, 1997. ISBN 80-01-01641-2.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /18./. Prague (CZ), 17.06.1997-20.06.1997]
1996Ullschmied J., Šimek M., Koláček K., Řípa M.: Spectroscopic measurements of turbulent Langmuir fields at the relativistic electron beam experiment REBEX. Prague : Institut of Plasma Physics, 1996. - (BEAMS`96.) ISBN 80-902250-4-7.
[International conference on high power particle BEAMS /11./. Prague (CZ), 10.06.1996-14.06.1996]
 Ullschmied J., Šimek M., Koláček K., Řípa M.: Spectroscopis measurements of turbulent Langmuir fields at the Prague relativistic electron beam experiment. BEAMS 96. Prague : Institute of Plasma Physics, 1996.
[BEAMS`96. International Conference on High Power Particle Beams /11./. Prague (CZ), 10.06.1996-14.06.1996]
1995Krejčí A., Koláček K., Rauš J., Řípa M., Kravárik J., Kubeš P.: Dynamics of plasma column during gas-puff Z-pinch implosion and decay. Proceeding of 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague : ÚFP, Czech Technical University, 1995 - (Píchal, J.) ISBN 80-01-01344-8.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /17./. Prague (CZ), 13.06.1995-16.06.1995]
 Koláček K., Řípa M.: Test of Numerical Removal of Instrumental Broadening from Spectroscopic Data. Proceeding of 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague : ÚFP, Czech Technical University, 1995 - (Píchal, J.) ISBN 80-01-01344-8.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /17./. Prague (CZ), 13.06.1995-16.06.1995]
1994Ullschmied J., Koláček K., Člupek M., Jungwirth K., Řípa M.: Fast Ion Heating due to REB-Induced Plasma Turbulence. Proceeding of 10th International Conference on High-Power Particle Beams. San Diego, 1994 - (Kolb, A.; White, R.)
[International Conference on High-Power Particle Beams /10./. San Diego (US), 20.06.1994-24.06.1994]
 Řípa M., Koláček K.: Laser dyes on the REBEX facility. Proceeding of FARA 94. Praha : ÚFP, 1994.
[FARA 94. Borek u Suchomast (CZ), 20.09.1994-21.09.1994]
1993Řípa M., Koláček K., Člupek M.: The Apparatus for Registration of Spectral Line Wings by Means Intracavity DyeLaser Spectroscopy. Praha : Czech Technical University, 1993.
[16th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha (CR), 27.04.1993-29.02.1993]