[

Odborné zájmy

Vzdělání

1960-1965nauka o materiálu, technologie "Ing."
Fakulta strojní ČVUT Praha
1964-1967Postgraduální kurs fyziky pevné fáze
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
1968-1971materials science and engineering, "PhD"
W.M.Rice University, Houston, Texas, USA
Thermodynamics of Ternary Solid Solutions with Interstitially Dissolved Carbon
1982"DrSc."
Československá akademie věd Praha
Kinetika bainitické transformace v ocelích

Zaměstnání a stáže

1965-dosudvýzkumný - vědecký pracovník (s přerušením po dobu studia v USA)
ČSAV resp. AV ČR
2002-dosudprofesor (částečný úvazek)
ČVUT Praha

Akademická ocenění

2004Medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vedách
Udělil: AV ČR
2005Fellow of the American Society for Materials
Udělil: Board of trustees of ASM
"For the development and commercialization of thermal spray processes and mentoring of several generations of scientists and engineers."

Členství ve výborech, redakčních radách...

2000-dosudčlen
Acta Technica
>> více...
2000-dosudčlen
Ceramics
>> více...
1999-2010člen, místopředseda
Správní rada ZČU
>> více...
1992-2005člen
Journal of Thermal Spray
>> více...
1992-2000člen
Rada (vlády ČR) pro výzkum a vývoj
2000-2008člen předsednictva
Grantová agentura ČR
2001-dosudčlen
Vědecká rada EURATOM
2006-dosudčlen
Vědecká rada ČVUT
>> více...

Výchova studentů

2004-2007Ing. Jan Bensch
školitel-specialista
příprava doktorské práce: Lomové chování FGM
2006-2010Ing. Tomáš Skiba
konzultant
příprava doktorské práce: Charakterizace FeAl intermetalik

Výzkumné projekty

2012-2014Komplexní funkčně gradované metariály
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP108/12/1872
2008-2010Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/08/1240
2006-2009Nanokrystalizace plazmových nástřiků na bázi eutektických směsí keramik
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KAN300430651
2005-2007Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/05/0483
2001-2004Procesy v plazmatu a interakce záření s hmotou
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KSK2043105
2001-2003Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/01/0094
2000-2001Rozvoj unikátních diagnostických a detekčních metod
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: IPP1043020
2000-2001Nástřiky s nízkým Z pro fúzní reaktory
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: DV4/04(TW0)
1996-2000Procesy v plazmatu a interakce záření s hmotou
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KSK1043601
1997-1999Vnitřní pnutí v plazmových nástřicích
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/97/0775
1995-1997Řízení porovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: OC 515.10
1996-1997Plazmově stříkané substráty keramika/kov pro tlusté vrstvy supravodiče Bi-2212.Část A:Plazmově stříkaná oxidová keramika.
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: OE16A/EU1543
1993-1995Využití vodou stabilizoivaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/93/0638

Seznam publikací

2014Matějíček J., Mušálek R., Chráska P.: Residual Stresses and Young's Moduli of Plasma Sprayed W+Cu Composites and FGMs Determined by In Situ Curvature Method. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 151-154 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Janata M., Chráska P., Mušálek R.: Plazmatron a jeho využití ve strojírenském průmyslu. yslové spektrum. - [1-2] (2014) 6-7.
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska P., Neufuss K.: Thermal Coatings for Glass Industry. Electronic Proceedings of ETSA workshop 2014: Coatings for high temperature applications. Plzeň : University of West Bohemia, 2014 - (Houdková, Š.; Křenek, T.) ISBN 978-80-261-0433-9.
[Workshop on thermal spray and laser clad coatings: Coatings for high temperaure applications. Plzeň (CZ), 14.10.2014-15.10.2014]
[ Link ]
 
 Chráska P.: Unique coatings produced by water based plasma system. Center for Thermal Spray Research, Spring 2014 Consortium Meeting. New York : Stony Brook University, 2014.
[Center for Thermal Spray Research, Spring 2014 Consortium Meeting. New York (US), 04.06.2014-05.06.2014]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Kubatík T., Chráska P.: Spark Plasma Sintering of Multilayer Ceramics – Case Study of Al2O3 - Mg(Ca)TiO3 Sandwich. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 205-208 ISSN 1662-9795.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Dubský J., Chráska T., Pala Z., Nevrlá B., Chráska P.: Plasma Spraying of Silica-Rich Calcined Clay Shale. Journal of Thermal Spray Technology 23 [4] (2014) 732-741.
[ Link ]
 
2011Dubský J., Chráska P., Kolman B., Stahr C.Ch., Berger L.-M.: Phase Formation Control in Plasma Sprayed Alumina–Chromia Coatings. Ceramics - Silikáty 55 [3] (2011) 294-300.
[ Link ]
 
 Křenek P., Chráska P.: Velké infrastruktury v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Echo - [3] (2011) 18-20.
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2010Chráska P., Chráska T.: Thermally Sprayed Functionally Graded Materials(DOI: 10.1002/9781118144442.ch10). Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites. Hoboken, NJ : American Ceramic Society, 2011 - (Bansal, N.; Singh, J.; Lamon, J.; Choi, S.) S. 109-122. ISBN 978-1-1180-5998-2. - (Ceramic Transactions. 3. 225).
[Materials Science & Technology (MS&T’10). Houston, TX (US), 17.10.2010-21.10.2010]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Chráska P.: Development of advanced coatings for ITER and future fusion devices. Advances in Science and Technology 66 (2010) 47-65.
[[INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS/12th./. Montecatini Terme (IT), 06.06.2010-11.06.2010]]
[ Link ]
 
 Voleník K., Schneeweiss O., Chráska T., Kolman B., Chráska P.: Composition changes of cast iron particles due to reactions in a plasma stream. World PM2010 Proceedings: Powder Manufacturing and Processing; Miniaturization and Nanotechnology; Powder Pressing. Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association, 2010. S. 143-150. ISBN 978-1899072101.
[Powder Metallurgy World Congress & Exhibition – PM2010. Florencie (IT), 10.10.2010-14.10.2010]
2009Chráska P.: How to attract young people into science: role of infrastructure, funding, topics. Czech Presidency Conference Researchers in Europe without Barriers. Pragur : Mi n i s t r y o f E d u c a t i o n , Y o u t h a n d S p o r t s, 2009. S. 1-11.
[Czech Presidency Conference Researchers in Europe without Barriers. Prague (CZ), 28.04.2009-29.04.2009]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Brožek V., Chráska P., Cheong D.-I., Yang S.-H.: Plasma Spraying of Refractory Cermets by the Water-Stabilized Spray (WSP) System. ITSC 2009 Proceedings from the 2009 International Thermal Spray Conference. Las Vegas : ITSC Partner Societies, 2009 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; Lima, R.; Montavon, G.) S. 824-829. ISBN 978-1-61503-004-0. - (ITSC).
[Thermal Spray 2009: International Thermal Spray Conference. Las Vegas (US), 04.05.2009-07.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Brožek V., Cheong D.-I., Chráska P.: PLASMA SPRAYING OF REFRACTORY CERMETS BY THE WATER-STABILIZED SPRAY (WSP®) SYSTEM. Acta Technica CSAV 54 [3] (2009) 241-253. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska P.: Plazma a materiály. Československý časopis pro fyziku. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 194-197. ISSN 0009-0700
[ Anotace ]
2008Chráska P., Mlynář J.: Představujeme Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v a tokamak COMPASS. Jemná mechanika a optika 53 [4] (2008) 99-99.
[ Anotace ]
2007Ctibor P., Kraus L., Tuominen J., Vuoristo P., Chráska P.: IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINA AND ZIRCONIA PLASMA SPRAYED COATINGS INDUCED BY LASER POST-TREATMENT. Ceramics - Silikáty 51 [4] (2007) 181-189. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Hofmann P., Chráska P., Lechnerová R., Beneš V.: 3D Visualization of Thermally Sprayed Microstructure. Global Coating Solutions - Proceedings of International Thermal Spray Conference 2006. Materials Park, Ohio : ASM International, 2007. S. 878-883. ISBN 978-0-87170-855-7.
[International Thermal Spray Conference 2007. Peking (CN), 14.05.2007-16.05.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska P., Syka J.: Peer Review Process in the Czech Science Foundation – Experiences and Challenges. Peer Review – Its Present and Future State. Praha : Grantová agentura ČR, 2007. S. 71-73. ISBN 978-80-254-0699-1.
[Peer Review – Its Present and Future State. Praha (CZ), 12.10.2007-13.10.2007] [ CZ ] 
 Dubský J., Chráska P., Kolman B., Stahr C.Ch., Berger L.-M.: Formation of Corundum Phase in Plasma Sprayed Alumina Coatings. Thermal Processing and Surface Engineering: Key Activities in the Global Knowledge Economy. Brisbane : Materials Australia, 2007. S. 62-62.
[The 16th International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (IFHTSE) Congress/16th./. Brisbane (AU), 30.10.2007-1.11.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Chráska P., Linke J.: Thermal Spray Coatings for Fusion Applications — Review. Journal of Thermal Spray Technology 16 [1] (2007) 64-83. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Neufuss K., Coullomb S., Suszawalak N., Chráska P.: Unconventional ways of testing of alumina plasma sprayed coatings by slurry abrasion response (SAR) test. Acta Technica CSAV 52 [2] (2007) 163-172. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2006Siegl J., Kovářík O., Adámek J., Dubský J., Chráska P.: Evaluation of Fatique Properties of Various Thermal Spray Coatings. “Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application,”. Seattle, USA : ASM International, Materials Park, OH, USA, 2006 - (Marple, B.; Moreau, C.) s12_23-11951. ISBN 0-87170-809-4.
[International Thermal Spray Conference (2006). Seattle, Washington, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Bensch J., Nohava J., Chráska P.: Funkčně gradované materiály. Československý časopis pro fyziku. Roč. 56, č. 3 (2006), s. 139-147. ISSN 0009-0700
[ Anotace ]
 Ctibor P., Neufuss K., Dubský J., Kolman B., Rohan P., Chráska P.: Spraying of agglomerated TiO2 nanopowder by water-stabilized plasma. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2006. Ohio, USA : ASM International Materials Park OH 44073-0002, 2006. s9-11-11949.
[International Thermal Spray Conference 2006. Seattle, WA, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Dubský J., Kolman B., Chráska P., Jančárek A.: Laser post-treatment of plasma sprayed Al2O3-Cr2O3 coatings. “Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application,”. Seattle, USA : ASM International, Materials Park, OH, USA, 2006 - (Marple, B.; Moreau, C.) s15_7-11989. ISBN 0-87170-809-4.
[International Thermal Spray Conference (2006). Seattle, Washington, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Neufuss K., Chráska P.: Mechanical properties of plasma sprayed titania coatings. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2006. Ohio, USA : ASM International Materials Park OH 44073-0002, 2006. s9-5-11948.
[International Thermal Spray Conference 2006. Seattle, WA, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Pánek R., Hronová-Bilyková O., Fuchs V., Hron M., Chráska P., Pavlo P., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: Current stastus of the project for re-installation of the COMPASS-D tokamak at IPP Prague. Proceedings of the Sixth International workshop and school „Towards Fusion Energy – Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs“. Kudowa Zdrój : -, 2006. s. 936-968.
[Sixth International Workshop and Summer School Towards Fusion Energy - Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs. Kudowa Zdrój (PL), 18.09.2006-22.09.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Pánek R., Hronová-Bilyková O., Fuchs V., Hron M., Chráska P., Pavlo P., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: Reinstallation of the COMPASS-D tokamak in IPP ASCR. Czechoslovak Journal of Physics 56 [suppl. B] (2006) 125-137.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Prague, 26.6.2006-29.6.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2005Dubský J., Materna A., Chráska P., Prask H. J., Gnaupel-Herold T.: Stress gradients in plasma sprayed chromia coatings. Proceedings of the International Thermal Spray Conference 2005 na CD-ROM. Düsseldorf : DVS-Verlag, Düsseldorf, Germany, 2005 - (Lugschneider, E.) s. 1188-1191.
[International Thermal Spray Conference 2005. Basel (CH), 02.05.2005-04.05.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Nohava J., Karovičová I., Chráska P., Tuominen J., Vuoristo P.: Improvement of mechanical properties of Alumina and Zirconia plasma sprayed coatings induced by laser after-treatment. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Dusseldorf : DVS-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1033-1038. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference 2005. Basilej (CH), 02.05.2005-04.05.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Berghaus-Oberste J., Chráska T., Neufuss K., Moreau Ch., Chráska P.: Thermal spraying of basalt for abrasion protective coatings using WSP, HVOF and APS. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1235-1240. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Voleník K., Kolman B., Dubský J., Chráska P.: In-flight behavior of Ni-Al powder during its plasma spraying. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1175-1178. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference 2005. Basel (CH), 02.05.2005-04.05.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska P., Nohava J., Kovářík O., Siegl J.: Young’s Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 14 [2] (2005) 231-238. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Dubský J., Chráska P.: Dielectric properties of plasma sprayed silicates. Ceramics International - [31] (2005) 315-321. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2004Chráska P., Kolman B., Suchánek M., Voleník K.: Composition changes of selected alloys during their plasma spraying. International Thermal Spray Conference & Exposition, ITSC 2004. Düsseldorf : DVSVerlag GmbH, 2004. s. 10-14. ISBN 3-87155-792-7. - (ASM International-Thermal Spray Society).
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2004.. Osaka (JP), 10.05.2004-12.05.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Voleník K., Ctibor P., Dubský J., Chráska P., Horák J.: Oxidation of nickel during plasma spraying and some properties of nickel oxide. Czechoslovak Journal of Physics 54 [suppl.C] (2004) C889-C896.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Dubský J., Řídký V., Chráska P., Kolman B.: Properties of plasma sprayed alumina-chromia mixtures. International Thermal Spray Conference & Exposition, ITSC 2004. Dusseldorf : DVS-Dusseldorf, Germany, 2004. 030.pdf. ISBN 3-87155-792-7.
[International Thermal Spray Conference 2004, Thermal Spray Solutions, Advances in Technology and Applications. Osaka (JP), 10.05.2004-12.05.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2003Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Chráska P.: Dielectric relaxation in calcium titanate-containing ceramics prepared by plasma spraying. Ceramics International 29 [-] (2003) 955-960.
 Dubský J., Chráska P., Ahmaniemi S., Vippola M., Vuoristo P., Mäntylä T.: Effect of Aluminum Phosphate Sealing on the Elastic Properties of Plasma Sprayed Ceramic Coatings. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 617-622.
[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Neufuss K., Dubský J., Rohan P., Kolman B., Chráska P., Berger L.M., Zieris R., Thiele S., Nebelung M.: Structure and Properties of CaZrO2 Coatings Prepared by WSP and APS Spraying. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM Interantional Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1541-1546. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Neufuss K., Kolman B., Ctibor P., Chráska P., Laakso J., Ahmaniemi S., Vuoristo P., Mäntylä T.: Highly Porous Deposits of Cr2O3 Prepared by Plasma Co-spraying of Cr2O3 and Al. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1307-1316. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Nohava J., Chráska P.: Wear resistance of Al2O3 and Cr2O3 coatings deposited by water-stabilized plasma spraying. Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari : Department of Chemistry, University of Bari, 2003 - (d'Agostino, R.; Favia, P.; Fracassi, F.; Palumbo, F.) s. -.
[International Symposium on Plasma Chemistry/16th./. Taormina (IT), 22.06.2003-27.06.2003]
 Kovařík O., Siegl J., Nohava J., Chráska P.: Young's Modulus and Fatigue Behavior of Plasma Sprayed Alumina Coatings. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1379-1386. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Voleník K., Chráska P., Dubský J., Had J., Leitner J., Schneeweiss O.: Oxidation of Ni-Based Alloys Sprayed by a Water-Stabilized Plasma Gun(WSP). Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1033-1040. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Kolman B., Neufuss K., Jančárek A., Dubský J., Chráska P.: Plasma Sprayed Zircon Deposits Modified by Laser Treatment. Acta Universitatis Scientarium Socialium et Artis Educandi Tallinnensis, Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences, B2, Reali, Dense Plasma Interaction with Materials. Tallinn, 2003 - (Ugaste, U.) s. 69-78. ISBN 9985-58-276-4. ISSN 1736-0633.
[Dense Plasma Interaction with Materials.. Tallinn (EE), 09.10.2003-11.10.2003]
2002Kolman B., Voleník K., Chráska P.: Applications of Microanalysis in the Study of Oxidation Processes during Plasma Spraying of Metals. Proceedings EMAS 2002 5th Regional workshop on electron probe microanalysis of materials today-practical aspect. Sczyrk, 2002. s. 191.
[Regional workshop on electron probe microanalysis of materials today-practical aspect/5th./. Sczyrk (PL), 22.05.2002-25.05.2002]
 Nanobashvili S., Matějíček J., Žáček F., Stöckel J., Chráska P., Brožek V.: Plasma Sprayed Coatings for RF Wave Absorption. Journal of Nuclear Materials 307-311 [-] (2002) 1334-1338.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Properties of Boron Carbide Coatings and Free-Standing Parts Prepared by WSP(r). Materials Week 2001. Frankfurt : WerkstoffInformationsgesselschaft, 2002. s. článek č.914. ISBN 3-88355-302-6.
[Materials Week 2001.. Mnichov (DE), 01.10.2001-04.10.2001]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Dubský J., Chráska P.: Study of dielectric properties of plasma sprayed silicates at low voltage. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. ASM International, 2002 - (Berndt, C.) s. 617-621. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Ctibor P., Chráska P., Neufuss K.: Keramické dielektrikum a způsob jeho výroby. 20000211. Datum udělení patentu: 20020115. 4 s. 289 681
 Matějíček J., Neufuss K., Ctibor P., Rohan P., Dubský J., Chráska P., Brožek V.: WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 1-5. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
2001Ctibor P., Rohan P., Chráska P.: Effect of Spraying Distance on Plasma Deposit's Behavior. Proceedings of the International Thermal Spray Conference 2001. ASM International, 2001 - (Bernd, C.; Khor, K.; Lugscheider, E.) s. 677-682.
[International Thermal Spray Conference 2001. Singapore (MY), 28.05.2001-30.05.2001]
 Chráska P., Kolman B., Dubský J., Ctibor P., Neufuss K.: Spatial distribution of chemistry, structural features and phases in tehrmal spray deposits. Acta Technica CSAV 46 [-] (2001) 323-336.
 Neufuss K., Ilavský J., Kolman B., Dubský J., Rohan P., Chráska P.: Variation of plasma spray deposits microstructure and properties formed by particles passing through different areas of plasma jet. Ceramics - Silikáty 45 [1] (2001) 1-8. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2000Ilavský J., Písačka J., Chráska P., Margadant N., Siegnucem S., Wagner W., Barberat G., Fiala P.: Microstructure-Wear and Corrosion Relationships for Thermally Sprayed Metallic Deposits. Proceedings of the 1st International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International, 2000 - (Berndt, C.) s. 449-454. ISBN 0-87170-680-6.
[International Thermal Spray Conference/1st./. Montreal (CA), 08.05.2000-11.05.2000]
 Ilavský J., Písačka J., Chráska P., Margadant N., Siegmann S., Wagner W., Fiala P., Barbezat G.: Microstructure-Wear and Corrosion Relationships for Thermally Sprayed Metallic Deposits. Thermal Spray: Surface Engineering via Applied Research. Ohio : ASM International, 2000 - (Berndt, C.) s. 449-454. ISBN 0-87170-680-6.
[Thermal Spray:Surface Engineering via Applied Research.. Montreal (CA), 08.05.2000-11.05.2000]
 Langner J., Sadowski M., Maslanko E., Langner E., Kolman B., Písačka J., Chráska P.: Application of Arc-Plasma Discharges to Coating of Srew Taps. Czechoslovak Journal of Physics 50 [S 3] (2000) 471-476.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/19th./. Prague, 06.06.2000-09.06.2000]
 Ctibor P., Rohan P., Kolman B., Dubský J., Chráska P.: Plasma Spraying as a Technique for Dielectric Ceramics Preparation. Proceedings of the 9th International Metallurgical Conference "METAL 2000". Ostrava : Tanger,s.r.o., 2000. s. soubor 514.
[International Metallurgical Conference "METAL 2000"/9th./. Ostrava (CZ), 16.05.2000-18.05.2000]
 Rohan P., Chráska P., Ctibor P., Neufuss K.: Relation Between Thermal Expansion Coeficient and Porosity in Thick Zircon and Alumina Coatings. Proceedings of the 1st International Thermal Spray Conference. Ohio : Materials Park, ASM International, 2000 - (Berndt, C.) s. 1067-1070. ISBN 0-87170-680-6.
[International Thermal Spray Conference/1st./. Montreal (CA), 08.05.2000-11.05.2000]
 Sadowski M., Langner J., Stanislawski J., Matějíček J., Kolman B., Chráska P.: Surface Modification of Plasma Sprayed Alumina Deposits by High-Energy Ion Beams. Nukleonika 45 [3] (2000) 199-202.
1999Langner J., Sadowski M., Kolman B., Písačka J., Chráska P.: Morphology of Solid Surfaces Treated with High-Energy Ion Beams. Journal of Technical Physics 40 [1] (1999) 505-508.
 Neufuss K., Dubský J., Kolman B., Chráska P., Brožek V., Boháč P.: APS Spraying of MgO and CeO2 with WSP. Proceedings of the 14th International Symposium on Plasma Chemistry. Prague : Institute of Plasma Physics, 1999 - (Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.) s. 2075-2079. ISBN 80-902724-4-4. - (4).
[International Symposium on Plasma Chemistry/14th./. Prague (CZ), 02.08.1999-06.08.1999]
 Neufuss K., Ilavský J., Dubský J., Kolman B., Chráska P.: Plasma Spraying of Silikates 2. Conference Proceedings: United Thermal Spray Conference UTSC '99. Düsseldorf : DSV Verlag, Düsseldorf, 1999 - (Lugscheider, E.; Kammer, P.) s. 636-640. ISBN 3-87155-653-x.
[United Thermal Spray Conference /2./. Düsseldorf (DE), 17.03.1999-19.03.1999]
 Brad Breadsley M., Chráska P.: Plasma Spraying with Water Stabilized Torch. Proceedings of the 14th International Symposium on Plasma Chemistry. Prague : Institute of Plasma Physics, 1999 - (Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.) s. 2743-2745. ISBN 80-902724-5-2. - (5).
[International Symposium on Plasma Chemistry/14th./. Prague (CZ), 02.08.1999-06.08.1999]
 Špirková L., Brožek V., Chráska P., Durand J.: Properties of Plasma-sprayed Ceramics Membranes. Proceedings CHISA '99. 1999 - (Pešinová, E.; Tvrdíková, A.) s. 107. ISBN 80-86059-28-6.
[CHISA '99.. Srní (CZ), 18.10.1999-21.10.1999]
 Brožek V., Špirková L., Chráska P.: Regulace porovitosti hořečnaté keramiky pro supravodiče. Zborník príspevkov: 51. zjazd chemických společností. Bratislava : STU Bratislava, 1999 - (Uher, M.) s. B-PO 32/1-2.
[Zjazd chemických společností/51./. Nitra (SK), 06.09.1999-09.09.1999]
[ Anotace ]
 Brožek V., Boháč P., Gaukler L., Paul W., Chráska P.: Sealing of MgO and CrO Plasma Sprayed Substrates. Metal 99 - 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava : TANGER, s.r.o., Ostrava, 1999. s. 266-272. ISBN 80-85988-37-2. - (3).
[METAL 99 - mezinárodní metalurgický veletrh a symposium /8./. Ostrava (CZ), 11.05.1999-13.05.1999]
 Kolman B., Neufuss K., Ilavský J., Dubský J., Chráska P.: Chemical Inhomogeneity of Silicates Treated by Plasma Spraying. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 14 [3] (1999) 471-473.
[ICXOM-15th International Congress on X-ray Optics and Microanalysis. Antwerp, 24.08.1998-27.08.1998]
 Ilavský J., Kolman B., Neufuss K., Chráska P.: Influence of Spray Angle on the Microstructure of YSZ and Alumina Plasma-Sprayed Deposits. Conference Proceedings:United Thermal Spray Conference UTSC '99. Düsseldorf : DSV Verlag, Düsseldorf, 1999 - (Lugscheider, E.; Kammer, P.) s. 820-824. ISBN 3-87155-653-x.
[United Thermal Spray Conference /2./. Düsseldorf (DE), 17.03.1999-19.03.1999]
 Voleník K., Hanousek F., Chráska P., Ilavský J., Neufuss K.: In-flight oxidation of high-alloy steels during plasma spraying. Materials Science and Engineering A-Structural materials 272 [-] (1999) 199-206.
 Špirková L., Brožek V., Chráska P., Durand J.: Keramické membrány připravené žárovou plazmovou depozicí. Proceedings of the 51st Chemical Society Conference. Bratislava : STU Bratislava, 1999 - (Uher, M.) s. B-PO 33/1-2. ISBN 80-227-1250-7.
[Zjazd chemických společností/51./. Nitra (SK), 06.09.1999-09.09.1999]
[ Anotace ]
 Neufuss K., Kolman B., Chráska P., Dubský J.: Vysokoteplotní chování soustavy plazmově deponovaný cordierit/molybden. Metal 99 - 8.mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava : TANGER, s.r.o. Ostrava, 1999. s. 160-161. ISBN 80-85988-35-6.
[Metal 99 - 8.mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava (CZ), 11.05.1999-13.05.1999]
1998Chráska P., Neufuss K., Kolman B., Dubský J.: Plasma Spraying of Silicates. Thermal Spray:A United Forum for Scientific and Technological Advances. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 477-481. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference /1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Gansert R., Sampath S., Berndt Ch. C., Herman H., Chráska P.: Plasma-Spray Processing of Ceramic Materials Using Water-Stabilized Plasma. Thermal Spray: A United Forum for Scientific and Technological Advances. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 984-0. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference /1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Voleník K., Dubský J., Chráska P., Neufuss K., Novák V.: Compressive behaviours of Plasma Sprayed High-Alloy Steel. Thermal Spray, Meeting the Challenges of the 21st Century. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Coddet, C.) s. 671-675. ISBN 0-87170-659-8.
[International Thermal Spray Conference /15./. Nice (FR), 25.05.1998-29.05.1998]
 Chráska P.: Plazmové stříkání. FJFI ČVUT. 19961205. - Praha 8, Za Slovankou 3 : Ustav fyziky plazmatu, 1998. 133 s.
 Chráska P., Brožek V., Kolman B., Ilavský J., Neufuss K., Dubský J., Voleník K.: Porosity Control of Thermally Sprayed Ceramic Deposits. 15th International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Coddet, C.) s. 1299-1304. ISBN 0-87170-659-8.
[International Thermal Spray Conference /15./. Nice (FR), 25.05.1998-29.05.1998]
 Chráska T., Lašek J., Chráska P.: Resistometric investigation of phase transformations in NiAl alloys. Materials Science and Engineering A-Structural materials 244 [-] (1998) 263-272.
 Gansert D. J., Gansert R. V., Herman H., Chráska P.: High throughp at Production Plasma Spraying using Water-Stabilized Plasma. Thermal Spray: A United Forum for Scientific and Technological Advaces. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 992-0. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference /1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
1997Brožek V., Dufek V., Chráska P.: Utilisation of Low Temperature Plasma and Focused Microwave Field for Chemical Processes and New Materials Preparation. Kočovce, 1997.
[Joint Seminar"Development of Materials Science in Research and Education" /7./. Kočovce (SK), 09.06.1997-11.06.1997]
 Ilavský J., Berndt C. C., Herman H., Chráska P., Dubský J.: Alumina-Base Plasma Sprayed Materials, Part II:Phase Transformations in Aluminas. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 439-444.
 Chráska P., Dubský J., Neufuss K., Písačka J.: Alumina-Base Plasma -Sprayed Materials, Part I: Phase Stability of Alumina andAlumina-Chromia. Journal of Thermal Spray Technology 6 [3] (1997) 320-326.
 Neufuss K., Kolman B., Chráska P., Dubský J.: Plasma Spraying of Silicates. Indianapolis, 1997.
[United Thermal Spray Conference. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Brožek V., Chráska P., Trojan M.: Cel-x Prx O2 Fluorite Type Pigments Prepared in Water Plasma Conditions. Paris, 1997.
[International Conference on f-Elements ICFE 3. Paris (FR), 14.09.1997-18.09.1997]
 Chráska P., Neufuss K., Herman H.: Plasma Spraying of Zircon. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 445-448.
 Voleník K., Novák V., Dubský J., Chráska P., Neufuss K.: Properties of alloy steel coatings oxidized during plasma spraying. Materials Science and Engineering A-Structural materials 234-236 [-] (1997) 493-496.
[International Conference on the Strength of Materials /11./. Prague, 25.08.1997-29.08.1997]
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Sampath S., Trávníček Z.: Properties of Plasma Sprayed Free-Standing Ceramic Parts. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 434-438.
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Trávníček Z., Sampath S.: Properties of Plasma-Sprayed Freestanding Ceramic Parts. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 434-438.
 Neufuss K., Chráska P.: Silicates-Material for Plasma Spraying. 11 Silichem 1997 Brno, Symposium on Science and Research in the Silicate Chemistry and Technology Application. Brno, 1997 - (Hoffmann, O.) s. 25-26. ISBN 80-214-0643-7.
[Symposium on Science and Research in the Silicate Chemistry and Technology Application, Silichem 1997 /11./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
 Neufuss K., Chráska P.: Silikáty jako materiál pro plazmové stříkání. Brno, 1997.
[Sympozium "Silichem" /9./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
 Brožek V., Dufek V., Dubský J., Chráska P.: Free Standing Ceramometallic Parts Prepared by Water Stabilized Plasma Treatment. Munich, 1997.
[European Conference on Advances in Structural PM Component Production. Munich (DE), 15.10.1997-17.10.1997]
 Chráska P.: K praktickým souvislostem vědní politiky. Teorie vědy VI(XIX) [2-3] (1997) 97-117.
 Boháč P., Brožek V., Glauckler L., Chráska P., Neufuss K., Paul W.: Kombinované keramické substráty pro supravodiče, připravené technologii APS/ Ceramic Substrates for Superconductors Produced by APS Technology. Brno, 1997.
[Sympozium "Silichem" /9./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
1996Brožek V., Dufek V., Chráska P.: Plasma Sprayed Gradient Materials with Boride Interlayer. Advances in Hard Materials Production '1996. Stockholm : EPMA, 1996. - (1-89907-203-9).
[European Conference on Advances in Hard Materials Production /1996./. Stockholm (SE), 27.05.1996-29.05.1996]
 Brožek V., Dufek V., Chráska P.: Plazmové nástřiky gradientových materiálů s boridovou mezivrstvou. Pokroky práškové metalurgie 34 [4] (1996) 5-9.
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Trávníček Z.: Properties of Plasma Sprayed Free-Standing Ceramic Parts. Proceedings of the National Thermal Spray Conference. Cincinnati : TSS,ASM, 1996 - (Berndt, C.) s. 970-0. ISBN 0-87170-583-4.
[National Thermal Spray Conference /9./. Cincinnati (US), 07.10.1996-11.10.1996]
 Blažka M., Hronek F., Chvojka M., Vinš V., Chráska P., Kukal Z., Šperlink K.: Současný stav výzkumu a vývoje v České republice a jeho srovnání se zahraničím. Praha : Úřad vlády ČR v ČGU, 1996. In: Současný stav výzkumu a vývoje v České republice a jeho srovnání se zahraničím. s. 1-23
 Dubský J., Chráska P., Kolman B., Neufuss K.: Image Analysis of Pores in Plasma Sprayed Deposits. EMAS' 96. Debrecen : Kossuth Lajos University, Department of Solid State Physics, 1996 - (Lábár, J.; Heikinheimo, E.; Nicholson, P.)
[EMAS`96. Regional Workshop on Electron Probe Microanalysis of Materials Today-Practical Aspects /2./. Balatonfured (HU), 19.05.1996-22.05.1996]
 Dobler K., Branco J. R. T., Sampath S., Berndt C. C., Herman H., Chráska P.: Iron-based deposits produced by high-throughput water stabilized plasma. Proceeding of 9th National Thermal Spray Conference. Materials Park : ASM International, 1996 - (Berndt, C.) - (0-87170-583-4).
[National Thermal Spray Conference /9./. Cinncinati (US), 07.10.1996-11.10.1996]
1995Chráska P., Dubský J.: Alumina Based Plasma Sprayed Materials. Proceeding of 14th International Thermal Spray Conference. Osaka : High Temperature Society of Japan, 1995 - (Ohmori, A.) ISSN 1241-3074.
[International Thermal Spray Conference /14./. Kobe (JP), 22.05.1995-26.05.1995]
 Brožek V., Dufek V., Chráska P.: Plazmové nástřiky boridových gradientových materiálů. Zborník z 49. zjazdu chemických spoločností. Bratislava, 1995.
[Zjazd chemických spoločností /49./. Bratislava (SK), 04.09.1995-07.09.1995]
 Dubský J., Kolman B., Chráska P.: Effect of Spraying Parameters on Phase Composition of Deposits Prepared by the WSP Process. 8th National Thermal Spray Conference. Ohio, Materials Park : ASM International, 1995 - (Berndt, C.; Sampath, S.) - (0-87170-541-9).
[National Thermal Spray Conference /8./. Houston (US), 11.09.1995-15.09.1995]
 Gansert R., Samphat S., Berndt Ch., Herman H., Chráska P.: Free-Standing Ceramics Forms Fabricated by Plasma Technology. Proceeding of 8th National Thermal Spray Conference. Materials Park : ASM International, 1995 - (Berndt, C.; Sampath, S.) - (0-87170-541-9).
[National Thermal Spray Conference /8./. Houston (US), 11.09.1995-15.09.1995]
1994Kolman B., Forman J., Dubský J., Chráska P.: Oxides in Plasma Sprayed Metallic Coatings. Procedings EMAS '94 - 1st Regional Workshop on Electron Probe Microanalysis of Materials Today - Practical Aspects. Kirkkonummi : Helsinki University of Technology, 1994 - (Heikinheimo, E.; Broomberg, J.) s. 3. - (951-22-2170-5).
[EMAS '94 Regional Workshop Electron Probe Microanalysis of Materials Today- Practical Aspects /1./. Kirkkonummi (FI), 15.06.1994-17.06.1994]
 Brožek V., Dubský J., Kolman B., Neufuss K., Chráska P.: Plasma Sprayed Coatings of Molybdenum Silicide. Proceedings of 8th International Conference of High Temperature Materials Chemistry. Vienna : University Wien, 1994. s. 99.
[HTMC - International Conference of High Temperature Materials Chemistry /8./. Vienna (AT), 04.04.1994-09.04.1994]
 Brožek V., Dufek V., Chráska P.: Plasmové nástřiky karbidu boru pro difusní boridování. Sborník 3. mezinárodního metalurgického symposia Metal 94. Ostrava : TANGER a CSNMT, 1994.
[Mezinárodní metalurgické symposium METAL `94 /3./. Ostrava (CZ), 10.05.1994]
 Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Depozice práškových rychlořezných ocelí plasmatronem s vodní stabilizací. Sborník 1. národní konference o žárových nástřicích. Brno : CONMET, 1994 - (Musil, J.; Kubíček, J.; Korčák, S.)
[Národní konference o plasmových a žárových nástřicích /1./. Brno (CZ), 19.04.1994-21.04.1994]
 Lauschmann H., Moravcová M., Neufuss K., Chráska P.: Elastic Young Modulus of Plasma Sprayed Materials. 7th National Thermal Spray Conference '94. Ohio, Materials Park : ASM International, 1994 - (Berndt, C.) - (0-87170-509-5).
[National Thermal Spray Conference `94 /7./. Boston (US), 20.06.1994-24.06.1994]
 Dubský J., Kolman B., Chráska P.: Stability of alpha phase alumina-chromia plasma sprayed deposits after annealing. Thermal Spray Industrial Applications. Boston : ASM International, 1994 - (Berndt, C.; Sampath, S.) s. 779-782. - (0-87170-509-5).
[National Thermal Spray Conference /7./. Boston (US), 20.06.1994-24.06.1994]
 Kolman B., Forman J., Dubský J., Chráska P.: Homogeneity studies of powders and plasma sprayed deposits. Microchimica Acta 114/115 [-] (1994) 335-342.
1993Brožek V., Buzek V., Kolman B., Chráska P.: Ceramic Membranes Produced by ASP Technology. Proceeding of 5th National Thermal Spray Conference 93. Ohio, Materials Park : ASM International, 1993 - (Berndt, C.; Bernecki, T.) - (0-87170-470-6).
[National Thermal Spray Conference 93 /5./. Anaheim, California (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Dubský J., Kolman B., Chráska P.: Comparison of Alumina-Titania Powders Prepared by Various Technologies. Ohio : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[5th National Thermal Spray Conference. Anaheim, California (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Ilavský J., Berndt C. C., Herman H., Forman J., Dubský J., Chráska P., Neufuss K.: Free-standing ceramics manufactured by plasma spraing. Ohio, US : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[5th National Thermal Spray Conference. Anaheim, California (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Kolman B., Forman J., Dubský J., Chráska P.: Homogeneity Studies of Powders and Plasma Sprayed Deposits. Rimini, IT : autor neuvedl, 1993.
[3rd European workshop on modern developments and applications in microbeam analysis. Rimini (IT), 09.05.1993-13.05.1993]
 Kolman B., Forman J., Dubský J., Chráska P.: Chemical homegeneity of plasma sprayed materials. Ohio, US : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[5th National Thermal Spray Conference. Anaheim, California (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Kolman B., Dubský J., Chráska P.: Kompositní směsi Al2O3+TiO2 připravované rozprašovací technikou. Pardubice : VŠCHT Pardubice, 1993.
[Metody přípravy a charakterizace práškových materiálu. Pardubice (CR), 06.09.1993-07.O9.1993]
 Ilavský J., Forman J., Dubský J., Chráska P., Neufuss K., Berndt C. C., Herman H.: Porosity studies of ceramic coatings prepared with water stabilized plasma. Materials Park : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[National Thermal Spray Conference /5./. Anahaim (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Dubský J., Brožek V., Chráska P.: The Chemical Inhomogeneity of Al2O3-Cr2O3 Powders for Plasma Spraying. Praha : Czech Technical University, 1993.
[16th symposium on plasma physics and technology. Praha (CR), 27.04.1993-29.04.1993]