Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. [ vědecký pracovník, vedoucí oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: SHB, místnost: B 105, A 113
Tel.: 266 053517
Email: tchraska@ipp.cas.cz

Odborné zájmy

Vzdělání

1990 - 95Ing.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické, Praha
1995 - 99Ph.D.
Stony Brook University
Microstructures and interfaces of zirconia produced by plasma spray

Zaměstnání a stáže

1999-2001Postdoktorandský vědecký pracovník
University of Virginia
Materials Science & Engineering

Akademická ocenění

2007Prémie Otto Wichterleho
Udělil: Akademická rada Akademie věd ČR
http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/premie_wichterle/

Výzkumné projekty

2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2019-2021Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých materiálů
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-11275S
2015-2019Centrum výzkumu povrchových úprav
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky; ID projektu: TE02000011
2017-2019Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplot
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23154S
2017-2019Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropií
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-17016S
2014-2018Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GB14-36566G
2015-2017Ultra-jemnozrnné a nanokrystalické kovové materiály s vysokou pevností připravené slinovaním pulzním elektrickým proudem
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA15-15609S
2014-2016Interakce izotopů vodíku s fúzními materiály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA14-12837S
2013-2015Přesné podávaní prášků pro technologii plazmového stříkaní plazmatronem WSP
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky; ID projektu: TA03010270
2012-2014Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP107/12/1922
2012-2014Komplexní funkčně gradované metariály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP108/12/1872
2013-2013Změny ve fúzních materiálech po expozici laserem, proudovým a tokamakovým plazmatem
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP13-IPH-A01-P3-01
2010-2013Rozvoj technologií na bázi vodou stabilizovaného plazmatronu WSP
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu; ID projektu: FR-TI2/702
2008-2010Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/08/1240
2008-2010Studium vlivu dopantů na fotokatalytickou aktivitu plazmově nanesených vrstev oxidů titanu
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: IAAX00430803
2006-2009Nanokrystalizace plazmových nástřiků na bázi eutektických směsí keramik
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KAN300430651
2004-2006Vývoj keramických nástřiků během jejich vytváření pomocí plazmového stříkání
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GP106/04/P012
2003-2006Amorfní a nanokrystalické keramické povlaky
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Akademie věd České republiky & National Research Council Canada; ID projektu: ANCEC
2003-2005Změny složení keramických a kovových materiálů při jejich plazmovém stříkání
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/03/0710

Seznam publikací

2021Veverka J., Lukáč F., Kądzielawa A. P., Koller M., Chlup Z., Hadraba H., Karlík M., Legut D., Vontorová J., Chráska T., Vilémová M.: Ultrafine-grained W-Cr composite prepared by controlled W-Cr solid solution decomposition. Materials Letters 304 [December] (2021) č. článku 130728.
[ Link ]
 
 Samal S., Tyc O., Čížek J., Klečka J., Lukáč F., Molnárová O., de Prado E., Weiss Z., Kopeček J., Heller L., Šittner P., Chráska T.: Fabrication of thermal plasma sprayed NiTi coatings possessing functional properties. Coatings 11 [5] (2021) 1-16, č. článku 610. E.
[ Link ]
 
 Lukáč F., Vilémová M., Klementová M., Minárik P., Chráska T.: The origin and the effect of the fcc phase in sintered HfNbTaTiZr. Materials Letters 286 [March] (2021) č. článku 129224.
[ Link ]
 
 Klečka J., Čížek J., Matějíček J., Lukáč F., Zlatník R., Chráska T.: Tailoring the structure of RF-ICP tungsten coatings. Surface and Coatings Technology 406 [January] (2021) č. článku 126745.
[ Link ]
 
 Čížek J., Dukovský D., Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Lukáč F., Chráska T.: Suspension Spraying Tip: High Molecular Weight Solvent. Journal of Thermal Spray Technology 30 [5] (2021) 1148-1158.
[ Link ]
 
 Samal S., Tyc O., Čížek J., Klečka J., Lukáč F., Molnárová O., de Prado E., Wiess Z., Kopeček J., Heller L., Šittner P., Chráska T.: Fabrication of Thermal Plasma Sprayed NiTi Coatings Possessing Functional Properties. Coatings 11 [5] (2021) 1-16, č. článku 610.
[ Link ]
 
 Veverka J., Vilémová M., Chlup Z., Hadraba H., Lukáč F., Csáki Š., Matějíček J., Vontorová J., Chráska T.: Evolution of carbon and oxygen concentration in tungsten prepared by field assisted sintering and its effect on ductility. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 97 [June] (2021) č. článku 105499.
[ Link ]
 
 Kovařík O., Čížek J., Klečka J., Karlík M., Čapek J., Siegl J., Chráska T., Takayasu S.: Mechanical properties and fatigue crack growth in tungsten deposited by RF-plasma. Surface and Coatings Technology 410 [March] (2021) č. článku 126930.
[ Link ]
 
2020Vilémová M., Hadraba H., Weiss Z., Lukáč F., Csáki Š., Chlup Z., Matějíček J., Chráska T.: Phase, composition and structure changes of CoCrNi-based concentrated alloys resulting from high temperature oxidation. Materials 13 [10] (2020) č. článku 2276.
[ Link ]
 
 Kovarik O., Siegl J., Čížek J., Chráska T., Kondás J.: Fracture Toughness of Cold Sprayed Pure Metals. Journal of Thermal Spray Technology 29 [1-2] (2020) 147-157.
[ Link ]
 
 Hulka I., Utu D., Serban V. A., Negrea P., Lukáč F., Chráska T.: Effect of Ti addition on microstructure and corrosion properties of laser cladded WC-Co/NiCrBSi(Ti) coatings. Applied Surface Science 504 [February] (2020) č. článku 144349.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Klečka J., Čížek J., Veverka J., Vilémová M., Chráska T., Ganesh V.: Tungsten-steel and tungsten-chromium composites prepared by RF plasma spraying. Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2020, s. 756-763. ISBN 978-80-87294-97-0.
[29th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 20.05.2020-22.05.2020]
[ Link ]
 
 Hulka I., Mušálek R., Lukáč F., Klečka J., Chráska T.: Microstructure and microhardness evaluation fornicraly materials manufactured by spark plasmasintering and plasma spraying. Acta polytechnica 27 (2020) 13-17.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Tesař T., Medřický J., Lukáč F., Chráska T., Gupta M.: Microstructures and Thermal Cycling Properties of Thermal Barrier Coatings Deposited by Hybrid Water-Stabilized Plasma Torch. Journal of Thermal Spray Technology 29 [3] (2020) 444-461.
[ Link ]
 
2019Veverková A., Kozlík J., Bartha K., Chráska T., Correa C. B., Stráský J.: Mechanical properties of Ti-15Mo alloy prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering. Metals 9 [12] (2019) č. článku 1280.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Lukáč F., Medřický J., Čížek J., Rimal V., Joshi S., Chráska T.: Increasing ?-phase content of alumina-chromia coatings deposited by suspension plasma spraying using hybrid and intermixed concepts. Surface and Coatings Technology 371 [15 August 2019] (2019) 298-311.
[ Link ]
 
 Čížek J., Kovářík O., Šiška F., Bensch J., Čupera J., Matějková M., Siegl J., Chráska T., Khor K.A.: Increasing Fatigue Endurance of Hydroxyapatite and Rutile Plasma Sprayed Biocomponents by Controlling Deposition In-Flight Properties. ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 5 [4] (2019) 1703-1714.
[ Link ]
 
 Medřický J., Lukáč F., Csáki Š., Houdková Š., Barbosa M., Tesař T., Čížek J., Mušálek R., Kovařík O., Chráska T.: Improvement of Mechanical Properties of Plasma Sprayed Al2O3–ZrO2–SiO2 Amorphous Coatings by Surface Crystallization. Materials 12 [19] (2019) č. článku 3232.
[ Link ]
 
2018Molnárová O., Málek P., Veselý J., Minárik P., Lukáč F., Chráska T., Novák P., Průša F.: The influence of milling and spark plasma sintering on the microstructure and properties of the Al7075 alloy. Materials 11 [4] (2018) č. článku 547.
[ Link ]
 
 Terynková A., Kozlík J., Bartha K., Chráska T., Dlabáček Z., Stráský J.: The effect of spark plasma sintering on the porosity and mechanical properties of Ti-15Mo alloy. Metal 2018 - 27th International conference on metallurgy and materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2018, (2018), s. 1765-1770, č. článku 142841. ISBN 978-80-87294-84-0.
[27th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 23.05.2018-25.05.2018]
 Kozlík J., Harcuba P., Stráský J., Chráska T., Janeček M.: Microstructure of commercially pure titanium after cryogenic milling and spark Plasma sintering. Metal 2018 - 27th International conference on metallurgy and materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2018, (2018), s. 1298-1303, č. článku 142841. ISBN 978-80-87294-84-0.
[27th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 23.05.2018-25.05.2018]
 Molnárová O., Málek P., Veselý J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: High Temperature Stability of an Al–Zr–Ti Alloy Prepared using Gas Atomization and Spark Plasma Sintering Technology. ACTA PHYSICA POLONICA A 134 [3] (2018) 876-880. E.
[ Link ]
 
 Kopeček J., Bartha K., Mušálek R., Pala Z., Chráska T., Beran P., Ryukhtin V., Strunz P., Nováková J., Stráský J., Novák P., Heczko O., Landa M., Seiner H., Janeček M.: Structural characterization of semi-heusler/light metal composites prepared by spark plasma sintering. Scientific Reports 8 [Jul] (2018) 1-13, č. článku 11133.
[ Link ]
 
 Pejchal V., Fornabaio M., Zagar G., Riesen G., Martin R.G., Medřický J., Chráska T., Mortensen A.: Meridian crack test strength of plasma-sprayed amorphous and nanocrystalline ceramic microparticles. Acta Materialia 145 [February] (2018) 278-289.
[ Link ]
 
 Kozlík J., Stráský J., Harcuba P., Ibragimov I., Chráska T., Janeček M.: Cryogenic Milling of Titanium Powder. Metals 8 [1] (2018) č. článku 31.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Čížek J., Lukáč F., Chráska T.: Deposition of Multiphase Coatings from Liquid Feedstock using Hybrid Water Stabilized (WSP H) Plasma Torch. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 456-462. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
 Terynková A., Kozlík J., Bartha K., Chráska T., Stráský J.: Ultra-Fine Grained Ti-15Mo Alloy Prepared by Powder Metallurgy. Materials Science Forum. In: THERMEC 2018: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESSING AND MANUFACTURING OF ADVANCED MATERIALS. 2018 - (Shabadi, R.; Ionescu, M.; Jeandin, M.; Richard, C.; Chandra, T.), Roč. 941 (2018), s. 1276-1281, č. článku UNSP 108052A. ISBN 978-3-0357-1208-7. ISSN 0255-5476.
[10th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials Processing, Fabrication, Properties, Applications. Paříž (FR), 09.07.2018-13.07.2018]
[ Link ]
 
 Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Chráska T., Jech D., Gejdoš P.: Low cycle fatigue performance of Ni-based superalloy coated with complex thermal barrier coating. Materials Characterization 139 [MAY] (2018) 347-354.
[ Link ]
 
 Šíma V., Minárik P., Cieslar M., Král R., Málek P., Chráska T., Lukáč F., Seiner H., Průša F.: High plasticity of an iron aluminide-based material at low temperatures. Physical Science International Journal 18 [2] (2018) č. článku PSIJ.41673.
[ Link ]
 
 Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257.
[ Link ]
 
 Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antos Z., Čupera J., Matejková M., Spotz Z., Houdková Š., Kverka M.: Silver-doped hydroxyapatite coatings deposited by suspension plasma spraying. Journal of Thermal Spray Technology 27 [8] (2018) 1333-1343.
[ Link ]
 
 Tkachenko S., Čížek J., Mušálek R., Dvořák K., Spotz Z., Montufar E. B., Chráska T., Krupka I., Čelko L.: Metal matrix to ceramic matrix transition via feedstock processing of SPS titanium composites alloyed with high silicone content. Journal of Alloys and Compounds 764 (2018) 776-788.
[ Link ]
 
 Medřický J., Mušálek R., Janata M., Chráska T., Lukáč F.: Cost effective plasma spraying for large-scale applications. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 683-689. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
2017Koller M., Chráska T., Cinert J., Heczko O., Kopeček J., Landa M., Mušálek R., Rameš M., Seiner H., Stráský J., Janeček M.: Mechanical and magnetic properties of semi-Heusler/light-metal composites consolidated by spark plasma sintering. Materials and Design 126 [July] (2017) 351-357.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Lukáč F., Mušálek R., Brožek V., Stehlíková K., Chráska T.: Compaction of lithium-silicate ceramics using spark plasma sintering. Ceramics - Silikáty 61 [1] (2017) 40-44.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Chráska T., Curry N.: Suspensions Plasma Spraying of Ceramics with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. Journal of Thermal Spray Technology 26 [1-2] (2017) 37-46.
[ISTC 2016: International Thermal Spray Conference. Shanghai, 10.05.2016-12.05.2016]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Vilémová M., Nevrlá B., Klečka J., Chráska T., Molnárová O.: Properties of Mechanically Alloyed W-Ti Materials with Dual Phase Particle Dispersion. Metals 7 [1] (2017) č. článku 3.
[ Link ]
 
 Málek P., Molnárová O., Cinert J., Lukáč F., Chráska T.: Processing of bulk Al7075 alloy by spark plasma sintering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 179. Bristol: Institute of Physics Publishing ( IOP ), 2017 - (Dzugan, J.), č. článku 012050. IOP Conference Series. ISSN 1757-8981.
[International Conference Recent Trends in Structural Materials (COMAT)/4./. Pilsen (CZ), 09.11.2016-11.11.2016]
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Lukáč F., Pala Z., Ctibor P., Chráska T., Houdková Š., Rimal V., Curry N.: Development of suspension plasma sprayed alumina coatings with high enthalpy plasma torch. Surface and Coatings Technology 325 [September] (2017) 277-288.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Lukáč F., Ctibor P., Illkova K., Chráska T.: High Feed Rate Plasma Spraying of YSZ from Various Suspensions. ITSC 2017 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2017, s. 36-41. ITSC. ISBN 978-3-96144-000-9.
[ITSC 2017: International Thermal Spray Conference and Exposition. Düsseldorf (DE), 07.06.2017-09.06.2017]
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Illková K., Hlína M., Chráska T., Sokołowski P., Curry N.: Controlling Microstructure of Yttria-Stabilized Zirconia Prepared from Suspensions and Solutions by Plasma Spraying with High Feed Rates. Journal of Thermal Spray Technology 26 [8] (2017) 1787-1803.
[ Link ]
 
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
 Ďuran I., Entler S., Kočan M., Kohout M., Viererbl L., Mušálek R., Chráska T., Vayakis G.: Development of Bismuth Hall sensors for ITER steady state magnetic diagnostics. Fusion Engineering and Design 123 [November] (2017) 690-694.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Molnárová O., Málek P., Veselý J., Šlapáková M., Minárik P., Lukáč F., Chráska T., Novák P., Průša F.: Nanocrystalline Al7075+1 wt % Zr Alloy Prepared Using Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering. Materials 10 [9] (2017) č. článku 1105.
[ Link ]
 
 Obrtlík K., Čelko L., Chráska T., Šulák I., Gejdoš P.: Effect of alumina-silica-zirconia eutectic ceramic thermal barrier coating on the low cycle fatigue behaviour of cast polycrystalline nickel-based superalloy at 900 °C. Surface and Coatings Technology 318 [MAY] (2017) 374-381.
[RIPT - International Meeting on Thermal Spraying /7./. Limoges, 09.12.2015-12.12.2015]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
2016Molnárová O., Málek P., Nemeth G., Kozlík J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: THE INVESTIGATION OF AN Al7075 ALLOY PREPARED BY SPARK PLASMA SINTERING OF MILLED POWDERS. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1200-1205. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Pala Z., Lukáč F., Chráska T.: Plasma Spraying of Suspensions with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. ITSC 2016 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2016, s. 267-272. ITSC, 2016. ISBN 978-3-87155-574-9.
[ITSC 2016: International Thermal Spray Conference and Exposition. Shanghai (CN), 10.05.2016-12.05.2016]
 Molnárová O., Málek P., Lukáč F., Chráska T.: Spark Plasma Sintering of a Gas Atomized Al7075 Alloy: Microstructure and Properties. Materials 9 [12] (2016) č. článku 1004.
[ Link ]
 
2015De Temmerman G., Morgan T.W., van Eden G.G., de Kruif T., Wirtz M., Matějíček J., Chráska T., Pitts R.A., Wright G.M.: Effect of high-flux H/He plasma exposure on tungsten damage due to transient heat loads. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 198-201.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Chráska T., Pala Z., Mušálek R., Medřický J., Vilémová M.: Post-treatment of Plasma-Sprayed Amorphous Ceramic Coatings by Spark Plasma Sintering. Journal of Thermal Spray Technology 24 [4] (2015) 637-643.
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Siegl J., Chráska T., Matějíček J., Pala Z., Boulos M.: The influence of substrate temperature on properties of APS and VPS W coatings. Surface and Coatings Technology 268 [April] (2015) 7-14.
[ Link ]
 
 Medřický J., Curry N., Pala Z., Vilémová M., Chráska T., Johansson J., Markocsan N.: Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former. Journal of Thermal Spray Technology 24 [4] (2015) 622-628.
[ Link ]
 
 Hlína M., Hrabovský M., Kopecký V., Mašláni A., Chráska T.: Plasma decomposition of pyrolysis oil to synthesis gas and carbon black. ISPC 22 - 22nd International Symposium on Plasma Chemistry. Antwerp : International Plasma Chemistry Society, 2015, P-III-9-15-P-III-9-15. ISBN N.
[ISPC 22 - 22nd International Symposium on Plasma Chemistry/22./. Antwerp (BE), 05.07.2015-10.07.2015]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Boldyryeva H., Brožek V., Sachr P., Chráska T., Pala Z.: W–steel and W–WC–steel composites and FGMs produced by hot pressing. Fusion Engineering and Design 100 [November] (2015) 364-370.
[ Link ]
 
 Brožek V., Kubatík T., Chráska T., Mušálek R., Janata M., Mastný L.: Chemical aspects of antiballistic cermets preparation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 218-224 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K., Vilémová M., Mušálek R., Stoulil J., Slepička P., Chráska T.: Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 282 [November] (2015) 163-170.
[ Link ]
 
2014van Eden G.G., Morgan T.W., van der Meiden H.J., Matějíček J., Chráska T., Wirtz M., De Temmerman G.: The effect of high-flux H plasma exposure with simultaneous transient heat loads on tungsten surface damage and power handling. Nuclear Fusion 54 [12] (2014) 123010-123010.
[ Link ]
 
 Morgan T.W., van Eden G.G., de Kruif T.M., van den Berg A., Matějíček J., Chráska T., De Temmerman G.: ELM-induced melting: assessment of shallow melt layer damage and the power handling capability of tungsten in a linear plasma device. Scripta. - [T159] (2014) 014022-014022.
[International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications/14./. Jülich, 13.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Chráska T., Medřický J., Mušálek R., Vilémová M., Pala Z., Cinert J.: Post-treatment of plasma sprayed amorphous ceramic coatings by spark plasma sintering. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 617-622. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
[ Link ]
 
 Horník J., Tondl D., Sachr P., Anisimov E., Puchnin M., Chráska T.: The Effect of PVD Tungsten-Based Coatings on Improvement of Hardness and Wear Resistance. Key Engineering Materials. Vol. 606. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014 - (Haušild, P.), s. 163-166 ISBN 978-3-03835-062-0. ISSN 1013-9826.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Chráska T., Pala Z., Vilémová M., Mušálek R., Kotlan J., Brožek V., Dubský J.: SiC-Ti composites fabricated by pulsed electric current sintering. Proceedings of the Euro PM2014 Congress. Salzburg : European Powder Metallurgy Association, 2014. ISBN 978-1-899072-45-3.
[Euro powder metallurgy 2014 Congress and Exhibition. Salzburg (AT), 21.09.2014-24.09.2014]
[ Link ]
 
 Medřický J., Vilémová M., Chráska T., Curry N., Markocsan N.: Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 680-685. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
 Chráska T., Hrabovský M., Glanc A., Mušálek R., Medřický J.: Properties of Novel Hybrid Water-Gas DC Arc Plasma Torch. Electronic Proceedings of ETSA workshop 2014: Coatings for high temperature applications. Plzeň : University of West Bohemia, 2014 - (Houdková, Š.; Křenek, T.) ISBN 978-80-261-0433-9.
[Workshop on thermal spray and laser clad coatings: Coatings for high temperaure applications. Plzeň (CZ), 14.10.2014-15.10.2014]
[ Link ]
 
 Dubský J., Chráska T., Pala Z., Nevrlá B., Chráska P.: Plasma Spraying of Silica-Rich Calcined Clay Shale. Journal of Thermal Spray Technology 23 [4] (2014) 732-741.
[ Link ]
 
2013Šíma V., Cieslar M., Çelikyürek I., Torun O., Chráska T.: Fully Dense Fine Grained FeAl-based Intermetallics Prepared by Spark Plasma Sintering Method. Proceedings of the 8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing (PRICM8). Hoboken, New Yersey : John Wiley & Sons, Inc,,TMS, 2013 - (Marquis, F.), s. 361-368 ISBN 978-0-470-94309-0.
[PRICM: 8 Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing/8./. Hilton Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii (US), 04.08.2013-09.08.2013]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Dlabáček Z., Vilémová M., Pala Z., Matějíček J., Chráska T.: Preparation of multiphase materials with spark plasma sintering. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, s. 1625-1625. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Glanc A., Medřický J., Pala Z., Chumak O., Janata M., Chráska T.: Studie opakovatelnosti depozice plazmových nástřiků pomocí technologie WSP. Zborník prednášok Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín : LISS a.s, 2013 - (Šošovičková, J.), s. 109-114 ISBN 978-80-970824-2-0.
[Vrstvy a povlaky 2013. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 30.09.2013-01.10.2013]
[ Anotace ]
 Chráska T.: Způsob přípravy gradovaného keramického povlaku a gradovaný keramický povlak připravený tímto způsobem. 2013. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Datum udělení patentu: 09.10.2013. Číslo patentu: 304146
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2012Bertolissi G., Mušálek R., Brožek V., Chráska T.: Experiments on implementation of liquid precursor plasma spray technology on WSP® torch. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 7-12 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
 Bertolissi G., Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K., Mastný L., Sofer Z.: Production of nanoparticles utilizing water stabilized plasma. NANOCON 2012 - Conference Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s. 33-38. ISBN 978-80-87294-32-1.
[NANOCON 2012. International Conference /4./. Brno (CZ), 23.10.2012-25.10.2012]
[ Link ]
 
2011Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K.: Chemické aspekty přípravy protibalistické kovokeramiky plazmovou depozicí. APROCHEM 2011 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2011. S. 577-584. ISBN 978-80-02-02311-1.
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011/20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
2010Chráska P., Chráska T.: Thermally Sprayed Functionally Graded Materials(DOI: 10.1002/9781118144442.ch10). Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites. Hoboken, NJ : American Ceramic Society, 2011 - (Bansal, N.; Singh, J.; Lamon, J.; Choi, S.) S. 109-122. ISBN 978-1-1180-5998-2. - (Ceramic Transactions. 3. 225).
[Materials Science & Technology (MS&T’10). Houston, TX (US), 17.10.2010-21.10.2010]
[ Link ]
 
 Voleník K., Schneeweiss O., Chráska T., Kolman B., Chráska P.: Composition changes of cast iron particles due to reactions in a plasma stream. World PM2010 Proceedings: Powder Manufacturing and Processing; Miniaturization and Nanotechnology; Powder Pressing. Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association, 2010. S. 143-150. ISBN 978-1899072101.
[Powder Metallurgy World Congress & Exhibition – PM2010. Florencie (IT), 10.10.2010-14.10.2010]
2009Chráska T., Hostomský J., Klementová M., Dubský J.: Crystallization kinetics of amorphous alumina zirconia silica ceramics. Microscopy and Microanalysis 15 [S2] (2009) 1000-1001. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Hostomský J., Klementová M., Dubský J.: Crystallization kinetics of amorphous alumina–zirconia–silica ceramics. Journal of the European Ceramic Society 29 [15] (2009) 3159-3165. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K.: Nanokrystalický kompozitní materiál na bázi Al203 - ZrO2 - SiO2 a způsob jeho přípravy. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy, CZ, EUTIT, s.r.o., Mariánské Lázně, CZ. Datum podání přihlášky: 12.09.2007. Datum udělení patentu: 18.05.2009. CZ 300602 B6
[ Anotace ]
 Voleník K., Schneeweiss O., Chráska T., Dubský J., Písačka J.: Simultaneous oxidation and decarburization of cast iron powder during plasma spraying. Kovové materiály 47 [1] (2009) 19-24. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska T., Hostomský J., Klementová M., Kolman B.: Solid state crystallization of alumina-zirconia-silica nanocomposites. Proceedings of the 11th European Ceramics Society Conference. Cracow : European Ceramic Society and Polish Ceramic Society, 2010 - (Pędzich, Z.) S. 520-526. ISBN 978-83-60958-54-4.
[Conference and Exhibition of the European Ceramics Society/11th./. Krakow (PL), 21.062009-25.06.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2008Oberste-Berghaus J., Legoux J.-G., Moreau C., Tarasi F., Chráska T.: Mechanical and Thermal Transport Properties of Suspension Thermal-Sprayed Alumina-Zirconia Composite Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 17 [1] (2008) 91-104. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Rohan P.: Fabrication of bulk nanocrystalline alumina-zirconia materials. Ceramics International 34 [5] (2008) 1229-1236. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Klementová M.: Fabrication of Bulk Nanocrystalline Ceramic Materials. Journal of Thermal Spray Technology 17 [5-6] (2008) 872-877. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2007Chráska T., Klementová M., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Rohan P.: CHARACTERISTICS OF NANOCRYSTALLINE SiO2-Al2O3-ZrO2 CERAMICS WITH VARIABLE COMPOSITION PREPARED BY PLASMA SPRAYING. Acta Microscopica 16 [suppl.2] (2007) 137-138.
[CIASEM 2007. Cusco, 23.09.2007-28.09.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Chráska T., Klementová M.: BULK NANOCRYSTALLINE ALUMINA-ZIRCONIA MATERIALS. Proceedings 8th multinational congress on microscopy. České Budějovice : Czechoslovak microscopy society, 2007 - (Nebesářová, J.; Hozák, P.) S. 141-142. ISBN 978-80-239-9397-4.
[Multinational Congress on Microscopy (8MCM)/8th./. Prague (CZ), 17.06.2007-21.06.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Klementová M., Hostomský J.: Formation of nanocomposite alumina-zirconia-silica ceramics. Acta Technica CSAV 52 [4] (2007) 331-341. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2006Chráska T.: Transmission electron microscopy of plasma sprayed ceramic deposits. Acta Technica CSAV 51 [4] (2006) 403-413. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Rohan P., Dubský J., Oberste-Berghaus J.: Bulk nanocrystalline alumina-zirconia materials prepared by plasma spraying. “Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application,”. Seattle, USA : ASM International, Materials Park, OH, USA, 2006 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 186-187. ISBN 0-87170-809-4.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2006. Seattle (US), 15.05.2006-18.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2005Oberste-Berghaus J., Bouaricha S., Legoux J.-G., Moreau C., Chráska T.: Suspension plasma spraying of nano-ceramics using an axial injection torch. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag Düsseldorf, 2005 - (Lugschneider, E.) s. 1434-1440. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Berghaus-Oberste J., Chráska T., Neufuss K., Moreau Ch., Chráska P.: Thermal spraying of basalt for abrasion protective coatings using WSP, HVOF and APS. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1235-1240. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Oberste-Berghaus J., Lamontagne M., Moreau Ch.: In-flight particle diagnostic of water stabilized plasma spray process. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1292-1397. ISBN 3-87155-793-5.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Nohava J.: NOVEL CERAMIC MATERIAL WITH AMORPHOUS AND NANOCRYSTALLINE MICROSTRUCTURE. Proceedings. Ljubljana, 2005 - (Čeh, M.; Dražič, G.; Fidler, S.) s. 167-168. ISBN 961-6303-69-4.
[Multinational Congress on Microscopy (7MCM)/7th./. Portorož (SI), 26.06.2005-30.06.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Rohan P., Dubský J.: Bulk nanocrystalline ceramic material prepared by plasma spraying. NANO´05. Brno, 2005 - (Šandera, P.) s. 201-206. ISBN 80-214-3085-0.
[NANO ’05 - NENAMAT International Conference. Brno (CZ), 08.11.2005-10.11.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Nohava J., Oberste-Berghaus J.: Plasma spraying of a novel material with amorphous and nanocrystalline microstructure. Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential!. Düsseldorf : DVS-Verlag, Düsseldorf, 2005 - (Lugscheider, J.) s. 830-835.
[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2004Chráska T., Neufuss K., Nohava J., Dubský J.: Plasma Spraying of Alumina and Zirconia Nanoceramics. Proceedings. Brno, 2004 - (Šandera, P.) s. 85-90. ISBN 80-214-2793-0.
[Nano ’04 International Conference. Brno (CZ), 13.10.2004-15.10.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2003Chráska T.: Utilization of plasma spraying for production of nanocrystalline ceramic materials. International Conference Nano '03 Proceedings. Brno, 2003 - (Šandera, P.) s. 26-31. ISBN 80-214-2527-X.
[International Conference NANO /03./. Brno (CZ), 21.10.2003-23.10.2003]
2002Chraska T., King AH.: Effect of different substrate conditions upon interface with plasma sprayed zirconia - a TEM study. Surface and Coatings Technology 157 [2-3] (2002) 238-246 [ DOI ]
 Hull R., Chraska T., Liu Y., Longo D.: Microcontact printing: new mastering and transfer techniques for high throughput, resolution and depth of focus. Mater. Sci. Eng. C-Biomimetic and Supramolecular Systems 19 [1-2] (2002) 383-392 [ DOI ]
2001Longo DM., Benson WE., Chraska T., Hull R.: Deep submicron microcontact printing on planar and curved substrates utilizing focused ion beam fabricated printheads. Applied Physics Letters 78 [7] (2001) 981-983 [ DOI ]
 Chraska T., King AH.: Transmission electron microscopy study of rapid solidification of plasma sprayed zirconia - part I. First splat solidification. Thin Solid Films 397 [1-2] (2001) 30-39 [ DOI ]
 Chraska T., King AH.: Transmission electron microscopy study of rapid solidification of plasma sprayed zirconia - part II. Interfaces and subsequent splat solidification. Thin Solid Films 397 [1-2] (2001) 40-48 [ DOI ]
 Cabral MJ., Lye WK., Bean JC., Reed ML., Chraska T., Mesarovic SD., Hull R., Phillips AB.: Induced crystallization as a nonlithographic pattern transfer technique for nanofabrication. J. Vacuum Science & Technology B 19 [6] (2001) 2793-2796 [ DOI ]
 Stach EA., Freeman T., Minor AM., Owen DK., Cumings J., Wall MA., Chraska T., Hull R., Morris JW., Zettl A., Dahmen U.: Development of a nanoindenter for in situ transmission electron microscopy. Microscopy and Microanalysis 7 [6] (2001) 507-517
2000Chraska T., King AH., Berndt CC.: On the size-dependent phase transformation in nanoparticulate zirconia. Mater. Sci. Eng. A-Struct. Mater. 286 [1] (2000) 169-178 [ DOI ]
1999Chraska T., King AH.: Interfaces in rapidly solidified zirconia-yttria. Materials Science Forum 294-2 (1999) 779-782
 Chraska T., King AH.: Growth of columnar grains during zirconia-yttria splat solidification. J. of Materials Science Letters 18 [18] (1999) 1517-1519 [ DOI ]
1998Chráska T., Lašek J., Chráska P.: Resistometric investigation of phase transformations in NiAl alloys. Materials Science and Engineering A-Structural materials 244 [-] (1998) 263-272.
1997Lasek J., Chraska T., Krecek P., Bartuska P.: Phase transformations in nickel rich NiAl using electrical resistivity measurements. Scripta Materialia 37 [6] (1997) 897-902 [ DOI ]