[

Výzkumné projekty

2017-2019Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropií
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-17016S

Seznam publikací

2019Cinert J., Ctibor P., Brožek V., Bouda V., Mastný L.: Preparation of ZrB2 by boro/carbothermal reduction in SPS device. Ceramics - Silikáty 63 [1] (2019) 93-99.
[ Link ]
 
2018Molnárová O., Málek P., Veselý J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: High Temperature Stability of an Al–Zr–Ti Alloy Prepared using Gas Atomization and Spark Plasma Sintering Technology. ACTA PHYSICA POLONICA A 134 [3] (2018) 876-880. E.
[ Link ]
 
 Minárik P., Lukáč F., Cinert J., Šašek S., Král R.: Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of AE42 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering. Metal 2018 - 27th International conference on metallurgy and materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2018, (2018), s. 1401-1406. ISBN 978-80-87294-84-0.
[27th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 23.05.2018-25.05.2018]
 Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257.
[ Link ]
 
2017Koller M., Chráska T., Cinert J., Heczko O., Kopeček J., Landa M., Mušálek R., Rameš M., Seiner H., Stráský J., Janeček M.: Mechanical and magnetic properties of semi-Heusler/light-metal composites consolidated by spark plasma sintering. Materials and Design 126 [July] (2017) 351-357.
[ Link ]
 
 Málek P., Molnárová O., Cinert J., Lukáč F., Chráska T.: Processing of bulk Al7075 alloy by spark plasma sintering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 179. Bristol: Institute of Physics Publishing ( IOP ), 2017 - (Dzugan, J.), č. článku 012050. IOP Conference Series. ISSN 1757-8981.
[International Conference Recent Trends in Structural Materials (COMAT)/4./. Pilsen (CZ), 09.11.2016-11.11.2016]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
2016Molnárová O., Málek P., Nemeth G., Kozlík J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: THE INVESTIGATION OF AN Al7075 ALLOY PREPARED BY SPARK PLASMA SINTERING OF MILLED POWDERS. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1200-1205. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
 Pokorný P., Cinert J., Pala Z.: Fe-Zn intermetallic phases prepared by diffusion annealing and spark-plasma sintering. Materials and Technology 50 [2] (2016) 253-256.
[ Link ]
 
2014Chráska T., Medřický J., Mušálek R., Vilémová M., Pala Z., Cinert J.: Post-treatment of plasma sprayed amorphous ceramic coatings by spark plasma sintering. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 617-622. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
[ Link ]
 
2000Ctibor P., Sedláček J., Ryukhtin V., Cinert J., Lukáč F.: Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics ?red by spark plasma sintering (2000) .
[ Link ]