Mgr. Štefan Csáki, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: B 112
Tel.: 266 052937
Fax: 286 586 389
Email: csaki@ipp.cas.cz

Vzdělání

2014-2018PhD
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
2014-2018PhD
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Výzkumné projekty

2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2019-2021Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-11275S

Seznam publikací

2019Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník A.: Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite. Thermochimica Acta 678 (2019) č. článku 178312.
[ Link ]
 
2018Ondruška J., Csáki Š., Trnovcová V., Stubna I., Lukáč F., Pokorný J., Vozar L., Dobroň P.: Influence of mechanical activation on DC conductivity of kaolin. Applied Clay Science 154 (2018) 36-42.
[ Link ]