RNDr. Štefan Csáki, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: B 112
Tel.: 266 052937
Fax: 286 586 389
Email: csaki@ipp.cas.cz

Vzdělání

2014-2018PhD
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
2014-2018PhD
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Výzkumné projekty

2020-2022Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúze
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA20-20873S
2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2019-2021Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-11275S

Seznam publikací

2019Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník A.: Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite. Thermochimica Acta 678 (2019) č. článku 178312.
[ Link ]
 
 Medřický J., Lukáč F., Csáki Š., Houdková Š., Barbosa M., Tesař T., Čížek J., Mušálek R., Kovařík O., Chráska T.: Improvement of Mechanical Properties of Plasma Sprayed Al2O3–ZrO2–SiO2 Amorphous Coatings by Surface Crystallization. Materials 12 [19] (2019) č. článku 3232.
[ Link ]
 
 Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník A.: Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite. Thermochimica Acta 678 (2019) č. článku 178312.
[ Link ]
 
 Csáki Š., Húlan T., Ondruška J., Štubňa J., Trnovcová V., Lukáč F., Dobroň P.: Electrical conductivity and thermal analyses studies of phase evolution in the illite – CaCO3 system. Applied Clay Science 178 (2019) č. článku 105140.
[ Link ]
 
 Ondro T., Húlan T., Al-Shantir O., Csáki Š., Václavů T., Trník A.: Kinetic analysis of the formation of high-temperature phases in an illite-based ceramic body using thermodilatometry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 [3] (2019) 2289-2294. E.
[ Link ]
 
 Al-Shantir O., Csáki Š., Veverka J., Trník A.: The influence of compression pressure on thermal expansion, bulk density, and Young’s modulus of electroporcelain mixture up to 1100 °C. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 [3] (2019) 2035-2042. E.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Link ]
 
 Knapek M., Kušnír J., Húlan T., Minárik P., Csáki Š., Lukáč F., Dobroň P., Chmelík F.: Mechanical properties of illite-based ceramics with controlled porosity studied by modern in situ techniques. Journal of the American Ceramic Society 103 [4] (2019) 2780-2790.
[ Link ]
 
2018Ondruška J., Csáki Š., Trnovcová V., Stubna I., Lukáč F., Pokorný J., Vozar L., Dobroň P.: Influence of mechanical activation on DC conductivity of kaolin. Applied Clay Science 154 (2018) 36-42.
[ Link ]