Mgr. Jan Horáček, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení Tokamak ]

Pracoviště: Budova Tokamaku, místnost: F 212
Tel.: 266 052954
Fax: 286 890 448
Email: horacek@ipp.cas.cz
Osobní webové stránky: http://server.ipp.cas.cz/~horacek/

Odborné zájmy

Vzdělání

2006docteur es sciences (PhD)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Faculté sciences de base, Švýcarsko
Dizertační práce: Měření elektrostatické turbulence v okrajové vrstvě tokamaku TCV
2000Mgr.
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Diplomová práce: Turbulentní struktury v plazmatu tokamaku

Zaměstnání a stáže

2006-dosudvědecký pracovník
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
a) turbulence plazmatu okraje, b) zahřívání vnitřní stěny, c) fyzika transportní bariéry ...
2007-2008Euratom Fellowship
EURATOM
Pochopení turbulence plazmatu okraje přímým srovnáním experimentu s modelem výměnné nestability
2001-2006vědecký asistent (doktorand)
CRPP EPFL, Švýcarsko
Vypracování doktorské práce. Provoz a experimenty s reciprokou sondou na TCV, interpretace dat, srovnání s turbulentním modelem ESEL
1995-2000Vědecký asistent
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
Experimentální studium turbulence plazmatu tokamaku CASTOR

Akademická ocenění

2005Cena Itoh Project Prize
Udělil: univerzitou v Kyushu, Japonsko
Ocenění za ústní prezentaci na konferenci EPS

Členství v profesních sdruženích, výborech, redakčních radách...

2012-todayExterní spolupracovník
ITER
Předpověď optimálního tvaru tepelného štítu komory ITERu>> více...
2011-2017člen redakční rady
časopis Plasma Physics and Controlled Fusion
recenzní řízení, publikování, doporučení>> více...

Výchova studentů

2019 - dosud Jan Čečrdle
Stáž
Srovnání simulace a experimentu s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
2019 - dosud Samuel Lukeš
Příprava bakalářské práce
Interpretace experimentu s tekutými kovy na COMPASSu
2011-2012Vondráček Petr
Diplomová práce a PhD práce
Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS pomocí dvojice reciprokých sond
2012-2013Ján Uličný
Bc. student
Kalibrace a instalace infračervené kamery
2011-2014Peter Ondáč
Magisterský student UK
Zpracování dat ze sond tokamaku ASDEX Upgrade
2010-2011Alexander Wolff
Vypracování Bakalářské práce
Vedení tepla v divertorové desce tokamaku ITER
2009-2010Vondráček Petr
Vypracování Bakalářské práce
Zprovoznění návratové sondy na tokamaku COMPASS
2006-2016Filip Janky
doktorand
Rychlá zpětná vazba pro stabilizaci plazmatu COMPASSu
2015-2017Richard Duban
Diplomant
Studium metody rozprostření tepelného toku na divertoru tokamaku pomocí rychlého rozmítání magnetického pole
2016-2017Václav Sedmidubský
Studentský projekt, Gymnázium Jana Nerudy
Simulace rychlého rozmítání divertoru
2018-2019Jan Čečrdle
Vypracování Bakalářské práce
První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS

Výzkumné projekty

2020-2022Kinetická studie okrajového plazmatu v tokamacích COMPASS a COMPASS-U
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA20-28161S
2017-2021 COMPASS VI - VÝZKUM
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: EF16_013/0001551
2018-2019Liquid metal divertor test module experiments in COMPASS
Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská unie; ID projektu: WP DTT1-LMD.P1-T001-D001
2016-2018Studium zonálních toků a alfvénovských módů v plazmatu tokamaku COMPASS
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA16-25074S
2017-2018Effect of misaligned, pre-damaged, and rough surfaces on erosion and surface modification patterns on W PFCs
Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská unie; ID projektu: WP MST1-HLT20
2016-2018Redukce lokalizovaných tepelných toků v divertoru tokamaku COMPASS za pomocí aktivních technik
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA16-14228S
2015-2017Rychlé měření tepelného toku v divertorové oblasti na tokamaku COMPASS pomocí ball-pen sond se sub-mikrosekundovým časovým rozlišením.
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA15-10723S
2014-2016Studium dynamiky okrajové transportní bariéry na tokamaku COMPASS
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA14-35260S
2014-2016Přímá vědecká účast v programu termojaderného výzkumu Společného evropského toru JET
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: INGO LG 14002
2012-2015Výzkum okraje plazmatu tokamaku COMPASS pomocí dvojice hluboko zasunutých sond, interpretován počítačovými modely
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP205/12/2327
2014-2015 Power decay-length scaling and pedestal scaling studies and related diagnostics in support of MST and JET
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: *WP14-MST2-12
2010-2014Numerická analýza a fyzikální interpretace ITER-relevantních experimentálních dat ze Společného evropského toru JET
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP205/10/2055
2012-2014Tréninkový program WP12-GOT-GOT4TSI “Tokamak System Integration” / Restart activities of COMPASS tokamak
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: *WP12-GOT-GOT4TSI
2012-2014Studium okrajového plazmatu na tokamaku COMPASS
Spoluřešitel
Poskytovatel: Mezinárodní agentura pro atomovou energii; ID projektu: 16992/R0
2012-2014Materiály pro nové tisíciletí
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0009
2011-2013Řízení frekvence a velikosti nestabilit typu ELM pomocí externě vynucených změn polohy sloupce plazmatu v tokamaku COMPASS
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP205/11/2470
2012-2013Interakce tokamakového plazmatu s fúzními materiály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP12-PEX-03
2009-2012Vícerozsahový tomografický systém pro studium transportu v tokamakovém plazmatu
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA202/09/1467
2009-2011Systematické měření potenciálu plazmatu a elektronové teploty během L-módu a ELM H-módu na několika evropských zařízeních pomocí ball-pen sondy.
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KJB100430901
2009-2010Reinstalace dvou reciprokých sond na tokamaku COMPASS
hlavní řešitel
Poskytovatel: EFDA; ID projektu: WP08-TGS-01-06
2008-2010Výzkum jaderné fúze na společném evropském tokamaku Joint European Torus (JET) v Culhamu Velká Británie.
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: LA08048
2007-2008Pochopení turbulence okraje plazmatu v tokamaku přímým srovnáním experimentu s modelem výměnné nestability
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: EDGETURB 044830

Seznam publikací

2019Entler S., Ficker O., Havlíček J., Horáček J., Hron M., Mlynář J., Pánek R., Řípa M., Stöckel J., Varju J., Weinzettl V.: Budoucnost energetiky: jaderná fúze. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2019. 73 s. ISBN 978-80-200-3007-8
[ Anotace ]
 Weinzettl V., Adámek J., Bílková P., Havlíček J., Pánek R., Hron M., Bogár O., Böhm P., Casolari A., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M., Ďuran I., Entler S., Ficker O., Háček P., Horáček J., Imríšek M., Jaulmes F., Kovařík K., Krbec J., Kripner L., Markovič T., Naydenkova D., Peterka M., Podolník A., Pova F., Šos M., Šesták D., Tomeš M., Varavin M., Varju J., Vondráček P., Zajac J.: Constraints on conceptual design of diagnostics for the high magnetic field COMPASS-U tokamak with hot walls. Fusion Engineering and Design 146 [September] (2019) 1703-1707.
[ Link ]
 
 Komm M., Khodunov I., Cavalier J., Vondráček P., Henderson S., Seidl J., Horáček J., Naydenkova D., Adámek J., Bílková P., Böhm P., Devitre A., Dimitrova M., Elmore S., Faitsch M., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Imríšek M., Krbec J., Peterka M., Pánek R., Samoylov O., Šos M., Tomeš M., Tomova B., Weinzettl V.: Divertor impurity seeding experiments at the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 59 [10] (2019) č. článku 106035.
[ Link ]
 
2018Entler S., Horáček J., Dlouhý T., Dostál V.: Approximation of the economy of fusion energy. Energy 152 [June] (2018) 489-497.
[ Link ]
 
 Seidl J., Jiráková K., Adámek J., Grover O., Horáček J., Hron M., Vondráček P.: Fluctuations in the scrape-off layer and edge plasma of the COMPASS tokamak. 45th EPS Conference on Plasma Physics. Vol. 42A. Mulhouse: 45th EPS Conference on Plasma Physics, 2018, s. 481-484, č. článku P1.1103. ISBN 9781510868441.
[45th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Praha (CZ), 02.07.2018-06.07.2018]
[ Link ]
 
 Seidl J., Jiráková K., Adámek J., Grover O., Horáček J., Hron M., Vondráček P.: Fluctuations in the scrape-off layer and edge plasma of the COMPASS tokamak. Europhysics Conference Abstracts. Vol. 42A. European Physical Society, 2018 - (Coda, S.; Berndt, J.; Lapenta, G.; Mantsinen, M.; Michaut, C.; Weber, S.). ISBN 979-10-96389-08-7.
[45th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Praha (CZ), 02.07.2018-06.07.2018]
[ Link ]
 
 Horáček J., Entler S., Vondráček P., Adámek J., Šesták D., Hron M., Pánek R., Dejarnac R., Weinzettl V., Kovařík K., Van Oost G.: Plans for Liquid Metal Divertor in Tokamak Compass. Plasma Physics Reports 44 [7] (2018) 652-656.
[International Symposium on Liquid metals Applications for Fusion (ISLA2017) /5./. Moscow, 25.09.2017-27.09.2017]
[ Link ]
 
 Horáček J., Entler S., Vondráček P., Adámek J., Šesták D., Hron M., Pánek R., Dejarnac R., Weinzettl V., Kovařík K., Van Oost G.: PLANIRUYEMYY ZHIDKOMETALLICHESKIY DIVERTOR DLYA TOKAMAKA COMPASS. FIZIKA PLAZMY. Moskva, 2018, s. 557-563. ISSN 0367-2921.
[International symposium on liquid metals applications for fusion (ISLA-5). Moskva (RU), 25.09.2017-25.09.2017] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Dejarnac R., Corre Y., Vondráček P., Gaspar J., Gauthier E., Gunn J. P., Komm M., Gardarein J.-L., Horáček J., Hron M., Matějíček J., Pitts R.A., Pánek R.: Heat loads on poloidal and toroidal edges of castellated plasma-facing components in COMPASS. Nuclear Fusion 58 [6] (2018) č. článku 066003.
[ Link ]
 
2017Horáček J., Pánek R., Havlíček J.: DESIGN OF THE COMPASS UPGRADE TOKAMAK. 19th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings. Košice: Slovak Physical Society, 2017, č. článku OP16. ISBN 978-80-89855-04-9.
[Conference of Czech and Slovak Physicists/19./. Prešov (SK), 04.09.2017-07.09.2017]
 Nespoli F., Labit B., Furno I., Horáček J., Tsui C.K., Boedo J. A., Maurizio R., Reimerdes H., Theiler C., Ricci P., Halpern F.D., Sheikh U., Verhaegh K., Pitts R.A., Militello F.: Understanding and suppressing the near Scrape-Off Layer in inboard-limited plasmas in TCV. Nuclear Fusion 57 [12] (2017) č. článku 126029.
[ Link ]
 
 Litaudon X., Bílková P., Cahyna P., Dejarnac R., Ďuran I., Ficker O., Fuchs V., Horáček J., Imríšek M., Markovič T., Mlynář J., Papřok R., Peterka M., Petržílka V., Tomeš M., Vondráček P.: Overview of the JET results in support to ITER. Nuclear Fusion 57 [10] (2017) č. článku 102001.
[ Link ]
 
 Adámek J., Seidl J., Komm M., Weinzettl V., Pánek R., Stöckel J., Hron M., Háček P., Imríšek M., Vondráček P., Horáček J., Devitre A.: Fast measurements of the electron temperature and parallel heat flux in ELMy H-mode on the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 57 [2] (2017) č. článku 022010.
[ Link ]
 
 Adámek J., Seidl J., Horáček J., Komm M., Eich T., Pánek R., Cavalier J., Devitre A., Peterka M., Vondráček P., Stöckel J., Šesták D., Grover O., Bílková P., Böhm P., Varju J., Havránek A., Weinzettl V., Lovell J., Dimitrova M., Mitošinková K., Dejarnac R., Hron M.: Electron temperature and heat load measurements in the COMPASS divertor using the new system of probes. Nuclear Fusion 57 [11] (2017) č. článku 116017.
[ Link ]
 
 Kirk A., Adámek J., Akers R.J., Allan S., Appel L., Arese Lucini F., Barnes M., Barrett T., Ben Ayed N., Boeglin W., Bradley J., Browning P.K., Brünner J., Cahyna P., Cardnell S., Carr M., Casson F., Cecconello M., Challis C., Chapman I.T., Chapman S., Chorley J., Conroy S., Conway N., Cooper W.A., Cox M., Crocker N., Crowley B., Cunningham G., Danilov A., Darrow D., Dendy R., Dickinson D., Dorland W., Dudson B., Dunai D., Easy L., Elmore S., Evans M., Farley T., Fedorczak N., Field A., Fishpool G., Fitzgerald I., Fox M., Freethy S., Garzotti L., Ghim Y.C., Gi K., Gibson K., Gorelenkova M., Gracias W., Gurl C., Guttenfelder W., Ham C., Harrison J., Harting D., Havlickova E., Hawkes N., Hender T., Henderson S., Highcock E., Hillesheim J., Hnat B., Horáček J., Howard J., Howell D., Huang B., Imada K., Inomoto M., Imazawa R., Jones O., Kadowaki K., Kaye S., Keeling D., Klimek I., Kocan M., Kogan L., Komm M., Lai W., Leddy J., Leggate H., Hollocombe J., Lipschultz B., Lisgo S., Liu Y.Q., Lloyd B., Lomanowski B., Lukin V., Lupelli I., Maddison G., Madsen J., Mailloux J., Martin R., McArdle G., McClements K., McMillan B., Meakins A., Meyer H., Michael C., Militello F., Milnes J., Morris A.W., Motojima G., Muir D., Naylor G., Nielsen A., O'Brien M., O'Gorman T., O'Mullane M., Olsen J., Omotani J., Ono Y., Pamela S., Pangione L., Parra F., Patel A., Peebles W., Perez R., Pinches S., Piron L., Price M., Reinke M., Ricci P., Riva F., Roach C., Romanelli M., Ryan D., Saarelma S., Saveliev A., Scannell R., Schekochihin A., Sharapov S., Sharples R., Shevchenko V., Shinohara K., Silburn S., Simpson J., Stanier A., Storrs J., Summers H., Takase Y., Tamain P., Tanabe H., Tanaka H., Tani K., Taylor D., Thomas D., Thomas-Davies N., Thornton A., Turnyanskiy M., Valovic M., Vann R., Van Wyk F., Walkden N., Watanabe T., Wilson H., Wischmeier M., Yamada T., Young J., Zoletnik S.: Overview of recent physics results from MAST. Nuclear Fusion 57 [10] (2017) č. článku 102007.
[ Link ]
 
 Wenninger R., Albanese R., Ambrosino R., Arbeiter F., Aubert J., Bachmann C., Barbato L., Barrett T., Beckers M., Biel W., Boccaccini L., Carralero D., Coster D., Eich T., Fasoli A., Federici G., Firdaouss M., Graves J., Horáček J., Kovari M., Lanthaler S., Loschiavo V., Lowry C., Lux H., Maddaluno G., Maviglia F., Mitteau R., Neu R., Pfefferle D., Schmid K., Siccinio M., Sieglin B., Silva C., Snicker A., Subba F., Varje J., Zohm H.: The DEMO wall load challenge. Nuclear Fusion 57 [4] (2017) č. článku 046002.
[ Link ]
 
 Weinzettl V., Adámek J., Berta M., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M., Ficker O., Fridrich D., Grover O., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Horáček J., Hron M., Imríšek M., Komm M., Kovařík K., Krbec J., Markovič T., Matveeva E., Mitošinková K., Mlynář J., Naydenkova D., Pánek R., Papřok R., Peterka M., Podolník A., Seidl J., Šos M., Stöckel J., Tomeš M., Varavin M., Varju J., Vlainic M., Vondráček P., Zajac J., Žáček F., Stano M., Anda G., Dunai D., Krizsanóczi T., Refy D., Zoletnik S., Silva A., Gomes R., Pereira T., Popov Tsv., Sarychev D., Ermak G.P., Zebrowski J., Jakubowski M., Rabinski M., Malinowski K., Nanobashvili S., Spolaore M., Vianello N., Gauthier E., Gunn J. P., Devitre A.: Progress in diagnostics of the COMPASS tokamak. Journal of Instrumentation 12 [December] (2017) č. článku C12015.
[European Conference on Plasma Diagnostics (ECPD2017)/2./. Bordeaux, 18.04.2017-21.04.2017]
[ Link ]
 
 Krieger K., Sieglin B., Balden M., Coenen J.W., Göths B., Laggner F., de Marné P., Matthews G.F., Nille D., Rohde V., Dejarnac R., Faitsch M., Giannone L., Herrmann A., Horáček J., Komm M., Pitts R.A., Ratynskaia S., Thorén E., Tolias P.: Investigation of transient melting of tungsten by ELMs in ASDEX Upgrade. Scripta. T170 [December] (2017) č. článku 014030.
[PFMC 2017: 16th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications. Düsseldorf, 16.05.2017-19.05.2017]
[ Link ]
 
 Adámek J., Seidl J., Horáček J., Komm M., Eich T., Pánek R., Cavalier J., Devitre A., Peterka M., Vondráček P., Stöckel J., Šesták D., Grover O., Bílková P., Böhm P., Varju J., Havránek A., Weinzettl V., Lovell J., Dimitrova M., Mitošinková M., Dejarnac R., Hron M.: Electron temperature and heat load measurements in the COMPASS divertor using the new system of probes. Nuclear Fusion 57 [11] (2017) č. článku 116017.
[ Link ]
 
 Vondráček P., Adámek J., Cavalier J., Devitre A., Horáček J., Hron M., Pánek R., Peterka M., Seidl J.: Divertor heat load study in COMPASS using IR thermography and divertor probes. EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 41F. Mulhouse: European Physical Society, 2017 - (Fajardo, M.; Westerhof, E.; Riconda, C.; Melzer, A.; Bret, A.; Dromey, B.), č. článku P1.120. Europhysics Conference Abstracts (ECA). ISBN 979-10-96389-07.
[EPS 2017 Conference on Plasma Physics/44./. Belfast (IE), 26.06.2017-30.06.2017]
 Pánek R., Markovič T., Cahyna P., Dejarnac R., Havlíček J., Horáček J., Hron M., Imríšek M., Junek P., Komm M., Šesták D., Urban J., Varju J., Weinzettl V., Adámek J., Bílková P., Böhm P., Dimitrova M., Háček P., Kovařík K., Krbec J., Mlynář J., Podolník A., Seidl J., Stöckel J., Tomeš M., Zajac J., Mitošinková K., Peterka M., Vondráček P.: Conceptual design of the COMPASS upgrade tokamak. Fusion Engineering and Design 123 [October] (2017) 11-16.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Dejarnac R., Corre Y., Vondráček P., Gardarein J.-L., Gaspar J., Gauthier E., Gunn J. P., Horáček J., Hron M., Komm M., Pánek R., Pitts R.A.: Power deposition on misaligned edges in COMPASS. Nuclear Materials and Energy 12 [August] (2017) 1374-1378.
[PSI 2016 - 22nd International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices/22./. Roma, 30.05.2016-03.06.2016]
[ Link ]
 
 Horáček J., Cunningham G., Entler S., Dobias P., Duban R., Imríšek M., Markovič T., Havlíček J., Enikeev R.: Feasibility study of fast swept divertor strike point suppressing transient heat fluxes in big tokamaks. Fusion Engineering and Design 123 [November] (2017) 646-649.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Seidl J., Krbec J., Hron M., Adámek J., Hidalgo C., Markovič T., Melnikov A.V., Stöckel J., Weinzettl V., Aftanas M., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Eliseev L.G., Háček P., Havlíček J., Horáček J., Imríšek M., Kovařík K., Mitošinková K., Pánek R., Tomeš M., Vondráček P.: Electromagnetic characteristics of geodesic acoustic mode in the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 57 [12] (2017) č. článku 126048.
[ Link ]
 
 Meyer H., Adámek J., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Cahyna P., Dimitrova M., Ficker O., Háček P., Horáček J., Imríšek M., Komm M., Kovařík K., Krbec J., Markovič T., Mitošinková K., Mlynář J., Papřok R., Peterka M., Petržílka V., Seidl J., Urban J., Vondráček P., Weinzettl V.: Overview of progress in European medium sized tokamaks towards an integrated plasma-edge/wall solution. Nuclear Fusion 57 [10] (2017) č. článku 102014.
[ Link ]
 
 Entler S., Dlouhý T., Dostál V., Horáček J.: Ekonomika fúzní energetiky. Energetika 67 [5] (2017) 318-323.
[ Anotace ]
 Tsui C.K., Boedo J. A., Halpern F.D., Loizu J., Nespoli F., Horáček J., Labit B., Morales J., Reimerdes H., Ricci P., Theiler C., Coda S., Duval B. P., Furno I.: Poloidal Asymmetry in the Narrow Heat Flux Feature in the TCV Scrape-Off Layer. Physics of Plasmas 24 [6] (2017) č. článku 062508.
[ Link ]
 
 Coda S., Ficker O., Horáček J., Papřok R.: Overview of the TCV tokamak program: scientific progress and facility upgrades. Nuclear Fusion 57 [October] (2017) č. článku 102011.
[ Link ]
 
 Pitts R.A., Bardin S., Bazylev B., van den Berg M.A., Bunting P., Carpentier-Chouchana S., Coenen J.W., Corre Y., Dejarnac R., Escourbiac F., Gaspar J., Gunn J. P., Hirai T., Hong S.-H., Horáček J., Iglesias D., Komm M., Krieger K., Lasnier C., Matthews G.F., Morgan T.W., Panayotis S., Pestchanyi S., Podolník A., Nygren R.E., Rudakov D.L., De Temmerman G., Vondráček P., Watkins J.G.: Physics conclusions in support of ITER W divertor monoblock shaping. Nuclear Materials and Energy 12 [August] (2017) 60-74.
[International Conference on Plasma Surface Interactions 2016, PSI2016 /22./. Roma, 30.05.2016-03.06.2016]
[ Link ]
 
2016Horáček J., Pitts R.A., Adámek J., Arnoux G., Bak J.-G., Brezinsek S., Dimitrova M., Goldston R.J., Gunn J. P., Havlíček J., Hong S.-H., Janky F., LaBombard B., Marsen S., Maddaluno G., Nie L., Pericoli V., Popov Tsv., Pánek R., Rudakov D., Seidl J., Seo D.S., Shimada M., Silva C., Stangeby P.C., Viola B., Vondráček P., Wang H., Xu G.S., Xu Y.: Multi-machine scaling of the main SOL parallel heat flux width in tokamak limiter plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 [7] (2016) 074005.
[ Link ]
 
 Adámek J., Müller H.W., Silva C., Schrittwieser R., Ionita C., Mehlmann F., Costea S., Horáček J., Kurzan B., Bílková P., Böhm P., Aftanas M., Vondráček P., Stöckel J., Pánek R., Fernandes H., Figueiredo H.: Profile measurements of the electron temperature on the ASDEX Upgrade, COMPASS, and ISTTOK tokamak using Thomson scattering, triple, and ball-pen probes. Review of Scientific Instruments 87 [4] (2016) 043510.
[ Link ]
 
 Guillemaut C., Jardin A., Horáček J., Borodkina I., Autricque A., Arnoux G., Boom J., Brezinsek S., Coenen J.W., De La Luna E., Devaux S., Eich T., Harting D., Kirschner A., Lipschultz B., Matthews G. F., Meigs A., Moulton D., O'Mullane M., Stamp M.: Experimental estimation of tungsten impurity sputtering due to Type i ELMs in JET-ITER-like wall using pedestal electron cyclotron emission and target Langmuir probe measurements. Scripta. T167 [February] (2016) 014005.
[International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications, PFMC 2015/15./. Aix-en-Provence, 18.05.2015-22.05.2015]
[ Link ]
 
 Theodorsen A., Garcia O.E., Horáček J., Kube R., Pitts R.A.: Scrape-off layer turbulence in TCV: evidence in support of stochastic modelling. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 [4] (2016) 044006.
[ Link ]
 
 Halpern F.D., Horáček J., Pitts R. A., Ricci P.: A theoretical interpretation of the main scrape-off layer heat-flux width scaling for tokamak inner-wall limited plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 [8] (2016) č. článku 084003.
[ Link ]
 
 Vondráček P., Horáček J., Pánek R., Gauthier E.: Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS. Proceedings of the 25th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2016. Prague: MATFYZPRESS Prague, 2016 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 161-165. WDS´. ISBN 978-80-7378-333-4.
[WDS´2016 - 25th Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2016. Prague (CZ), 07.06.2016-09.06.2016]
[ Link ]
 
2015Coenen J.W., Arnoux G., Bazylev B., Matthews G. F., Autricque A., Balboa I., Clever M., Dejarnac R., Coffey I., Corre Y., Devaux S., Frassinetti L., Gauthier E., Horáček J., Jachmich S., Komm M., Knaup M., Krieger K., Marsen S., Meigs A., Mertens Ph., Pitts R.A., Puetterich T., Rack M., Stamp M., Sergienko G., Tamain P., Thompson V.: ELM-induced transient tungsten melting in the JET divertor. Nuclear Fusion 55 [2] (2015) 023010-023010.
[ Link ]
 
 Kocan M., Pitts R.A., Arnoux G., Balboa I., de Vries P.C., Dejarnac R., Furno I., Goldston R.J., Gribov Y., Horáček J., Komm M., Labit B., LaBombard B., Lasnier C.J., Mitteau R., Nespoli F., Pace D., Pánek R., Stangeby P.C., Terry J.L., Tsui C., Vondráček P.: Impact of a narrow limiter SOL heat flux channel on the ITER first wall panel shaping. Nuclear Fusion 55 [3] (2015) 033019-033019.
[ Link ]
 
 Coenen J.W., Arnoux G., Bazylev B., Matthews G. F., Jachmich S., Balboa I., Clever M., Dejarnac R., Coffey I., Corre Y., Devaux S., Frassinetti L., Gauthier E., Horáček J., Knaup M., Komm M., Krieger K., Marsen S., Meigs A., Mertens Ph., Pitts R.A., Puetterich T., Rack M., Stamp M., Sergienko G., Tamain P., Thompson V.: ELM induced tungsten melting and its impact on tokamak operation. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 78-84.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Dejarnac R., Stangeby P.C., Goldston R.J., Gauthier E., Horáček J., Hron M., Kocan M., Komm M., Pánek R., Pitts R.A., Vondráček P.: Understanding narrow SOL power flux component in COMPASS limiter plasmas by use of Langmuir probes. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 381-384.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Ďuran I., Ješko K., Fuchs V., Groth M., Guillemaut C., Gunn J. P., Horáček J., Pitts R.A., Tskhakaya D.: Assessment of the effect of parallel temperature gradients in the JET SOL on Te measured by divertor target Langmuir probes. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 432-435.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Garcia O.E., Horáček J., Pitts R.A.: Intermittent fluctuations in the TCV scrape-off layer. Nuclear Fusion 55 [6] (2015) 062002-062002.
[ Link ]
 
 Horáček J., Vondráček P., Pánek R., Dejarnac R., Komm M., Pitts R.A., Kocan M., Goldston R.J., Stangeby P.C., Gauthier E., Háček P., Havlíček J., Hron M., Imríšek M., Janky F., Seidl J.: Narrow heat flux channels in the COMPASS limiter scrape-off layer. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 385-388.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Ondáč P., Horáček J., Seidl J., Vondráček P., Müller H.W., Adámek J., Nielsen A.H.: Comparison Between 2D Turbulence Model ESEL and Experimental Data from AUG and Compass Tokamaks. Acta polytechnica 55 [2] (2015) 128-135.
[ Link ]
 
 Arnoux G., Coenen J., Bazylev B., Corre Y., Matthews G. F., Balboa I., Clever M., Dejarnac R., Devaux S., Eich E., Gauthier E., Frassinetti L., Horáček J., Jachmich S., Kinna D., Marsen S., Mertens Ph., Pitts R.A., Rack M., Sergienko G., Sieglin B., Stamp M., Thompson V.: Thermal analysis of an exposed tungsten edge in the JET divertor. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 415-419.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Dejarnac R., Corre C., Vondráček P., Gardarein J.-L., Gauthier E., Gunn J. P., Horáček J., Hron M., Komm M., Pánek R., Pitts R. A.: Power loads to misaligned edges in COMPASS. 15th International Conference on PLASMA-FACING MATERIALS and COMPONENTS for FUSION APPLICATIONS. Aix-en-Provence : Commissariat à l'Energie Atomique, 2015.
[International Conference on PLASMA-FACING MATERIALS and COMPONENTS for FUSION APPLICATIONS/15./. Aix-en-Provence (FR), 18.05.2015-22.05.2015]
[ Link ]
 
 Popov T.S.V.K., Dimitrova M., Pedrosa M. A., López-Bruna D., Horáček J., Kovačič J., Dejarnac R., Stöckel J., Aftanas M., Böhm P., Bílková P., Hidalgo C., Pánek R.: Bi-Maxwellian electron energy distribution function in the vicinity of the last closed flux surface in fusion plasma. Plasma Physics and Controlled Fusion 57 [11] (2015) 115011-115011.
[ Link ]
 
 Seidl J., Hron M., Adámek J., Vondráček P., Horáček J., Hidalgo C., Melnikov A., Eliseev L., Markovič T., Stöckel J., Basu D., Háček P., Havlíček J., Imríšek M., Kovařík K., Weinzettl V., Pánek R.: Observation of geodesic acoustic mode-like oscillations on COMPASS. EPS 2015:42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 39E. Mulhouse : European Physical Society, 2015, P4.103-P4.103. ISBN 2-914771-98-3. - (Europhysics Conference Abstracts. ECA. 39E).
[EPS Conference on Plasma Physics/42./. Lisabon (PT), 22.06.2015-26.06.2015]
 Guillemaut C., Jardin A., Horáček J., Autrique A., Arnoux G., Boom J., Brezinsek S., Coenen J.W., De La Luna E., Devaux S., Eich T., Giroud C., Harting D., Kirschner A., Lipschutz B., Matthews G.F., Moulton D., O’Mullane M., Stamp M.: Ion target impact energy during Type I edge localized modes in JET ITER-like Wall. Plasma Physics and Controlled Fusion 57 [8] (2015) 085006-085006.
[ Link ]
 
 Horáček J., Pitts R.A., Gunn J., Silva C., Rudakov D., Arnoux G., Marsen S., Vondráček P., Maddaluno G., Pericoli V., Viola B., Xu G.S., Wang H., Nie L., LaBombard B., Brezinsek S., Xu Y., Shimada M., Adámek J., Popov Tsv., Dimitrova M., Seidl J., Janky F., Pánek R., Goldston R.J., Stangeby P.C.: Multi-machine scaling of main SOL parallel heat flux width in tokamak limiter plasmas. EPS 2015:42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 39E. Mulhouse : European Physical Society, 2015, O2.105-O2.105. ISBN 2-914771-98-3. - (Europhysics Conference Abstracts. ECA. 39E).
[EPS 2015 Conference on Plasma Physics/42./. Lisabon (PT), 22.06.2015-26.06.2015]
[ Link ]
 
 Chapman I.T., Adámek J., Akers R.J., Allan S., Appel L., Asunta O., Barnes M., Ben Ayed N., Bigelow T., Boeglin W., Bradley J., Brünner J., Cahyna P., Carr M., Caughman J., Cecconelo M., Challis C., Chapman S., Chorley J., Colyer G., Conway N., Cooper W.A., Cox M., Crocker N., Crowley B.J., Cunningham G., Danilov A., Darrow D., Dendy R., Diallo A., Dickinson D., Diem S., Dorland W., Dudson B., Dunai D., Easy L., Elmore S., Field A., Fishpool G., Fox M., Fredrickson E., Freethy S., Garzotti L., Ghim Y.C., Gibson K., Graves J., Gurl C., Guttenfelder W., Ham C., Harrison J., Harting D., Havlickova E., Hawke J., Hawkes N., Hender T., Henderson S., Highcock E., Hillesheim J., Hnat B., Holgate J., Horáček J., Howard J., Huang B., Imada K., Jones O., Kaye S., Keeling D., Kirk A., Klimek I., Kocan M., Leggate H., Lilley M., Lipschutz B., Lisgo S., Liu Y.Q., Lloyd B., Lomanowski B., Lupelli I., Maddison G., Mailloux J., Martin R., McArdle G., McClements K., McMillan B., Meakins A., Meyer H., Michael C., Militello F., Milnes J., Morris A.W., Motojima G., Muir D., Nardon E., Naulin V., Naylor G., Nielsen A., O’Brien M., O’Gorman T., Ono Y., Oliver H., Pamela S., Pangione L., Parra F., Patel A., Peebles W., Peng M., Perez R., Pinches S., Piron L., Podesta M., Price M., Reinke M., Ren Y., Roach C., Robinson J., Romanelli M., Rozhansky V., Saarelma S., Sangaroon S., Saveliev A., Scannell R., Schekochihin A., Sharapov S., Sharples R., Shevchenko V., Silburn S., Simpson J., Storrs J., Takase Y., Tanabe H., Tanaka H., Taylor D., Taylor G., Thomas D., Thomas-Davies N., Thornton A., Turnyanskiy M., Valovic M., Vann R., Walkden N., Wilson H., Wyk L.V., Yamada T., Zoletnik S.: Overview of MAST results. Nuclear Fusion 55 [10] (2015) 104008-104008.
[Fusion Energy Conference 2014 (FEC) /25./. St Petersburg, 13.10.2014-18.10.2014]
[ Link ]
 
 Pánek R., Adámek J., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Brochard F., Cahyna P., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M., Grover O., Harrison J., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Horáček J., Hron M., Imríšek M., Janky F., Kirk A., Komm M., Kovařík K., Krbec J., Kripner L., Markovič T., Mitošinková K., Mlynář J., Naydenkova D., Peterka M., Seidl J., Stöckel J., Štefániková E., Tomeš M., Urban J., Vondráček P., Varavin M., Varju J., Weinzettl V., Zajac J.: Status of the COMPASS tokamak and characterization of the first H-mode. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 [1] (2015) 014015-014015.
[ Link ]
 
 Romanelli F., Abhangi M., Abreu P., Aftanas M., Afzal M., Aggarwal K.M., Aho-Mantila L., Ahonen E., Aints M., Airila M., Albanese R., Bílková P., Cahyna P., Dejarnac R., Ďuran I., Fuchs V., Horáček J., Imríšek M., Janky F., Ješko K., Markovič T., Mlynář J., Peterka M., Petržílka V., Tomeš M., Vondráček P.: Overview of the JET results. Nuclear Fusion 55 [10] (2015) 104001-104001.
[Fusion Energy Conference (FEC)/25./. St Petersburg, 20141013]
[ Link ]
 
2014Dimitrova M., Popov Tsv.K., Ivanova P., Vasileva E., Hasan E., Horáček J., Vondráček P., Dejarnac R., Stöckel J., Weinzettl V., Havlíček J., Janky F., Pánek R.: Evaluation of the scrape-off-layer plasma parameters by a horizontal reciprocating Langmuir probe in the COMPASS tokamak. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 514. Bristol : IOP Publishing, 2014, 012049-012049. ISSN 1742-6596. - (IOPscience. 514).
[International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies/18./. Sozopol (BG), 07.10.2013-11.10.2013]
[ Link ]
 
 Popov Tsv.K., Dimitrova M., Ivanova P., Hasan E., Horáček J., Dejarnac R., Stöckel J., Weinzettl V., Kovačič J.: Langmuir Probe Evaluation of the Plasma Potential in Tokamak Edge Plasma for Non-Maxwellian EEDF. Contributions to Plasma Physics 54 [3] (2014) 267-272.
[International Workshop on Electric Probes in Magnetized Plasmas/10./. Madrid, 09.07.2013-12.07.2013]
[ Link ]
 
 Dejarnac R., Stangeby P.C., Goldston R.J., Horáček J., Hron M., Komm M., Pánek R., Vondráček P., Gauthier E., Kocan M., Pitts R.A.: The narrow feature in power flux deposition profiles in COMPASS limiter plasmas. International Workshop & Summer School on Plasma Physics. Sofia : University of Sofia, 2014.
[International Workshop & Summer School on Plasma Physics/6./. Kiten (BG), 30.06.2014-06.07.2014]
 Loureiro J., Silva C., Horáček J., Adámek J., Stöckel J.: Scrape-off layer width of parallel heat flux on tokamak COMPASS. Plasma Physics and Technology 1 [3] (2014) 121.
[SPPT 14 - 26th Symposium on Plasma Physics and Technology/26./. Prague, 16.06.2014-19.06.2014]
[ Link ]
 
 Matthews G. F., Arnoux G., Bazylev B., Coenen J.W., Autrique A., Balboa I., Clever M., Mertens Ph., Dejarnac R., Coffey I., Corre Y., Devaux S., Frassinetti L., Gauthier E., Horáček J., Jachmich S., Knaup M., Komm M., Krieger K., Marsen S., Meigs A., Pitts R.A., Puetterich T., Rack M., Sergienko G., Stamp M., Tamain P., Thompson V.: Melting of Tungsten by ELM Heat Loads in the JET Divertor. 25th IAEA Fusion Energy Conference 2014. Vol. CN-214. St. Petersburg : The International Atomic Energy Agency (IAEA), 2014, EX/4-1-EX/4-1.
[International Atomic Energy Conference 2014 (FEC2014)/25./. St. Petersburg (RU), 13.10.2014-18.10.2014]
 Vondráček P., Horáček J., Pánek R., Gauthier E.: Parallel Heat Flux Decay Length Study in the COMPASS Tokamak Using MWIR and LWIR Cameras. Proceedings of the 23rd Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2014. Prague : MATFYZPRESS, 2014 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 227-232 ISBN 978-80-7378-276-4. - (WDS).
[Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2014 /23./. Prague (CZ), 03.06.2014-05.06.2014]
[ Link ]
 
 Silva C., Arnoux G., Devaux S., Frigione D., Groth M., Horáček J., Lomas P. J., Marsen S., Matthews G., Meneses L., Pitts R.A.: Characterization of scrape-off layer transport in JET limiter plasmas. Nuclear Fusion 54 [8] (2014) 083022-083022.
[ Link ]
 
 Adámek J., Horáček J., Seidl J., Müller H.W., Schrittwieser R., Mehlmann F., Vondráček P., Pták S.: Direct plasma potential measurements by ball-pen probe and self-emitting langmuir probe on COMPASS and ASDEX upgrade. Contributions to Plasma Physics 54 [3] (2014) 279-284.
[ Link ]
 
 Ricci P., Halpern F.D., Loizu J., Jolliet S., Mosetto A., Riva F., Wersal C., Fasoli A., Furno I., Labit B., Nespoli F., Theiler C., Arnoux G., Gunn J. P., Horáček J., Kocan M., LaBombard B., Silva C.: First-principle theory-based scaling of the SOL width in limited tokamak plasmas, experimental validation, and implications for the ITER start-up. Book of Abstracts, 25th IAEA Fusion Energy Conference - IAEA CN-221. Wien : IAEA, 2014 - (Morrison, K.), TH/3-2-TH/3-2 - (IAEA. IAEA- CN-221).
[IAEA Fusion Energy Conference - IAEA CN-221/25./. St. Petersburg (RU), 13.10.2014-18.10.2014]
[ Link ]
 
 Seidl J., Vanovac B., Adámek J., Horáček J., Dejarnac R., Vondráček P., Hron M.: Probe measurement of radial and parallel propagation of ELM filaments in the SOL of the COMPASS tokamak. EPS2014:41st EPS Conference on Plasma Physics. Vol. 38F. Mulhouse : European Physical Society, 2014 - (Ratynskaia, S.; Mantica, P.; Benuzzi-Mounaix, A.; Dilecce, G.; Bingham, R.; Hirsch, M.; Kemnitz, B.; Klinger, T.), P5.059-P5.059 ISBN 2-914771-90-8. - (Europhysics Conference Abstracts (ECA)).
[EPS Conference on Plasma Physics/41./. Berlin (DE), 23.06.2014-27.06.2014]
[ Link ]
 
 Adámek J., Müller H.W., Horáček J., Schrittwieser R., Vondráček P., Kurzan B., Bílková P., Böhm P., Aftanas M., Pánek R.: Radial profiles of the electron temperature on COMPASS and ASDEX Upgrade from ball-pen probe and Thomson scattering diagnostic. EPS2014:41st EPS Conference on Plasma Physics. Vol. 38F. Mulhouse : European Physical Society, 2014 - (Ratynskaia, S.; Mantica, P.; Benuzzi-Mounaix, A.; Dilecce, G.; Bingham, R.; Hirsch, M.; Kemnitz, B.; Klinger, T.), P2.011-P2.011 ISBN 2-914771-90-8. - (Europhysics Conference Abstracts (ECA)).
[EPS Conference on Plasma Physics/41./. Berlin (DE), 23.06.2014-27.06.2014]
[ Link ]
 
2013Kočan M., Müller H. W., Nold B., Lunt T., Adámek J., Allan S.Y., Bernert M., Conway G.D., de Marné P., Eich T., Elmore S., Gennrich F.P., Herrmann A., Horáček J., Huang Z., Kallenbach A., Komm M., Maraschek M., Mehlmann F., Müller S., Ribeiro T.T., Rohde V., Schrittwieser R., Scott B., Stroth U., Suttrop W., Wolfrum E.: Intermittent transport across the scrape-off layer: latest results from ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion 53 [7] (2013) 073047-073047.
[ Link ]
 
 Arnoux G., Farley T., Silva C., Devaux S., Firdaouss M., Frigione D., Goldston R.J., Gunn J., Horáček J., Jachmich S., Lomas P. J., Marsen S., Matthews G. F., Pitts R.A., Stamp M., Stangeby P.C.: Scrape-off layer properties of ITER-like limiter start-up plasmas in JET. Nuclear Fusion 53 [7] (2013) 073016-073016.
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego,California, 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
 Arnoux G., Farley T., Silva C., Devaux S., Firdaouss M., Frigione D., Goldston R.J., Gunn J., Horáček J., Jachmich S., Lomas P. J., Marsen S., Matthews G. F., Pitts R.A., Stamp M., Stangeby P.C.: Scrape-off layer properties of ITER-like limiter start-up plasmas in JET. Nuclear Fusion 53 [7] (2013) 073016-073016.
[ Link ]
 
 Kočan M., Müller H.W., Nold B., Lunt T., Adámek J., Allan S.Y., Bernert M., Conway G.D., de Marné P., Eich T., Elmore S., Gennrich F.P., Herrmann A., Horáček J., Huang Z., Kallenbach A., Komm M., Maraschek M., Mehlmann F., Müller S., Ribeiro T.T., Rohde V., Schrittwieser R., Scott B., Stroth U., Suttrop W., Wolfrum E.: Intermittent transport across the scrape-off layer: latest results from ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion 53 [7] (2013) 073047-073047.
[ Link ]
 
 Silva C., Arnoux G., Devaux S., Frigione D., Groth M., Horáček J., Lomas P. J., Marsen S., Matthews G., Pitts R. A., JET EFDA Contributors.: Comparison of scrape-off layer transport in inner and outer wall limited JET plasmas. Journal of Nuclear Materials 438 [suppl] (2013) S189-S193.
[International Conferenceon Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices/20./. Aachen, 21.05.2012-25.5.2012]
[ Link ]
 
 Weinzettl V., Imríšek M., Havlíček J., Kripner L., Seidl J., Bílková P., Böhm P., Aftanas M., Kovařík K., Horáček J., Vondráček P., Adámek J., Dejarnac R., Cornelis D., Janssens H.: Experimental evidence of neoclassical tearing modes on COMPASS tokamak. Proceedings of 40th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Mulhouse : European Physical Society, 2013, P5.143-P5.143. ISBN 2-914771-84-3. - (Europhysics Conference Abstracts (ECA)).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/40./. Espoo (FI), 01.07.2013-05.07.2013]
[ Link ]
 
 Halpern F.D., Ricci P., Labit B., Furno I., Jolliet S., Loizu J., Mosetto A., Arnoux G., Gunn J. P., Horáček J., Kočan M., LaBombard B., Silva C.: Theory-based scaling of the SOL width in circular limited tokamak plasmas. Nuclear Fusion 53 [12] (2013) 122001-122001.
[ Link ]
 
 Meyer H., Abel I.G., Akers R.J., Allan A., Allan S.Y., Appel L.C., Asunta O., Barnes M., Barratt N.C., Ben Ayed N., Bradley J.W., Canik J., Cahyna P., Cecconelo M., Challis C.D., Chapman I.T., Ciric D., Colyer G., Conway N.J., Cox M., Crowley B.J., Cowley S.C., Cunningham G., Danilov A., Darke A., De Bock M.F.M., De Temmerman G., Dendy R.O., Denner P., Dickinson D., Dnestrovsky A.Y., Dnestrovsky Y., Driscoll M.D., Dudson B., Dunai D., Dunstan M., Dura P., Elmore S., Field A.R., Fishpool G., Freethy S., Fundameski W., Garzotti L., Ghim Y.C., Gibson K.J., Gryaznevich M.P., Harrison J., Havlíčková E., Hawkes N.C., Heidbrink W.W., Hender T.C., Highcock E., Higgins D., Hill P., Hnat B., Hole M.J., Horáček J., Howell D.F., Imada K., Jones O., Kaveeva E., Keeling D., Kirk A., Kočan M., Lake R.J., Lehnen M., Leggate H.J., Liang Y., Lilley M.K., Lisgo S.W., Liu Y.Q., Lloyd B., Maddison G.P., Mailloux J., Martin R., McArdle G.J., McClements K.G., McMillan B., Michael C., Militello F., Molchanov P., Mordijck S., Morgan T., Morris A.W., Muir D.G., Nardon E., Naulin V., Naylor G., Nielsen A.H., O’Brien M.R., O’Gorman T., Pamela S., Parra F.I., Patel A., Pinches S.D., Price M.N., Roach C.M., Robinson J.R., Romanelli M., Rozhansky V., Saarelma S., Sangaroon S., Saveliev A., Scannell R., Seidl J., Sharapov S.E., Schekochihin A.A., Shevchenko V., Shibaev S., Stork D., Storrs J., Sykes A., Tallents G. J., Tamain P., Taylor D., Temple D., Thomas-Davies N., Thornton A., Turnyanskiy M.R., Valovič M., Vann R.G.L., Verwichte E., Voskoboynikov P., Voss G., Warder S.E.V., Wilson H. R., Wodniak I., Zoletnik S., Zagórski R.: Overview of physics results from MAST towards ITER/DEMO and the MAST Upgrade. Nuclear Fusion 53 [10] (2013) 104008-104008.
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego, 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
 Vondráček P., Horáček J., Cahyna P., Pánek R., Uličný J.: Infrared Thermography on the COMPASS Tokamak. Proceedings of the 22nd Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2013. Prague : MATFYZPRESS, 2013 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 80-85 ISBN 978-80-7378-251-1. - (WDS).
[Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2013 /22./. Praha (CZ), 04.06.2013-07.06.2013]
[ Link ]
 
2012Popov Tsv.K., Dimitrova M., Ivanova P., Horáček J., Stöckel J., Dejarnac R.: Evaluation of Plasma Potential and Electron Energy Distribution Function by Langmuir Probes in Magnetized Plasma. Contributed papers & abstracts of invited lectures and progress reports of the 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Novi Sad : University of Novi Sad, 2012, s. 360-361. ISBN 978-86-7031-242-5.
[Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases/26./. Zrenjanin (RS), 27.08.2012-31.08.2012]
 Kočan M., Müller W., Adámek J., Conway G., de Marné P., Eich T., Fischer R., Fuchs C., Gennrich F., Herrmann A., Horáček J., Huang Z., Ionita C., Kallenbach A., Komm M., Lunt T., Maraschek M., Maszl Chr., Mehlmann F., Müller S., Nold B., Ribeiro T., Rohde V., Schrittwieser R., Scott B., Stroth U., Suttrop W., Wolfrum E.: Far-reaching Impact of Intermittent Transport across the Scrape-off Layer: Latest Results from ASDEX Upgrade. Conference proceedings of 24th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2012). San Diego : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2012, EX/P7-23-EX/P7-23. ISBN N. - (IAEA. 197).
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego (US), 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
 Arnoux G., Farley T., Silva C., Devaux S., Firdaouss M., Frigione D., Goldston R., Gunn J., Horáček J., Jachmich S., Lomas P. J., Marsen S., Matthews G. F., Pitts R.A., Stamp M., Stangeby P.: Scrape-off layer properties of ITER-like limiter start-up plasmas at JET. Conference proceedings of 24th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2012). San Diego : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2012, EX/P5–37-EX/P5–37. ISBN N. - (IAEA. 197).
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego (US), 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
2011Weinzettl V., Pánek R., Hron M., Stöckel J., Žáček F., Havlíček J., Bílková P., Naydenkova D., Háček P., Zajac J., Dejarnac R., Horáček J., Adámek J., Mlynář J., Janky F., Aftanas M., Böhm P., Brotánková J., Šesták D., Ďuran I., Melich R., Jareš D., Ghosh J., Anda B., Veres G., Szappanos A., Zoletnik S., Berta M., Shevchenko V. F., Scannell R., Walsh D., Müller H. W., Igochine V., Silva A., Manso M., Gomes R., Popov Tsv., Sarychev D., Kiselov V.K., Nanobashvili S.: Overview of the COMPASS diagnostics. Fusion Engineering and Design 86 [6-8] (2011) 1227-1231.
[Symposium of Fusion Technology (SOFT-26). Porto, 27.09.2010-01.10.2010]
[ Link ]
 
 Havlíčková E., Fundameski W., Naulin V., Nielsen A.H., Wiesen S., Horáček J., Seidl J.: The effect of plasma fluctuations on parallel transport parameters in the SOL. Journal of Nuclear Materials 415 [1] (2011) S471-S474.
[International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Device/19th./. San Diego, 24.05.2010-28.05.2010]
[ Link ]
 
 Adámek J., Horáček J., Müller H. W., Schrittwieser R., Tichý M., Nielsen A.H.: Fast ion temperature measurements using ball-pen probes in the SOL of ASDEX Upgrade during L-mode. EPS Europhysics Conference Abstracts Volume 35G – Contributed papers. Mulhouse : European Physical Society, 2011 - (Becoulet, A.; Hoang, T.; Stroth, U.) P1.059-P1.059. ISBN 2-914771-68-1. - (EPS. 35G).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics /38th./. Strasbourg (FR), 27.06.2011-01.07.2011]
[ Link ]
 
 Pánek R., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Havlíček J., Horáček J., Hron M., Janky F., Naydenkova D., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: First results of the COMPASS tokamak. Acta Technica CSAV 56 [-] (2011) T31-T42.
[Symposium on plasma physics and technology/24th./. Prague, 14.06.2010-17.06.2010]
[ Link ]
 
 Mlynář J., Petržílka V., Ďuran I., Odstrčil M., Bílková P., Horáček J., Hron M., Janky F., Kovařík K., Seidl J.: Participation of IPP Prague in the international fusion energy research at Joint European Torus JET. 17th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings. Košice : Slovak Physical Society, 2012 - (Reiffers, M.) s. 55-56. ISBN 978-80-970625-4-5.
[Conference of Czech and Slovak Physicists/17./. Žilina (SK), 05.09.2011-08.09.2011]
 Havlíčková E., Fundameski W., Naulin V., Nielsen A.H., Zagórski R., Seidl J., Horáček J.: Steady-state and time-dependent modelling of parallel transport in the scrape-off layer. Plasma Physics and Controlled Fusion 53 [6] (2011) 065004-065004.
[ Link ]
 
 Müller H. W., Adámek J., Cavazzana R., Conway G.D., Fuchs C., Gunn J. P., Herrmann A., Horáček J., Ionita C., Kallenbach A., Kočan M., Maraschek M., Maszl C., Mehlmann F., Nold B., Peterka M., Rohde V., Schweinzer J., Schrittwieser R., Vianello N., Wolfrum E., Zuin M.: Latest investigations on fluctuations, ELM filaments and turbulent transport in the SOL of ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion 51 [7] (2011) 073023-073023.
[ Link ]
 
 Valcárcel D.F., Neto A., Carvalho I.S., Carvalho B.B., Fernandes H., Sousa J., Janky F., Havlíček J., Beňo R., Horáček J., Hron M., Pánek R.: The COMPASS Tokamak Plasma Control Software Performance. IEEE Transactions on Nuclear Science 58 [4] (2011) 1490-1496.
[Real Time Conference, RT10/17th./. Lisboa, 24.05.2010-28.05.2010]
[ Link ]
 
 Janky F., Havlicek J., Valcárcel D., Hron M., Horáček J., Kudláček O., Pánek R., Carvalho B.B.: Determination of the plasma position for its real-time control in the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design 86 [6-8] (2011) 1120-1124.
[Symposium of Fusion Technology (SOFT-26). Porto, 27.09.2010-01.10.2010]
[ Link ]
 
 Müller H. W., Adámek J., Cavazzana R., Conway G.D., Fuchs C., Gunn J. P., Herrmann A., Horáček J., Ionita C., Kallenbach A., Kočan M., Maraschek M., Maszl C., Mehlmann F., Nold B., Peterka M., Rohde V., Schweinzer J., Schrittwieser R., Vianello N., Wolfrum E., Zuin M.: Latest investigations on fluctuations, ELM filaments and turbulent transport in the SOL of ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion 51 [7] (2011) 073023-073023.
[IAEA Fusion Energy Conference/23rd./. Daejon, 11.10.2010-16.10.2010]
[ Link ]
 
2010Horáček J., Adámek J., Müller H. W., Seidl J., Nielsen A.H., Rohde V., Mehlmann F., Ionita C., Havlíčková E.: Interpretation of fast measurements of plasma potential, temperature and density. Nuclear Fusion 50 [10] (2010) 105001-105001.
[ Link ]
 
 Müller H. W., Adámek J., Horáček J., Ionita C., Mehlmann F., Rohde V., Schrittwieser R.: Towards Fast Measurement of the Electron Temperature in the SOL of ASDEX Upgrade Using Swept Langmuir Probes. Contributions to Plasma Physics 50 [9] (2010) 847-853.
[International Workshop on Electric Probes in Magnetized Plasmas/8th./. Innsbruck, 21.09.2009-24.09.2009]
[ Link ]
 
 Havlíček J., Kudláček O., Janky F., Horáček J., Beňo R., Valcárcel D.F., Fixa J., Brotánková J., Zajac J., Hron M., Pánek R., Cahyna P.: Status of Magnetic Diagnostics on COMPASS. WDS’10 Proceedings of Contributed Papers: Part II – Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague : MATFYZPRESS, 2010 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 12-17. ISBN 978-80-7378-140-8.
[Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2010/19th./. Prague (CZ), 01.06.2010-04.06.2010]
[ Link ]
 
 Müller H. W., Adámek J., Cavazzana R., Conway G.D., Gunn J. P., Herrmann A., Horáček J., Ionita C., Kocan M., Maraschek M., Maszl C., Mehlmann F., Nold B., Peterka M., Rohde V., Schrittwieser R., Vianello N., Wolfrum E., Zuin M., ASDEX Upgrade Team.: Fluctuations, ELM Filaments and Turbulent Transport in the SOL at the Outer Midplane of ASDEX Upgrade. Contributed Paper 23rd IAEA Fusion Energy Conference. Vienna : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2010. EXD/P3-23. ISBN N. - (IAEA).
[IAEA Fusion Energy Conference /23rd./. Daejon (KR), 11.10.2010-16.10.2010]
[ Link ]
 
 Naulin V., Fundameski W., Havlíčková E., Maszl Chr., Xu G., Nielsen A.H., Rasmussen J. Juul., Schrittwieser R., Horáček J., Seidl J.: Progress in Turbulence Modeling JET SOL and edge phenomena. Contributed Paper 23rd IAEA Fusion Energy Conference. Vienna : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2010. THD/P3-03. ISBN N. - (IAEA).
[IAEA Fusion Energy Conference /23rd./. Daejon (KR), 11.10.2010-16.10.2010]
[ Link ]
 
 Adámek J., Horáček J., Müller H. W., Rohde V., Ionita C., Schrittwieser R., Mehlmann F., Kurzan B., Stöckel J., Dejarnac R., Weinzettl V., Seidl J., Peterka M.: Ball-Pen Probe Measurements in L-Mode and H-Mode on ASDEX Upgrade. Contributions to Plasma Physics 50 [9] (2010) 854-859.
[International Workshop on Electric Probes in Magnetized Plasmas/8th./. Innsbruck, 21.09.2009-24.09.2009]
[ Link ]
 
2009Fuchs V., Gunn J., Petržílka V., Horáček J., Seidl J., Ekedahl A., Goniche M., Hillairet J.: A note on the Radial Extent of LH wave – tokamak SOL interaction. Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Sofia : European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.) P-5.201. ISBN 2-914771-61-4. - (Europhysics conference abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Adámek J., Stöckel J., Brotánková J., Horáček J., Rohde V., Müller H. W., Herrmann A., Schrittwieser R., Mehlmann F., Ionita C.: Direct measurements of the plasma potential in ELMy H-mode plasma with ball-pen probes on ASDEX Upgrade tokamak. Journal of Nuclear Materials 390-391 [-] (2009) 1114-1117.
[International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Device/18th./. Toledo, 26.05.2008-30.05.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Marki J., Pitts R. A., Horáček J., Tskhakaya D., TCV team.: ELM induced divertor heat loads on TCV. Journal of Nuclear Materials 309-391 [-] (2009) 801-805.
[International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices/18th./. Toledo, 26.05.2008-30.5.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Adámek J., Horáček J., Rohde V., Müller H. W., Ionita C., Schrittwieser R., Mehlmann F., Stöckel J., Weinzettl V., Seidl J., Peterka M.: ELM studies with ball-pen and Langmuir probes on ASDEX Upgrade. Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Sofia : European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.) P-1.140. ISBN 2-914771-61-4. - (Europhysics conference abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Nielsen A.H., Seidl J., Garcia O.-E., Naulin V., Rasmussen J.J., Horáček J.: Investigation into parallel dynamics in the ESEL model. 13th European Fusion Theory Conference. Riga : University of Latvia, 2009. S. 1-1. ISBN N.
[European Fusion Theory Conference/13th./. Riga (LT), 12.10.2009-15.10.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Fuchs V., Gunn J. P., Petržílka V., Horáček J., Seidl J., Ekedahl A., Goniche M., Hillairet J.: Landau damping of the lower hybrid grill spectrum by tokamak edge electrons. RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 383-386. ISBN 978-0-7354-0753-3. - (AIP Conference Proceedings. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Havlíček J., Horáček J., Weinzettl V., Hronová-Bilyková O., Naydenkova D., Zajac J.: Magnetic Diagnostics for Start-up Phase of COMPASS. WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Prague : MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 148-152. ISBN 978-80-7378-102-6.
[Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2009 /18th./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brotánková J., Stöckel J., Horáček J., Seidl J., Ďuran I., Hron M., Van Oost G.: Measurement of Sheared Flows in the Edge Plasma of the CASTOR Tokamak. Plasma Physics Reports 35 [11] (2009) 980-986.
[IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices/18th./. Alushta (Krym), 25.09.2008-27.09.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Horáček J., Piffl V.: Overview of physics research on the TCV tokamak. Nuclear Fusion 49 [10] (2009) 104005-104005. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brotánková J., Stöckel J., Horáček J., Seidl J., Ďuran I., Hron M., Van Oost G.: Measurement of Sheared Flows in the Edge Plasma of the CASTOR Tokamak(in Russian). Fizika plazmy 35 [11] (2009) 1059-1065.
[IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices/18th./. Alushta (Krym), 25.09.2008-27.09.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2008Havlíček J., Horáček J.: Modelling of COMPASS tokamak PF coils magnetic fields. Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D. Hersonissos : European Physical Society, 2008. P4.080-P4.080. ISBN 2-914771-52-5. - (ECA. 32D).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/35th./. Hersonissos, Kréta (GR), 09.06.2008-13.06.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Alberti S., Amorim P., Angioni C., Andrébe Y., Asp E., Behn R., Bencze A., Berrino J., Blanchard P., Bortolon A., Brunner R., Camenen Y., Coda S., Curchod L., DeMeijere K., Droz E., Duval B.P., Fable E., Fasel D., Fasoli A., Felici F., Furno I., Garcia E.O., Giruzzi G., Gnesin S., Goodman T., Graves J., Gudozhnik A., Gulejová B., Henderson M., Hogge J. Ph., Horáček J., Isoz P. F., Joye B., Karpushov A., Kim S.-H., Lister J. B., Llobet X., Madeira T., Marinoni A., Marki J., Martin Y., Maslov M., Medvedev S.S., Moret J. M., Paley J., Pavlov I., Perez A., Piffl V., Piras F., Pitts R.A., Pitzschke A., Pochelon A., Porte L., Reimerdes H., Rossel J., Sauter O., Scarabosio A., Schlatter C., Sushkov A., Testa D., Tonetti G., Tskhakaya D., Tran M. Q., Turco F., Turri G., Tye R., Udintsev V., Véres G., Weisen H., Zhuchkova A., Zucca C.: Overview of Physics Research on the TCV Tokamak. Proceeding of the Fusion Energy Conference 2008. Geneve : International Atomic Energy Agency, 2008. 1-1-0/OV.
[IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva (CH), 13.10.2008-18.10.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Alberti S., Amorim P., Arnoux G., Asp E., Behn R., Bernard M., Blanchard P., Bortolon A., Bottino A., Camenen Y., Coda S., Curchod L., Duval B., Fable E., Fasoli A., Fundameski W., Furno I., Garcia E.O., Gnesin S., Goodman T., Graves J., Gudozhnik A., Gulejova B., Henderson M., Hogge J. Ph., Horáček J., Joye B., Karpushov A., Klimanov I., Laqua H., Lister J. B., Llobet X., Madeira T., Marinoni A., Marki J., Martin Y., Maslov M., Moret J.-M., Mueck A., Naulin V., Nielsen A.H., Pavlov I., Piffl V., Pitts R.A., Pitzschke A., Pochelon A., Porte L., Rasmussen J.J., Sauter O., Scarabosio A., Shidara H., Schlatter C., Sushkov A., Tonetti G., Tran M. Q., Turri G., Udintsev V., V´eres G., Volpe F., Weisen H., Zabolotsky A., Zuchkova A., Zucca C.: Overview of TCV results. Nuclear Fusion 48 [3] (2008) 1-10. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Fasoli A., Alberti S., Amorim P., Arnoux G., Asp E., Behn R., Bernard M., Blanchard P., Bortolon A., Bottino A., Camenen Y., Coda S., Curchod L., Duval B. P., Fable E., Fundameski W., Furno I., Garcia O.E., Gnesin S., Goodman T., Graves J., Gudozhnik A., Gulejová B., Henderson M., Hogge J. Ph., Horáček J., Joye B., Karpushov A., Klimanov I., Laqua H., Lister J. B., Llobet X., Madeira T., Marinoni A., Marki J., Martin Y., Maslov M., Moret J. M., Mueck A., Naulin V., Nielsen A.H., Pavlov I., Piffl V., Pitts R.A., Pitzschke A., Pochelon A., Porte L., Rasmussen J.J., Sauter O., Scarabosio A., Shidara H., Schlatter C., Sushkov A., Tonetti G., Tran M. Q., Turri G., Udintsev V., Véres G., Volpe F., Weisen H., Zabolotsky A., Zuchkova A., Zucca C.: Overview of TCV results. Nuclear Fusion 48 [3] (2008) 034001-034001. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Janky F., Horáček J., Pereira T.V.: Communication Protocol for Plasma Position and Shape Control for the COMPASS Tokamak. WDS'08 - Proceedings of Contributed Papers. Praha : Matfyzpress, 2008 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 88-93. ISBN 978-80-7378-066-1.
[Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2008/17th./. Praha (CZ), 03.06.2008-06.06.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brotánková J., Stöckel J., Hron M., Ďuran I., Horáček J.: Detailed measurements of poloidal velocity of density and floating potential fluctuations in the edge plasma of the CASTOR tokamak. WDS'08 - Proceedings of Contributed Papers. Praha : Matfyzpress, 2008 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 94-99. ISBN 978-80-7378-066-1.
[Week of Doctoral Students 2008. Praha (CZ), 03.06.2008-06.06.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2007Van Oost G., Berta M., Brotánková J., Dejarnac R., Del Bosco E., Dufková E., Ďuran I., Gryaznevich M.P., Horáček J., Hron M., Malaquias A., Mank G., Peleman P., Sentkerestiová J., Stöckel J., Weinzettl V., Zoletnik S., Tál B., Ferrera J., Fonseca A., Hegazy H., Kuznetsov Y., Ossyannikov A., Singh A., Sokholov M., Talebitaher A.: JOINT EXPERIMENTS ON SMALL TOKAMAKS: EDGE PLASMA STUDIES ON CASTOR. Nuclear Fusion 47 [5] (2007) 378-386. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Garcia E.O., Pitts R. A., Horáček J., Madsen J., Naulin V., Nielsen A.H., Rasmussen J.J.: Collisionality dependent transport in TCV SOL plasmas. EPS Europhysics Conference Abstracts – Contributed papers. Warsaw : European Physical Society, 2007 - (Gąsior, P.; Wołowski, J.) P-1.044-P-1.044. ISBN 978-83-926290-0-9. - (Europhysics Conference Abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/34st./. Warsaw (PL), 02.07.2007-06.07.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Garcia E.O., Pitts R.A., Horáček J., Madsen J., Naulin V., Nielsen A.H., Rasmussen J.J.: Collisionality dependent transport in TCV SOL plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 49 [12B] (2007) B47-B57.
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/34th./. Warsaw, 02.07.2007-06.07.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Chankin A.V., Coster D.P., Asakura N., Bonnin X., Conway G.D., Corrigan G., Erents S. K., Fundameski W., Horáček J., Kallenbach A., Kaufmann M., Konz C., Lackner K., Müller H. W., Neuhauser J., Pitts R.A., Wischmeier M.: Discrepancy between modelled and measured radial electric fields in the scrape-off layer divertor tokamaks: a challenge for 2D fluid codes?. Nuclear Fusion 47 [5] (2007) 479-489. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Labit B., Diallo A., Fasoli A., Furno I., Iraji D., Muller S.H., Plyushchev G., Podesta M., Poli F.M., Ricci P., Theiler C., Horáček J.: Statistical properties of electrostatic turbulence in toroidal magnetized plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 49 [12B] (2007) B281-B290.
[European Physical Society Conference on Plasma Physicaa/34th./. Warsaw, 02.07.2007-06.07.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Garcia E.O., Horáček J., Naulin V., Nielsen A.H., Pitts R.A., Rasmussen J.J.: Fluctuations, transport and flows in TCV scrape-off layer plasmas. Nuclear Fusion 47 [7] (2007) 667-676. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Horáček J., Pitts R. A., Nielsen A.H., Garcia O.E.: Understanding SOL plasma turbulence by interchange motions. Bulletin of the American Physical Society 52 [16] (2007) 192-193.
[Annual meeting of the division of plasma physics/49th./. Orlando, 12.11.2007-16.11.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 B. Gulejová, R.A. Pitts, X. Bonnin, D. Coster, R. Behn, J. Horacek, J. Marki: Time-dependent modelling of ELMing H-mode at TCV with SOLPS5. ECA Vol.31F, P-1.044 (2007)
 O. E. Garcia, J. Horacek, J. S. Larsen, J. Madsen, V. Naulin, A. H. Nielsen, R. A. Pitts, J. J Rasmussen: Collisionality dependent transport in TCV SOL plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 49 (2007) B47-B57 [ DOI ]
 A.V. Chankin, D.P.Coster, N.Asakura, G.D.Conway, Corrigan, S.K.Erents, W.Fundamenski, Günter, J.Horacek, A.Kallenbach, M.Kaufmann, C.Konz, K.Lackner, H W Müller, J.Neuhauser, R.A.Pitts, M.Wischmeier: Discrepancy between modelled and measured radial electric fields in the scrape-off layer of divertor tokamaks: a challenge for 2D fluid codes?. Nuclear Fusion 47 (2007) 479–489
 J. Horacek, A. H. Nielsen, O. E. Garcia, R. A. Pitts: Spatio-temporal correlations in edge tokamak plasma fluctuations in both experiment and modelling. Bulleting of APS 52 (2007), DPP07-2007-000077
 W Fundamenski, O E Garcia, V Naulin, R A Pitts, A H Nielsen, J J Rasmussen, J Horacek, J P Graves and JET EFDA contributors: Dissipative processes in interchange driven scrape-off layer turbulence. journal. Nuclear Fusion 47 (2007) 417-433
 J. Marki, R. A. Pitts, T. Eich, A. Herrmann, J. Horacek, B. Gulejova: Sheath heat transmission factors on TCV. Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 382-388
 B. Gulejova, R. A. Pitts, M. Wischmeier, D. Coster, R. Behn, J. Horacek, J. Marki: SOLPS5 modelling of ELMing H-mode on TCV. Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 1037-1043
 R.A. Pitts, J. Horacek, W. Fundamenski, O.E. Garcia, A.H. Nielsen, M. Wischmeier, V. Naulin and J. Juul Rasmussen: Parallel flow in TCV. Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 505-510
 G. Veres, R.A. Pitts, M. Wischmeier, S. Kalvin, B. Gulejova, J. Horacek: Radiation distributions in TCV. Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 1104-1109
 R. A. Pitts, J. Horacek: Neoclassical and transport driven parallel SOL flows on TCV. ECA Vol.31F, O-4.007 (2007)
 O.E. Garcia, R.A. Pitts, J. Horacek, A.H. Nielsen, W. Fundamenski, J.P. Graves, V. Naulin, J. Juul Rasmussen: Turbulence simulations of interchange motions and intermittent transport in TCV scrape-off layer plasmas. Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007)
2006Horáček J., Garcia O.E., Fundameski W., Graves J.P., Naulin V., Nielsen A.H., Juul Rasmussen J.: Understanding SOL plasma turbulence by interchange motions. Edge Transport in Fusion plasmas. Krakow : Euratom - IPPLM Association, 2006 - (Zagorski, R.) -.
[IEA Large Tokamak IA Workshop on Edge Transport in Fusion plasmas. Kraków (PL), 11.09.2006-13.09.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Stöckel J., Adámek J., Balan P., Hronová-Bilyková O., Brotánková J., Dejarnac R., Devynck P., Ďuran I., Gunn J. P., Hron M., Horáček J., Ionita C., Kocan M., Martines E., Pánek R., Peleman P., Schrittwieser R., Van Oost G., Žáček F.: Advanced probes for edge plasma diagnostics on the CASTOR tokamak. Journal of Physics, Conference Series 63 (2006) 012001-012002.
[SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP AND SUMMER SCHOOL ON PLASMA PHYSICS. Kiten, 03.07.2006-09.07.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brotánková J., Stöckel J., Hron M., Štěpán M., Peterka M., Horáček J., Ďuran I., Spolaore M., Peleman P.: ANALYSES OF RELAXATION EVENTS IN THE CASTOR TOKAMAK USING DEEPLY IMMERSED BIASING ELECTRODE. WDS’06 Proceedings of contributed papers. Praha : Matfyzpress, 2006 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) s. 127-132.
[Week of Doctoral Students 2006. Praha (CZ), 06.06.2006-09.06.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Stöckel J., Spolaore M., Peleman P., Brotánková J., Horáček J., Dejarnac R., Devynck P., Ďuran I., Gunn J. P., Hron M., Kocan M., Martines E., Pánek R., Sharma A., Van Oost G.: Dynamics of the edge transport barrier at plasma biasing on the CASTOR tokamak. Problems of Atomic Science and Technology 12 [6] (2006) 19-23.
[International Conference on Plasma Physics and Technology/11th./. Alushta, 11.9.2006-16.9.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 J. Horacek, O.E. Garcia, R.A. Pitts, W. Fundamenski, J.P. Graves, V. Naulin, A.H. Nielsen, J. Juul Rasmussen: On the origin of anomalous radial transport in the tokamak SOL. IAEA conference EX/P4-21
 Hron M., Peleman P., Spolaore M., Brotankova J., Dejarnac R., Bilykova O., Sentkerestiova J., Duran I., van de Peppel L., Gunn J., Stockel J., Van Oost G., Horacek J., Adamek J., Stepan M. : Detailed measurements of momentum balance during the periodic collapse of a transport barier. ECA Vol.30I, P-4.076 (2006)
 A. Fasoli for the TCV team (incl. J. Horacek): Overview of TCV results. Nuclear Fusion 48 (2008) 034001 [ DOI ]
 O.E. Garcia, J. Horacek, R.A. Pitts, A.H. Nielsen, W. Fundamenski, J.P. Graves, V. Naulin, J. Juul Rasmussen: Interchange turbulence in the TCV scrape-off layer . Plasma Physics and Controlled Fusion 48 (2006) L1
 J. Horacek: Measurement of edge electrostatic turbulence in the TCV tokamak plasma boundary. PhD-Thesis No 3524, EPFL
2005J. Horacek, O.E. Garcia, J.P. Graves, R.A. Pitts, A.H. Nielsen, V. Naulin, J. Juul Rasmussen: Plasma density turbulence in TCV tokamak edge: direct comparison of experiment with 2D simulation. EPS 2005 Oral O4.004
 J.P. Graves, J. Horacek, R.A. Pitts, K.I. Hopcraft: Self-similar density turbulence in the TCV tokamak scrape-off layer. Plasma Physics and Controlled Fusion, 47, L1-L9
 M. Wischmeier, R.A. Pitts, J. Horacek, D. Coster, D. Reiter: Enhanced main chamber wall interaction as an explanation for anomalous divertor detachment on TCV. EPS 2005 Poster P5.013
 T P Goodman, R Behn, Y Camenen, S Coda, E Fable, M A Henderson, P Nikkola, J Rossel, O Sauter, A Scarabosio, C Zucca, S Alberti, P Amorim, Y Andrebe, K Appert, G Arnoux, A Bortolon, A Bottino, R Chavan, I Condrea, E Droz, B P Duval, P Etienne, D Fasel, A Fasoli, B Gulejova, J-P Hogge, J Horacek, P-F Isoz, B Joye, A Karpushov, S H Kim, I Klimanov, P Lavanchy, J B Lister, X Llobet, T Madeira, J-C Magnin, A Marinoni, J M´arki, B Marletaz, P Marmillod, Y Martin, An Martynov, M Maslov, J-M Mayor, J-M Moret, A Muck, P J Paris, I Pavlov, A Perez, R A Pitts, A Pochelon, L Porte, Ch Schlatter, K Schombourg, H Shidara, M Siegrist, U Siravo, A V Sushkov, G Tonetti, MQTran, H Weisen, M Wischmeier, A Zabolotsky, G Zhuang and A Zhuchkova: Safety factor profile requirements for electron ITB formation in TCV. PPCF 47 (2005) B107-120 [ DOI ]
 R.A. Pitts, J.P. Coad, D.P. Coster, G. Federici, W. Fundamenski, J. Horacek, K. Krieger, A. Kukushkin, J. Likonen, G.F. Matthews, M. Rubel, J.D. Strachan and JET-EFDA contributors: Material erosion and migration in tokamaks. Plasma Phys. Control. Fusion 47 (2005) B303–B322 [ DOI ]
 J. Horacek, R. A. Pitts and J. P. Graves: Overview of edge electrostatic turbulence experiments on TCV . Czech. J. Phys. 55 (2005) #3, 271-283 [ DOI ]
2004Moret J.-M. et al. (incl. J. Horacek): Progress in the understanding and the performance of ECH and plasma shaping on TCV . Oral OV/4-5 at IAEA Fusion energy conference, held in Vilamoura, Portugal
2003 R.A. Pitts, S. Alberti, P. Blanchard, J. Horacek, H. Reimerdes, P.C. Stangeby: ELM driven divertor target currents on TCV. Nuclear Fusion 43 (2003) 1145
 R. A. Pitts, I. Duran, S. K. Erents, J. Horacek, G. F. Matthews and the JET EFDA contributors: Retarding Field Analyser Measurements in the JET Plasma Boundary. ECA Vol. 27A, P-2.84
 T.P. Goodman and TCV team (incl. J Horacek): An overview of results from the TCV tokamak. Nuclear Fusion 43 (2003) 1619
 M. Wischmeier, R. A. Pitts, A. Alfier, Y. Andrebe, R. Behn, D. Coster, J. Horacek, P. Nielsen, R. Pasqualotto, D. Reiter, A. Zabolotsky: The influence of molecular dynamics on divertor detachment in TCV. Contributions to Plasma Physics 44 (2004) Issue 1-3, 268-273 [ DOI ]
 Y.Martin and TCV team (incl. J Horacek): Accessibility and Properties of ELMy H-mode and ITB Plasmas in TCV. PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 45: A351-A365 Suppl. 12A DEC 2003
2002J. Horacek, R.A. Pitts, P.C. Stangeby, O.V. Batishchev, A. Loarte: Predicted effects of parallel temperature gradients on the overestimation of TCV divertor target Langmuir probe Te measurements. J. Nucl. Mat. 313-316 (2003) 931
 I. Condrea, R.A. Pitts, B.P. Duval, S.M. Ahmed, A. Zabolotsky, M. Wischmeier, A. Karpushov, J. Horacek, Y.R. Martin, J. Mlynar: Helium Discharge Operation in TCV. ECA Vol. 26B, P-2.079 (2002)
 J. Mlynar, B.P. Duval, J. Horacek and J.B.Lister: Present and perspective roles of soft X-ray tomography in tokamak plasma position measurements. FUSION ENGINEERING AND DESIGN 66-8: 905-909 SEP 2003
2001Dyabilin K., Klíma R., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Pavlo P., Stöckel J., Žáček F.: Modelling of Electrostatic Turbulence at the Edge of the CASTOR tokamak. 28th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics-Contributed Papers. Mulhouse : European Physical Society, 2001 - (Silva, C.; Varandas, C.; Campbell, D.) s. 1669-1672. - (Europhysics Conference Abstracts.. 25A).
[EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/28th./. Funchal, Madeira (PT), 18.06.2001-22.06.2001]
 Dyabilin K., Klíma R., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Pavlo P., Stöckel J., Žáček F.: Modelling of the effect fo the sheared poloidal flow on the electrostatic turbulence on the CASTOR tokamak. Czechoslovak Journal of Physics 51 [10] (2001) 1107-1117.
[Europhysics Workshop "Role of Electric Fields in Plasma Confinement and Exhaust"/4th./. Funchal, Madeira, 24.06.2001-25.06.2001]
 Stöckel J., Gunn J., Van Oost G., Ďuran I., Hron M., Adámek J., Horáček J., Hrach R., Jakubka K., Kryška L., Vicher M., Žáček F.: Optimization of Gundestrup Probe for Ion Flow Measurements in Magnetized Plasmas. Contributed Papers of 28th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Mulhouse : European Physical Society, 2001 - (Silva, C.; Varandas, C.; Campbell, D.) s. 237-240. - (Europhysics Physical Society.. 25A).
[European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/28th./. Funchal, Madeira (PT), 18.06.2001-22.06.2001]
 Gunn J., Stöckel J., Adámek J., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Jakubka K., Kryška L., Žáček F., Van Oost G.: Direct measurements of E B flow and its impact on edge turbulence in the CASTOR tokamak using an optimized Gundestrup probe. Czechoslovak Journal of Physics 51 [10] (2001) 1001-1010.
[Europhysics Workshop on Role of Electric Fields in Plasma Confinement and Exhaust/4th./. Funchal, Madeira, 24.06.2001-25.06.2001] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Van Oost G., Stöckel J., Gunn J., Adámek J., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Jakubka K., Kryška L., Žáček F.: Direct measurements of ExB flows and its impact on edge turbulence in the CASTOR tokamak. 28th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Contributed Papers. Mulhouse : European Physical Society, 2001 - (Silva, C.; Varandas, D.; Campbell, D.) s. 1665-1668. - (Europhysics Conference Abstracts.. 25A).
[European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/28th./. Funchal, Madeira (PT), 18.06.2001-22.06.2001]
 Gunn J. P., Boucher C., Devynck P., Ďuran I., Dyabilin K., Horáček J., Hron M., Stöckel J., Van Oost G., Van Goubergen H., Žáček F.: Edge flow measurements with Gundestrup probes. Physics of Plasmas 8 [5] (2001) 1995-2001.
[Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics and the 10th International Congress on Plasma Physics/42nd./. Québec City, City, Canada, 23.10.2000-27.10.2000]
2000Pitts R. A., Horáček J., Loarte A.: On the Measurement of Electron Temperature by Single Langmuir Probes in High Recycling Divertors. Bulletin of the American Physical Society 45 [7] (2000) 314.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics and the 10th International Congress on Plasma Physics/42./. Québec City, 23.10.2000-27.10.2000]
 Stöckel J., Hron M., Ďuran I., Dyabilin K., Horáček J., Jakubka K., Kryška L., Martines E., Nanobashvilil S., Van Oost G., Tendler M., Žáček F.: Plasma polarization of the separatrix on the CASTOR tokamak. 27th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Mulhouse : European Physical Society, 2000 - (Szegö, K.; Todd, T.; Zoletnik, S.) s. 1032-1035. - (Europhysics Conference Abstracts.. 24B).
[EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/27th./. Budapest (HU), 12.06.2000-16.06.2000]
 Pitts R. A., Duval B. P., Loarte A., Moret J. M., Horáček J.: Detachment in Variable Divertor Geometry on TVC. IAEA Fusion Energy Conference. Sorrento, 2000. s. 1.
[IAEA Fusion Energy Conference/18th./. Sorrento (IT), 04.10.2000-10.10.2000]
 Horáček J.: Turbulent structures in tokamak plasma. Ústav číslicové a jaderné fyziky. 20000919. - Praha : Ústav fyziky plazmatu AV ČR, 2000. 118 s.
 Ďuran I., Stöckel J., Horáček J., Jakubka K., Kryška L., Hron M.: Validity of Self-Organized Criticality model for the CASTOR tokamak edge plasmas. 27th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics. Mulhouse : European Physical Society, 2000 - (Szegö, K.; Todd, T.; Zoletnik, S.) s. 1693-1696. - (Europhysics Conference Abstracts.. 24B).
[European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/27th./. Budapest (HU), 12.06.2000-16.06.2000]
 J. Horacek: Turbulent structures in tokamak plasma. Charles University, Prague
1999Stöckel J., Dyabilin K., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Jakubka K., Kryška L., Nanobashvili S., Nanobashvili I., Tendler M., Oost van G., Žáček F.: Structure of edge turbulence at plasma polarizati on theCASTOR tokamak. Mulhouse : European Physical Society, 1999. 4 s. (Europhysics Conference Abstracts., 23J. Schweer B. (ed.), Oost van G. (ed.), Vietzke E. (ed.)). s. 1589-1592.
 Hron M., Ďuran I., Horáček J., Jakubka K., Kryška L., Stöckel J., Žáček F.: Structure of edge turbulence at plasma polarization on the CASTOR tokamak. Prague : Matfyzpress, 1999. Šafránková J. (ed.). 9 s. (2). ISBN 80-85863-46-4.
 Stöckel J., Badalec J., Ďuran I., Hron M., Horáček J., Jakubka K., Kryška L., Petržílka J., Žáček F., Heller M. V. P., Brazilio Z. A., Caldas I. L.: Magnetic and electrostatic fluctuations in the CASTOR tokamak. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 [3A] (1999) A577-A585.
[European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics and International Congress on Plasma Physics/25./. Prague, 29.06.1998-03.07.1999]
1997Stöckel J., Jakubka K., Kryška L., Žáček F., Ďuran I., Horáček J., Hron M., Petržílka J.: Plasma Turbulence on Time CASTOR Tokamak. Prague : Czech Technical University, 1997. ISBN 80-01-01641-2.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /18./. Prague (CZ), 17.06.1997-20.06.1997]