Ing. Jakub Klečka [ technický pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: A 012
Tel.: 266 053917
Fax: 286 586 389
Email: klecka@ipp.cas.cz

Výzkumné projekty

2020-2022Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúze
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA20-20873S
2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2017-2019Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplot
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23154S
2018-2019Samopasivační wolframové slitiny
Spoluřešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: *MAT-3.1.1-T005

Seznam publikací

2019Kovařík O., Materna A., Siegl J., Čížek J., Klečka J.: Fatigue crack growth in plasma-sprayed refractory materials. Journal of Thermal Spray Technology 28 [1-2] (2019) 87-97.
[ Link ]
 
 Čížek J., Klečka J.: Harnessing fusion power: W and w-cr armor coatings for plasma facing components in tokamaks: Radio-frequency inductively coupled plasma spray is a promising method for producing mechanically strong, oxidation resistant coatings as facing on tokamak vessel surfaces. Advanced Materials & Processes 177 [5] (2019) 46-49.
 Matějíček J., Vilémová M., Moskal D., Mušálek R., Krofta J., Janata M., Kutílek Z., Klečka J., Heuer S., Martan J., Nardozza E., Houdková Š., Dorow-Gerspach D.: The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 28 [7] (2019) 1346-1362.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Link ]
 
2018Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design 127 [February] (2018) 173-178.
[ Link ]
 
 Klečka J., Matějíček J., Čížek J., Medřický J., Zlatník R.: Vliv výkonu hořáku a tlaku plynu na vlastnosti RF-ICP wolframových nástřiků. Vrstvy a povlaky 2018. Trenčianska Teplá: M-Press, 2018. ISBN 978-80-972133-3-6.
[Vrstvy a povlaky 2018. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 22.10.2018-23.10.2018]
[ Anotace ]
 Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257.
[ Link ]
 
 Medřický J., Klečka J., Čížek J., Kovářík O., Matějíček J.: Měření teploty a rychlosti wolframových částic u systému s indukčně vázaným plazmatem. Vrstvy a povlaky 2018. Trenčianska Teplá: M-Press, 2018. ISBN 978-80-972133-3-6.
[Vrstvy a povlaky 2018. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 22.10.2018-23.10.2018]
[ Anotace ]
2017Lukáč F., Vilémová M., Nevrlá B., Klečka J., Chráska T., Molnárová O.: Properties of Mechanically Alloyed W-Ti Materials with Dual Phase Particle Dispersion. Metals 7 [1] (2017) č. článku 3.
[ Link ]
 
 Klečka J., Lukáč F., Dudr M.: Influence of the Surface Condition of Specimens on the Size of Coherently Diffracting Domains. Solid State Phenomena. Vol. 270. Zürich: Trans Tech Publications Ltd., 2017 - (Kasl, J.), s. 124-129. Scientific.Net. ISBN 978-3-0357-1241-4. ISSN 1662-9779.
[Conference: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II(14.CCMPPS2017)/14./. Mariánské Lázně (CZ), 06.06.2017-08.06.2017]
[ Link ]
 
 Klečka J., Mušálek R., Vilémová M., Lukáč F.: On tungsten spraying using inductively coupled plasma system - First results. METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials: abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2017, s. 1321-1326. ISBN 978-80-87294-73-4.
[26th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Di Gabriele F., Hojná A., Chocholoušek M., Klečka J.: Behavior of the Steel T91 under Multi Axial Loading in Contact with Liquid and Solid Pb. Metals 7 [9] (2017) č. článku 342.
[ Link ]
 
2015Klečka J.,Di Gabriele F., Hojna A.: Mechanical properties of the steel T91 in contact with lead. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN Volume: 283 Special Issue: SI Pages: 131-138 Published: MAR 2015
 Hojna A, Di Gabriele F., Klečka J., Burda J.: Behaviour of the steel T91 under uniaxial and multiaxial slow loading in contact with liquid lead. JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS Volume: 466 Pages: 292-301 Published: NOV 2015
2013Klečka J.,Di Gabriele F., Hojna A.: Mechanical properties of the steel T91 in contact with lead. Proceedings of the 22nd INTERNATIONAL Conference Nuclear Energy for New Europe , NENE 2013. Bled: Nuclear Society of Slovenia, 2013 - (Cizelj, L.; Leskovar, M.; Uršič, M.), no.309, ISBN 978-961-6207-36-2.
 Di Gabriele F., Klečka J., Cristalli C., Gessi A., Houdková Š., Karnik D., Bellucci A., Nanni F.: Characterisation of coatings methods for HLM applications. Proceedings of the 22nd INTERNATIONAL Conference Nuclear Energy for New Europe , NENE 2013. Bled: Nuclear Society of Slovenia, 2013 - (Cizelj, L.; Leskovar, M.; Uršič, M.), no.310, ISBN 978-961-6207-36-2.