[

Odborné zájmy

Vzdělání

2002 - 2010Doktorandské studium
VŠCHT Praha
Struktura a vlastnosti ochranných silicidových a silicidoaluminidových vrstev na titanu a slitině TiAl6V4
1999 - 2002Prezenční inženýrské studium
VŠCHT Praha
Slévárenské vlastnosti vysocepevné slitiny AlZnMgCuNiSi se zlepšenou slévatelností

Výchova studentů

2015Bc. Daniela Hotmarová
Oponent
Struktura a vlastnosti zinku vyrobeného technologií práškové metalurgie
2015Bc. Radek brodil
odborný konzultant
Studie vlastností antibalistické keramiky připravené připravené technologiemi APS a SPS
2014Bc. Dagmar ŠKOLAŘOVÁ
odborný konzultant
Charakterizace mikrostruktury a mechanických vlastností korundu připraveného technologií SPS
2014Bc. Jiři Vystrčil
odborný konzultant
Příprava intermetalických fází v systémech Fe-Al-Si a Ti-Al-Si mechanickým legováním
2014Bc. Petra Svobodová
odborný konzultant
Příprava a charakterizace nanokrystalického niklu

Výzkumné projekty

2014-2018Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GB14-36566G
2014-2016Vývoj chemických vazeb na rozhraní během a po plazmovém stříkání kovových materiálů na hořčík aslitiny hořčíku
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GP14-31538P

Seznam publikací

2018Kubatík T., Stoulil J., Lukáč F., Stehlíková K., Slepička P.: EIS and corrosion behaviour of plasma sprayed layers of Al and AlCr6Fe2 on AZ91. Koroze a ochrana materiálu 62 [2] (2018) 33-44.
[ Link ]
 
 Čapek J., Jablonská E., Lipov J., Kubatík T., Vojtěch D.: Preparation and characterization of porous zinc prepared by spark plasma sintering as a material for biodegradable scaffolds. Materials Chemistry and Physics 203 [Jan] (2018) 249-258.
[ Link ]
 
2017Brožek V., Březina V., Mastný L., Kubatík T., Živný O.: Material design problems of plasma-chemical reactors for disposal perfluorinated compounds. Proceedings of 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 267-272. ICCT. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT 2017/5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
 Kubatík T., Lukáč F., Stoulil J., Ctibor P., Průša F., Stehlíková K.: Preparation and properties of plasma sprayed NiAl10 and NiAl40 coatings on AZ91 substrate. Surface and Coatings Technology 319 [June] (2017) 145-154.
[ Link ]
 
 Salvetr P., Kubatík T., Pignol D., Novák P.: Fabrication of Ni-Ti Alloy by Self-Propagating High-Temperature Synthesis and Spark Plasma Sintering Technique. Metallurgical and Materials Transactions B 48 [2] (2017) 772-778.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Ctibor P., Mušálek R., Janata M.: Mechanical properties of plasma-sprayed layers of aluminium and aluminium alloy on AZ 91. Materials and Technology 51 [2] (2017) 323-327.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Lukáč F., Mušálek R., Brožek V., Stehlíková K., Chráska T.: Compaction of lithium-silicate ceramics using spark plasma sintering. Ceramics - Silikáty 61 [1] (2017) 40-44.
[ Link ]
 
 Brožek V., Vokáč M., Kolísko J., Pokorný P., Kubatík T.: Incorporation of tungsten metal fibers in a metal and ceramic matrix. Metalurgija 56 [1-2] (2017) 79-82.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Brodil R., Ctibor P., Průša F., Brožek V.: Mechanical properties of plasma sprayed layers of NiAl10 and NiAl40 on AZ91 alloy. METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018, s. 1658-1663. ISBN 978-80-87294-79-6.
[METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Novák P., Moravec H., Vojtěch V., Knaislová A., Školáková A., Kubatík T., Kopeček J.: Powder-metallurgy preparation of NiTi shape-memory alloy using mechanical alloying and spark-plasma sintering. Materials and Technology 51 [1] (2017) 141-144.
[ Link ]
 
2016Salvetr P., Kubatík T., Novák P.: Preparation of Ni-Ti shape memory alloy by spark plasma sintering method. Manufacturing Technology 16 [4] (2016) 804-808.
 Průša F., Bláhová M., Vojtěch D., Kučera V., Bernatiková A., Kubatík T., Michalcová A.: High-Strength Ultra-Fine-Grained Hypereutectic Al-Si-Fe-X (X = Cr,Mn) Alloys Prepared by Short-Term Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering. Materials 9 [12] (2016) č. článku 973.
[ Link ]
 
 Kubatík T.: HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF SILICIDE-ALUMINIDE LAYER ON THE TiAl6V4 ALLOY PREPARED BY LIQUID-PHASE SILICONIZING. Materials and Technology 50 [2] (2016) 257-261.
 Pokorný P., Kolísko J., Bouška P., Brožek V., Kubatík T., Mastný L.: Boronized steels with corundum-baddeleyite coatings. Metalurgija 55 [3] (2016) 341-344.
 Michalcová A., Vojtěch D., Kubatík T., Novák P., Dvořák P., Svobodová P., Marek I.: NiAl intermetallic prepared with reactive sintering and subsequent powder-metallurgical plasma-sintering compaction. Materials and Technology 50 [3] (2016) 447-450.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Stoulil J., Janata M.: Plasma Spraying of Al-Si and Silicon on Magnesium Alloy under Protective Atmosphere. Materials Science Forum. Vol. 867. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2016 - (Harun, Z.), s. 71-76 ISSN 1662-9752.
[International Conference on Metallurgy Technology and Materials, ICMTM 2016. Singapore (SG), 18.06.2016-19.06.2016]
[ Link ]
 
 Marek I., Vojtěch D., Michalcová A., Kubatík T.: The Structure and Mechanical Properties of High-Strength Bulk Ultrafine-Grained Cobalt Prepared Using High-Energy Ball Milling in Combination with Spark Plasma Sintering. Materials 9 [5] (2016) 391.
[ Link ]
 
 Novák P., Školáková A., Pignol D., Průša F., Salvetr P., Kubatík T., Perriere L., Karlík M.: Finding the energy source for self-propagating high-temperature synthesis production of NiTi shape memory alloy. Materials Chemistry and Physics 181 [September] (2016) 295-300.
[ Link ]
 
 Školáková A., Novák P., Vojtěch D., Kubatík T.: Microstructure and mechanical properties of Al–Si–Fe–X alloys. Materials and Design 107 [October] (2016) 491-502.
[International Conference on Composite Materials (ICCM)/20./. Copenhagen, 24.07.2015-28.07.2015]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Kubatík T., Sedláček J., Kotlan J.: Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics Zr0.8Sn0.2TiO4. Materials Science 22 [3] (2016) 435-439.
[ Link ]
 
 Brožek V., Březina V., Brom P., Kubatík T., Vilémová M., Mastný L., Novák M.: Black Chromia Plating for the Solar Radiation Absorbers. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 253-258. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT2016 /4./. Mikulov (CZ), 25.04.2016-27.04.2016]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Stoulil J., Stehlíková K., Slepička P., Janata M.: Corrosion behavior of plasma coatings CuAl10 and CuAl50 on magnesium alloy AZ 91. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2016 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 259-264. ICCT. ISBN 978-80-86238-94-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT2016 /4./. Mikulov (CZ), 25.04.2016-27.04.2016]
[ Link ]
 
 Brožek V., Mastný L., Novák M., Vilémová M., Kubatík T.: Black Chromia Coatings on Metal Tubes for the Solar Collectors. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1025-1030. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
[ Link ]
 
2015Kubatík T., Pala Z., Novák P.: Compacting the powder of Al-Cr-Mn Alloy with SPS. Materials and Technology 49 [1] (2015) 129-132.
[ Link ]
 
 Průša J., Vojtěch D., Bláhová M., Michalcová A., Kubatík T., Čížek J.: Structure and mechanical properties of Al-Si-Fe alloys prepared by short-term mechanical alloying and Spark Plasma Sintering. Materials & Design 75 [June] (2015) 65-75.
[ Link ]
 
 Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Soumar J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International 41 [9] (2015) 10578-10586.
[ Link ]
 
 Brožek V., Kubatík T., Chráska T., Mušálek R., Janata M., Mastný L.: Chemical aspects of antiballistic cermets preparation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 218-224 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Janata M.: Mechanical and chemical properties of plasma sprayed bronze CuAl10 coating on magnesium and magnesium alloy AZ91. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 230-234 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K., Vilémová M., Mušálek R., Stoulil J., Slepička P., Chráska T.: Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 282 [November] (2015) 163-170.
[ Link ]
 
 Novák P., Salvetr P., Kříž J., Kubatík T.: Synthesis and applications of Intermetallics. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 225-229 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Brožek V., Kolísko J., Kubatík T., Mastný L., Pokorný P., Tej P.: Boronized stainless steel with zirconia coatings. METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava : TANGER Ltd, 2015, s. 1069-1074. ISBN 978-80-87294-62-8.
[METAL 2015. International Conference on Metallurgy and Materials /24./. Brno (CZ), 03.06.2015-05.06.2015]
 Novák P., Moravec H., Vystrčil J., Adámek J., Kopeček J., Kubatík T.: Dependence of NiTi alloy microstructure on the conditions of powder metallurgy production. Key Engineering Materials, Vol. 647. Pfaffikon : Trans Tech Publications Ltd, 2015 - (Kasl, J.; Jandová, D.), s. 95-101 ISBN 9783038354703. ISSN 1013-9826.
[Conference on Contribution of Metallography to Solving of Production Trouble /13./. Lázně Libverda (CZ), 17.06.2014-19.06.2014]
[ Link ]
 
 Novák P., Michalcová A., Školáková A., Průša F., Kříž J., Marek I., Kubatík T., Karlík M., Haušild P., Kopeček J.: Effect of Heating Rate on the Formation of Intermetallics during SHS Process. Acta Physica Polonica. A 128 [4] (2015) 561-563.
[International Symposium on Physics of Materials (ISPMA13)/13./. Prague, 31.08.2014-04.09.2014]
[ Link ]
 
 Novák P., Moravec H., Salvetr P., Průša F., Drahokoupil J., Kopeček J., Karlík M., Kubatík T.: Preparation of nitinol by non-conventional powder metallurgy techniques. Materials Science and Technology 31 [15] (2015) 1886-1893.
[ Link ]
 
2014Novák P., Kubatík T., Vystrčil J., Hendrych R., Kříž J., Mlynár J., Vojtěch D.: Powder metallurgy preparation of Al-Cu-Fe quasicrystals using mechanical alloying and Spark Plasma Sintering. Intermetallics 52 [-] (2014) 131-137.
[ Link ]
 
 Brožek V., Pala Z., Vilémová M., Kubatík T., Mušálek R., Nevrlá B., Mastný L.: Composites of titanium carbide with scandium matrix. METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, conference proceedings. Ostrava : Tanger Ltd, 2014, E90-E90. ISBN 978-80-87294-52-9.
[METAL 2014,International Conference on Metallurgy and Materials/23./. Brno (CZ), 21.05.2014-23.05.2014]
 Novák P., Michalcová A., Vystrčil J., Valalik M., Mlynár J., Kubatík T.: Syntéza intermetalických sloučenin mechanickým legováním. 2. Mezinárodní chemicko-technologická konference. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 1-8. ISBN 978-80-86238-61-6.
[Mezinárodní chemicko-technologická konference/2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
[ Anotace ]
 Michalcová A., Vojtěch D., Kubatík T., Marek I., Svobodová P., Novák P.: Selective Leaching as a Method of Metallic Nanoparticles Preparation. 2. Mezinárodní chemicko-technologická konference. Praha : Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 1-3. ISBN 978-80-86238-61-6.
[Mezinárodní chemicko-technologická konference/2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
 Brožek V., Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Mastný L.: Silicon carbide for chemical application prepared by SPS method. Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2014 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 129-134 ISBN 978-80-86238-64-7.
[Mezinárodní chemicko-technologická konference/2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
 Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the Plasma Sprayed Diopside. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K.: Příprava povrchových vrstev niklu a jeho slitin NiAl10 aNiAl40 na hořčíkovou slitinu AZ91 plazmovým stříkáním. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 113-118. ISBN 978-80-970824-3-7.
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
[ Anotace ]
 Kubatík T., Chráska T., Pala Z., Vilémová M., Mušálek R., Kotlan J., Brožek V., Dubský J.: SiC-Ti composites fabricated by pulsed electric current sintering. Proceedings of the Euro PM2014 Congress. Salzburg : European Powder Metallurgy Association, 2014. ISBN 978-1-899072-45-3.
[Euro powder metallurgy 2014 Congress and Exhibition. Salzburg (AT), 21.09.2014-24.09.2014]
[ Link ]
 
 Michalcová A., Vojtěch D., Kubatík T., Novák P., Dvořák P.: Structural Description of Powder Metallurgy Prepared Materials. Manufacturing Technology 14 [3] (2014) 359-362.
[Mezinárodní konference „Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů/3./. Litoměřice, 22.10.2014-24.10.2014]
[ Link ]
 
 Novák P., Školáková A., Vojtěch V., Knaislová A., Pokorný P., Moravec H., Kopeček J., Karlík M., Kubatík T.: Application of Microscopy and X-ray Diffraction in Optimization of the Production of NiTi Alloy by Powder Mettalurgy. Manufacturing Technology 14 [3] (2014) 387-392.
[Mezinárodní konference „Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů/3./. Litoměřice, 22.10.2014-24.10.2014]
[ Link ]
 
 Školáková A., Novák P., Vojtěch D., Kubatík T.: Production of Al-Si-Fe-Xalloys by Powder Mettalurgy. Manufacturing Technology 14 [3] (2014) 437-441.
[Mezinárodní konference „Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů/3./. Litoměřice, 22.10.2014-24.10.2014]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Kubatík T., Chráska P.: Spark Plasma Sintering of Multilayer Ceramics – Case Study of Al2O3 - Mg(Ca)TiO3 Sandwich. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 205-208 ISSN 1662-9795.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
2013Novák P., Kubatík T., Hendrych R., Voděrová M., Vojtěch D.: Příprava kvazikrystalů Al-Cu-Fe mechanickým legováním a SPS. MTZ 2013 - Materiály v tepelném zpracování. Čerčany : Asociace pro tepelné zpracování kovů : ECOSOND, 2013, s. 1-6. ISBN N.
[MTZ 2013 - Materiály v tepelném zpracování. Jihlava (CZ), 26.11.2013-27.11.2013]
[ Anotace ]
2012Kubatík T.: Příprava intermediálních vrstev Ti-Al-Si pro vysokoteplotní aplikace metodou křemíkování z kapalné fáze.Koroze a ochrana materiálu 56 (2012) 1-5..
2011Kubatík T., Jáglová M., Kalabisová E., Číhal V.: Improvement of oxidation resistance of TiAl6V4 alloy by siliconizing from liquid phase using melts with high silicon content, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 5493-5499. .
2010Kubatík T., Kalabisová E., Vojtěch D., Číhal V.: Structure and high temperature stability of layers prepared by Liquid siliconizing method from Al-Si melt on TiAl6V4, 2th International Corrosion and Corrosion protection (EFC), Conference Czech republic, April 19 to 22, 2010.
 Kubatík T., Kalabisová E.: Vrstvy Ti-Al-Si na titanu a slitině TiAl6V4.  [ Anotace ]
 Kubatík T., Šulc M., Kalabisová E., Číhal V.: Structure and properties of silicido-aluminide layers prepared by Liquid siliconizing method. 2th International Corrosion and Corrosion protection (EFC), Conference Czech republic, April 19 to 22, (2010)..
2006Vojtěch D., Kubatík T., Pavlíčková M., Maixner J.: Intermetallic protective coatings on titanium. Intermetallics 14 (2006) 1181-1186..
2005Vojtěch D., Čížová H., Jurek K., Maixner J.: Influence of silicon on high-temperature cyclic oxidation behaviour of titanium. Journal of Alloy and Compounds 394 (2005) 240-249..
 Vojtěch D., Kubatík T., Čížová H.: Application of silicon for a protection of titanium against high-temperature oxidation. Mater. Sci. Forum 482 (2005) 243-246..
 Vojtěch D., Kubatík T., Jurek K., Maixner J.: Cyclic oxidation resistance of protective silicide layers on titanium. Oxidation of Metals 63 (2005) 305-323..
2003Vojtěch D., Bártová B., Kubatík T.: High temperature oxidation of titanium-silicon alloys. Mat. Sci. Eng. A 361 (2003) 50-57..
 Vojtěch D., Šerák J., Ekrt O., Kubatík T., Barta Č., Barta Č. jr., Tagiev E.: High strength Al-Zn-Mg-Cu-Ni-Si alloy with improved casting properties. Mater. Sci. Tech.-Lond. 19 (2003) 757-761..