RNDr. František Lukáč, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: A 010
Tel.: 266 053077, 3427
Fax: 286 586 389
Email: lukac@ipp.cas.cz

Odborné zájmy

Vzdělání

2011-2015Doktorandske studium
Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Zaměstnání a stáže

2009-2015Vědecký pracovník
Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Vědecký pracovník>> více...

Výchova studentů

2017Martin Dudr
Školitel
Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS

Výzkumné projekty

2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2019-2021Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-11275S
2017-2019Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplot
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23154S
2017-2019Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropií
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-17016S
2017-2019Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23964S
2014-2016Interakce izotopů vodíku s fúzními materiály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA14-12837S
2015Výzkum bodových defektů v ZnO a studium jejich interakce s vodíkem a dusíkem
Zamestnanec, Vedecky pracovnik
Poskytovatel: ; ID projektu: GAČR, projekt P108/11/0958
2015Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
Zamestnanec, Vedecky pracovnik
Poskytovatel: ; ID projektu: GAČR, projekt P108/12/G043
2014-2015Studium interakcí vodíku a defektů v titanu a jeho biokompatibilních slitinách pomocí positronové anihilační spektroskopie
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy; ID projektu: 2002214
2015Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletim a mechanickým legováním
Zamestnanec, Vedecky pracovnik
Poskytovatel: ; ID projektu: GAČR, projekt P108/11/1350
2015Vliv vodíku na tvorbu defektů v paladiu při silné plastické deformaci
Researcher
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky ; ID projektu: projekt LH12173
2011-2013Interakce vodíku s vakancemi v slitinách Fe-Al
Hlavní řešitel
Poskytovatel: GAUK; ID projektu: 348111

Seznam publikací

2020Koller M., Vilémová M., Lukáč F., Beran P., Čížek J., Hadraba H., Matějíček J., Veverka J., Seiner H.: An ultrasonic study of relaxation processes in pure and mechanically alloyed tungsten. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 90 [August] (2020) č. článku 105233.
[ Link ]
 
2019Bartha K., Zháňal P., Stráský J., Čížek J., Dopita M., Lukáč F., Harcuba P., Hájek M., Polyakova V., Semenova I., Janeček M.: Lattice defects in severely deformed biomedical Ti-6Al-7Nb alloy and thermal stability of its ultra-fine grained microstructure. Journal of Alloys and Compounds 588 [5. 6. 2019] (2019) 881-890.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Veverka J., Nemanič V., Cvrček L., Lukáč F., Havránek V., Illková K.: Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers. Fusion Engineering and Design 139 [February 2019] (2019) 74-80.
[ Link ]
 
 Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník A.: Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite. Thermochimica Acta 678 (2019) č. článku 178312.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Lukáč F., Medřický J., Čížek J., Rimal V., Joshi S., Chráska T.: Increasing ?-phase content of alumina-chromia coatings deposited by suspension plasma spraying using hybrid and intermixed concepts. Surface and Coatings Technology 371 [15 August 2019] (2019) 298-311.
[ Link ]
 
 Česánek Z., Houdková Š., Lukáč F.: High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment. Materials Research Express 6 [1] (2019) č. článku 016426.
[ Link ]
 
 Zýka J., Málek J., Veselý J., Lukáč F., Čížek J., Kuriplach J., Melikhova O.: Microstructure and Room Temperature Mechanical Properties of Different 3 and 4 Element Medium Entropy Alloys from HfNbTaTiZr System. Entropy 21 [2] (2019) č. článku 114.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Veverka J., Kubásek J., Lukáč F., Novák P., Preisler D., Stráský J., Weiss Z.: On the Structural and Chemical Homogeneity of Spark Plasma Sintered Tungsten. Metals 9 [8] (2019) č. článku 879.
[ Link ]
 
 Medřický J., Lukáč F., Csáki Š., Houdková Š., Barbosa M., Tesař T., Čížek J., Mušálek R., Kovařík O., Chráska T.: Improvement of Mechanical Properties of Plasma Sprayed Al2O3–ZrO2–SiO2 Amorphous Coatings by Surface Crystallization. Materials 12 [19] (2019) č. článku 3232.
[ Link ]
 
 Vlach M., Čízek J., Kodetová V., Kekule T., Lukáč F., Cieslar M., Kudrnová H., Bajtošová L., Leibner M., Harcuba P., Málek J., Neubert V.: Annealing Effects in Cast Commercial Aluminium Al-Mg-Zn-Cu(-Sc-Zr) Alloys. Metals and Materials International 25 [October (] (2019) .
[ Link ]
 
 Bartha K., Stráský J., Veverková A., Barriobero-Vila P., Lukáč F., Doležal P., Sedlák P., Polyakova V., Semenova I., Janeček M.: Effect of the High-Pressure Torsion (HPT) and Subsequent Isothermal Annealing on the Phase Transformation in Biomedical Ti15Mo Alloy. Metals 9 [11] (2019) č. článku 1194.
[ Link ]
 
 Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník A.: Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite. Thermochimica Acta 678 (2019) č. článku 178312.
[ Link ]
 
 Csáki Š., Húlan T., Ondruška J., Štubňa J., Trnovcová V., Lukáč F., Dobroň P.: Electrical conductivity and thermal analyses studies of phase evolution in the illite – CaCO3 system. Applied Clay Science 178 (2019) č. článku 105140.
[ Link ]
 
 Čížek J., Vilémová M., Lukáč F., Koller M., Kondás J., Singh R.: Cold Sprayed Tungsten Armor for Tokamak First Wall. Coatings 9 [12] (2019) č. článku 836.
[ Link ]
 
 Málek J., Zýka J., Lukáč F., Vilémová M., Vlasák T., Čížek J., Melikhova O., Macháčková A., Kim H.S.: The effect of processing route on properties of HfNbTaTiZr high entropy alloy. Materials 12 [23] (2019) č. článku 4022.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Lukáč F., Veverka J., Illková K., Matějíček J.: Controlling the carbide formation and chromium depletion in W-Cr alloy during field assisted sintering. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 79 (2019) 217-223.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Link ]
 
 Knapek M., Kušnír J., Húlan T., Minárik P., Csáki Š., Lukáč F., Dobroň P., Chmelík F.: Mechanical properties of illite-based ceramics with controlled porosity studied by modern in situ techniques. Journal of the American Ceramic Society 103 [4] (2019) 2780-2790.
[ Link ]
 
2018Molnárová O., Málek P., Veselý J., Minárik P., Lukáč F., Chráska T., Novák P., Průša F.: The influence of milling and spark plasma sintering on the microstructure and properties of the Al7075 alloy. Materials 11 [4] (2018) č. článku 547.
[ Link ]
 
 Ganvir A., Vaidhyanathan V., Markocsan N., Gupta M., Pala Z., Lukáč F.: Failure analysis of thermally cycled columnar thermal barrier coatings produced by high-velocity-air fuel and axial-suspension-plasma spraying: A design perspective. Ceramics International 44 [3] (2018) 3161-3172.
[ Link ]
 
 Kiilakoski J., Mušálek R., Lukáč F., Koivuluoto H., Vuoristo P.: Evaluating the toughness of APS and HVOF-sprayed Al2O3-ZrO2-coatings by in-situ- and macroscopic bending. Journal of the European Ceramic Society 38 [4] (2018) 1908-1918.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design 127 [February] (2018) 173-178.
[ Link ]
 
 Molnárová O., Málek P., Veselý J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: High Temperature Stability of an Al–Zr–Ti Alloy Prepared using Gas Atomization and Spark Plasma Sintering Technology. ACTA PHYSICA POLONICA A 134 [3] (2018) 876-880. E.
[ Link ]
 
 Lukáč F., Dudr M., Čízek J., Harcuba P., Vlasák T., Janeček M., Kuriplach J., Moon J., Kim H. S., Zyka J., Málek J.: Defects in High Entropy Alloy HfNbTaTiZr Prepared by High Pressure Torsion. ACTA PHYSICA POLONICA A., Roč. 134, č. 3 (2018), s. 891-894. E-ISSN 1898-794X.
[14th International Symposium on Physics of Materials. Praha (CZ), 10.09.2017-15.09.2017]
[ Link ]
 
 Dilawary S. A., Motallebzadeh A., Houdková Š., Medlín R., Haviar S., Lukáč F., Afzal M., Cimenoglu H.: Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance. Wear 404 (2018) 111-121.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Stoulil J., Lukáč F., Stehlíková K., Slepička P.: EIS and corrosion behaviour of plasma sprayed layers of Al and AlCr6Fe2 on AZ91. Koroze a ochrana materiálu 62 [2] (2018) 33-44.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Čížek J., Lukáč F., Chráska T.: Deposition of Multiphase Coatings from Liquid Feedstock using Hybrid Water Stabilized (WSP H) Plasma Torch. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 456-462. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
 Houdková Š., Česánek Z., Smazalová E., Lukáč F.: The High-Temperature Wear and Oxidation Behavior of CrC-Based HVOF Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 27 [1-2] (2018) 179-195.
[ Link ]
 
 Minárik P., Lukáč F., Cinert J., Šašek S., Král R.: Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of AE42 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering. Metal 2018 - 27th International conference on metallurgy and materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2018, (2018), s. 1401-1406. ISBN 978-80-87294-84-0.
[27th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 23.05.2018-25.05.2018]
 Houdková Š., Schubert J., Česánek Z., Lukáč F., Bystrianský M.: Characterization of flame sprayed abradable seal NiCrAl-bentonite coatings. 27th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 2018, (2018), s. 979-984. ISBN 9788087294840.
[27th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 23.05.2018-25.05.2018]
 Šíma V., Minárik P., Cieslar M., Král R., Málek P., Chráska T., Lukáč F., Seiner H., Průša F.: High plasticity of an iron aluminide-based material at low temperatures. Physical Science International Journal 18 [2] (2018) č. článku PSIJ.41673.
[ Link ]
 
 Minárik P., Stráský J., Vesely J., Lukáč F., Hadzima B., Král R.: AE42 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering. Journal of Alloys and Compounds 742 (2018) 172-179.
[ Link ]
 
 Ondruška J., Csáki Š., Trnovcová V., Stubna I., Lukáč F., Pokorný J., Vozar L., Dobroň P.: Influence of mechanical activation on DC conductivity of kaolin. Applied Clay Science 154 (2018) 36-42.
[ Link ]
 
 Čížek J., Haušild P., Cieslar M., Melikhova O., Vlasák T., Janeček M., Král R., Harcuba P., Lukáč F., Zýka J., Málek J., Moon J., Kim H.S.: Strength enhancement of high entropy alloy HfNbTaTiZr by severe plastic deformation. Journal of Alloys and Compounds 768 (2018) 924-937.
[ Link ]
 
 Ctibor P., Lukáč F., Sedláček J., Ryukhtin V.: Barium titanate dielectrics sprayed by a high feed-rate water-stabilized plasma torch. Journal of Materials Engineering and Performance 27 [10] (2018) 5291-5299.
[European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Thessaloniki, 17.09.2017-22.09.2017]
[ Link ]
 
 Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257.
[ Link ]
 
 Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antos Z., Čupera J., Matejková M., Spotz Z., Houdková Š., Kverka M.: Silver-doped hydroxyapatite coatings deposited by suspension plasma spraying. Journal of Thermal Spray Technology 27 [8] (2018) 1333-1343.
[ Link ]
 
 Veverka J., Matějíček J., Lukáč F., Pospíšil D., Cvrček L., Nemanic V.: Thin nitride layers as permeation barriers. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018 - (Koubský, T.), s. 24-29. ISBN 978-80-01-06459-7. ISSN 2336-5382.
[Sedmá studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště u Nepomuku (CZ), 18.09.2018-22.09.2018]
 Medřický J., Mušálek R., Janata M., Chráska T., Lukáč F.: Cost effective plasma spraying for large-scale applications. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 683-689. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
2017Brožek V., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Mašláni A., Mastný L., Brodil R.: Preparation of spheroidized and nano-structural spinels by the SPPS method. Proceedings of 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 261-266. ICCT. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT 2017/5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
 Illková K., Vilémová M., Lukáč F.: FÁZOVÁ STABILITA Y2O3 A W-Y2O3 ZPRACOVANÝCH METODOU MECHANICKÉHO LEGOVÁNÍ. 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 69-72. ISBN 978-80-7560-060-8.
[Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář/39./. Kouty u Ledče nad Sázavou (CZ), 22.05.2017-26.05.2017]
[ Anotace ]
 Kubatík T., Lukáč F., Stoulil J., Ctibor P., Průša F., Stehlíková K.: Preparation and properties of plasma sprayed NiAl10 and NiAl40 coatings on AZ91 substrate. Surface and Coatings Technology 319 [June] (2017) 145-154.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Lukáč F., Mušálek R., Brožek V., Stehlíková K., Chráska T.: Compaction of lithium-silicate ceramics using spark plasma sintering. Ceramics - Silikáty 61 [1] (2017) 40-44.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Chráska T., Curry N.: Suspensions Plasma Spraying of Ceramics with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. Journal of Thermal Spray Technology 26 [1-2] (2017) 37-46.
[ISTC 2016: International Thermal Spray Conference. Shanghai, 10.05.2016-12.05.2016]
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Ctibor P., Lukáč F.: Vliv velikosti částic prášku na vznik suspenzních nástřiků oxidu hlinitého připravených pomocí vysokoentalpického hořáku. Zborník prednášok - Vrstvy a povlaky 2017. Trenčianska Teplá: M-PRESS s.r.o., 2017 - (Šošovičková, J.), s. 99-102. ISBN 978-80-972133-2-9.
[Vrstvy a povlaky 2017/16./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 23.10.2017-24.10.2017]
[ Anotace ]
 Lukáč F., Vilémová M., Nevrlá B., Klečka J., Chráska T., Molnárová O.: Properties of Mechanically Alloyed W-Ti Materials with Dual Phase Particle Dispersion. Metals 7 [1] (2017) č. článku 3.
[ Link ]
 
 Málek P., Molnárová O., Cinert J., Lukáč F., Chráska T.: Processing of bulk Al7075 alloy by spark plasma sintering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 179. Bristol: Institute of Physics Publishing ( IOP ), 2017 - (Dzugan, J.), č. článku 012050. IOP Conference Series. ISSN 1757-8981.
[International Conference Recent Trends in Structural Materials (COMAT)/4./. Pilsen (CZ), 09.11.2016-11.11.2016]
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Lukáč F., Pala Z., Ctibor P., Chráska T., Houdková Š., Rimal V., Curry N.: Development of suspension plasma sprayed alumina coatings with high enthalpy plasma torch. Surface and Coatings Technology 325 [September] (2017) 277-288.
[ Link ]
 
 Ctibor P., Čížek J., Sedláček J., Lukáč F.: Dielectric properties and vacancy-like defects in plasma-sprayed barium titanate. Journal of the American Ceramic Society 100 [7] (2017) 2972-2983.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Lukáč F., Ctibor P., Illkova K., Chráska T.: High Feed Rate Plasma Spraying of YSZ from Various Suspensions. ITSC 2017 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2017, s. 36-41. ITSC. ISBN 978-3-96144-000-9.
[ITSC 2017: International Thermal Spray Conference and Exposition. Düsseldorf (DE), 07.06.2017-09.06.2017]
 Klečka J., Lukáč F., Dudr M.: Influence of the Surface Condition of Specimens on the Size of Coherently Diffracting Domains. Solid State Phenomena. Vol. 270. Zürich: Trans Tech Publications Ltd., 2017 - (Kasl, J.), s. 124-129. Scientific.Net. ISBN 978-3-0357-1241-4. ISSN 1662-9779.
[Conference: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II(14.CCMPPS2017)/14./. Mariánské Lázně (CZ), 06.06.2017-08.06.2017]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Ctibor P., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Lukáč F.: Suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania by hybrid water/argon stabilized plasma torch. METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018, s. 1388-1393. ISBN 978-80-87294-79-6.
[METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Ctibor P., Nevrlá B., Čížek J., Lukáč F.: Strontium Zirconate TBC Sprayed by a High Feed-Rate Water-Stabilized Plasma Torch. Journal of Thermal Spray Technology 26 [8] (2017) 1804-1809.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Illková K., Hlína M., Chráska T., Sokołowski P., Curry N.: Controlling Microstructure of Yttria-Stabilized Zirconia Prepared from Suspensions and Solutions by Plasma Spraying with High Feed Rates. Journal of Thermal Spray Technology 26 [8] (2017) 1787-1803.
[ Link ]
 
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
 Pala Z., Bai M., Lukáč F., Hussain T.: Laser Clad and HVOF-Sprayed Stellite 6 Coating in Chlorine-Rich Environment with KCl at 700 °C. Oxidation of Metals 88 [5-6] (2017) 749-771.
[ Link ]
 
 Molnárová O., Málek P., Veselý J., Šlapáková M., Minárik P., Lukáč F., Chráska T., Novák P., Průša F.: Nanocrystalline Al7075+1 wt % Zr Alloy Prepared Using Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering. Materials 10 [9] (2017) č. článku 1105.
[ Link ]
 
 Klečka J., Mušálek R., Vilémová M., Lukáč F.: On tungsten spraying using inductively coupled plasma system - First results. METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials: abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2017, s. 1321-1326. ISBN 978-80-87294-73-4.
[26th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Lukáč F., Chráska T., Molnárová O., Málek P., Cinert J.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. Powder Diffraction 32 [S1] (2017) S221-S224.
[European Powder Diffraction Conference (EPDIC) /15./. Bari, 12.06.2016-15.06.2016]
[ Link ]
 
 Lukac, Frantisek; Chraska, Tomas; Molnarova, Orsolya; et al.: Effect of cryogenic milling on Al7075 prepared by spark plasma sintering method. 2016 POWDER DIFFRACTION Volume: 32 Supplement: 1 Pages: S221-S224 [ Anotace ]
2016Molnárová O., Málek P., Nemeth G., Kozlík J., Lukáč F., Chráska T., Cinert J.: THE INVESTIGATION OF AN Al7075 ALLOY PREPARED BY SPARK PLASMA SINTERING OF MILLED POWDERS. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1200-1205. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Pala Z., Lukáč F., Chráska T.: Plasma Spraying of Suspensions with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. ITSC 2016 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2016, s. 267-272. ITSC, 2016. ISBN 978-3-87155-574-9.
[ITSC 2016: International Thermal Spray Conference and Exposition. Shanghai (CN), 10.05.2016-12.05.2016]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Lukáč F.: Plazmové stříkání z kapalné fáze: interakce kapaliny s proudem plazmatu a vznik nástřiku. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016 - (Kunz, J.), s. 47-52. ISBN 978-80-01-05999-9.
[JuveMatter 2016. Praha (CZ), 23.05.2016]
[ Anotace ]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Ctibor P., Lukáč F., Houdková Šimůnková Š.: Porovnání mechanických vlastností práškových a suspenzních plazmových nástřiků oxidu hlinitého. Vrstvy a povlaky 2016. Zborník prednášok.. Trenčianská Teplá: M-PRESS, 2016, s. 95-100. ISBN 978-80-972133-1-2.
[Vrstvy a povlaky 2016/15./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2016-18.10.2016]
[ Anotace ]
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Lukáč F.: Deposition of Titania from Solution by Hybrid Water-Stabilized Plasma Torch. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1121-1126. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
[ Link ]
 
 Molnárová O., Málek P., Lukáč F., Chráska T.: Spark Plasma Sintering of a Gas Atomized Al7075 Alloy: Microstructure and Properties. Materials 9 [12] (2016) č. článku 1004.
[ Link ]
 
 Lukac, F.; Cizek, J.; Knapp, J.; et al.: Ultra fine grained Ti prepared by severe plastic deformation. INTERNATIONAL WORKSHOP ON POSITRON STUDIES OF DEFECTS 2014 Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 674 Article Number: UNSP 012007 Published: 2016 [ Anotace ]
 Prochazka, I.; Cizek, J.; Lukac, F.; et al.: Characterisation of irradiation-induced defects in ZnO single crystals . INTERNATIONAL WORKSHOP ON POSITRON STUDIES OF DEFECTS 2014 Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 674 Published: 2016 [ Anotace ]
 Vlcek, M.; Cizek, J.; Lukac, F.; et al.: Effects in Mg-Zn-based alloys strengthened by quasicrystalline phase. INTERNATIONAL WORKSHOP ON POSITRON STUDIES OF DEFECTS 2014 Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 674 Published: 2016 [ Anotace ]
2015 Vlček, M. Lukáč, F. Vlach, M. Wagner, S. Uchida, H. Baehtz, C. Shalimov, A. Pundt, A. Čížek, J. : Influence of microstructure and mechanical stress on behavior of hydrogen in 500 nm Pd films. Journal of Alloys and Compounds Volume 645, Issue S1, 11 August 2015, Pages S446-S449 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Procházka, I. Vlček, M. Jirásková, Y. Švec, P. Janičkovič, D. : Positive effect of hydrogen-induced vacancies on mechanical alloying of Fe and Al. Journal of Alloys and Compounds Volume 629, 25 April 2015, Pages 22-26 [ Anotace ] [ DOI ]
  Lukáč, F. Vlček, M. Vlach, M. Wagner, S. Uchida, H. Pundt, A. Bell, A. Čížek, J. : Stress release during cyclic loading of 20 nm palladium films. Journal of Alloys and Compounds Volume 645, Supplement 1, 5 October 2015, Pages S450–S453 [ Anotace ] [ DOI ]
  Lukáč, F. Čížek, J. Jirásková, Y. Procházka, I. Vlček, M. Švec, . Janičkovič, D. : Effect of hydrogen on formation of Fe-Al nanoparticles by mechanical milling. Journal of Nano Research Volume 29, 2014, Pages 23-28 [ Anotace ] [ DOI ]
2014 Bartošová, I. Čížek, J. Lukáč, F. Slugeň, V. : Vickers hardness and positron annihilation study of Eurofer97 and ODS Eurofer. Acta Physica Polonica A Volume 125, Issue 3, March 2014, Pages 702-705 [ Anotace ] [ DOI ]
 Melikhova, O.; Cizek, J.; Vlcek, M.; et al.: Structural studies of thin Pd films loaded with hydrogen. 13TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SLOW POSITRON BEAM TECHNIQUES AND APPLICATIONS (SLOPOS13) Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 505 [ Anotace ]
  Lukáč, F. Vlček, M. Stulíková, I. Smola, B. Kudrnová, H. Vlach, M. Kekule, T. Szakács, G. Hort, N. Kainer, K.U.: Magnesium alloy containing silver for degradable biomedical implants. METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings 2014, Pages 1086-1091 [ Anotace ]
  Čížek, J. Vlek, M. Lukáč, F. Melikhova, O. Procházka, I. Anwand, W. Wagner, A. Butterling, M. Krause-Rehberg, R. : Positron annihilation in flight: Experiment with slow and fast positrons. Journal of Physics: Conference Series Volume 505, Issue 1, 2014, Article number 012043 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Melikhova, O. Vlček, M. Lukáč, F. Vlach, M. Dobroň, P. Procházka, I. Anwand, W. Brauer, G. Wagner, S. Uchida, H. Gemma, R. Pundt, A. : Hydrogen interaction with defects in nanocrystalline, polycrystalline and epitaxial Pd films. Journal of Nano Research Volume 26, 6 January 2014, Pages 123-133 [ Anotace ] [ DOI ]
  Lukáč, F. Čížek, J. Procházka, I. Melikhova, O. Anwand, W. Brauer, G. : Defects studies of ZnO single crystals prepared by various techniques. Acta Physica Polonica A Volume 125, Issue 3, March 2014, Pages 748-751 [ Anotace ] [ DOI ]
 Lukac, F.; Cizek, J.; Prochazka, I.; et al.: Investigation of H+ implanted Fe-Al alloys. 13TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SLOW POSITRON BEAM TECHNIQUES AND APPLICATIONS (SLOPOS13) Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 505  [ Anotace ]
  Vlček, M. Lukáč, F. Stulíková, I. Smola, B. Kudrnová, H. Vlach, M. Kodetová, V. Szakács, G. Hort, N. Kainer, K.U.: Precipitation processes in Mg-Y-Nd-Ag alloys suitable for biodegradable implants. METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings 2014, Pages 1103-1108 [ Anotace ]
2013 Lukáč, F. Čížek, J. Procházka, I. Jirásková, Y. Janičkovič, D. Anwand, W. Brauer, G. : Vacancy-induced hardening in Fe-Al alloys . Journal of Physics: Conference Series Volume 443, Issue 1, 2013, Article number 012025 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Vlček, M. Melikhova, O. Traeger, F. Rogalla, D. Becker, H.-W. : Hydrogen absorption and diffusivity in ZnO single crystals. Journal of Alloys and Compounds Volume 580, Issue SUPPL1, 2013, Pages S51-S54 [ Anotace ] [ DOI ]
  Lukáč, F. Čížek, J. Vlcek, M. Procházka, I. Vlach, M. Anwand, W. Brauer, G. Traeger, F. Rogalla, D. Becker, H.-W. Wagner, S. Uchida, H. Bähtz, C. : Hydrogen Interaction with Defects in ZnO. Materials Science Forum (Volume 733) 2013 228 [ Anotace ] [ DOI ]
  Melikhova, O. Čížek, J. Lukáč, F. Vlček, M. Novotný, M. Bulíř, J. Lančok, J. Anwand, W. Brauer, G. Connolly, J. McCarthy, E. Krishnamurthy, S. Mosnier, J.-P. : Hydrogen absorption in thin ZnO films prepared by pulsed laser deposition. Journal of Alloys and Compounds Volume 580, Supplement 1, 15 December 2013, Pages S40–S43 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Vlček, M. Vlach, M. Procházka, I. Traeger, F. Rogalla, D. Becker, H.-W. Anwand, W. Brauer, G. Wagner, S. Uchida, H. Pundt, A. Bähtz, C. : Anisotropy of hydrogen diffusivity in ZnO. Defect and Diffusion Forum Volume 333, 20 February 2013, Pages 39-49 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Melikhova, O. Vlček, M. Lukáč, F. Vlach, M. Procházka, I. Anwand, W. Brauer, G. Mücklich, A. Wagner, S. Uchida, H. Pundt, A. : Hydrogen-induced microstructural changes of Pd films. International Journal of Hydrogen Energy Volume 38, Issue 27, 10 September 2013, Pages 12115-12125 [ Anotace ] [ DOI ]
2012Lukac, F.; Cizek, J.; Vlcek, M.; et al.: Hydrogen-induced plastic deformation in ZnO. POSITRON STUDIES OF DEFECTS 2011 Book Series: Physics Procedia Volume: 35 Pages: 128-133  [ Anotace ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Vlček, M. Procházka, I. Traeger, F. Rogalla, D. Becker, H.-W. : Diffusivity of hydrogen in ZnO single crystal. Defect and Diffusion Forum Volume 326-328, 2012, Pages 459-464 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Vlček, M. Lukáč, F. Vlach, M. Procházka, I. Brauer, G. Anwand, W. Mücklich, A. Wagner, S. Uchida, H. Pundt, A. : Structural studies of nanocrystalline thin Pd films electrochemically doped with hydrogen. Defect and Diffusion Forum Volume 331, 2012, Pages 137-147 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Procházka, I. Kužel, R. Jirásková, Y. Janičkovič, D. Anwand, W. Brauer, G. : Characterization of quenched-in vacancies in Fe-Al alloys . Physica B: Condensed Matter Volume 407, Issue 14, 15 July 2012, Pages 2659–2664 [ Anotace ] [ DOI ]
 Cizek, J.; Vlcek, M.; Lukac, F.; et al.: NEAR-SURFACE DEPTH PROFILING OF SOLIDS BY MONO-ENERGETIC POSITRONS. Defect and Diffusion Forum Volume: 331 Pages: 53-73 [ Anotace ] [ DOI ]
2011Wagner S., Uchida H., Burlaka V., Vlach M., Vlček M., Lukáč F., Čížek J., Baehtz C., Bell A. and Pundt A.: Achieving coherent phase transition in palladium–hydrogen thin films. Scripta Materialia Volume 64, Issue 10, May 2011, Pages 978–981 [ Anotace ] [ DOI ]
  Melikhova, O. Čižek, J. Kuriplach, J. Procházka, I. Lukáč, F. Cieslar, M. Anwand, W. Brauer, G. : Quenched-in vacancies in Fe3Al based alloys: A positron annihilation study. Journal of Physics: Conference Series Volume 265, Issue 1, 2011, Article number 012016 [ Anotace ] [ DOI ]
  Melikhova, O. Cizek, J. Lukac, F. Prochazka, I. Kuriplach, J. Anwand, W. Brauer, G. : Quenched-in vacancies in Fe-Al alloys. Journal of Physics: Conference Series Volume 262, Issue 1, 2011, Article number 012039 [ Anotace ] [ DOI ]
  Čížek, J. Lukáč, F. Melikhova, O. Procházka, I. Kužel, R. : Thermal vacancies in Fe3Al studied by positron annihilation. Acta Materialia Volume 59, Issue 10, June 2011, Pages 4068-4078 [ Anotace ] [ DOI ]
2009 Melikhova, O. Cizek, J. Prochazka, I. Kuriplach, J. Lukac, F. Cieslar, M. Brauer, G. Anwand, W. : Quenched-in vacancies in Fe-Al alloys. Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics Volume 6, Issue 11, 2009, Pages 2367-2369 [ Anotace ] [ DOI ]
2000Ctibor P., Sedláček J., Ryukhtin V., Cinert J., Lukáč F.: Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics ?red by spark plasma sintering (2000) .
[ Link ]