Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: B 105
Tel.: 266 053307
Fax: 286 586 389
Email: jmatejic@ipp.cas.cz
Osobní webové stránky: http://www.mondocolorado.org/

Odborné zájmy

Vzdělání

1995-1999PhD
State University of New York, Stony Brook, NY, USA
Processing effects on residual stress and related properties of thermally sprayed coatings
1990-1995Ing.
České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Vliv experimentálních podmínek plazmového stříkání na vnitřní pnutí 1. druhu v nanesených povlacích

Zaměstnání a stáže

1999hostující výzkumník
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA

Akademická ocenění

2015Ocenění za významný čin v popularizaci fyziky
Udělil: Česká fyzikální společnost
projekt „Materiály pro nové tisíciletí“ (kolektiv řešitelů)
2013Ocenění za trvající významnou činnost při popularizaci fyziky
Udělil: Česká fyzikální společnost
Řízená termojaderná fúze pro každého - 4U (kolektiv autorů)
2006Prémie Otto Wichterleho
Udělil: Akademie věd ČR
1998Sigma Xi Award
Udělil: Sigma Xi Scientific Research Society
for Research Excellence
1996Michael T. Ohr Award
Udělil: State University of New York, Stony Brook, NY, USA
for Outstanding Teaching Performance

Členství v profesních sdruženích, výborech, redakčních radách...

2013člen
10th Conf. on Local Mechanical Properties - vědecká rada
2011-člen
Rencontres Internationales sur la Projection Thermique - vědecká rada
2012-člen
Ústav fyziky plazmatu - Rada pracoviště
2004-člen
Journal of Thermal Spray Technology - redakční rada
2000-člen, od 2016 předseda
Journal of Thermal Spray Technology - výbor pro nejleší články
2006-2007člen
EU Task Force for Plasma-Wall Interaction
2002-2006člen
Ústav fyziky plazmatu - Vědecká rada

Výchova studentů

2016 - dosudIng. Jakub Klečka
Příprava doktorské dizertace
Depozice funkčních povlaků indukčně buzeným plazmatem
2017 - dosudIng. Jakub Veverka
Příprava doktorské dizertace
Teplotní stabilita wolframových slitin
2012-2016Veronika Klevarová
Mgr studentka
Materiály pro fúzní aplikace a jejich interakce s tokamakovým plazmatem
2011-2012Veronika Klevarová
Bc studentka
Interakce tokamakového plazmatu s vybranými fúzními materiály
2008-2012Monika Vilémová
PhD student
Mechanické vlastnosti tvrdých nástřiků
2006-2010Radek Mušálek
PhD student
Změny struktury a mechanických vlastností žárových nástřiků při různém zatěžování
2005-2006Pavel Hoffmann
Bc student
2003-2004Pavel Tvaroch
Bc student

Výzkumné projekty

2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2017-2019Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplot
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23154S
2017-2019Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-23964S
2018-2019Samopasivační wolframové slitiny
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: *MAT-3.1.1-T005
2017-2019Mobility project between the Czech and Chinese Academies of Sciences on plasma-material interactions in fusion devices
Spoluřešitel
Poskytovatel: Akademie věd České republiky; ID projektu: CAS-17-14
2014-2018Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GB14-36566G
2017-2018Vývoj a testování spojů wolfram-ocel pro DEMO
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: AWP17-ENR-FZJ-01
2014-2016Interakce izotopů vodíku s fúzními materiály
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA14-12837S
2012-2014Komplexní funkčně gradované metariály
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GAP108/12/1872
2014-2014Optimalizace a charakterizace spojů wolfram-ocel s využitím různých povlakovacích technik a gradovaných vrstev
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom; ID projektu: WP14-ER-01/FZJ-10
2012-2014Materiály pro nové tisíciletí
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0009
2012-2013Kompozity a gradované vrstvy wolfram-ocel pro fúzní aplikace
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP12-MAT-HHFM
2012-2013Interakce tokamakového plazmatu s fúzními materiály
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP12-PEX-03
2013-2013Změny ve fúzních materiálech po expozici laserem, proudovým a tokamakovým plazmatem
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP13-IPH-A01-P3-01
2010-2013Rozvoj technologií na bázi vodou stabilizovaného plazmatronu WSP
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu; ID projektu: FR-TI2/702
2007-2011Změny struktury a mechanických vlastností plazmových nástřiků při různém zatěžování
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: ME 901
2008-2011Vývoj gradovaných povlaků na bázi wolframu pro fúzní aplikace
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: WP08-09-MAT-WWALLOY
2006-2011Komponenty a technologie fúzních reaktorů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu; ID projektu: 2A-1TP1/101
2007-2009Kontrola procesu nasávání vzduchu do proudu termického plazmatu generovaného hybridním plynově-vodním plazmatronem
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR; ID projektu: KJB100430701
2005-2008Nové materiály pro extrémní podmínky (ExtreMat)
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Evropská unie; ID projektu: NMP3-CT-2004-500253
2005-2006Nástřiky na bázi wolframu pro fúzní aplikace
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: TW5-TVM-PSW
2002-2006Obrobitelné těsnící materiály pro letecké turbíny
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Evropská unie; ID projektu: GRD1-2001-40124
2003-2005Změny složení keramických a kovových materiálů při jejich plazmovém stříkání
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/03/0710
2001-2003Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA106/01/0094
2000-2001Nástřiky s nízkým Z pro fúzní reaktory
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Euratom v rámci EFDA (European Fusion Development Agreement); ID projektu: DV4/04(TW0)

Seznam publikací

2020Terentyev D., Vilémová M., Yin C., Veverka J., Dubinko A., Matějíček J.: Assessment of mechanical properties of SPS-produced tungsten including effect of neutron irradiation. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 89 (2020) č. článku 105207.
[ Link ]
 
 Koller M., Vilémová M., Lukáč F., Beran P., Čížek J., Hadraba H., Matějíček J., Veverka J., Seiner H.: An ultrasonic study of relaxation processes in pure and mechanically alloyed tungsten. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 90 [August] (2020) č. článku 105233.
[ Link ]
 
2019Heuer S., Matějíček J., Vilémová M., Koller M., Illková K., Veverka J., Weber T., Pintsuk G., Coenen J.W., Linsmeier Ch.: Atmospheric plasma spraying of functionally graded steel/tungsten layers for the first wall of future fusion reactors. Surface and Coatings Technology 366 [25 May 2019] (2019) 170-178.
[ Link ]
 
 Haušild P., Čech J., Materna A., Matějíček J.: Statistical treatment of grid indentation considering the effect of the interface and the microstructural length scale. Mechanics of Materials 129 [January] (2019) 99-103.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Veverka J., Nemanič V., Cvrček L., Lukáč F., Havránek V., Illková K.: Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers. Fusion Engineering and Design 139 [February 2019] (2019) 74-80.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Mušálek R., Veverka J.: Materials and processing factors influencing stress evolution and mechanical properties of plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 371 [15 August 2019] (2019) 3-13.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Veverka J., Kubásek J., Lukáč F., Novák P., Preisler D., Stráský J., Weiss Z.: On the Structural and Chemical Homogeneity of Spark Plasma Sintered Tungsten. Metals 9 [8] (2019) č. článku 879.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Moskal D., Mušálek R., Krofta J., Janata M., Kutílek Z., Klečka J., Heuer S., Martan J., Nardozza E., Houdková Š., Dorow-Gerspach D.: The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 28 [7] (2019) 1346-1362.
[ Link ]
 
 Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 [10] (2019) č. článku 1110.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Lukáč F., Veverka J., Illková K., Matějíček J.: Controlling the carbide formation and chromium depletion in W-Cr alloy during field assisted sintering. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 79 (2019) 217-223.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Link ]
 
2018Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design 127 [February] (2018) 173-178.
[ Link ]
 
 Čížek J., Matějíček J.: Medicine Meets Thermal Spray Technology: A Review of Patents. Journal of Thermal Spray Technology 27 [8] (2018) 1251-1279.
[ Link ]
 
 Yin C., Terentyev D., Pardoen T., Bakaeva A., Petrov R., Antusch S., Rieth M., Vilémová M., Matějíček J., Zhang T.: Tensile properties of baseline and advanced tungsten grades for fusion applications. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 75 [September] (2018) 153-162.
[ Link ]
 
 Veverka J., Matějíček J.: Alternative Methods of Permeation Barriers Preparation. Sborník příspěvků 7. studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Praha: České vysoké učení technické, 2018 - (Dragounová, K.; Koubský, T.; Kalvoda, L.; Fojtíková, J.; Levinský, P.; Čapek, J.), s. 29-31. ISBN 978-80-01-06374-3.
[Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště (CZ), 18.09.2017-22.09.2017]
 Heuer S., Weber T., Pintsuk G., Coenen J.W., Matějíček J., Linsmeier Ch.: Aiming at understanding thermo-mechanical loads in the first wall of DEMO: Stress–strain evolution in a Eurofer-tungsten test component featuring a functionally graded interlayer. Fusion Engineering and Design 135 [October] (2018) 141-153.
[ Link ]
 
 Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Materials Science and Engineering A-Structural materials 732 [AUG] (2018) 99-104.
[ Link ]
 
 Štraus J., Koláček K., Schmidt J., Frolov O., Vilémová M., Matějíček J., Jäger A., Juha L., Toufarová M., Choukorov A., Kasuya K.: Response of fusion plasma-facing materials to nanosecond pulses of extreme ultraviolet radiation. Laser and Particle Beams 36 [3] (2018) 293-307.
[ Link ]
 
 Tanure L., Bakaeva A., Lapeire L., Terentyev D., Vilémová M., Matějíček J., Verbeken K.: Nano-hardness, EBSD analysis and mechanical behavior of ultra-fine grain tungsten for fusion applications as plasma facing material. Surface and Coatings Technology 355 (2018) 252-258.
[International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Lisbon, 09.07.2017-14.07.2017]
[ Link ]
 
 Klečka J., Matějíček J., Čížek J., Medřický J., Zlatník R.: Vliv výkonu hořáku a tlaku plynu na vlastnosti RF-ICP wolframových nástřiků. Vrstvy a povlaky 2018. Trenčianska Teplá: M-Press, 2018. ISBN 978-80-972133-3-6.
[Vrstvy a povlaky 2018. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 22.10.2018-23.10.2018]
[ Anotace ]
 Medřický J., Klečka J., Čížek J., Kovářík O., Matějíček J.: Měření teploty a rychlosti wolframových částic u systému s indukčně vázaným plazmatem. Vrstvy a povlaky 2018. Trenčianska Teplá: M-Press, 2018. ISBN 978-80-972133-3-6.
[Vrstvy a povlaky 2018. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 22.10.2018-23.10.2018]
[ Anotace ]
 Veverka J., Matějíček J., Lukáč F., Pospíšil D., Cvrček L., Nemanic V.: Thin nitride layers as permeation barriers. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018 - (Koubský, T.), s. 24-29. ISBN 978-80-01-06459-7. ISSN 2336-5382.
[Sedmá studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů. Sedliště u Nepomuku (CZ), 18.09.2018-22.09.2018]
 Dejarnac R., Corre Y., Vondráček P., Gaspar J., Gauthier E., Gunn J. P., Komm M., Gardarein J.-L., Horáček J., Hron M., Matějíček J., Pitts R.A., Pánek R.: Heat loads on poloidal and toroidal edges of castellated plasma-facing components in COMPASS. Nuclear Fusion 58 [6] (2018) č. článku 066003.
[ Link ]
 
2017Matějíček J., Weinzettl V., Vilémová M., Morgan T.W., De Temmerman G., Dimitrova M., Cavalier J., Adámek J., Seidl J., Jäger A.: ELM-induced arcing on tungsten fuzz in the COMPASS divertor region. Journal of Nuclear Materials 492 [August] (2017) 204-212.
[International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices, PSI 2016/22./. Roma, 30.05.2016-03.06.2016]
[ Link ]
 
 Haušild P., Materna A., Kocmanová L., Matějíček J.: Some Issue in Relations between Microstructure and Indentation Measurements. Solid State Phenomena. Vol. 258. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2017 - (Šandera, P.), s. 131-136. Scientific.Net. ISBN 978-30-383-5626-4. ISSN 1012-0394.
[International Conference on Material Structure & Micromechanics of Fractture /8./. Brno (CZ), 27.06.2016-29.06.2016]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Nevrlá B., Kocmanová L., Veverka J., Halasová M., Hadraba H.: The influence of substrate temperature and spraying distance on the properties of plasma sprayed tungsten and steel coatings deposited in a shrouding chamber. Surface and Coatings Technology 318 [May] (2017) 217-223.
[International Meeting on Thermal Spraying (RIPT)/7./. Limoges, 09.12.2015-11.12.2015]
[ Link ]
 
 Čech J., Haušild P., Materna A., Matějíček J.: Approche statistique pour identifier les propriétés mécaniques des phases individuelles a partir de données d'indentation. MATERIAUX & TECHNIQUES 105 [1] (2017) č. článku 105.
[Indentation 2016. Lille, 12.10.2016-14.10.2016] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Weinzettl V., Macková A., Malinský P., Havránek V., Naydenkova D., Klevarová V., Petersson P., Gasior P., Hakola A., Rubel M., Fortuna E., Kolehmainen J., Tervakangas S.: Interaction of candidate plasma facing materials with tokamak plasma in COMPASS. Journal of Nuclear Materials 493 [September] (2017) 102-119.
[International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications/15./. Aix-en-Provence, 18.05.2015-22.05.2015]
[ Link ]
 
 Avello de Lama M., Balden M., Greuner H., Höschen T., Matějíček J., You J.H.: Microstructural stability of spark-plasma-sintered W f /W composite with zirconia interface coating under high-heat-flux hydrogen beam irradiation. Nuclear Materials and Energy 13 [December] (2017) 74-80.
[ Link ]
 
 Weinzettl V., Matějíček J., Ratynskaia S., Tolias P., De Angeli M., Riva G., Dimitrova M., Havlíček J., Adámek J., Seidl J., Tomeš M., Cavalier J., Imríšek M., Havránek A., Pánek R., Peterka M.: Dust remobilization experiments on the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design 124 [November] (2017) 446-449.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Materials Science and Engineering A-Structural materials 689 [MAR] (2017) 252-256.
[ Link ]
 
 Hojná A., Di Gabriele F., Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Rozumová L., Bublíková P., Kalivodová J., Matějíček J.: Fracture behaviour of the 14Cr ODS steel exposed to helium and liquid lead. Journal of Nuclear Materials 490 [JUL] (2017) 143-154.
[ Link ]
 
 Ratynskaia S., Tolias P., De Angeli M., Weinzettl V., Matějíček J., Bykov I., Rudakov D.L., Vignitchouk L., Thorén E., Riva G., Ripamonti D., Morgan T., Pánek R., De Temmerman G.: Tungsten dust remobilization under steady-state and transient plasma conditions. Nuclear Materials and Energy 12 [August] (2017) 569-574.
[PSI 2016 - 22nd International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices/22./. Roma, 30.05.2016-03.06.2016]
[ Link ]
 
2016Vardelle A., Moreau Ch., Akedo J., Ashrafizadeh H., Berndt C. C., Berghaus-Oberste J., Boulos M., Brogan J., Bourtsalas A.C., Dolatabadi A., Dorfman M., Eden T.J., Fauchais P., Fisher G., Gaertner F., Gindrat M., Henne R., Hyland M., Irissou E., Jordan E.H., Khor K.A., Killinger A., Lau Y.C., Li C.-J., Li L., Longtin J., Markocsan N., Masset P.J., Matějíček J., Mauer G., McDonald A., Mostaghimi J., Sampath S., Schiller G., Shinoda K., Smith M.F., Syed A.A., Themelis N.J., Toma F.-L., Trelles J.P., Vassen R., Vuoristo P.: The 2016 Thermal Spray Roadmap. Journal of Thermal Spray Technology 25 [8] (2016) 1376-1440.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Hadraba H., Di Gabriele F., Kuběna I., Kolíbalová E., Michalička J., Čech J., Jäger A.: Behavior of W-based materials in hot helium gas. Nuclear Materials and Energy 9 [December] (2016) 405-410.
[International Conference of Fusion Reactor Material (ICFRM-17) /17./. Aachen, 11.10.2015-16.10.2015]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Pala Z., Jäger A., Matějíček J., Chernyshova M., Kowalska-Strzeciwilk E., Gribkov V. A., Janata M.: Behavior and microstructural changes in different tungsten-based materials under pulsed plasma loading. Nuclear Materials and Energy 9 [December] (2016) 123-127.
[International Conference of Fusion Reactor Material (ICFRM-17) /17./. Aachen, 11.10.2015-16.10.2015]
[ Link ]
 
 Loewenhoff Th., Linke J., Matějíček J., Rasinski M., Vostřák M., Wirtz M.: Laser re-melting of tungsten damaged by transient heat loads. Nuclear Materials and Energy 9 [December] (2016) 165-170.
[International Conference of Fusion Reactor Material (ICFRM-17) /17./. Aachen, 11.10.2015-16.10.2015]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Veverka J., Čížek J., Kouřil J.: ELECTRON BEAM REMELTING OF PLASMA SPRAYED ALUMINA COATINGS. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 921-927. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
 Vilémová M., Nevrlá B., Pala Z., Kocmanová L., Janata M., Matějíček J., Tonarová D.: Properties of Ultrafine-Grained Tungsten Prepared by Ball Milling and Spark Plasma Sintering. Applied Mechanics and Materials. Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016 - (Fischer, C.), s. 399-404. (Engineering Mechanics. 821). ISBN 978-3-03835-700-1. ISSN 1660-9336.
[Engineering Mechanics 2015, International conference engineering mechanics 2015/21./. Svratka (CZ), 11.05.2015-14.05.2015]
[ Link ]
 
 Chernyshova M., Gribkov V. A., Kowalska-Strzeciwilk E., Kubkowska M., Miklaszewski R., Paduch M., Pisarczyk T., Zielinska E., Demina E.V., Pimenov V. N., Maslyaev S. A., Bondarenko G.G., Vilémová M., Matějíček J.: Interaction of powerful hot plasma and fast ion streams with materials in dense plasma focus devices. Fusion Engineering and Design 113 [December] (2016) 109-118.
[ Link ]
 
 Kocmanová L., Haušild P., Materna A., Matějíček J.: Effect of neighboring phase properties on measured indentation data. Defect and Diffusion Forum 368 (2016) 126-129.
[International Conference on Local Mechanical Properties/12./. Liberec, 04.11.2015-06.11.2015]
[ Link ]
 
 Kasuya K., Motokoshi S., Taniguchi S., Nakai M., Tokunaga K., Koláček K., Schmidt J., Frolov O., Štraus J., Matějíček J., Choukourov A.: Ablation-erosion analyses of various fusion material surfaces and developments of surface erosion monitors for notification of fusion chamber maintenance times, as an example: Visible light transparent SiC and up-conversion phosphors applied to plasma facing surface structures, useful for versatile purposes to protect and diagnose fusion chambers and so on. Proceedings of SPIE, Vol. 10254: XXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH POWER LASER SYSTEMS AND APPLICATIONS 2016. Bellingham: SPIE, 2017 - (Schuocker, D.; Majer, R.; Brunnbauer, J.), č. článku 102541B. SPIE. ISBN 978-1-5106-1009-5. ISSN 0277-786X.
[International Symposium on High Power Laser Systems and Applications 2016/21./. Gmunden (AT), 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Pala Z., Jäger A., Matějíček J., Chernyshova M., Kowalska-Strzęciwilk E., Tonarová D., Gribkov V. A.: Evaluation of surface, microstructure and phase modifications on various tungsten grades induced by pulsed plasma loading. Physica Scripta 91 [3] (2016) 034003.
[PLASMA 2015 : International Conference on Research and Applications of Plasmas. Warsaw, 07.09.2015-11.09.2015]
[ Link ]
 
 Haušild P., Materna A., Kocmanová L., Matějíček J.: Determination of the individual phase properties from the measured grid indentation data. Journal of Materials Research 31 [22] (2016) 3538-3548.
[ Link ]
 
2015Valarezo A., Dwivedi G., Sampath S., Mušálek R., Matějíček J.: Elastic and anelastic behavior of TBCs sprayed at high-deposition rates. Journal of Thermal Spray Technology 24 [1-2] (2015) 160-167.
[ Link ]
 
 De Temmerman G., Morgan T.W., van Eden G.G., de Kruif T., Wirtz M., Matějíček J., Chráska T., Pitts R.A., Wright G.M.: Effect of high-flux H/He plasma exposure on tungsten damage due to transient heat loads. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 198-201.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Siegl J., Chráska T., Matějíček J., Pala Z., Boulos M.: The influence of substrate temperature on properties of APS and VPS W coatings. Surface and Coatings Technology 268 [April] (2015) 7-14.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nevrlá B., Vilémová M., Boldyryeva H.: Overview of processing technologies for tungsten-steel composites and FGMs for fusion applications. Nukleonika 60 [2] (2015) 267-273.
[Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy“. Kudowa Zdrój, 09.06.2014-13.06.2014]
[ Link ]
 
 Dimitrova M., Weinzettl V., Matějíček J., Popov T., Marinov S., Costea S., Dejarnac R., Stöckel J., Havlíček J., Pánek R.: Plasma interaction with tungsten samples in the COMPASS tokamak in ohmic ELMy H-modes. Journal of Physics Conference Series. Vol. 700. Bristol: IOP Publishing, Ltd., 2016, s. 012008. IOPscience. ISSN 1742-6588.
[International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies/19./. Sozopol (BG), 21.09.2015-25.09.2015]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Matějíček J., Nevrlá B., Chernyshova M., Gasior P., Kowalska-Strzeciwilk E., Jäger A.: Heat load and deuterium plasma effects on SPS and WSP tungsten. Nukleonika 60 [2] (2015) 275-283.
[Kudowa Summer School 2014 "Towards Fusion Energy"/12./. Kudowa Zdrój, 09.06.2014-13.06.2014]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Taltavull C., Lopez Galisteo A.J.: In-situ Observation of Ongoing Microstructural Changes in Functionally Graded Thermal Spray Coating during Mechanical Loading. Proceedings of the Twenty Eighth International Conference on Surface Modification Technologies. India : Valardocs, 2015 - (Sudarshan, T.; Vuoristo, P.; Koivuluoto, H.), s. 571-578 ISBN 978-81-926196-1-3.
[International Conference on Surface Modification Technologies/28./. Tampere (FI), 16.06.2014-18.06.2014]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Boldyryeva H., Brožek V., Sachr P., Chráska T., Pala Z.: W–steel and W–WC–steel composites and FGMs produced by hot pressing. Fusion Engineering and Design 100 [November] (2015) 364-370.
[ Link ]
 
 Aussems D.U.B., Nishijima D., Brandt C., van der Meiden H.J., Vilémová M., Matějíček J., De Temmerman G., Doerner R.P., Lopes Cardozo N.J.: The occurrence and damage of unipolar arcing on fuzzy tungsten. Journal of Nuclear Materials 463 [August] (2015) 303-307.
[PLASMA-SURFACE INTERACTIONS 21: International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices. Kanazawa, 26.05.2014-30.05.2014]
[ Link ]
 
 Kocmanová L., Haušild P., Materna A., Matějíček J.: Investigation of Indentation Parameters Near the Interface Between Two Materials. Key Engineering Materials. Vol. 662. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2015, s. 31-34. ISSN 1662-9795.
[Conference on Local Mechanical Properties (LMP 2014)/11./. Stará Lesná (SK), 12.11.2014-14.11.2014]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nevrlá B., Čech J., Vilémová M., Klevarová V., Haušild P.: Mechanical and Thermal Properties of Individual Phases Formed in Sintered Tungsten-Steel Composites. Acta Physica Polonica. A 128 [4] (2015) 718-721.
[International Symposium on Physics of Materials /13./. Praha, 31.08.2014-04.09.2014]
[ Link ]
 
 Čech J., Haušild P., Kocmanová L., Matějíček J.: Structural and Mechanical Characterization of Spark Plasma Sintered Tungsten. METAL 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava : TANGER Ltd, 2015, s. 1411-1416. ISBN 978-80-87294-62-8.
[METAL 2015. International Conference on Metallurgy and Materials /24./. Brno (CZ), 03.06.2015-05.06.2015]
[ Link ]
 
 Kocmanová L., Haušild P., Materna A., Matějíček J.: Youngův modul na rozhraní elastického a elastoplastického materiálu. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2015. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015 - (Kunz, J.), s. 158-162 ISBN 978-80-01-05799-5.
[JuveMatter 2015. Doubravník (CZ), 15.05.2015-18.05.2015]
[ Anotace ]
2014Kocmanová L., Haušild P., Materna A., Matějíček J.: Numerical Model of Instrumented Iindentation by a Rounded Cone Indenter Using Finite Element Method. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 73-76 ISSN 1662-9795.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Holub P.: Laser Remelting of Plasma-Sprayed Tungsten Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 23 [4] (2014) 750-754.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Mušálek R., Chráska P.: Residual Stresses and Young's Moduli of Plasma Sprayed W+Cu Composites and FGMs Determined by In Situ Curvature Method. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 151-154 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Houdková Šimůnková Š., Bláhová O., Pala Z.: The Influence of Spraying Parameters on Stresses and Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W-C Coatings. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 171-174 ISSN 1662-9795.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 van Eden G.G., Morgan T.W., van der Meiden H.J., Matějíček J., Chráska T., Wirtz M., De Temmerman G.: The effect of high-flux H plasma exposure with simultaneous transient heat loads on tungsten surface damage and power handling. Nuclear Fusion 54 [12] (2014) 123010-123010.
[ Link ]
 
 Morgan T.W., van Eden G.G., de Kruif T.M., van den Berg A., Matějíček J., Chráska T., De Temmerman G.: ELM-induced melting: assessment of shallow melt layer damage and the power handling capability of tungsten in a linear plasma device. Scripta. - [T159] (2014) 014022-014022.
[International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications/14./. Jülich, 13.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Nohava J., Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M.: A contribution to understanding the results of instrumented indentation on thermal spray coatings - Case study on Al2O3 and stainless steel. Surface and Coatings Technology 240 [February] (2014) 243-249.
[ Link ]
 
 Vilémová M., Nevrlá B., Matějíček J., Mušálek R.: Influence of Preheating Temperature on the Quality of the Interface between Plasma Sprayed Coatings and Substrate. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 183-186 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Siegl J., Matějíček J., Davydov V.: Fatigue life of layered metallic and ceramic plasma sprayed coatings. Procedia Materials Science 3 [-] (2014) 586-591.
[European Conference on Fracture (ECF20)/20./. Trondheim, 30.06.2014-04.07.2014]
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Siegl J., Pala Z., Matějíček J., Davydov V.: The influence of plasma sprayed multilayers of Cr2O3 and Ni10wt%Al on fatigue resistance. Surface and Coatings Technology 251 [-] (2014) 143-150.
[ Link ]
 
 Čech J., Haušild P., Nohava J., Matějíček J.: Určování mechanických vlastností pomocí instrumentované indentace kulovým indentorem. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2014. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014 - (Kunz, J.), s. 76-80 ISBN 978-80-01-05546-5.
[Juvematter 2014. Zámek Nečtiny (CZ), 16.05.2014-19.05.2014]
[ Anotace ]
 Kocmanová L., Materna A., Haušild P., Matějíček J.: MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ ELASTICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI NA ROZHRANÍ DVOU MATERIÁLŮ. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2014. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014 - (Kunz, J.), s. 81-85 ISBN 978-80-01-05546-5.
[Juvematter 2014. Zámek Nečtiny (CZ), 16.05.2014-19.05.2014]
[ Anotace ]
 Naydenkova D., Weinzettl V., Stöckel J., Matějíček J.: On the precision of absolute sensitivity calibration and specifics of spectroscopic quantities interpretation in tokamaks. Applied Optics 53 [34] (2014) 8123-8130.
[ Link ]
 
 Nevrlá B., Vilémová M., Matějíček J.: THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF TUNGSTEN COMPACTS PREPARED BY SPS. Proceedings of XIIIth youth symposium on experimental solid mechanics. Praha : Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2014 - (Kytýř, D.; Zlámal, P.; Růžička, M.), s. 80-83 ISBN 978-80-01-05556-4.
[Youth symposium on experimental solid mechanics /13./. Děčín (CZ), 29.06.2014-02.07.2014]
[ Link ]
 
 Valarezo A., Dwivedi G., Sampath S., Mušálek R., Matějíček J.: Elastic and anelastic behavior of TBCs sprayed at high deposition rates. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 13-19. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
 Hostaša J., Matějíček J., Nait-Ali B., Smith D.S., Pabst W., Esposito L.: Thermal Properties of Transparent Yb-Doped YAG Ceramics at Elevated Temperatures. Journal of the American Ceramic Society 97 [8] (2014) 2602-2606.
[ Link ]
 
 Pala Z., Mušálek R., Kyncl J., Harcuba P., Stráský J., Kolařík K., Ganev N., Matějíček J.: Effect of boriding time on microstructure and residual stresses in borided highly alloyed X210CR12 steel. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 27-30. ISBN 978-303835-062-0. ISSN 1013-9826. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
2013Matějíček J.: Materials for Fusion Applications. Acta polytechnica 53 [2] (2013) 197-212.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/25./. Praha, 18.06.2012-21.06.2012]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Mušálek R., Sachr P., Horník J.: The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Coatings 3 [2] (2013) 108-125.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Kavka T., Bertolissi G., Ctibor P., Vilémová M., Mušálek R., Nevrlá B.: The Role of Spraying Parameters and Inert Gas Shrouding in Hybrid Water-Argon Plasma Spraying of Tungsten and Copper for Nuclear Fusion Applications. Journal of Thermal Spray Technology 22 [5] (2013) 744-755.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Vilémová M., Matějíček J.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Journal of Thermal Spray Technology 22 [2-3] (2013) 221-232.
[International Thermal Spray Conference (ITSC). Houston, 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
 Rieth M., Dudarev S.L., Gonzalez de Vicente S.M., Aktaa J., Ahlgren T., Antusch S., Armstrong D.E.J., Balden M., Baluc N., Barthe M.-F., Basuki W.W., Battabyal M., Becquart C.S., Blagoeva N., Boldyryeva H., Brinkmann J., Celino M., Ciupinski L., Correia J.B., De Backer A., Domain C., Gaganidze E., García-Rosales C., Gibson J., Gilbert M.R., Giusepponi S., Gludovatz B., Greuner H., Heinola K., Höschen T., Hoffmann A., Holstein A., Koch F., Krauss W., Li H., Lindig S., Linke J., Linsmeier Ch., López-Ruiz P., Maier H., Matějíček J., Mishra T.P., Muhammed M., Muñoz A., Muzyk M., Nordlund K., Nguyen-Manh D., Opschoor J., Ordás N., Palacios Y., Pintsuk G., Pippan R., Reiser J., Riesch J., Roberts S. G., Romaner L., Rosiński M., Sanchez M., Schulmeyer W., Traxler H., Ureña G., van der Laan J.G., Veleva L., Wahlberg S., Walter M., Weber T., Weitkamp T., Wurster S., Yar M.A., You J.H., Zivelonghi A.: Recent progress in research on tungsten materials for nuclear fusion applications in Europe. Journal of Nuclear Materials 432 [1-3] (2013) 482-500.
[ Link ]
 
 Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Mušálek R., Weiss Z.: Tungsten coatings and free standing parts. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, 1445-1-14445-6. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Dlabáček Z., Vilémová M., Pala Z., Matějíček J., Chráska T.: Preparation of multiphase materials with spark plasma sintering. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, s. 1625-1625. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Rieth M., Dudarev S.L., Gonzalez de Vicente S.M., Aktaa J., Ahlgren T., Antusch S., Armstrong D.E.J., Balden M., Baluc N., Barthe M.-F., Basuki W.W., Battabyal M., Becquart C.S., Blagoeva D., Boldyryeva H., Brinkmann J., Celino M., Ciupinski L., Correia J.B., De Backer A., Domain C., Gaganidze E., García-Rosales C., Gibson J., Gilbert M.R., Giusepponi S., Gludovatz B., Greuner H., Heinola K., Höschen T., Hoffmann A., Holstein N., Koch F., Krauss W., Li H., Lindig S., Linke J., Linsmeier Ch., López-Ruiz P., Maier H., Matějíček J., Mishra T.P., Muhammed M., Munoz A., Muzyk M., Nordlund K., Nguyen-Manh D., Opschoor J., Ordás N., Palacios T., Pintsuk G., Pippan R., Reiser J., Riesch J., Roberts S. G., Romaner L., Rosiński M., Sanchez M., Schulmeyer W., Traxler H., Urena A., van der Laan J.G., Veleva L., Wahlberg S., Walter M., Weber T., Weitkamp T., Wurster S., Yar M.A., You J.H., Zivelonghi A.: A brief summary of the progress on the EFDA tungsten materials program. Journal of Nuclear Materials 442 [1-3] (2013) S173-S180.
[Fifteenth International Conference on Fusion Reactor Materials. Charleston, South Carolina, 16.10.2011-22.10.2011]
[ Link ]
 
 Sedmák P., Seiner H., Sedlák P., Landa M., Mušálek R., Matějíček J.: Application of resonant ultrasound spectroscopy to determine elastic constants of plasma-sprayed coatings with high internal friction. Surface and Coatings Technology 232 [October] (2013) 747-757.
[ Link ]
 
 Mlynář J., Žáček F., Weinzettl V., Kulhánek P., Matějíček J., Koláček K.: Řízená termojaderná fúze pro každého – 4U. Praha : projekt Materialy pro nove tisicileti, 2013. 238 s. - (Svět energie). ISBN 978-80-260-4785-8
2012Matějíček J., Boldyryeva H., Brožek V., Čižmárová E., Pala Z.: Tungsten-Steel Composites and FGMs Produced by Hot Pressing. METAL 2012 Conference Proceedings. Ostrava : TANGER Ltd. Ostrava, 2012, s. 177-177. ISBN 978-80-87294-31-4.
[International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012/21./. Brno (CZ), 23.05.2012-25.05.2012]
 Neufuss K., Brožek V., Matějíček J.: Ochranný povlak na bázi wolframu a způsob jeho přípravy. 2012. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Datum udělení patentu: 25.07.2012. Číslo patentu: 303411
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Gregorová E., Pabst W., Sofer Z., Jankovský O., Matějíček J.: Porous Alumina and Zirconia Ceramics With Tailored Thermal Conductivity. Journal of Physics: Conference Series 395 [1] (2012) 012022-012022.
[European Thermal Sciences Conference (Eurotherm)/6./. Poitiers, 04.09.2012-07.09.2012]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R., Nohava J.: Application of Structure-Based Models of Mechanical and Thermal Properties on Plasma Sprayed Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 372-382.
[ Link ]
 
 Kavka T., Matějíček J., Ctibor P., Hrabovský M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 695-705.
[ Link ]
 
 Ferraris M., Casalegno V., Rizzo S., Salvo M., Van Staveren T.O., Matějíček J.: Effects of neutron irradiation on glass ceramics as pressure-less joining materials for SiC based components for nuclear applications. Journal of Nuclear Materials 429 [1-3] (2012) 166-172.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Pala Z., Vilémová M., Matějíček J.: Adhezní/kohezní zkoušení žárových nástřiků při namáhání smykem. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 69-74 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Vilémová M., Nevrlá B., Matějíček J.: Mechanical and thermal properties of tungsten composite coatings. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 135-140 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Pejchal V.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition. Materials Park, Ohio : ASM International, 2012 - (Lima, R.; Agarwal, A.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; McDonald, A.; Toma, F.), s. 746-751 ISBN N. - (ASM International).
[International Thermal Spray Conference 2012 (ITSC 2012). Houston (US), 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
2011Pejchal V., Mušálek R., Matějíček J.: Pin test – an approach to adhesion/cohesion assesment of thermal spray coatings. Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín : LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.) S. 135-140. ISBN 978-80-970824-0-6.
[Vrstvy a Povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Pejchal V., Matějíček J.: Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky. Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín : LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.) S. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
[Vrstvy a Povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
 Kavka T., Matějíček J., Ctibor P., Hrabovský M.: Spraying of metallic powders by hybrid gas/water torch and the effects of inert gas shrouding. DVS Berichte, vol. 276( Proceedings of the International thermal spray conference 2011). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2011. S. 1373-1380. ISBN 978-3-87155-268-7. - (ITSC. 2011. 276).
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
 Hostaša J., Pabst W., Matějíček J.: Thermal Conductivity of Al2O3–ZrO2 Composite Ceramics. Journal of the American Ceramic Society 94 [12] (2011) 4404-4409.
[ Link ]
 
 Kavka T., Matějíček J., Ctibor P., Mašláni A., Hrabovský M.: Plasma Spraying of Copper by Hybrid Water-Gas DC Arc Plasma Torch. Journal of Thermal Spray Technology 20 [4] (2011) 760-774.
[ Link ]
 
 Hostaša J., Pabst W., Matějíček J., Gregorová E., Malangré D.: Thermophysical properties and elastic moduli of alumina-zirconia composite ceramics. Proceedings of the 12th Conference of the European Ceramic Society – ECerS XII. Stockholm : City Conference Centre(CCC), 2011. S. 722-722.
[Conference of the European Ceramic Society (ECerS XII)/12th./. Stockholm (SE), 19.06.2011-23.06.2011]
 Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R.: Application of structure-based models of mechanical and thermal properties on plasma sprayed coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 635-643. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011). Hamburk (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
 Vilémová M., Siegl J., Matějíček J., Mušálek R.: Effect of the grit blasting exposure time on the adhesion of Al2O3 and 316L coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 1001-1006. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
2010Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading. Journal of Thermal Spray Technology 19 [1-2] (2010) 422-428.
[International Thermal Spray Conference (ITSC 2009):Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications. Las Vegas, NV, 04.05.2009-07.05.2009]
[ Link ]
 
 Luzin V., Matějíček J., Gnäupel-Herold T.: Through-thickness Residual Stress Measurement by Neutron Diffraction in Cu+W Plasma Spray Coatings. Materials Science Forum 652 [652] (2010) 50-56.
[International Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation/5th./. Mito, 10.11.2009-12.11.2009]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Chráska P.: Development of advanced coatings for ITER and future fusion devices. Advances in Science and Technology 66 (2010) 47-65.
[[INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS/12th./. Montecatini Terme (IT), 06.06.2010-11.06.2010]]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Kovářík O., Matějíček J.: In-situ observation of crack propagation in thermally sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 205 [7] (2010) 1807-1811.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J.: Bonded Interface Technique for Failure Analysis of Thermal Spray Coatings. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 63-68. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Pejchal V., Mušálek R., Matějíček J.: Comparison of WSP and HVOF Sprayed Alumina Coatings Behavior during Mechanical Loading. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 69-74. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Vilémová M., Matějíček J., Choi B.: INVESTIGATION OF RESIDUAL STRESS STATE INFLUENCE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF WC-12%Co COATINGS. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 95-100. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Mušálek R., Matějíček J., Pejchal V., Mari E., Valarezo A., Sampath S.: Influence of Pores and Cracks Morphology on Mechanical Behavior of Thermally Sprayed Ceramics. ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2010. S. 723-728. ISBN 978-3-87155-590-9. - (ITSC).
[ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition. Singapore (SG), 03.05.2010-05.05.2010]
2009Matějíček J.: Extremat - New Materials for Extreme Environments. research*eu focus - [4] (2009) 25-25. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Iždinský K., Vondrouš P.: Methods of Increasing Thermal Conductivity of Plasma Sprayed Tungsten-Based Coatings. Acoustic Emission Testing - (Pullin, R.) 59 [-] (2009) 82-86.
[International Conference on New Materials for Extreme Environments/1st./. San Sebastian, 02.06.2008-04.06.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Coatings under Mechanical and Thermal Loading. Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications: Proceedings of the 2009 International Thermal Spray Conference. Materials Park, Ohio, USA : International Thermal Spray Association, 2009 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; Lima, R.; Montavon, G.) S. 914-919. ISBN 978-1-61503-004-0.
[International Thermal Spray Conference ,ITSC 2009. Las Vegas (US), 04.05.2009-07.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Boldyryeva H.: Processing and temperature-dependent properties of plasma-sprayed tungsten–stainless steel composites. Physica Scripta T138 [014041] (2009) 1-4.
[International Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications/12th./. Jülich, 11.05.2009-14.05.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2008Mušálek R., Matějíček J.: Influence of Powder Injection on Mechanical Properties of Plasma Sprayed Copper and Tungsten Coatings. Proceedings of Workshop 2008. Prague : CTU Publishing House, 2008. S. 230-231. ISBN 978-80-01-04016-4. - (12. 1).
[Workshop 2008. Praha (CZ), 18.02.2008-22.02.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Mušálek R.: Optimization of Powder Injection for Plasma Spraying of Tungsten and Copper. Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm : LISS, a.s., 2008. S. 113-116. ISBN 978-80-969310-7-1.
[Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 29.09.2008-30.09.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Zahálka F., Bensch J., Chi W., Sedláček J.: Copper-Tungsten Composites Sprayed by HVOF. Journal of Thermal Spray Technology 17 [2] (2008) 177-180. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Kovářík O., Matějíček J.: Prediction of Mechanical Properties of Thermally Sprayed Coatings Using Finite Element Method. Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm : LISS, a.s., 2008. S. 117-122. ISBN 978-80-969310-7-1.
[Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 29.09.2008-30.09.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Mušálek R.: Processing and properties of plasma sprayed W+Cu composites. Thermal spray crossing borders : ITSC 2008 - International Thermal Spray Conference & Exposition. Düsseldorf : DVS Verlag, 2008. S. 1412-1417. ISBN 978-3-87155-979-2.
[International Thermal Spray Conference. Maastricht (NL), 02.06.2008-04.06.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2007Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové filtry. Proceedings 16th International Metallurgical & Material Conference. Ostrava : Tanger s.r.o, 2007. S. 118-123. ISBN 978-80-86840-33-8.
[International Metallurgical & Material Conference/16th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 22.05.2007-24.05.2007]
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Behavior of tungsten carbide in water stabilized plasma. Powder Metallurgy Progress 7 [4] (2007) 213-220. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Rohan P., Janča J.: Consolidation of tungsten disilicide by plasma spraying. Acta Technica CSAV 52 [3] (2007) 311-320. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Rohan P., Janča J.: Consolidation of Tungsten Disilicide WSi2 by Plasma Spraying. EURO PM 2007 Proceedings. Shrewsbury, UK : EPMA Shrewsbury, 2007. S. 431-436. ISBN 978-1-899072-30-9.
[International Powder Metallurgy Congress & Exhibition EURO PM 2007. Toulouse (FR), 15.10.2007-17.10.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Chráska P., Linke J.: Thermal Spray Coatings for Fusion Applications — Review. Journal of Thermal Spray Technology 16 [1] (2007) 64-83. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2006Margadant N., Neuenschwander J., Stauss S., Kaps H., Kulkarni A., Matějíček J., Rössler G.: Impact of probing volume from different mechanical measurement methods on elastic properties of thermally sprayed Ni-based coatings on a mesoscopic scale. Surface and Coatings Technology 200 [8] (2006) 2805-2820. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové a wolframkarbidové filtry a membrány. Chemické listy 100 [8] (2006) 8.
[Sjezd chemických společností/58./. Ústí nad Labem, 4.9.2006-8.9.2006]
[ Anotace ]
 Bobzin K., Lugscheider E., Zwick J., Ernst F., Sporer D., Hopkins N., Hertter M., Matějíček J.: Microstructure and Properties of New Abradable Seal Coatings for Compressor Applications. International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH, USA : ASM International, 2006 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Lima, R.; Voyer, L.) s. 11611-11615.
[International Thermal Spray Conference. Seattle (US), 15.05.2006-17.05.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Gnaeupel-Herold T., Prask H. J., Barker J., Biancaniello F.S., Jiggetts R.D., Matějíček J.: Microstructure, mechanical properties, and adhesion in IN625 air plasma sprayed coatings. Materials Science and Engineering A-Structural materials 421 [1-2] (2006) 77-85. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Hofmann P., Matějíček J.: Modifikace tepelné vodivosti plazmových nástřiků na bázi wolframu. Proceedings 5th Conference on Coatings and Layers. Rožnov pod Radhoštěm : -, 2006. s. 168-172. ISBN 80-969310-2-4.
[Conference on Coatings and Layers (Vrstvy a povlaky 2006)/5th./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 10.10.2006-11.10.2006]
[ Anotace ]
 Matějíček J., Kolman B., Dubský J., Neufuss K., Hopkins N., Zwick J.: Alternative methods for determination of composition and porosity in abradable materials. Materials Characterization 57 [2] (2006) 17-29. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Weinzettl V., Dufková E., Piffl V., Peřina V.: Plasma Sprayed Tungsten-based Coatings and their Usage in Edge Plasma Region of Tokamaks. Acta Technica CSAV 51 [2] (2006) 179-191. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice cermetů s wolframovou matricí. METAL 2006. Ostrava : Tanger, 2006. s. 86-91. ISBN 80-86840-18-2.
[International Metallurgical & Materials Conference /15th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 23.05.2006-25.05.2006]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Preparation of tungsten filters and membranes. Proceedings 9th International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM. Lillehammer - Norway : Ed.Bredesen & Raeder, SINTEF, Norway, 2006. s. 637-640. ISBN 82-14-04026-5.
[International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM /9th./. Lillehammer, Norway (NO), 25.06.2006-29.06.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2005Brožek V., Matějíček J., Šrank Z., Mastný L., Janča J.: Fotokatalytická aktivita plazmově zpracovaných titanových prekurzorů. Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,. Praha : PetroChemEng, 2005. s. 439-444. ISBN 80-02-01755-2.
[Aprochem 2005 /14./. Milovy (CZ), 24.10.2005-26.10.2005]
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Šrank Z., Mastný L., Janča J.: Fotokatalytická aktivita titanových prekurzorů zpracovaných v nízkoteplotním plazmatu Fotokatalytická aktivita titanových prekurzorů zpracovaných v nízkoteplotním plazmatu. Sborník CHISA 2005 , 52. Praha : Procesní inženýrství Praha, 2005 - (Novosad, J.) s. 197-202. ISBN 80-86059-42-1.
[CHISA 2005. Srní (CZ), 17.10.2005-20.10.2005]
[ Anotace ]
 Weinzettl V., Piffl V., Matějíček J., Dufková E., Zajac J., Dejarnac R., Peřina V.: THE EFFECT OF THE USE OF DIFFERENT ELECTRODE MATERIALS FOR EDGE-PLASMA BIASING ON PLASMA DENSITY AND FLOATING POTENTIAL MODIFICATIONS. Czechoslovak Journal of Physics 55 [12] (2005) 1607-1614.
[Electric Fields, Structures and Relaxation in Edge Plasmas,. Tarragona, 3.7.2005-4.7.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Chumak O., Konrád M., Oberste-Berghaus J., Lamontagne M.: The Influence of Spraying Parameters on In-Flight Characteristics of Tungsten Particles and the Resulting Splats Sprayed by Hybrid Water-Gas Stabilized Plasma Torch. Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential!. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 594-599.
[International Thermal Spray Conference. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Zpracování karbidu wolframu v nízkoteplotním plazmatu. Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,. Praha : PetroChemEng, 2005. s. 449-454. ISBN 80-02-01755-2.
[Aprochem 2005 /14./. Milovy (CZ), 24.10.2005-26.10.2005]
[ Anotace ]
 Weinzettl V., Piffl V., Matějíček J., Dufková E., Zajac J., Peřina V.: BIASING EXPERIMENTS WITH SOLID AND POROUS ELECTRODES. Europhysics Conference Abstracts ECA. Tarragona : EPS, 2005 - (van Milligen, B.; Hidalgo, C.) P-4.006. ISBN 2-914771-24-X. - (29C).
[EPS Plasma Physics Conference /32nd./. Tarragona (ES), 27.06.2005-01.07.2005] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Koza Y., Weinzettl V.: Plasma sprayed tungsten-based coatings and their performance under fusion relevant conditions. Fusion Engineering and Design 75-79 (2005) 395-399.
[Symposium of Fusion Technology/23rd./. Venice, 20.9.2004-24.9.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice wolframových povlaků. Sborník přednášek METAL 2005. Ostrava : Tanger s.r.o. Ostrava, 2005. s. 89-95. ISBN 80-86840-13-1.
[International Metallurgical and Materials Conference/14th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 24.05.2005-26.05.2005]
[ Anotace ]
 Matějíček J., Neufuss K., Kolman D., Chumak O., Brožek V.: Development and Properties of Tungsten-Based Coatings Sprayed by WSP(R). Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential!. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 634-640.
[International Thermal Spray Conference. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2004Matějíček J., Brand P. C., Drews A. R., Krause A., Lowe-Ma C.: Residual stresses in cold-coiled helical compression springs for automotive suspensions measured by neutron diffraction. Materials Science and Engineering A-Structural materials 367 [1-2] (2004) 306-311. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Sampath S., Jiang X., Prchlík L., Kulkarni A., Vaidya A.: Role of thermal spray processing method on the microstructure, residual stress and properties of coatings: an integrated study for Ni-5 wt.%Al bond coats. Materials Science and Engineering A-Structural materials 364 [1-2] (2004) 216-231. [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Sampath S., Jiang X., Matějíček J., Prchlík L., Kulkarni A., Vaidya A.: Role of thermal spray processing method on the microstructure, residual stress and properties of coatings:an integrated study for Ni-5wt.% Al bond coats. Materials Science and Engineering A-Structural materials 364 [1-2] (2004) 216-231. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Rohan P., Neufuss K., Matějíček J., Dubský J., Prchlík L., Holzgartner C.: Thermal and mechanical properties of cordierite, mullite and steatite produced by plasma spraying. Ceramics International 30 [4] (2004) 597-603. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Brožek V., Flemr V., Matějíček J., Neufuss K.: Chování karbidu wolframu při plazmové depozici. Proceedings METAL 2004. Ostrava : Tanger s.r.o., Ostrava, 2004. s. 78-79. ISBN 80-85988-95-X.
[International Metallurgical and Materials Conference/13th./. Hrádek nad Moravicí (CZ), 17.05.2004-20.05.2004]
[ Anotace ]
 Matějíček J., Ilavský J.: Patents - Overlooked Source of Information. Journal of Thermal Spray Technology 13 [4] (2004) 473-476. [ CZ ] 
[ Anotace ]
2003Sampath S., Jiang X., Kulkarni A., Matějíček J., Gilmore D. L., Neiser R. A.: Development of Process for Plasma Spray:Case Study for Molybdenum. Materials Science and Engineering A-Structural materials 348 [1-2] (2003) 54-66.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Sampath S., Gilmore D., Neiser R.: In situ Measurement of Residual Stresses and Elastic Moduli in Thermal Sprayed Coatings.Part 2: Processing Effects on Properties of Mo Coatings. Acta Materialia 51 [3] (2003) 873-885.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Sampath S.: In situ Measurements of Residual Stresses and Elelastic Moduli in Thermal Sprayed Coatings. Part 1: Apparatus and Analysis. Acta Materialia 51 [3] (2003) 863-872.
[ Link ]
 
 Pintsuk G., Döring J.-E., Hohenauer W., Linke J., Matějíček J., Smid I., Tietz F.: Microstructural and mechanical properties of plasma sprayed W/Cu-graded composites for extreme thermal conditions. Proceedings 2003 World Congress on Powder Metallurgy & Particulate Materials. Princeton, NJ, US, 2003. s. 6.107-6.118.
[World Congress on Powder Metallurgy & Particulate Materials /2003./. Las Vegas, Nevada (US), 08.06.2003-12.06.2003] [ CZ ] 
[ Anotace ]
2002Nanobashvili S., Matějíček J., Žáček F., Stöckel J., Chráska P., Brožek V.: Plasma Sprayed Coatings for RF Wave Absorption. Journal of Nuclear Materials 307-311 [-] (2002) 1334-1338.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Properties of Boron Carbide Coatings and Free-Standing Parts Prepared by WSP(r). Materials Week 2001. Frankfurt : WerkstoffInformationsgesselschaft, 2002. s. článek č.914. ISBN 3-88355-302-6.
[Materials Week 2001.. Mnichov (DE), 01.10.2001-04.10.2001]
 Dubský J., Matějíček J., Prask H. J., Gnäupel-Herold T.: Residual and applied stresses in plasma Cr2O3 coatings. Materials Science Forum, Vol. 404-407, 2002, 419-424 ISBN 0-87849-900-8.
[European Conference on Residual Stresses/6th./. Coimbra (PT), 10.07.2002-12.07.2002]
[ Link ]
 
 Dubský J., Matějíček J.: Residual and applied stresses in thermally sprayed metallic and ceramic coatings. Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 606-609. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Matějíček J., Sampath S., Gnaupel-Herold T., Prask H. J.: Residual Stress in Sprayed Ni+5% Al Coatings Determined by Neutron Diffraction. Applied Physics A - Materials Science & Processing 74 [supplement 8] (2002) S1692-S1694.
 Dubský J., Matějíček J.: Stresses and Young's moduli in thermally sprayed coatings. International Thermal Spray Conference Proceedings. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 606-609. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Dubský J., Prask H. J., Matějíček J., Gnäupel-Herold T.: Stresses in plasma-sprayed Cr2O3 coatings measured by neutron diffraction. Applied Physics A - Materials Science & Processing 75 [-] (2002) 1-3.
[International Conference on Neutron Scattreing.. Munich, 09.08.2001-13.08.2002]
 Matějíček J., Neufuss K., Ctibor P., Rohan P., Dubský J., Chráska P., Brožek V.: WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 1-5. ISBN 3-87155-783-8.
[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Sampath S., Matějíček J.: Method and Apparatus for Determining Process-Induced Stresses and Modulus of Coatings by in-situ Measurement. 20000303. Datum udělení patentu: 20021112. 12 s. 6478875
[ Link ]
 
2001Keller T., Wagner W., Ilavský J., Margadant N., Siegmann S., Písačka J., Matějíček J., Barbezat G., Fiala P., Pirling T.: Microstructural Studies of Thermally Sprayed Deposits by Neutron Scattering. Proceedings of the Conference Thermal Spray 2001: New Surfaces for a New Millenium. Materials Park, Ohio : ASM International, 2001 - (Berndt, C.; Khor, K.; Lugscheider, E.) s. 653-660.
[International Thermal Spray Conference: ITSC 2001. Singapore (US), 28.05.2001-30.05.2001]
 Keller T., Wagner W., Ilavský J., Margadant N., Siegmann S., Písačka J., Matějíček J., Barbezat G., Fiala P., Pirling T.: Microstructural Studies of Thermally Sprayed Deposits by Neutron Scattering. Thermal Spray 2001:New Surfaces for a New Millenium. Materials Park, OH, US : ASM International, 2001 - (Berndt, C.; Khor, K.; Lugscheider, E.) s. 653-660. ISBN 0-87170-737-3.
[Thermal Spray 2001:New Surfaces for a New Millenium.. Singapore (SG), 28.05.2001-30.05.2001]
 Matějíček J., Ilavský J., Gnaupel-Herold T.: Neutron Scattering in Studies of Complex Anisotropic Microstructures. Proceedings 3rd International Conference Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno : Vutium Brno, 2001. s. 502-516. ISBN 80-214189-2-3.
[International Conference on Materials structure and Micromechanics of Fracture /3./. Brno (CZ), 27.06.2001-29.06.2001]
 Keller T., Pirling T., Margadant N., Wagner W., Siegmann S., Matějíček J.: Residual Stress Measurements in Thermally Sprayed Metallic Coatings. Proceedings ILL Millenium Symposium. Grenoble : ILL, 2001. s. 261-263.
[ILL Millenium Symposium. Grenoble (FR), 06.04.2001-07.04.2001]
 Keller T., Pirling T., Margadant N., Wagner W., Siegmann S., Matějíček J.: Residual Stress Measurements in Thermally Sprayed Metallic Coatings. Proceedings ILL Millenium Symposium & European User Meeting. Grenoble : Institute LaueLangevin, 2001. s. 261-263.
[ILL Millenium Symposium. Grenoble (FR), 06.04.2001-07.04.2001]
 Prchlik L., Matějíček J., Vaidya A., Sampath S.: Role of Imperfections and Intrinsic Stresses on the Thermo-mechanical and Tribological Properties of Thermal Sprayed Metal-Ceramic FGMs. Ceramic Transactions. Materials Park : The American Ceramics Society, 2001 - (Trumble, K.; Bowman, K.; Reimanis, I.; Sampath, S.) s. 135-141. ISBN 15-749811-0-2. - (114).
[International Conference on Functionally Graded Materials/6th./. Estes Park, Colorado (US), 00.00.2000-00.00.2000]
 Matějíček J., Sampath S.: Intrinsic residual stresses in single splats produced by thermal spray processes. Acta Materialia 49 [11] (2001) 1993-1999.
[ Link ]
 
2000Thompson J. A., Matějíček J., Clyne T. W.: Modelling and Neutron Diffraction Measurements of Stresses in Sprayed TBCs. 9th International Symposium on Superalloys. Warrendale, PA : TSM, 2000 - (Green, K.; Pollock, T.; Kissinger, R.) s. 639-647. ISBN 0-87339-477-1.
[International Symposium on Superalloys/9th./. Seven Springs, PA (US), 17.09.2000-21.09.2000]
 Gnaeupel-Herold T., Haeffner D. R., Prask H. J., Matějíček J.: Residual Stress Determination by Whole Pattern Analysis-Application to Synchrotron HEXRD Measurements on Thermal Sprayed Coatings. Proceedings of the 6th International Conference on Residual Stresses. London : IOM Communications Ltd., 2000. s. 751-758.
[International Conference on Residual Stresses/6th./. Oxford (GB), 10.07.2000-12.07.2000]
 Matějíček J., Brand P. C., Drews A. R.: Residual Stresses in Cold-Coiled Helical Automotive Springs. NIST Center for Neutron Research - Accomplishments and Opportunities. Washington, DC : US Govenment Printing Office, 2000. s. 42-43. - (NIST Special Publication 944.)
 Sadowski M., Langner J., Stanislawski J., Matějíček J., Kolman B., Chráska P.: Surface Modification of Plasma Sprayed Alumina Deposits by High-Energy Ion Beams. Nukleonika 45 [3] (2000) 199-202.
1999Matějíček J.: Processing Effects on Residual Stress and Related Properties of Thermally. Stony Brook, US. 19990423. - Dept. of Materials Science and Engineering, Stony Brook : State University of New York, 1999. 170 s.
 Matějíček J., Sampath S., Brand P. C., Prask H. J.: Quenching, Thermal and Residual Stress in Plasma Sprayed Deposits:NiCrAIY and YSZ Coatings. Acta Materialia 47 [2] (1999) 607-617.
[ Link ]
 
 Jiang X., Sampath S., Matějíček J.: Substrate Temperature Effects on Splat Formation, Microstructure Development and Properties of Plasma Sprayed Coatings. Part 2.: Case Study for Molybdenum. Materials Science and Engineering A-Structural materials 272 [1] (1999) 189-198.
[ Link ]
 
 Sampath S., Jiang X., Matějíček J., Leger A. C., Vardelle A.: Substrate Temperature Effects on Splat Formation, Microstructure Development and Properties of Sprayed Coatings, Part I:Case Study for Partially Stabilized Zirconia. Materials Science and Engineering A-Structural materials 272 [1] (1999) 181-188.
[ Link ]
 
 Kesler O., Matějíček J., Sampath S., Suresh S.: Measurement of Residual Stress in Plasma-Sprayed Composite Coatings with Graded and Uniform Compositions. Materials Science Forum 308-311 [-] (1999) 389-395.
[ Link ]
 
1998Kesler O., Matějíček J., Sampath S., Suresh S., Gnaupel-Herold T., Brand P. C., Prask H. J.: Measurement of Residual Stress in Plasma-Sprayed Metallic, Ceramic and Composite Coatings. Materials Science and Engineering A-Structural materials 257 [2] (1998) 215-224.
 Matějíček J., Sampath S., Dubský J.: X-ray Residual Stress Measurements in Metallic and Ceramic Plasma Sprayed Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 7 [4] (1998) 489-496.
 Matějíček J., Sampath S., : Processing Effects on Splat Formation, Microstructure and Quenching Stress in Plasma Sprayed Coatings. Herman H. (ed.), Coddet C. (ed.) ASM International, 1998. 6 s.
 Matějíček J., Sampath S., Dubský J.: Residual Stress Measurement in Plasma Sprayed Coatings by x-Ray Diffraction. Thermal Spray: A United Forum for Scientific and Technological Advances. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 855-860. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference /1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
1997Matějíček J., Sampath S., Brand P. C., Prask H. J. : Neutron Diffraction Residual Stress Measurement on Thermally Sprayed Coatings. Berndt C.C. (ed.) ASM International, 1997. 6 s. ISBN 0-87170-618-0.
1996Sampath S., Matějíček J., Berndt C. C., Herman H., Leger A. C., Vardelle M., Vardelle A.: Plasma Sprayed Zirconia:Relationship among Particle Parameters, Splat Formation and Deposit Generation - Part 2:Microstructure and Properties. Fauchais P. (ed.), Berndt C.C. (ed.) ASM International, 1996. 8 s. ISBN 0-87170-583-4.
1995Matějíček J.: The Influence of Plasma Spraying Parameters on Residual Macrostresses in Deposited Coatings. Materials structure 2 [2] (1995) 38-39.
1960: .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
0000Koller M., Kruisová A., Mušálek R., Matějíček J., Seiner H., Landa M.: On the relation between microstructure and elastic constants of tungsten/ omposites fabricated by (0000) .
[ Link ]