Ing. Radek Mušálek, Ph.D. [ vědecký pracovník, oddělení materiálového inženýrství ]

Pracoviště: Hlavní budova, místnost: A 010
Tel.: 266 053077
Fax: 286 586 389
Email: musalek@ipp.cas.cz

Odborné zájmy

Vzdělání

2006 - 2010Doktorské studium
KMAT, FJFI, ČVUT v Praze
Změny struktury a mechanických vlastností žárových nástřiků při různém zatěžování
2001 - 2006Magisterské studium
KMAT, FJFI, ČVUT v Praze
Studium vybraných charakteristik vysokopevnostních plechů pro automobilový průmysl

Zaměstnání a stáže

Léto 2008stážista
Center for Thermal Spray Research, Stony Brook University, USA

Akademická ocenění

2018Cena Wernera von Siemense - kategorie „Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu“
Udělil: Siemens Česká republika
„Depozice ochranných vrstev z kapalin pomocí hybridního vodou stabilizovaného plazmatu“
2010Čestné uznání v soutěži o Cenu Milana Odehnala 2010
Udělil: Česká fyzikální společnost
za soubor prací o vlastnostech žárových nástřiků

Členství v profesních sdruženích, výborech, redakčních radách...

2017 - dosudčlen Membership board
ASM International

Výchova studentů

2019 - dosud Jonáš Dudík
Příprava bakalářské práce
Vliv přítomnosti miniaturních splatů na mechanické vlastnosti hybridních plazmových nástřiků
2016 - dosud Tomáš Tesař
Příprava doktorské dizertace
Plazmové stříkání pokročilých nástřiků ze suspenzí
2013-2016Ing. Tomáš Tesař
Vedoucí práce
Depozice a charakterizace vrstev připravených plazmovým stříkáním suspenzí
2014-2016Ing. Libor Tomek
Vedoucí práce
Změny únavové odolnosti zkušebních těles v důsledku depozice nástřiku tepelné bariéry
2012-2014Ing. Aleš Glanc
Vedoucí práce
Tvorba procesních map pro depozici WSP nástřiku
2008-2012Ing. Václav Pejchal
Vedoucí práce
Hodnocení mechanických vlastností žárově nanášených vrstev
2008-2009Ing. Lukáš Rapavý
Vedoucí práce
Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al

Výzkumné projekty

2019-2021Depoziční mechanismy a vlastnosti vícefázových plazmových nástřiků připravených s pomocí kapalné fáze
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-10246S
2019-2021Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA19-14339S
2015-2019Centrum výzkumu povrchových úprav
Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky; ID projektu: TE02000011
2017-2019Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropií
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA17-17016S
2014-2018Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GB14-36566G
2015-2017Ultra-jemnozrnné a nanokrystalické kovové materiály s vysokou pevností připravené slinovaním pulzním elektrickým proudem
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA15-15609S
2015-2017Fyzikální aspekty depozice plazmových nástřiků z kapalné fáze
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA15-12145S
2012-2014Procesy porušování vrstvených materiálů v blízkosti fázového rozhraní
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GPP108/12/P552
2012-2014Materiály pro nové tisíciletí
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0009
2007-2011Změny struktury a mechanických vlastností plazmových nástřiků při různém zatěžování
Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ID projektu: ME 901
2005-2008Nové materiály pro extrémní podmínky (ExtreMat)
Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská unie; ID projektu: NMP3-CT-2004-500253

Seznam publikací

2019Matějíček J., Mušálek R., Veverka J.: Materials and processing factors influencing stress evolution and mechanical properties of plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 371 [15 August 2019] (2019) 3-13.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Lukáč F., Medřický J., Čížek J., Rimal V., Joshi S., Chráska T.: Increasing ?-phase content of alumina-chromia coatings deposited by suspension plasma spraying using hybrid and intermixed concepts. Surface and Coatings Technology 371 [15 August 2019] (2019) 298-311.
[ Link ]
 
 Medřický J., Lukáč F., Csáki Š., Houdková Š., Barbosa M., Tesař T., Čížek J., Mušálek R., Kovařík O., Chráska T.: Improvement of Mechanical Properties of Plasma Sprayed Al2O3–ZrO2–SiO2 Amorphous Coatings by Surface Crystallization. Materials 12 [19] (2019) č. článku 3232.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Vilémová M., Moskal D., Mušálek R., Krofta J., Janata M., Kutílek Z., Klečka J., Heuer S., Martan J., Nardozza E., Houdková Š., Dorow-Gerspach D.: The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 28 [7] (2019) 1346-1362.
[ Link ]
 
2018Kiilakoski J., Mušálek R., Lukáč F., Koivuluoto H., Vuoristo P.: Evaluating the toughness of APS and HVOF-sprayed Al2O3-ZrO2-coatings by in-situ- and macroscopic bending. Journal of the European Ceramic Society 38 [4] (2018) 1908-1918.
[ Link ]
 
 Kopeček J., Bartha K., Mušálek R., Pala Z., Chráska T., Beran P., Ryukhtin V., Strunz P., Nováková J., Stráský J., Novák P., Heczko O., Landa M., Seiner H., Janeček M.: Structural characterization of semi-heusler/light metal composites prepared by spark plasma sintering. Scientific Reports 8 [Jul] (2018) 1-13, č. článku 11133.
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Čížek J., Lukáč F., Chráska T.: Deposition of Multiphase Coatings from Liquid Feedstock using Hybrid Water Stabilized (WSP H) Plasma Torch. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 456-462. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
 Lukáč F., Dudr M., Mušálek R., Klečka J., Cinert J., Čížek J., Chráska T., Čížek J., Melikhova O., Kuriplach J., Zyka J., Málek J.: Spark plasma sintering of gas atomized high-entropy alloy HfNbTaTiZr. Journal of Materials Research 33 [19] (2018) 3247-3257.
[ Link ]
 
 Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antos Z., Čupera J., Matejková M., Spotz Z., Houdková Š., Kverka M.: Silver-doped hydroxyapatite coatings deposited by suspension plasma spraying. Journal of Thermal Spray Technology 27 [8] (2018) 1333-1343.
[ Link ]
 
 Tkachenko S., Čížek J., Mušálek R., Dvořák K., Spotz Z., Montufar E. B., Chráska T., Krupka I., Čelko L.: Metal matrix to ceramic matrix transition via feedstock processing of SPS titanium composites alloyed with high silicone content. Journal of Alloys and Compounds 764 (2018) 776-788.
[ Link ]
 
 Medřický J., Mušálek R., Janata M., Chráska T., Lukáč F.: Cost effective plasma spraying for large-scale applications. ITSC 2018 Conference Proceedings. Orlando: ASM International, 2018, s. 683-689. ISBN 978-1-62708-160-3.
[International Thermal Spray Conference. Orlando (US), 07.05.2018-10.05.2018]
2017Matějková M., Čížek J., Mušálek R., Dlouhý I.: Properties of hydroxyapatite surface deposited by plasma spray technologies. METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2017, s. 1377-1381. ISBN 978-80-87294-79-6.
[METAL 2017. International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Brožek V., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Mašláni A., Mastný L., Brodil R.: Preparation of spheroidized and nano-structural spinels by the SPPS method. Proceedings of 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 261-266. ICCT. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology, ICCT 2017/5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
 Koller M., Chráska T., Cinert J., Heczko O., Kopeček J., Landa M., Mušálek R., Rameš M., Seiner H., Stráský J., Janeček M.: Mechanical and magnetic properties of semi-Heusler/light-metal composites consolidated by spark plasma sintering. Materials and Design 126 [July] (2017) 351-357.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Ctibor P., Mušálek R., Janata M.: Mechanical properties of plasma-sprayed layers of aluminium and aluminium alloy on AZ 91. Materials and Technology 51 [2] (2017) 323-327.
[ Link ]
 
 Kubatík T., Lukáč F., Mušálek R., Brožek V., Stehlíková K., Chráska T.: Compaction of lithium-silicate ceramics using spark plasma sintering. Ceramics - Silikáty 61 [1] (2017) 40-44.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Chráska T., Curry N.: Suspensions Plasma Spraying of Ceramics with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. Journal of Thermal Spray Technology 26 [1-2] (2017) 37-46.
[ISTC 2016: International Thermal Spray Conference. Shanghai, 10.05.2016-12.05.2016]
[ Link ]
 
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Ctibor P., Lukáč F.: Vliv velikosti částic prášku na vznik suspenzních nástřiků oxidu hlinitého připravených pomocí vysokoentalpického hořáku. Zborník prednášok - Vrstvy a povlaky 2017. Trenčianska Teplá: M-PRESS s.r.o., 2017 - (Šošovičková, J.), s. 99-102. ISBN 978-80-972133-2-9.
[Vrstvy a povlaky 2017/16./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 23.10.2017-24.10.2017]
[ Anotace ]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J.: Build-up mechanism of suspension plasma-sprayed alumina coatings deposited by WSP-H plasma torch. SMT31 Conference Proceedings: International Conference on Surface Modification Technologies (SMT 31). Mons: University of Mons, UMONS, 2017. SMT, 31. ISBN N.
[SMT31: International Conference on Surface Modification Technologies 2017. Mons (BE), 05.07.2017-07.07.2017]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Lukáč F., Pala Z., Ctibor P., Chráska T., Houdková Š., Rimal V., Curry N.: Development of suspension plasma sprayed alumina coatings with high enthalpy plasma torch. Surface and Coatings Technology 325 [September] (2017) 277-288.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Lukáč F., Ctibor P., Illkova K., Chráska T.: High Feed Rate Plasma Spraying of YSZ from Various Suspensions. ITSC 2017 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2017, s. 36-41. ITSC. ISBN 978-3-96144-000-9.
[ITSC 2017: International Thermal Spray Conference and Exposition. Düsseldorf (DE), 07.06.2017-09.06.2017]
 Sokołowski P., Björklund S., Mušálek R., Candidato Jr., Pawłowski L., Nait-Ali B., Smith D.: Thermophysical properties of YSZ and YCeSZ suspension plasma sprayed coatings having different microstructures. Surface and Coatings Technology 318 [May] (2017) 28-38.
[International Meeting on Thermal Spraying (RIPT)/7./. Limoges, 09.12.2015-11.12.2015]
[ Link ]
 
 Sokołowski P., Nylen P., Mušálek R., Łatka L., Kozerski S., Dietrich D., Lampke T., Pawłowski L.: The microstructural studies of suspension plasma sprayed zirconia coatings with the use of high-energy plasma torches. Surface and Coatings Technology 318 [May] (2017) 250-261.
[International Meeting on Thermal Spraying (RIPT)/7./. Limoges, 09.12.2015-11.12.2015]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Ctibor P., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Lukáč F.: Suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania by hybrid water/argon stabilized plasma torch. METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018, s. 1388-1393. ISBN 978-80-87294-79-6.
[METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Komarov P., Čelko L., Remešová M., Skorokhod K., Jech D., Klakurková L., Slámečka K., Mušálek R.: The role of microstructure on wettability of plasma sprayed yttria stabilized zirconia coatings. METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018, s. 1116-1121. ISBN 978-80-87294-79-6.
[METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Illková K., Hlína M., Chráska T., Sokołowski P., Curry N.: Controlling Microstructure of Yttria-Stabilized Zirconia Prepared from Suspensions and Solutions by Plasma Spraying with High Feed Rates. Journal of Thermal Spray Technology 26 [8] (2017) 1787-1803.
[ Link ]
 
 Ďuran I., Entler S., Kočan M., Kohout M., Viererbl L., Mušálek R., Chráska T., Vayakis G.: Development of Bismuth Hall sensors for ITER steady state magnetic diagnostics. Fusion Engineering and Design 123 [November] (2017) 690-694.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Klečka J., Mušálek R., Vilémová M., Lukáč F.: On tungsten spraying using inductively coupled plasma system - First results. METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials: abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2017, s. 1321-1326. ISBN 978-80-87294-73-4.
[26th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
2016Koller M., Seiner H., Sedlák P., Kotlan J., Ctibor P., Mušálek R., Landa M.: Application of laser-ultrasound for characterization of plasma-sprayed ceramics. Defect and Diffusion Forum. Vol. 368. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2016 - (Louda, P.), s. 69-72, č. článku 4. 368. ISBN 978-3-03835-720-9. ISSN 1012-0386.
[International Conference on Local Mechanical Properties /12./. Liberec (CZ), 04.11.2015-06.11.2015]
[ Link ]
 
 Kotlan J., Pala Z., Mušálek R., Ctibor P.: On reactive suspension plasma spraying of calcium titanate. Ceramics International 42 [3] (2016) 4607-4615.
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Medřický J., Tomek L., Siegl J., Mušálek R., Curry N., Björklund S.: Fatigue Crack Growth in Bodies with Thermally Sprayed Coating. Journal of Thermal Spray Technology 25 [1-2] (2016) 311-320.
[International Thermal Spray Conference 2015. Long Beach, California, 11.05.2015-14.05.2015]
[ Link ]
 
 Kovářík O., Haušild P., Čapek J., Medřický J., Siegl J., Mušálek R., Pala Z., Curry N., Bjorklund S.: Resonance bending fatigue testing with simultaneous damping measurement and its application on layered coatings. International Journal of Fatigue 82 [January] (2016) 300-309.
[International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials Conference/10./. Massachusetts, 21.09.2014-26.09.2014]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Kovářík O., Tomek L., Medřický J., Pala Z., Haušild P., Čapek J., Kolařík K., Curry N., Bjorklund S.: Fatigue performance of TBCs on Hastelloy X substrate during cyclic bending. Journal of Thermal Spray Technology 25 [1-2] (2016) 231-243.
[International Thermal Spray Conference 2015. Long Beach, California, 11.05.2015-14.05.2015]
[ Link ]
 
 Hlína M., Mašláni A., Medřický J., Kotlan J., Mušálek R., Hrabovský M.: DIAGNOSTICS OF HYBRID WATER/ARGON THERMAL PLASMA JET WITH WATER, ETHANOL AND THEIR MIXTURE INJECTION TO PLASMA. Plasma Physics and Technology 3 [2] (2016) 62-65.
[SPPT 2016 - 27th Symposium on Plasma Physics and Technology/27./. Prague, 20.06.2016-23.06.2016]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Tesař T., Pala Z., Lukáč F., Chráska T.: Plasma Spraying of Suspensions with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology. ITSC 2016 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2016, s. 267-272. ITSC, 2016. ISBN 978-3-87155-574-9.
[ITSC 2016: International Thermal Spray Conference and Exposition. Shanghai (CN), 10.05.2016-12.05.2016]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Lukáč F.: Plazmové stříkání z kapalné fáze: interakce kapaliny s proudem plazmatu a vznik nástřiku. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016 - (Kunz, J.), s. 47-52. ISBN 978-80-01-05999-9.
[JuveMatter 2016. Praha (CZ), 23.05.2016]
[ Anotace ]
 Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Ctibor P., Lukáč F., Houdková Šimůnková Š.: Porovnání mechanických vlastností práškových a suspenzních plazmových nástřiků oxidu hlinitého. Vrstvy a povlaky 2016. Zborník prednášok.. Trenčianská Teplá: M-PRESS, 2016, s. 95-100. ISBN 978-80-972133-1-2.
[Vrstvy a povlaky 2016/15./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2016-18.10.2016]
[ Anotace ]
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Lukáč F.: Deposition of Titania from Solution by Hybrid Water-Stabilized Plasma Torch. METAL 2016 – Conference proceedings: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016, s. 1121-1126. METAL. ISBN 978-80-87294-67-3.
[METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials/25./. Brno (CZ), 25.05.2016-27.05.2016]
[ Link ]
 
 Sokolowski P., Mejias A., Chicot D., Mušálek R., Nylen P., Pawlowski L.: The evaluation of mechanical properties of suspension plasma sprayed zirconia coatings having various microstructures. ITSC 2016 - Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2016, s. 573-578. ITSC, 2016. ISBN 978-3-87155-574-9.
[ITSC 2016: International Thermal Spray Conference and Exposition. Shanghai (CN), 10.05.2016-12.05.2016]
2015Tesař T., Mušálek R., Medřický J., Kotlan J., Pala Z.: První experimenty s přípravou suspenzního nástřiku Al2O3 pomocí hybridního plazmového hořáku. Vrstvy a povlaky 2015. Rožnov pod Radhoštěm : LISS, 2015, s. 165-170. ISBN 978-80-972133-0-5.
[Vrstvy a povlaky 2015/14./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 19.10.2015-20.10.2015]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Valarezo A., Dwivedi G., Sampath S., Mušálek R., Matějíček J.: Elastic and anelastic behavior of TBCs sprayed at high-deposition rates. Journal of Thermal Spray Technology 24 [1-2] (2015) 160-167.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Kovářík O., Medřický J., Curry N., Bjorklund S., Nylen P.: Fatigue testing of TBC on structural steel by cyclic bending. Journal of Thermal Spray Technology 24 [1-2] (2015) 168-174.
[ Link ]
 
 Chráska T., Pala Z., Mušálek R., Medřický J., Vilémová M.: Post-treatment of Plasma-Sprayed Amorphous Ceramic Coatings by Spark Plasma Sintering. Journal of Thermal Spray Technology 24 [4] (2015) 637-643.
[ Link ]
 
 Kotlan J., Seshadri R.C., Sampath S., Ctibor P., Pala Z., Mušálek R.: On the dielectric strengths of atmospheric plasma sprayed Al2O3 ,Y2O3 , ZrO2 - 7% Y2O3 and (Ba,Sr)TiO3 coatings. Ceramics International 41 [9] (2015) 11169-11176.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Tesar T., Stráský J., Cech J.: Combined Indentation Testing of Spark Plasma Sintered Steels. Key Engineering Materials. Vol. 662. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2015, s. 43-46. ISSN 1662-9795.
[Conference on Local Mechanical Properties (LMP 2014)/11./. Stará Lesná (SK), 12.11.2014-14.11.2014]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Taltavull C., Lopez Galisteo A.J.: In-situ Observation of Ongoing Microstructural Changes in Functionally Graded Thermal Spray Coating during Mechanical Loading. Proceedings of the Twenty Eighth International Conference on Surface Modification Technologies. India : Valardocs, 2015 - (Sudarshan, T.; Vuoristo, P.; Koivuluoto, H.), s. 571-578 ISBN 978-81-926196-1-3.
[International Conference on Surface Modification Technologies/28./. Tampere (FI), 16.06.2014-18.06.2014]
[ Link ]
 
 Pala Z., Fojtíková J., Koubský T., Mušálek R., Stráský J., Kyncl J., Beránek L., Kolárik K.: Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B ultra-hard layers. Powder Diffraction 30 [S1] (2015) S83-S89.
[ Link ]
 
 Brožek V., Kubatík T., Chráska T., Mušálek R., Janata M., Mastný L.: Chemical aspects of antiballistic cermets preparation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 218-224 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Janata M.: Mechanical and chemical properties of plasma sprayed bronze CuAl10 coating on magnesium and magnesium alloy AZ91. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology, ICCT 2015. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2015 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 230-234 ISBN 978-80-86238-79-1. - (ICCT).
[International Conference on Chemical Technology-ICCT2015/3./. Mikulov (CZ), 13.04.2015-15.04.2015]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K., Vilémová M., Mušálek R., Stoulil J., Slepička P., Chráska T.: Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 282 [November] (2015) 163-170.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Bertolissi G., Medřický J., Kotlan J., Pala Z., Curry N.: Feasibility of suspension spraying of yttria-stabilized zirconia with water-stabilized plasma torch. Surface and Coatings Technology 268 [April] (2015) 58-62.
[Rencontres Internationales de la Projection Thermique/6./. Limoges, 11.12.2013-13.12.2013]
[ Link ]
 
 Kovařík O., Haušild P., Medřický J., Tomek L., Siegl J., Mušálek R., Curry N., Bjorklund S.: Fatigue Crack Growth in Bodies with Thermally Sprayed Coating. Thermal Spray 2015: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH : ASM International, 2015 - (McDonald, A.; Agarwal, A.; Bolelli, G.; Concustell, A.; Lau, Y.; Toma, F.; Turunen, E.; Widener, C.), s. 398-405 ISBN 978-1-62708-093-4. - (ITSC).
[ITSC 2015: International Thermal Spray Conference and Exposition. Long Beach, California (US), 11.05.2015-14.05.2015]
 Mušálek R., Medřický J., Pala Z., Kovářík O., Tomek L., Curry N., Bjorklund S.: Fatigue Performance of TBCs on Hastelloy X Substrate during Cyclic Bending. Thermal Spray 2015: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH : ASM International, 2015 - (McDonald, A.; Agarwal, A.; Bolelli, G.; Concustell, A.; Lau, Y.; Toma, F.; Turunen, E.; Widener, C.), s. 406-412 ISBN 978-1-62708-093-4. - (ITSC).
[ITSC 2015: International Thermal Spray Conference and Exposition. Long Beach, California (US), 11.05.2015-14.05.2015]
2014Matějíček J., Mušálek R., Chráska P.: Residual Stresses and Young's Moduli of Plasma Sprayed W+Cu Composites and FGMs Determined by In Situ Curvature Method. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 151-154 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Taltavull C., Lopez Galisteo A.J., Curry N.: Evaluation of Failure Micromechanisms of Advanced Thermal Spray Coatings by In Situ Experiment. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 187-190 ISSN 1662-9795.
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Nohava J., Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M.: A contribution to understanding the results of instrumented indentation on thermal spray coatings - Case study on Al2O3 and stainless steel. Surface and Coatings Technology 240 [February] (2014) 243-249.
[ Link ]
 
 Ctibor P., Pala Z., Štengl V., Mušálek R.: Photocatalytic activity of visible-light-active iron-doped coatings prepared by plasma spraying. Ceramics International 40 [1] (2014) 2365-2372.
[ Link ]
 
 Brožek V., Pala Z., Vilémová M., Kubatík T., Mušálek R., Nevrlá B., Mastný L.: Composites of titanium carbide with scandium matrix. METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, conference proceedings. Ostrava : Tanger Ltd, 2014, E90-E90. ISBN 978-80-87294-52-9.
[METAL 2014,International Conference on Metallurgy and Materials/23./. Brno (CZ), 21.05.2014-23.05.2014]
 Chráska T., Medřický J., Mušálek R., Vilémová M., Pala Z., Cinert J.: Post-treatment of plasma sprayed amorphous ceramic coatings by spark plasma sintering. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 617-622. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
[ Link ]
 
 Brožek V., Kubatík T., Vilémová M., Mušálek R., Mastný L.: Silicon carbide for chemical application prepared by SPS method. Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Prague : Czech Society of Industrial Chemistry, 2014 - (Kalenda, P.; Lubojacký, J.), s. 129-134 ISBN 978-80-86238-64-7.
[Mezinárodní chemicko-technologická konference/2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
 Vilémová M., Nevrlá B., Matějíček J., Mušálek R.: Influence of Preheating Temperature on the Quality of the Interface between Plasma Sprayed Coatings and Substrate. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014 - (Haušíld, P.; Materna, A.; Vilémová, M.), s. 183-186 ISSN 1662-9795. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Janata M., Chráska P., Mušálek R.: Plazmatron a jeho využití ve strojírenském průmyslu. yslové spektrum. - [1-2] (2014) 6-7.
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Ďuran I., Sentkerestiová J., Kohout M., Mušálek R., Viererbl L., Kovařík K.: Recent Results And Challenges In Development Of Metallic Hall Sensors For Fusion Reactors. AIP Conference Proceedings:FUSION REACTOR DIAGNOSTICS. Vol. 1612. MELVILLE : American Institute of Physics, 2014 - (Gorini, G.; Orsitto, F.; Sozzi, C.; Tardocchi, M.), s. 31-34 ISBN 978-0-7354-1248-4. ISSN 0094-243X. - ( AIP Conference Proceedings. 1612).
[International Conference on Fusion Reactor Diagnostics. Villa Monastero,Varenna (IT), 09.09.2013-13.09.2013]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Chráska T., Pala Z., Vilémová M., Mušálek R., Kotlan J., Brožek V., Dubský J.: SiC-Ti composites fabricated by pulsed electric current sintering. Proceedings of the Euro PM2014 Congress. Salzburg : European Powder Metallurgy Association, 2014. ISBN 978-1-899072-45-3.
[Euro powder metallurgy 2014 Congress and Exhibition. Salzburg (AT), 21.09.2014-24.09.2014]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Kovářík O., Medřický J., Curry N., Bjorklund S., Nylén P.: Fatigue performance of TBC on structural steel exposed to cyclic bending. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 880-885. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
 Mušálek R.: Netradiční techniky studia porušování materiálů zpracovaných plazmovou technologií. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2014. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014 - (Kunz, J.), s. 140-145 ISBN 978-80-01-05546-5.
[Juvematter 2014. Zámek Nečtiny (CZ), 16.05.2014-19.05.2014]
[ Anotace ]
 Mušálek R., Glanc A., Medřický J., Pala Z., Janata M.: Vliv procesních parametrů WSP depozice na vlastnosti Al2O3 nástřiku. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 141-146. ISBN 978-80-970824-3-7.
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Valarezo A., Dwivedi G., Sampath S., Mušálek R., Matějíček J.: Elastic and anelastic behavior of TBCs sprayed at high deposition rates. ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition, Abstracts (including manuscripts on CD-ROM). Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2014, s. 13-19. ISBN 978-3-87155-574-9. - (DVS-Berichte. 302).
[ITSC 2014 :Interational Thermal Spray Conference and Exposition. Barcelona (ES), 21.05.2014-23.05.2014]
 Chráska T., Hrabovský M., Glanc A., Mušálek R., Medřický J.: Properties of Novel Hybrid Water-Gas DC Arc Plasma Torch. Electronic Proceedings of ETSA workshop 2014: Coatings for high temperature applications. Plzeň : University of West Bohemia, 2014 - (Houdková, Š.; Křenek, T.) ISBN 978-80-261-0433-9.
[Workshop on thermal spray and laser clad coatings: Coatings for high temperaure applications. Plzeň (CZ), 14.10.2014-15.10.2014]
[ Link ]
 
 Pala Z., Mušálek R., Kyncl J., Harcuba P., Stráský J., Kolařík K., Ganev N., Matějíček J.: Effect of boriding time on microstructure and residual stresses in borided highly alloyed X210CR12 steel. Key Engineering Materials. Vol. 606. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 27-30. ISBN 978-303835-062-0. ISSN 1013-9826. - (606).
[International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2013/10./. Kutná Hora (CZ), 06.11.2013-08.11.2013]
[ Link ]
 
 Pala Z., Kolařík K., Beránek L., Čapek J., Kyncl J., Mušálek R., Ganev N.: Real structure of milled inconel 738LC turbine blades. Advanced Materials Research. Vol. 996. Zürich : Trans Tech Publications, 2014 - (François, M.; Montay, G.; Panicaud, B.; Retraint, D.; Rouhaud, E.), s. 646-651 ISSN 1662-8985. - (996).
[European Conference on Residual Stresses, ECRS 2014/9./. Troyes (FR), 07.07.2014-10.07.2014]
[ Link ]
 
2013Matějíček J., Vilémová M., Mušálek R., Sachr P., Horník J.: The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings. Coatings 3 [2] (2013) 108-125.
[ Link ]
 
 Matějíček J., Kavka T., Bertolissi G., Ctibor P., Vilémová M., Mušálek R., Nevrlá B.: The Role of Spraying Parameters and Inert Gas Shrouding in Hybrid Water-Argon Plasma Spraying of Tungsten and Copper for Nuclear Fusion Applications. Journal of Thermal Spray Technology 22 [5] (2013) 744-755.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Vilémová M., Matějíček J.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Journal of Thermal Spray Technology 22 [2-3] (2013) 221-232.
[International Thermal Spray Conference (ITSC). Houston, 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
 Brožek V., Ctibor P., Matějíček J., Mušálek R., Weiss Z.: Tungsten coatings and free standing parts. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, 1445-1-14445-6. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Dlabáček Z., Vilémová M., Pala Z., Matějíček J., Chráska T.: Preparation of multiphase materials with spark plasma sintering. METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger spol. s r.o, 2013, s. 1625-1625. ISBN 978-80-87294-39-0.
[METAL 2013: International Conference on Metallurgy and Materials/22./. Brno (CZ), 15.05.2013-17.05.2013]
[ Link ]
 
 Sedmák P., Seiner H., Sedlák P., Landa M., Mušálek R., Matějíček J.: Application of resonant ultrasound spectroscopy to determine elastic constants of plasma-sprayed coatings with high internal friction. Surface and Coatings Technology 232 [October] (2013) 747-757.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Glanc A., Medřický J., Pala Z., Chumak O., Janata M., Chráska T.: Studie opakovatelnosti depozice plazmových nástřiků pomocí technologie WSP. Zborník prednášok Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín : LISS a.s, 2013 - (Šošovičková, J.), s. 109-114 ISBN 978-80-970824-2-0.
[Vrstvy a povlaky 2013. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 30.09.2013-01.10.2013]
[ Anotace ]
 Mušálek R.: Žárové stříkání suspenzí a roztoků. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2013. Praha : České vysoké učení technické-nakladatelství ČVUT, 2013 - (Kunz, J.), s. 55-59 ISBN 978-80-01-05359-1.
[JuveMatter 2013. Horní Lomná (CZ), 09.05.2013-13.05.2013]
[ Anotace ]
 Pala Z., Mušálek R., Kyncl J., Harcuba P., Stráský J., Kolařík K.: Structure, microstructure and residual stresses in borided steels. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology 20 [2] (2013) 93-95.
[Struktura 2013 - Kolokvium Krystalografické společnosti. Češkovice (Blansko), 09.09.2013-13.09.2013]
[ Link ]
 
2012Mušálek R.: Využití SPS technologie pro přípravu high-tech materiálů. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2012. Praha : České vysoké učení technické, 2012 - (Kunz, J.), s. 29-33 ISBN 978-80-01-05073-6.
[JuveMatter 2012. Vysoká Lípa (CZ), 27.04.2012-30.04.2012]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R., Nohava J.: Application of Structure-Based Models of Mechanical and Thermal Properties on Plasma Sprayed Coatings. Journal of Thermal Spray Technology 21 [3-4] (2012) 372-382.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Pejchal V., Pala Z., Vilémová M., Matějíček J.: Adhezní/kohezní zkoušení žárových nástřiků při namáhání smykem. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 69-74 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Bertolissi G., Mušálek R., Brožek V., Chráska T.: Experiments on implementation of liquid precursor plasma spray technology on WSP® torch. Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín : LISS a.s, 2012 - (Šošovičková, J.), s. 7-12 ISBN 978-80-970824-1-3.
[Vrstvy a Povlaky 2012. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 08.10.2012-09.10.2012]
[ Link ]
 
 Pejchal V., Mušálek R.: Lomovo mechanický prístup hodnotenia modifikovanej skúšky stanovenia priľnavosti žiarových nástrekov v ťahu – pin test. Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2012. Praha : České vysoké učení technické, 2012 - (Kunz, J.), s. 47-53 ISBN 978-80-01-05073-6.
[JuveMatter 2012. Vysoká Lípa (CZ), 27.04.2012-30.04.2012] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J., Pejchal V.: Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength. Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition. Materials Park, Ohio : ASM International, 2012 - (Lima, R.; Agarwal, A.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; McDonald, A.; Toma, F.), s. 746-751 ISBN N. - (ASM International).
[International Thermal Spray Conference 2012 (ITSC 2012). Houston (US), 21.05.2012-24.05.2012]
[ Link ]
 
 Bertolissi G., Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K., Mastný L., Sofer Z.: Production of nanoparticles utilizing water stabilized plasma. NANOCON 2012 - Conference Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s. 33-38. ISBN 978-80-87294-32-1.
[NANOCON 2012. International Conference /4./. Brno (CZ), 23.10.2012-25.10.2012]
[ Link ]
 
 Pala Z., Kolařík K., Mušálek R., Ganev N.: Residual stresses and roughness after blasting of steel substrates for ceramic plasma sprayed coatings. Proceedings of UNITECH´12 - International Scientific Conference. Gabrovo : Technicheski universitet - Gabrovo, 2012, s. 117-122. ISSN 1313-230X.
[International Scientific Conference Unitech ’12 Gabrovo. Gabrovo (BG), 16.11.2012-17.11.2012]
[ Link ]
 
2011Pejchal V., Mušálek R., Matějíček J.: Pin test – an approach to adhesion/cohesion assesment of thermal spray coatings. Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín : LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.) S. 135-140. ISBN 978-80-970824-0-6.
[Vrstvy a Povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Pejchal V., Matějíček J.: Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky. Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín : LISS,a.s, 2011 - (Šošovičková, J.) S. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
[Vrstvy a Povlaky 2011. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 17.10.2011-18.10.2011]
 Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K.: Chemické aspekty přípravy protibalistické kovokeramiky plazmovou depozicí. APROCHEM 2011 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2011. S. 577-584. ISBN 978-80-02-02311-1.
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011/20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
 Vilémová M., Matějíček J., Mušálek R.: Application of structure-based models of mechanical and thermal properties on plasma sprayed coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 635-643. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011). Hamburk (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
 Vilémová M., Siegl J., Matějíček J., Mušálek R.: Effect of the grit blasting exposure time on the adhesion of Al2O3 and 316L coatings. International Thermal Spray Conference (ITSC 2011). Düsseldorf : DSV-German Welding Society, 2011. S. 1001-1006. ISBN 978-3-87155-268-7.
[International Thermal Spray Conference 2011(ITSC2011).. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
2010Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading. Journal of Thermal Spray Technology 19 [1-2] (2010) 422-428.
[International Thermal Spray Conference (ITSC 2009):Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications. Las Vegas, NV, 04.05.2009-07.05.2009]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Kovářík O., Matějíček J.: In-situ observation of crack propagation in thermally sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 205 [7] (2010) 1807-1811.
[ Link ]
 
 Mušálek R., Vilémová M., Matějíček J.: Bonded Interface Technique for Failure Analysis of Thermal Spray Coatings. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 63-68. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Pejchal V., Mušálek R., Matějíček J.: Comparison of WSP and HVOF Sprayed Alumina Coatings Behavior during Mechanical Loading. Vrstvy a povlaky 2010. Trenčín : LISS a.s, 2010 - (Šošovičková, J.) S. 69-74. ISBN 978-80-970514-2-6.
[Vrstvy a povlaky 2010. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 04.10.2010-05.10.2010]
 Mušálek R., Kovářík O., Skiba T., Haušild P., Karlík M., Colmenares-Angulo J.: Fatigue properties of Fe-Al intermetallic coatings prepared by plasma spraying. Intermetallics 18 [7] (2010) 1415-1418.
[FEAL 2009 - 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Prague, 21.09.2009-24.09.2009]
[ Link ]
 
 Fasth A., Nylén P., Markocsan N., Mušálek R.: Characterization of Thermo-Mechanical Properties for Thermal Sprayed NiCoCrAlY Coatings. ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2010. S. 431-435. ISBN 978-3-87155-590-9. - (ITSC).
[ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition. Singapore (SG), 03.05.2010-05.05.2010]
[ Link ]
 
 Mušálek R., Matějíček J., Pejchal V., Mari E., Valarezo A., Sampath S.: Influence of Pores and Cracks Morphology on Mechanical Behavior of Thermally Sprayed Ceramics. ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf : DVS Media GmbH, 2010. S. 723-728. ISBN 978-3-87155-590-9. - (ITSC).
[ITSC 2010 – International Thermal Spray Conference & Exposition. Singapore (SG), 03.05.2010-05.05.2010]
2009Skiba T., Voleník K., Neufuss K., Mušálek R., Karlík M.: In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying. Proceedings of WORKSHOP 2009. Prague : Czech Technical University in Prague, 2009. S. 202-203. ISBN 978-80-01-04286-1. - (CTU REPORTS).
[Workshop 2009. Prague (CZ), 16.02.2009-20.02.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Matějíček J., Vilémová M., Kovářík O.: Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Coatings under Mechanical and Thermal Loading. Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications: Proceedings of the 2009 International Thermal Spray Conference. Materials Park, Ohio, USA : International Thermal Spray Association, 2009 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; Lima, R.; Montavon, G.) S. 914-919. ISBN 978-1-61503-004-0.
[International Thermal Spray Conference ,ITSC 2009. Las Vegas (US), 04.05.2009-07.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Skiba T., Kovářík O., Colmenares-Angulo J.R.: Plasma Spraying of FeAl Intermetalics. Proceedings of WORKSHOP 2009. Prague : Czech Technical University in Prague, 2009. S. 174-175. ISBN 978-80-01-04286-1. - (CTU REPORTS).
[Workshop 2009. Prague (CZ), 16.02.2009-20.02.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2008Mušálek R., Matějíček J.: Influence of Powder Injection on Mechanical Properties of Plasma Sprayed Copper and Tungsten Coatings. Proceedings of Workshop 2008. Prague : CTU Publishing House, 2008. S. 230-231. ISBN 978-80-01-04016-4. - (12. 1).
[Workshop 2008. Praha (CZ), 18.02.2008-22.02.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Mušálek R.: Optimization of Powder Injection for Plasma Spraying of Tungsten and Copper. Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm : LISS, a.s., 2008. S. 113-116. ISBN 978-80-969310-7-1.
[Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 29.09.2008-30.09.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Mušálek R., Kovářík O., Matějíček J.: Prediction of Mechanical Properties of Thermally Sprayed Coatings Using Finite Element Method. Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm : LISS, a.s., 2008. S. 117-122. ISBN 978-80-969310-7-1.
[Vrstvy a povlaky 2008. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 29.09.2008-30.09.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Matějíček J., Mušálek R.: Processing and properties of plasma sprayed W+Cu composites. Thermal spray crossing borders : ITSC 2008 - International Thermal Spray Conference & Exposition. Düsseldorf : DVS Verlag, 2008. S. 1412-1417. ISBN 978-3-87155-979-2.
[International Thermal Spray Conference. Maastricht (NL), 02.06.2008-04.06.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
1960: .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
 : .
0000Koller M., Kruisová A., Mušálek R., Matějíček J., Seiner H., Landa M.: On the relation between microstructure and elastic constants of tungsten/ omposites fabricated by (0000) .
[ Link ]