[
Osobní webové stránky: http://cz.linkedin.com/in/urbanj

Odborné zájmy

Vzdělání

2008Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické, Praha
Dizertační práce: Simulace emise elektronových Bernsteinových vln pro sférické tokamaky
2004Ing.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické, Praha
Diplomová práce: Metoda adaptivních konečných prvků pro řešení Maxwellových rovnic v nehomogenním magnetoaktivním plazmatu

Zaměstnání a stáže

2013-dosudVýzkumný pracovník
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
2011-2012postdoktorand
Commissariat à l´Energie Atomique
2008-2011postdoktorand
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
2004-2008student
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha

Akademická ocenění

2015Otto Wichterle Award
Udělil: Akademie věd ČR
Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání.
2009-2011EFDA stipendium
2008Ocenění doktorské práce
Cena rektora ČVUT

Výzkumné projekty

2018-2020Radiační procesy generované ubíhajícími elektrony v tokamacích
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA18-02482S
2016-2018Fyzikální podstata kontroly okrajových nestabilit v tokamacích
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA16-24724S
2013-2014Integrované modelování tokamaku s rovnováhou s volným rozhraním – optimalizace scénáru a regulace
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: 13-38121P
2013-2013Integrované modelování tokamaku s rovnováhou s volným rozhraním – optimalizace scénáru a regulace
Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GP13-38121P
2008-2012Elektronová cyklotronová emise a Bernsteinovy vlny
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GA202/08/0419
2009-2011Modelování elektronových Bernsteinových vln
postdoktorand
Poskytovatel: EFDA; ID projektu:
2003-2007Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky; ID projektu: GD202/03/H162

Seznam publikací

2019Ficker O., Macúšová E., Mlynář J., Břeň D., Casolari A., Čeřovský J., Farník M., Grover O., Havlíček J., Havránek A., Hron M., Imríšek M., Jeřáb M., Krbec J., Kulhánek P., Linhart V., Marcisovský M., Markovič T., Naydenkova D., Pánek R., Šos M., Svihra P., Svoboda V., Tomeš M., Urban J., Varju J., Vlainic M., Vondráček P., Vrba V., Weinzettl V., Carnevale D., Decker J., Gobbin M., Gospodarczyk M., Papp G., Peysson Y., Plyusnin V.V., Rabinski M., Reux C.: Runaway electron beam stability and decay in COMPASS. Nuclear Fusion 59 [9] (2019) č. článku 096036.
[ Link ]
 
 Svihra P., Břeň D., Casolari A., Čeřovský J., Dhyani P., Farník M., Ficker O., Havránek M., Hejtmanek M., Janoška Z., Kafka V., Kulhánek P., Linhart V., Macúšová E., Marčišovská M., Marcisovský M., Mlynář J., Neue G., Novotný L., Svoboda V., Tomášek L., Urban J., Vančura P., Varju J., Vrba V., Weinzettl V.: Runaway electrons diagnostics using segmented semiconductor detectors. Fusion Engineering and Design 146 (2019) 316-319.
[ Link ]
 
 Farník M., Urban J., Zajac J., Bogár O., Varavin M., Casolari A., Čeřovský J., Ficker O., Mlynář J., Macúšová E., Weinzettl V., Hron M.: Radiometry for the vertical electron cyclotron emission from the runaway electrons at the COMPASS tokamak. Review of Scientific Instruments 90 [11] (2019) č. článku 113501.
[ Link ]
 
 Mlynář J., Ficker O., Macúšová E., Markovič T., Naydenkova D., Papp G., Urban J., Vlainić M., Vondráček P., Weinzettl V., Bogár O., Břeň D., Carnevale D., Casolari A., Čeřovský J., Farník M., Gobbin M., Gospodarczyk M., Hron M., Kulhánek P., Havlíček J., Havránek A., Imríšek M., Jakubowski M., Lamas N., Linhart V., Malinowski K., Marcisovsky M., Matveeva E., Pánek R., Plyusnin V.V., Rabinski M., Svoboda V., Svihra P., Varju J., Zebrowski J.: Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research. Plasma Physics and Controlled Fusion 61 [1] (2019) č. článku 014010.
[ Link ]
 
 Kripner L., Tomeš M., Urban J., Grover O., Ficker O., Macúšová E., Peterka M., Krbec J., Jaulmes F., Čeřovský J., Fridrich D.: Towards the integrated analysis of tokamak plasma equilibria: Pleque. Europhysics Conference Abstracts. Milán: European Physical Society, 2019, (2019), č. článku P4.1033. ISBN 979-10-96389-11-7.
[46th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Milán (IT), 08.07.2019-12.07.2019]
[ Link ]
 
2018Artaud J.F., Imbeaux F., Garcia J., Giruzzi G., Aniel T., Basiuk V., Bécoulet A., Bourdelle C., Buravand Y., Decker J., Dumont R., Eriksson L.G., Garbet X., Guirlet R., Hoang G.T., Huynh P., Joffrin E., Litaudon X., Maget P., Moreau D., Nouailletas R., Pégourié B., Peysson Y., Schneider M., Urban J.: Metis: A fast integrated tokamak modelling tool for scenario design. Nuclear Fusion 58 [10] (2018) č. článku 105001.
[ Link ]
 
 Fridrich D., Urban J.: Hierarchical dynamic containers for fusion data. Fusion Engineering and Design. Elsevier, 2018, s. 68-72. ISSN 0920-3796.
[11th IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, and Remote Participation for Fusion Research. Greifswald (DE), 08.05.2017-12.05.2017]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Hillairet J., Urban J.: OLGA – efficient full wave code for the coupling of LH grills. 45th EPS Conference on Plasma Physics, europhysics conference abstracts. Vol. P11069. Praha: European physical society, 2018 - (Weber, S.), s. 1-4. Europhysics conference abstracts, 42A. ISBN 979-10-96389-08-7.
[45th EPS Conference on Plasma Physics. Praha (CZ), 02.07.2018-06.07.2018]
[ Link ]
 
 Danilov A., Dnestrovskij Yu.N., Melnikov A.V., Cherkasov S. V., Eliseev L.G., Dnestrovskij A.Yu., Lysenko S.E., Subbotin G. F., Vershkov V.A., Havlíček J., Urban J., Stöckel J., Bílková P., Böhm P., Šos M., Hron M., Komm M., Pánek R.: Heat and particle transport simulation in COMPASS and T-10 with canonical profile transport model. Europhysics Conference Abstracts. Vol. 42A. European Physical Society, 2018 - (Coda, S.; Berndt, J.; Lapenta, G.; Mantsinen, M.; Michaut, C.; Weber, S.), s. 1656-1659, č. článku P5.1088. ISBN 979-10-96389-08-7.
[45th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Praha (CZ), 02.07.2018-06.07.2018]
[ Link ]
 
 Linhart V., Břeň D., Casolari A., Čeřovský J., Farník M., Ficker O., Hetflejs M., Hron M., Jakůbek J., Kulhánek P., Macúšová E., Marcisovsky M., Mlynář J., Svihra P., Svoboda V., Urban J., Varju J., Vrba V.: First Measurement of X-rays Generated by Runaway Electrons in Tokamaks Using a TimePix3 Device with 1 mm thick Silicon Sensor. NSS/MIC 2018 - Proceedings. New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018, č. článku 8824534. ISBN 978-153868494-8.
[IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference,. Sydney (AU), 10.11.2018-17.11.2018]
[ Link ]
 
2017Kripner L., Urban J., Loarte A., Cahyna P., Evans T., Schmitz O., Pánek R.: Methods for reduction of time averaged power fluxes in presence of RMP field on ITER. 643. WE-Heraeus-Seminar: Impact of 3D Magnetic Fields on Hot Plasmas. Vol. 643. Jülich: Forschungszentrum Jülich GmbH, 2017 - (Liang, Y.; Sunn Pedersen, T.; Schmitz, O.; Günter, S.), č. článku P3. WE-Heraeus-Seminar, 643. ISBN N.
[WE-Heraeus-Seminar: Impact of 3D magnetic fields on hot plasmas/643./. Bad Honnef (DE), 22.05.2017-24.05.2017]
 Komm M., Bílková P., Aftanas M., Berta M., Böhm P., Bogár O., Frassinetti L., Grover O., Háček P., Havlíček J., Hron M., Imríšek M., Krbec J., Mitošinková K., Naydenkova D., Pánek R., Peterka M., Snyder P.B., Stefanikova E., Stöckel J., Šos M., Urban J., Varju J., Vondráček P., Weinzettl V.: Contribution to the multi-machine pedestal scaling from COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 57 [5] (2017) č. článku 056041.
[IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2016)/26./. Kyoto, 17.10.2016-22.10.2016]
[ Link ]
 
 Markovič T., Peterka M., Pánek R., Havlíček J., Bílková P., Cahyna P., Evans T., Háček P., Krbec J., Hron M., Liu Y., Tomeš M., Urban J., Weinzettl V.: Plasma response to n=2 HFS RMP fields on COMPASS. 643. WE-Heraeus-Seminar: Impact of 3D Magnetic Fields on Hot Plasmas. Vol. 643. Jülich: Forschungszentrum Jülich GmbH, 2017 - (Liang, Y.; Sunn Pedersen, T.; Schmitz, O.; Günter, S.), č. článku O3.3. WE-Heraeus-Seminar, 643. ISBN N.
[WE-Heraeus-Seminar: Impact of 3D magnetic fields on hot plasmas/643./. Bad Honnef (DE), 22.05.2017-24.05.2017]
 Škvára V., Šmídl V., Urban J.: Robust sparse linear regression for tokamak plasma boundary estimation using variational Bayes. IOP Science, 2018. Journal of Physics: Conference Series, 1047. ISSN 1742-6588. E-ISSN 1742-6596. In: Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1047. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018, č. článku 012015. ISSN 1742-6596.
[9th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Waterloo (CA), 23.05.2017-26.05.2017]
[ Link ]
 
 Wolf R.C., Preinhaelter J., Urban J., Zajac J.: Major results from the first plasma campaign of the Wendelstein 7-X stellarator. Nuclear Fusion 57 [10] (2017) č. článku 102020.
[ Link ]
 
 Macúšová E., Urban J., Ficker O., Mlynář J., Vlainić M., Papřok R., Varju J., Weinzettl V., Čeřovský J., Farník M., Pokol G., Plyusnin V., Havlíček J., Pánek R., Hron M.: Estimation of the runaway electron current during the flattop phase in COMPASS. EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 41F. Mulhouse: European Physical Society, 2017 - (Fajardo, M.; Westerhof, E.; Riconda, C.; Melzer, A.; Bret, A.; Dromey, B.), č. článku P4.141. Europhysics Conference Abstracts (ECA). ISBN 979-10-96389-07.
[EPS 2017 Conference on Plasma Physics/44./. Belfast (IE), 26.06.2017-30.06.2017]
 Bílková P., Böhm P., Komm M., Frassinetti L., Štefániková E., Peterka M., Šos M., Seidl J., Grover O., Havlíček J., Mitošinková K., Varju J., Vondráček P., Urban J., Imríšek M., Markovič T., Weinzettl V., Hron M., Pánek R.: Relative shift in position of temperature and density pedestals at the COMPASS tokamak. EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 41F. Mulhouse: European Physical Society, 2017 - (Fajardo, M.; Westerhof, E.; Riconda, C.; Melzer, A.; Bret, A.; Dromey, B.), č. článku P2.120. Europhysics Conference Abstracts (ECA). ISBN 979-10-96389-07.
[EPS 2017 Conference on Plasma Physics/44./. Belfast (IE), 26.06.2017-30.06.2017]
 Ficker O., Mlynář J., Macúšová E., Vlainić M., Weinzettl V., Urban J., Čeřovský J., Farník M., Markovič T., Papřok R., Vondráček P., Imríšek M., Tomeš M., Havlíček J., Varju J., Varavin M., Bogár O., Havránek A., Gospodarczyk M., Rabinski M., Jakubowski M., Malinovski K., Zebrowski J., Plyusnin V., Papp G., Pánek R., Hron M.: RE beam generation in MGI disruptions on COMPASS. EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 41F. Mulhouse: European Physical Society, 2017 - (Fajardo, M.; Westerhof, E.; Riconda, C.; Melzer, A.; Bret, A.; Dromey, B.), č. článku P5.126. Europhysics Conference Abstracts (ECA). ISBN 979-10-96389-07.
[EPS 2017 Conference on Plasma Physics/44./. Belfast (IE), 26.06.2017-30.06.2017]
 Havránek A., Weinzettl V., Fridrich D., Cavalier J., Urban J., Komm M.: Implementation of rapid imaging system on the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design 123 [November] (2017) 857-860.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Pánek R., Markovič T., Cahyna P., Dejarnac R., Havlíček J., Horáček J., Hron M., Imríšek M., Junek P., Komm M., Šesták D., Urban J., Varju J., Weinzettl V., Adámek J., Bílková P., Böhm P., Dimitrova M., Háček P., Kovařík K., Krbec J., Mlynář J., Podolník A., Seidl J., Stöckel J., Tomeš M., Zajac J., Mitošinková K., Peterka M., Vondráček P.: Conceptual design of the COMPASS upgrade tokamak. Fusion Engineering and Design 123 [October] (2017) 11-16.
[SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Hillairet J., Milanesio D., Maggiora R., Urban J., Vahala L., Vahala G.: Efficient full wave code for the coupling of large multirow multijunction LH grills. Nuclear Fusion 57 [11] (2017) č. článku 116060.
[ Link ]
 
 Meyer H., Adámek J., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Cahyna P., Dimitrova M., Ficker O., Háček P., Horáček J., Imríšek M., Komm M., Kovařík K., Krbec J., Markovič T., Mitošinková K., Mlynář J., Papřok R., Peterka M., Petržílka V., Seidl J., Urban J., Vondráček P., Weinzettl V.: Overview of progress in European medium sized tokamaks towards an integrated plasma-edge/wall solution. Nuclear Fusion 57 [10] (2017) č. článku 102014.
[ Link ]
 
 Ficker O., Mlynář J., Vlainic M., Čeřovský J., Urban J., Vondráček P., Weinzettl V., Macúšová E., Decker J., Gospodarczyk M., Martin P., Nardon E., Papp G., Plyusnin V.V., Reux C., Saint-Laurent F., Sommariva C., Cavalier J., Havlíček J., Havránek A., Hronová-Bilyková O., Imríšek M., Markovič T., Varju J., Papřok R., Pánek R., Hron M.: Losses of runaway electrons in MHD-active plasmas of the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 57 [7] (2017) č. článku 076002.
[ Link ]
 
2016Štefániková E., Peterka M., Böhm P., Bílková P., Aftanas M., Sos M., Urban J., Hron M., Pánek R.: Fitting of the Thomson scattering density and temperature profiles on the COMPASS tokamak. Review of Scientific Instruments 87 [11] (2016) č. článku 11E536.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics 2016/21./. Madison, Wisconsin, 05.06.2016-09.06.2016]
[ Link ]
 
 Markovič T., Liu Y.Q., Cahyna P., Pánek R., Peterka M., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Imríšek M., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Komm M., Urban J., Weinzettl V.: Measurements and modelling of plasma response field to RMP on the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion 56 [9] (2016) č. článku 092010.
[Joint Meeting of the 597th Wilhelm and Else Heraeus Seminar / 7th International Workshop on Stochasticity in Fusion Plasmas. Greifswald, 10.09.2015-12.09.2015]
[ Link ]
 
2015Urban J., Appel L.C., Artaud J., Faugeras B., Havlíček J., Komm M., Lupelli I., Peterka M.: Validation of equilibrium tools on the COMPASS tokamak. Engineering and Design. [October] (2015) 998-1001.
[Symposium on Fusion Technology 2014(SOFT-28)/28./. San Sebastián, 29.09.2014-03.10.2014]
[ Link ]
 
 Škvára V., Šmídl V., Urban J.: On-line Model Structure Selection for Estimation of Plasma Boundary in a Tokamak. Journal of Physics: Conference Series 659 [1 (] (2015) .
[12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2015). Pilsen, 19.11.2015]
[ Link ]
 
 Pánek R., Adámek J., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Brochard F., Cahyna P., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M., Grover O., Harrison J., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Horáček J., Hron M., Imríšek M., Janky F., Kirk A., Komm M., Kovařík K., Krbec J., Kripner L., Markovič T., Mitošinková K., Mlynář J., Naydenkova D., Peterka M., Seidl J., Stöckel J., Štefániková E., Tomeš M., Urban J., Vondráček P., Varavin M., Varju J., Weinzettl V., Zajac J.: Status of the COMPASS tokamak and characterization of the first H-mode. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 [1] (2015) 014015-014015.
[ Link ]
 
2014Hron M., Janky F., Pipek J., Sousa J., Carvalho B.B., Fernandes H., Vondráček P., Cahyna P., Urban J., Papřok R., Mikulín O., Aftanas M., Pánek R., Havlíček J., Fortunato J., Batista A.J.N., Santos B.A., Duarte A., Pereira T., Valcárcel D.: Overview of the COMPASS CODAC system. Fusion Engineering and Design 89 [3] (2014) 177-185.
[ Link ]
 
 Fuchs V., Laqua H.P., Seidl J., Krlín L., Pánek R., Preinhaelter J., Urban J.: Relativistic Fermi-Ulam map: Application to WEGA stellarator lower hybrid power operation. Physics of Plasmas 21 [6] (2014) 061513-061513.
[Twentieth Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas. Sorrento, 25.06.2013-28.06.2013]
[ Link ]
 
 Urban J., Pipek J., Hron M., Janky F., Papřok R., Peterka M., Duarte A.S.: Integrated Data Acquisition, Storage, Retrieval and Processing Using the COMPASS DataBase (CDB). Fusion Engineering and Design 89 [5] (2014) 712-716.
[Ninth IAEA TM on Control, Data Acquisition, and Remote Participation for Fusion Research. Hefei, 06.05.2013-10.05.2013]
[ Link ]
 
 Fuchs V., Laqua H.P., Krlín L., Pánek R., Preinhaelter J., Seidl J., Urban J.: Lower Hybrid Wavepacket Stochasticity Revisited. AIP Conference Proceedings. Vol. 1580. Melville : American Institute of Physics, 2014, s. 442-445. ISBN 978-0-7354-1210-1. ISSN 0094-243X. - ( AIP Publishing. 1580).
[Topical conference on radio frequency power in plasmas/20./. Sorrento (IT), 25.06.2013-28.06.2013]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Hillairet J., Urban J.: Benchmarking the OLGA lower-hybrid full-wave code for a future integration with ALOHA. AIP Conference Proceedings. Vol. 1580. Melville : American Institute of Physics, 2014, s. 430-433. ISBN 978-0-7354-1210-1. ISSN 0094-243X. - ( AIP Publishing. 1580).
[Topical conference on radio frequency power in plasmas/20./. Sorrento (IT), 25.06.2013-28.06.2013]
[ Link ]
 
2013Sabbagh S.A., Ahn J-W., Allain J., Andre R., Balbaky A., Bastasz R., Battaglia D., Bell M., Bell R., Beiersdorfer P., Belova E., Berkery J., Betti R., Bialek J., Bigelow T., Bitter M., Boedo J., Bonoli P., Boozer A., Bortolon A., Boyle D., Brennan D., Breslau J., Buttery R., Canik J., Caravelli G., Chang C., Crocker N., Darrow D., Davis B., Delgado-Aparicio L., Diallo A., Ding S., D’Ippolito D., Domier C., Dorland W., Ethier S., Evans T., Ferron J., Finkenthal M., Foley J., Fonck R., Frazin R., Fredrickson E., Fu G., Gates D., Gerhardt S., Glasser A., Gorelenkov N., Gray T., Guo Y., Guttenfelder W., Hahm T., Harvey R., Hassanein A., Heidbrink W., Hill K., Hirooka Y., Hooper E.B., Hosea J., Jardin S., Jaworski M., Kaita R., Kallman J., Katsuro-Hopkins O., Kaye S., Kessel C., Kim J., Kolemen E., Kramer G., Krasheninnikov S., Kubota S., Kugel H., La Haye R.J., Lao L., LeBlanc B., Lee W., Lee K., Leuer J., Levinton F., Liang Y., Liu D., Lore J., Luhmann Jr N., Maingi R., Majeski R., Manickam J., Mansfield D., Maqueda R., McKee G., Medley S., Meier E., Menard J., Menon M., Meyer H., Mikkelsen D., Miloshevsky G., Mueller D., Munsat T., Myra J., Nelson B., Nishino N., Nygren R., Ono M., Osborne T., Park J., Park Y.S., Paul S., Peebles W., Penaflor B., Perkins R.J., Phillips C., Pigarov A., Podesta M., Preinhaelter J., Raman R., Ren Y., Rewoldt G., Rognlien T., Ross P., Rowley C., Ruskov E., Russell D., Ruzic D., Ryan P., Schaffer M., Schuster E., Scotti F., Shaing K., Shevchenko V., Shinohara K., Sizyuk V., Skinner C.H., Smirnov A., Smith A., Snyder P., Solomon W., Sontag A., Soukhanovskii V., Stoltzfus-Dueck T., Stotler D., Stratton B., Stutman D., Takahashi H., Takase Y., Tamura N., Tang X., Taylor G., Taylor C., Tritz K., Tsarouhas D., Umansky M., Urban J., Untergberg E., Walker M., Wampler W., Wang W., Whaley J., White R., Wilgen J., Wilson R., Wong K.L., Wright J., Xia Z., Youchison D., Yu G., Yuh H., Zakharov L., Zemlyanov D., Zimmer G., Zweben S.J.: Overview of physics results from the conclusive operation of the National Spherical Torus Experiment. Nuclear Fusion 53 [10] (2013) 104007-104007.
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego, 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
 Sabbagh S.A., Ahn J-W., Allain J., Andre R., Balbaky A., Bastasz R., Battaglia D., Bell M., Bell R., Belova E., Berkery J., Betti R., Bialek J., Bigelow T., Bitter M., Boedo J., Bonoli P., Boozer A., Bortolon A., Brennan D., Breslau J., Buttery R., Canik J., Caravelli G., Chang C., Crocker N., Darrow D., Davis B., Delgado-Aparicio L., Diallo A., Ding S., D’Ippolito D., Domier C., Dorland W., Ethier S., Evans T., Ferron J., Finkenthal M., Foley J., Fonck R., Frazin R., Fredrickson E., Fu G., Gates D., Gerhardt S., Glasser A., Gorelenkov N., Gray T., Guo Y., Guttenfelder W., Hahm T., Harvey R., Hassanein A., Heidbrink W., Hill K., Hirooka Y., Hooper E.B., Hosea J., Humphreys D., Indireshkumar K., Jaeger F., Jarboe T., Jardin S., Jaworski M., Kaita R., Kallman J., Katsuro-Hopkins O., Kaye S., Kessel C., Kim J., Kolemen E., Kramer G., Krasheninnikov S., Kubota S., Kugel H., La Haye R.J., Lao L., LeBlanc B., Lee W., Lee K., Leuer J., Levinton F., Liang Y., Liu D., Luhmann Jr N., Maingi R., Majeski R., Manickam J., Mansfield D., Maqueda R., Mazzucato E., McLean A., McCune D., McGeehan B., McKee G., Medley S., Meier E., Menard J., Menon M., Meyer H., Mikkelsen D., Miloshevsky G., Mueller D., Munsat T., Myra J., Nelson B., Nishino N., Nygren R., Ono M., Osborne T., Park H., Park J., Park Y., Paul S., Peebles W., Penaflor B., Phillips C., Pigarov A., Podesta M., Preinhaelter J., Raman R., Ren Y., Rewoldt G., Rognlien T., Ross P., Rowley C., Ruskov E., Russell D., Ruzic D., Ryan P., Schaffer M., Schuster E., Scotti F., Shaing K., Shevchenko V., Shinohara K., Sizyuk V., Skinner C., Smirnov A., Smith D., Snyder P., Solomon W., Sontag A., Soukhanovskii V., Stoltzfus-Dueck T., Stotler D., Stratton B., Stutman D., Takahashi H., Takase Y., Tamura N., Tang X., Taylor G., Taylor C., Tritz K., Tsarouhas D., Umansky M., Urban J., Untergberg E., Walker M., Wampler W., Wang W., Whaley J., White R., Wilgen J., Wilson R., Wong K.L., Wright J., Xia Z., Youchison D., Yu G., Yuh H., Zakharov L., Zemlyanov D., Zimmer G., Zweben S.J.: Overview of Physics Results from the National Spherical Torus Experiment. 24th IAEA Fusion Energy Conference – Programme, Abstracts,. San Diego : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2013, OV/3-1-OV/3-1. ISBN N.
[IAEA Fusion Energy Conference/24./. San Diego (US), 08.10.2012-13.10.2012]
[ Link ]
 
 Fuchs V., Krlín L., Laqua H.P., Pánek R., Preinhaelter J., Seidl J., Urban J.: Lower hybrid wave packet stochasticity revisited. 20th Topical conference on radio frequency power in plasmas Book of Abstracts. Roma : ENEA - Italian National Agency new Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, 2013 - (Tuccillo, A.), P2.18-P2.18 ISBN N. - (ENEA).
[Topical conference on radio frequency power in plasmas/20./. Sorrento (IT), 25.06.2013-28.06.2013]
[ Link ]
 
 Parail V., Albanese R., Ambrosino R., Artaud J.F., Besseghir K., Cavinato M., Corrigan G., Garcia J., Garzotti L., Gribov Y., Imbeaux F., Koechl F., Labate C.V., Lister J., Litaudon X., Loarte A., Maget P., Mattei M., McDonald D., Nardon E., Saibene G., Sartori R., Urban J.: Self-consistent simulation of plasma scenarios for ITER using a combination of 1.5D transport codes and free-boundary equilibrium codes. Nuclear Fusion 53 [11] (2013) 113002-113002.
[ Link ]
 
2012Otte M., Laqua H.P., Chlechowitz E., Marsen S., Preinhaelter J., Stange T., Rodatos A., Urban J., Zhang D.: Overview of recent results from the WEGA stellarator. Nukleonika 57 [2] (2012) 171--175.
[International Conference on Research and Applications of Plasmas (PLASMA). Warsaw, 12.09.2011-16.09.2011]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Urban J., Vahala L., Vahala G.: An analysis of lower hybrid grill coupling using an efficient full wave code. Nuclear Fusion 52 [8] (2012) 083005-083005.
[ Link ]
 
 Zajac J., Preinhaelter J., Urban J., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Fuchs V., Nanobashvili S., Weinzettl V., Žáček F.: First results from EBW emission diagnostics on COMPASS. Review of Scientific Instruments 83 [10] (2012) 10E327-10E327.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/19./. Monterey, 06.05.2012-10.05.2012]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Zajac J., Urban J., Fuchs V., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Nanobashvili S., Weinzettl V., Žáček F.: New results from EBW emission experiment on COMPASS. EPS Europhysics Conference Abstracts Volume 36F – Contributed papers. Mulhouse : European Physical Society, 2012 - (Ratynskaya, S.; Blomberg, L.; Fasoli, A.), P1.064-P1.064 ISBN 2-914771-79-7. - (Europhysics Conference Abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics & 16th International Congress on Plasma Physics (EPS/ICPP 2012)/39./. Stockholm (SE), 02.07.2012-06.07.2012]
[ Link ]
 
2011Raman R., Ahn J-W., Allain J.P., Andre R., Bastasz R., Battaglia D., Beiersdorfer P., Bell M., Bell R., Belova E., Berkery J., Betti R., Bialek J., Bigelow T., Bitter M., Boedo J., Bonoli P., Boozer A., Bortolon A., Brennan D., Breslau J., Buttery R., Canik J., Caravelli G., Chang C., Crocker N.A., Darrow D., Davis W., Delgado-Aparicio L., Diallo A., Ding S., D’Ippolito D., Domier C., Dorland W., Ethier S., Evans T., Ferron J., Finkenthal M., Foley J., Fonck R., Frazin R., Fredrickson E., Fu G., Gates D., Gerhardt S., Glasser A., Gorelenkov N., Gray T., Guo Y., Guttenfelder W., Hahm T., Harvey R., Hassanein A., Heidbrink W., Hill K., Hirooka Y., Hooper E.B., Hosea J., Hu B., Humphreys D., Indireshkumar K., Jaeger F., Jarboe T., Jardin S., Jaworski M., Kaita R., Kallman J., Katsuro-Hopkins O., Kaye S., Kessel C., Kim J., Kolemen E., Krasheninnikov S., Kubota S., Kugel H., La Haye R., Lao L., LeBlanc B., Lee W., Lee K., Leuer J., Levinton F., Liang Y., Liu D., Luhmann Jr N., Maingi R., Majeski R., Manickam J., Mansfield D., Maqueda R., Mazzucato E., McLean A., McCune D., McGeehan B., McKee G., Medley S., Menard J., Menon M., Meyer H., Mikkelsen D., Miloshevsky G., Mueller D., Munsat T., Myra J., Nelson B., Nishino N., Nygren R., Ono M., Osborne T., Park H., Park J., Paul S., Peebles W., Penaflor B., Phillips C., Pigarov A., Podesta M., Preinhaelter J., Ren Y., Reimerdes H., Ross P., Rowley C., Ruskov E., Russell D., Ruzic D., Ryan P., Sabbagh S.A., Schaffer M., Schuster E., Scotti F., Shaing K., Shevchenko V., Shinohara K., Sizyuk V., Skinner C.H., Smirnov A., Smith D., Snyder P., Solomon W., Sontag A., Soukhanovskii V., Stoltzfus-Dueck T., Stotler D., Stratton B., Stutman D., Takahashi H., Takase Y., Tamura N., Tang X., Taylor C.N., Taylor G., Taylor C., Tritz K., Tsarouhas D., Umansky M., Urban J., Walker M., Wampler W., Wang W., Whaley J., White R., Wilgen J., Wilson R., Wong K.L., Wright J., Xia Z., Youchison D., Yu H., Yuh H., Zakharov L., Zemlyanov D., Zimmer G., Zweben S.J.: Overview of physics results from NSTX. Nuclear Fusion 51 [9] (2011) 094011-094011.
[Fusion Energy Conference (FEC 2010)/23rd./. Daejon, 11.10.2010-16.10.2010]
[ Link ]
 
 Laqua H.P., Chlechowitz E., Chouli B., Marsen S., Stange T., Otte M., Preinhaelter J., Urban J.: Multi-Frequency Microwave Heating and Current Drive in over-dense Plasmas at the WEGA Stellarator. EPS Europhysics Conference Abstracts Volume 35G – Contributed papers. Mulhouse : European Physical Society, 2011 - (Becoulet, A.; Hoang, T.; Stroth, U.) O3.114-O3.114. ISBN 2-914771-68-1. - (EPS. 35G).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/38./. Strasbourg (FR), 27.06.2011-01.07.2011]
[ Link ]
 
 Fuchs V., Harvey R.W., Cairns R.A., Urban J., Žáček F., Peysson Y., Decker J., Preynas M., Goniche M., Hillairet J.: Assessment of Lower Hybrid Current Drive System for COMPASS. EPS Europhysics Conference Abstracts Volume 35G – Contributed papers. Mulhouse : European Physical Society, 2011 - (Becoulet, A.; Hoang, T.; Stroth, U.) P1.100-P1.100. ISBN 2-914771-68-1. - (EPS. 35G).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics /38th./. Strasbourg (FR), 27.06.2011-01.07.2011]
[ Link ]
 
 Urban J., Decker J., Peysson Y., Preinhaelter J., Shevchenko V., Taylor G., Vahala L., Vahala G.: EBW H&CD Potential for Spherical Tokamaks. AIP Conference Proceedings 1406. New York : American Institute of Physics, 2011 - (Phillips, C.; Wilson, J.) S. 477-480. ISBN 978-0-7354-0978-1. - (AIP Conference Proceedings. 1406).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/19./. Newport (US), 01.06.2011-03.06.2011]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Urban J., Vahala L., Vahala G., Záruba M.: Full wave 2D Theory of LH Grills suitable for large structure. AIP Conference Proceedings 1406. New York : American Institute of Physics, 2011 - (Phillips, C.; Wilson, J.) S. 149-152. ISBN 978-0-7354-0978-1. - (AIP Conference Proceedings. 1406).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/19./. Newport (US), 01.06.2011-03.06.2011]
[ Link ]
 
 Pánek R., Aftanas M., Bílková P., Böhm P., Havlíček J., Horáček J., Hron M., Janky F., Naydenkova D., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: First results of the COMPASS tokamak. Acta Technica CSAV 56 [-] (2011) T31-T42.
[Symposium on plasma physics and technology/24th./. Prague, 14.06.2010-17.06.2010]
[ Link ]
 
 Urban J., Decker J., Peysson Y., Preinhaelter J., Shevchenko V., Taylor G., Vahala L., Vahala G.: A survey of electron Bernstein wave heating and current drive potential for spherical tokamaks. Nuclear Fusion 51 [8] (2011) 083050-083050.
[ Link ]
 
2010Urban J., Stránský M., Fuchs V., Voitsekhovitch I., Valovič M.: Self-consistent transport simulations of COMPASS operation with optimized NBI. Plasma Physics and Controlled Fusion 52 [4] (2010) 045008-045008.
[ Link ]
 
 Otte M., Laqua H.P., Marsen S., Podoba Y., Preinhaelter J., Stange T., Urban J., Wagner F., Zhang D.: Overdense Plasma Operation in the WEGA Stellarator. Contributions to Plasma Physics 50 [8] (2010) 785-789.
[International Stellarator/Heliotron Workshop/17th./. Princeton, 12.10.2009-16.10.2009]
[ Link ]
 
 Urban J., Decker J., Preinhaelter J., Taylor G., Vahala G., Vahala L.: Comparison of EBW heating and current drive simulaton models in realistic tokamak conditions. EPS Europhysics Conference Abstracts Volume 34A – Contributed papers. Dublin : European Physical Society, 2010 - (McKenna, C.) P5.191-P5.191. ISBN 2-914771-62-2. - (34A).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/37st./. Dublin (IE), 21.06.2010-25.06.2010]
[ Link ]
 
 Preinhaelter J., Urban J.: OVERVIEW OF PHYSICS RESULTS FROM NSTX. Contributed Paper 23rd IAEA Fusion Energy Conference. Vienna : International Atomic Energy Agency (IAEA), 2010. OV2-4-OV2-4. ISBN N. - (IAEA).
[IAEA Fusion Energy Conference /23rd./. Daejon (KR), 11.10.2010-16.10.2010]
[ Link ]
 
 Urban J., Preinhaelter J., Decker J., Peysson Y., Taylor G., Vahala L., Vahala G.: Prospects for EBW Heating and Current Drive on Spherical Tori. Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating (EC-16):Proceedings of the 16th Joint Workshop. Toh Tuck Link : World Scientific, 2011. S. 257-262. ISBN 978-981-4340-26-7.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/16th./. Sanya (CN), 12.04.2010-15.04.2010]
 Laqua H.P., Chlechowitz E., Glaubitz M., Marsen S., Stange T., Otte M., Zhang D., Preinhaelter J., Urban J.: 28 GHZ EBW HEATING, CURRENT DRIVE AND EMISSION EXPERIMENTS AT THE WEGA STELLARATOR. Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating (EC-16):Proceedings of the 16th Joint Workshop. Toh Tuck Link : World Scientific, 2011. S. 263-268. ISBN 978-981-4340-26-7.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/16th./. Sanya (CN), 12.04.2010-15.04.2010]
 Zajac J., Preinhaelter J., Urban J., Žáček F., Šesták D., Nanobashvili S.: Electron cyclotron-electron Bernstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak. Review of Scientific Instruments 81 [10] (2010) 10D911-10D911.
[TOPICAL CONFERENCE ON HIGH-TEMPERATURE PLASMA DIAGNOSTICS/18th./. Wildwood, New Jersey, 16.05.2010-20.05.2010]
[ Link ]
 
2009Diem S.J., Taylor G., Caughman J., Efthimion P.C., Kugel H., LeBlanc B.P., Phillips C.K., Preinhaelter J., Sabbagh S.A., Urban J.: Collisional Damping of Electron BernsteinWaves and its Mitigation by Evaporated Lithium Conditioning in Spherical-Tokamak Plasmas. Physical Review Letters 103 [1] (2009) 015002-015002. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Decker J., Peysson Y., Preinhaelter J., Taylor G., Vahala L., Vahala G.: Coupled Ray-tracing and Fokker-Planck EBW Modeling for Spherical Tokamaks. RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 465-468. ISBN 978-0-7354-0753-3. - (AIP Conference Proceedings. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Laqua H.P., Urban J., Vahala L., Vahala G.: EBW Power Deposition and Current Drive in WEGA - Comparison of Simulation with Experiment. Plasma Physics and Controlled Fusion 51 [12] (2009) 125008-125026. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Diem S.J., Laqua H.P., Pavlo P., Shevchenko V., Taylor G., Vahala G., Vahala L., Valovič M.: EBW simulations in experimental context. Journal of Plasma and Fusion Research SERIES 8 [-] (2009) 1153-1157.
[International Congress on Plasma Physics /14./. Fukuoka, 08.09.2008-12.09.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Zajac J., Preinhaelter J., Urban J., Šesták D., Křivská A., Nanobashvili S.: EBW/ECE Radiometry on COMPASS tokamak – design and first measurements. RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 473-476. ISBN 978-0-7354-0753-3. - (AIP Conference Proceedings. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Stange T., Hartfuß H.J., Laqua H.P., Marsen S., Otte M., Podoba Y.Y., Preinhaelter J., Urban J.: ECE and EBE at WEGA. 21st Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting). Greifswald : IPP Greifswald, 2009. S. 1-1. ISBN N.
[Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting)/21st./. Greifswald (DE), 11.05.2009-15.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Laqua H.P., Marsen S., Otte M., Podoba Y.Y., Preinhaelter J., Stange T., Urban J., Zhang D.: Electron Bernstein Wave Experiments at the WEGA Stellarator. RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 441-448. ISBN 978-0-7354-0753-3. - (AIP Conference Proceedings. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Laqua H., Marsen S., Otte M., Preinhaelter J., Stange T., Urban J., Warr G.B., Zhang D.: Electron Cyclotron Wave Experiments at the WEGA Stellarator. Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Sofia : European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.) O-4.047. ISBN 2-914771-61-4. - (Europhysics conference abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/36th./. Sofie (BG), 29.06.2009-03.07.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Laqua H.P., Andruczyk D., Marsen S., Otte M., Podoba Y.Y., Warr G.B., Urban J., Preinhaelter J.: Experiments with electron Bernstein waves at the WEGA stellarator. Proceedings of EC-15, 2008, of Joint Workshopn on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating. Singapore : WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2009 - (Lohr, J.) S. 149-154. ISBN 978-981-281-463-0.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/15th./. Yosemite Natl Park, CA (US), 10.03.2008-13.03.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Efthimion P.C., Kugel H.W., LeBlanc B.P., Phillips C.K., Caughman J.B., Wilgen J.B., Harvey R.W., Preinhaelter J., Urban J., Sabbagh S.A.: Investigation of EBW thermal emission and mode conversion physics in H-mode plasmas on NSTX. Proceedings of EC-15, 2008, of Joint Workshopn on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating. Singapore : WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2009 - (Lohr, J.) S. 226-231. ISBN 978-981-281-463-0.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/15th./. Yosemite Natl Park, CA (US), 10.03.2008-13.03.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Caughman J.B., Efthimion P.C., Kugel H.W., LeBlanc B.P., Phillips C.K., Preinhaelter J., Sabbagh S.A., Urban J., Wilgen J.B.: Investigation of electron Bernstein wave (EBW) coupling and its critical dependence on EBW collisional loss in high-ß, H-mode ST plasmas. Nuclear Fusion 49 [9] (2009) 095027-095027. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Decker J., Peysson Y., Preinhaelter J., Vahala L., Vahala G.: Modeling of Optimization and Control of EBW Heating and Current Drive. Bulletin of the American Physical Society 54 [15] (2009) 100-100.
[Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics/51st./. Atlanta, 02.11.2009-06.11.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Taylor G., Diem S.J., Ellis R.A., Fredd E., Greenough N., Hosea J.C., Bigelow T.S., Caughman J.B., Rasmussen D.A., Ryan P., Wilgen J.B., Harvey R.W., Smirnov A.P., Preinhaelter J., Urban J., Ram A.K.: Modeling results for proposed NSTX 28 GHz ECH/ EBWH System. Proceedings of EC-15, 2008, of Joint Workshopn on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating. Singapore : WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2009 - (Lohr, J.) S. 509-514. ISBN 978-981-281-463-0.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/15th./. Yosemite Natl Park, CA (US), 10.03.2008-13.03.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Podoba Y.Y., Laqua H.P., Marsen S., Otte M., Preinhaelter J., Stange T., Urban J., Zhang D.: Overdense plasma generation by 2.45 GHz heating in WEGA. 21st Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting). Greifswald : IPP Greifswald, 2009. S. 3-3. ISBN N.
[Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting)/21st./. Greifswald (DE), 11.05.2009-15.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Meyer H., Akers R.J., Alladio F., Appel L.C., Axon K.B., Ben Ayed N., Boerner P., Buttery R.J., Carolan P.G., Ciric D., Challis C.D., Chapman I., Coyler G., Conner J.W., Conway N.J., Cowley S., Cox M., Counsell G.F., Cunningham G., Darke A., deBock M., deTemmerman G., Dendy R.O., Dowling J., Dnestrovskij A.Yu., Dnestrovskij Yu.N., Dudson B., Dunai D., Dunstan M., Field A.R., Foster A., Garzotti L., Gibbon K., Gryaznevich M.P., Guttenfelder W., Hawkes N.C., Harrison J., Helander P., Hnat B., Hole M.J., Howell D.F., Duc Hua M., Hubbard A., Istenic M., Joiner N., Keeling D., Kirk A., Koslowski H.R., Liang Y., Lilley M., Lisgo S., Lloyd B., Maddison G.P., Maingi R., Mancuso A., Manhood S.J., Martin R., McArdle G.J., McCone J., Michael C., Micozzi P., Morgan T., Morris A.W., Muir D.G., Nardon E., Naylor G., O’Brien M.R., O’Gorman T., Patel A., Pinches S., Preinhaelter J., Price M.N., Rachlew E., Reiter D., Roach C.M., Rozhansky V., Saarelma S., Saveliev A., Scannell R., Sharapov S.E., Shevchenko V., Shibaev S., Smith H., Staebler G.E., Stork D., Storrs J., Sykes A., Tallents S., Tamain P., Taylor D., Temple D., Thomas-Davies N., Thornton A., Thyagaraja A., Turnyanskiy M.R., Urban J., Valovic M., Vann R.G.L., Volpe F., Voss F., Walsh M.J., Warder S.E.V., Watkins R., Wilson H.R., Windridge M., Wisse M., Zabolotski A., Zoletnik S., Zolotukhin O., MAST Mast.Teams., NBI NBI.Teams.: Overview of physics results from MAST. Nuclear Fusion 49 [10] (2009) 104017-104017.
[IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva, 13.10.2008-18.10.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Gates D.A., Ahn J., Allain J., Andre R., Bastasz R., Bell M., Bell R., Belova E., Berkery J., Betti R., Bialek J., Biewer T., Bigelow T., Bitter M., Boedo J., Bonoli P., Boozer A., Brennan D., Breslau J., Brower D., Bush C., Canik J., Caravelli G., Carter M., Caughman J., Chang C., Crocker N., Darrow D., Delgado-Aparicio L., Diem S., D’Ippolito D., Domier C., Dorland W., Efthimion P., Ejiri A., Ershov N., Evans T., Feibush E., Fenstermacher M., Ferron J., Finkenthal M., Foley J., Frazin R., Fredrickson E., Fu G., Funaba H., Gerhardt S., Glasser A., Gorelenkov N., Grisham L., Hahm T., Harvey R., Hassanein A., Heidbrink W., Hill K., Hillesheim J., Hillis D., Hirooka Y., Hosea J., Hu B., Humphreys D., Idehara T., Indireshkumar K., Ishida A., Jaeger F., Jarboe T., Jardin S., Jaworski M., Ji H., Kaita R., Kallman J., Katsuro-Hopkins O., Kawahata K., Kawamori E., Kaye S., Kessel C., Kimura H., Kolemen E., Krasheninnikov H., Krstic P., Ku S., Kubota S., Kugel H., La Haye R., Lao L., LeBlanc B., Lee K., Leuer J., Levinton F., Liang Y., Liu D., Luhmann Jr N., Maingi R., Majeski R., Manickam J., Mansfield D., Maqueda R., Mazzucato E., McCune D., McGeehan B., McKee G., Medley S., Menard J., Menon M., Meyer H., Mikkelsen D., Miloshevsky G., Mitarai O., Mueller D., Mueller S., Munsat T., Myra J., Nagayama Y., Nelson B., Nguyen X., Nishino N., Nishiura M., Nygren R., Ono M., Osborne T., Pacella D., Park J., Paul S., Peebles W., Penaflor B., Peng M., Phillips C., Pigarov A., Podesta M., Preinhaelter J., Ram A., Raman R., Rasmussen D., Redd A., Reimerdes H., Rewoldt G., Ross P., Rowley C., Ruskov E., Russell D., Ruzic D., Ryan P., Sabbagh S., Schaffer M., Schuster E., Scott S., Shaing K., Sharpe P., Shevchenko V., Shinohara K., Sizyuk V., Skinner C., Smirnov A., Smith D., Snyder P., Solomon W., Sontag A., Soukhanovskii V., Stoltzfus-Dueck T., Stotler D., Strait T., Stratton B., Stutman D., Takahashi R., Takase Y., Tamura N., Tang X., Taylor G., Taylor C., Ticos C., Tritz K., Tsarouhas D., Turrnbull A., Tynan G., Ulrickson M., Umansky M., Urban J., Utergberg E., Walker M., Wampler M., Wang J., Wang W., Welander A., Whaley J., White R., Wilgen J., Wilson R., Wong K., Wright J., Xia Z., Xu X., Youchison D., Yu G., Yuh H., Zakharov L., Zemlyanov D., Zweben S., Choe W., Jung H., Kim J., Lee W., Park H.: Overview of results from the National Spherical Torus Experiment (NSTX). Nuclear Fusion 49 [10] (2009) 104016-104016.
[IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva, 13.10.2008-18.10.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Urban J., Laqua H.P., Podoba Y., Vahala L., Vahala G.: Simulations of EBW current drive and power deposition in the WEGA Stellarator. RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 449-452. ISBN 978-0-7354-0753-3. - (AIP Conference Proceedings. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Laqua H.P., Marsen S., Otte M., Podoba Y.Y., Preinhaelter J., Stange T., Urban J., Zhang D.: 28 GHz ECRH at WEGA. 21st Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting). Greifswald : IPP Greifswald, 2009. S. 2-2. ISBN N.
[Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons (STC-Meeting)/21st./. Greifswald (DE), 11.05.2009-15.05.2009] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Zajac J., Preinhaelter J., Urban J., Šesták D., Křivská A., Nanobashvili S.: EBE/ECE Radiometry on COMPASS Tokamak – Design and First Measurements. AIP Conference Proceedings. MELVILLE : American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.) S. 473-476. ISBN 978-0-7354-0753-3. ISSN 0094-243X. - (AIP. 1187).
[Topical Conference on Radio Frequency in Plasmas/18th./. Gent (BE), 24.06.2009-26.06.2009]
[ Link ]
 
2008Diem S.J., Taylor G., Caughman J., Efthimion P., LeBlanc B.P., Kugel H., Phillips C.K., Preinhaelter J., Sabbagh R.A., Urban J., Wilgen J.B.: Investigation of Electron Bernstein Wave (EBW) Coupling and its Critical. Proceedings 22st IAEA Fusion Energy Conference, 2008, on web only. Geneva : IAEA, 2008. S. 1-8. ISBN N.
[IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva (CH), 13.10.2008-18.10.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Fuchs V., Urban J., Zajac J.: PLANS for ELECTRON BERNSTEIN WAVES EMISSION DETECTION in COMPASS. Proceedings 35. European Physical Society plasma physics conference; 10. International workshop on fast ignition of fusion targets. Hersonissos, Kréta : European Physical Society, Paris, 2008 - (Lalousis, P.; Moustaizis, S.) S. 1-4. ISBN 2-914771-52-5. - (EPS Europhysics Conference Abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/35th./. Hersonissos, Kréta (GR), 09.06.2008-13.06.2008] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Pavlo P., Diem S.J., Taylor G., Laqua H.P., Shevchenko V., Valovic M., Vahala L., Vahala G.: EBW simulations in experimental context. ICPP2008 Abstracts, International Congress on Plasma Physics 2008. Fukuoka : Kyushu University, 2008. S. 274-279. ISBN N.
[International Congress on Plasma Physics 2008/14st./. 08.09.2008-12.09.2008, Fukuoka] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Caughman J., Efthimion P., LeBlanc B.P., Preinhaelter J., Sabbagh R.A., Wilgen J.B., Urban J.: Electron Bernstein wave emission based diagnostic on National Spherical Torus Experiment (invited). Review of Scientific Instruments 79 [10] (2008) 10F101-10F106.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/17th./. Albuquerque, New Mexico, 11.05.2008-15.05.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J.: Electron Bernstein Wave Emission Simulations for Spherical Tokamaks. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT. Obhájeno: Praha. 05.06.2008. - Praha, 2008. 122 s. [ CZ ] 
[ Link ]
 
 Laqua H.P., Andruczyk D., Marsen S., Otte M., Podoba Y., Preinhaelter J., Urban J.: Fundamental Investigation of Electron Bernstein Wave Heating and Current Drive at the WEGA Stellarator. Proceedings 22nd IAEA Fusion Energy Conference 2008, on web only. Geneva : IAEA, 2008. EXP6-18-EXP6-18. ISBN N.
[IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva (CH), 13.10.2008-18.10.2008] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2007Urban J., Preinhaelter J., Diem S.J., Taylor G., Vahala L., Vahala G.: Investigation of collisional EBW damping and its importance to EBW emission from NSTX. Bulletin of the American Physical Society 52 [16] (2007) 304-304.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/49th./. Orlando, Florida, 12.11.2007-16.11.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Havlíček J., Urban J.: A Magnetic Equilibrium Reconstruction in Tokamak. WDS'07 - Proceedings of Contributed Papers. Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha : MATFYZPRESS, 2007 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 234-239. ISBN 978-80-7378-024-1.
[Annual Conference of Doctoral Students/16th./. Praha (CZ), 05.06.2007-08.06.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Lloyd B., Avers R.J., Alladio F., Andrew Y., Appel L.C., Applegate D., Axon K.B., Ben Ayed N., Bunting C., Buttery R.J., Carolan P.G., Chapman I., Ciric D., Conner J.W., Conway N.J., Cox M., Counsell G.F., Cunningham G., Darke A., Delchambre E., Dendy R.O., Bowling J., Dudson B., Dunstan M.R., Field A.R., Foster A., Gee S., Garzotti L., Gryaznevich M.P., Gurchenko A., Gusakov E., Hawkes N.C., Helander P., Tender T.C., Hnat B., Howell D.H., Kliner N., Keeling D., Kirk A., Koch B., Kuldkepp M., Lisgo S., Lott F., Maddison G.P., Maingi R., Mancuso A., Mangold S.J., Martin R., McArdle G.J., McCone J., Meyer H., Micozzi P., Morfia A.W., Muir D.G., Nelson M., O’Brien M.R., Patel A., Pinches S., Preinhaelter J., Price M.N., Rachlew E., Roach C.M., Rozhansky V., Saarelma S., Saveliev A., Scannell R., Sharapov S.E., Shevchenko V., Shibaev S., Stammers K., Storrs J., Surkov A., Sykes A., Tallents S., Tailor D., Thomas-Davies N., Turnyanskiy M.R., Urban J., Valovic M., Vann R.G.L., Volpe F., Voss G., Walsh M.J., Warder S.E.V., Watkins R., Wilson H. R., Wisse M., MAST Mast.Teams., NBI NBI.Teams.: Overview of physics results from MAST. Nuclear Fusion 47 [10] (2007) S658-S667.
[IAEA Fusion Energy Conference/21st./. Chengdu, 16.10.2006-21.10.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Taylor G., Bigelow T.S., Caughman J., Diem S.J., Ellis R.A., Ershov N.M., Fred E.H., Greenough N.I., Harvey R.W., Hosea J.C., Preinhaelter J., Ram A.K., Rasmussen D.A., Ryan P.M., Smirnov A.P., Urban J., Wilgen J.B.: Plans for Electron Bernstein Wave and Electron Cyclotron Heating in NSTX. AIP Conference Proceedings. Melville : -, 2007 - (Ryan, P.; Rasmussen, D.) S. 339-342. ISBN 978-0-7354-0444-1. ISSN 0094-243X.
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/17th./. Clearwater (US), 07.05.2007-09.05.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Bosch H.-S., Wolf R.C., Andreeva T., Baldzuhn J., Birus D., Bluhm T., Bräuer T., Braune H., Bykov V., Cardella A., Durodié F., Endler M., Erckmann V., Gantenbein G., Hartmann D., Hathiramani D., Heimann P., Heinemann B., Hennig C., Hirsch M., Holtum D., Jelonnek J., Kasparek W., Klinger T., König R., Kornejew P., Kroiss H., Krom J.G., Kühner G., Laqua H., Laqua H.P., Lechte C., Lewerentz M., Maier J., McNeely P., Messiaen A., Michel G., Ongena J., Peacock A., Pedersen T.S., Riedl R., Riemann H., Rong P., Rust N., Schacht J., Schauer F., Schroeder R., Schweer B., Spring A., Stäbler A., Thumm M., Turkin Y., Wegener L., Werner A., Zhang D., Zilker M., Akijama T., Alzbutas R., Ascasibar E., Balden M., Banduch M., Baylard Ch., Behr W., Beidler C., Benndorf A., Bergmann T., Biedermann C., Bieg B., Biel W., Borchardt M., Borowitz G., Borsuk V., Bozhenkov S., Brakel R., Brand H., Brown T., Brucker B., Burhenn R., Buscher K.-P., Caldwell-Nichols C., Cappa A., Cardella A., Carls A., Carvalho P., Ciupinski L., Cole M., Collienne J., Czarnecka A., Czymek G., Dammertz G., Dhard C.P., Davydenko V.I., Dinklage A., Drevlak M., Drotziger S., Dudek A., Dumortier P., Dundulis G., Eeten P.v., Egorov K., Estrada T., Faugel H., Fellinger J., Feng Y., Fernandes H., Fietz W.H., Figacz W., Fischer F., Fontdecaba J., Freund A., Funaba T., Fünfgelder H., Galkowski A., Gates D., Giannone L., García Regana J.M., Geiger J., Geißler S., Greuner H., Grahl M., Groß S., Grosman A., Grote H., Grulke O., Haas M., Haiduk L., Hartfuß H.-J., Harris J.H., Haus D., Hein B., Heitzenroeder P., Helander P., Heller R., Hidalgo C., Hildebrandt D., Höhnle H., Holtz A., Holzhauer E., Holzthüm R., Huber A., Hunger H., Hurd F., Ihrke M., Illy S., Ivanov A., Jablonski S., Jaksic N., Jakubowski M., Jaspers R., Jensen H., Jenzsch H., Kacmarczyk J., Kaliatk T., Kallmeyer J., Kamionka U., Karaleviciu B., Kern S., Keunecke M., Kleiber R., Knauer J., Koch R., Kocsis G., Könies A., Köppen M., Koslowski R., Koshurinov J., Krämer-Flecken A., Krampitz R., Kravtsov Y., Krychowiak M., Krzesinski G., Ksiazek I., Kubkowska Fr., Kus A., Langish S., Laube R., Laux M., Lazerson S., Lennartz M., Li C., Lietzow R., Lohs A., Lorenz A., Louche F., Lubyako L., Lumsdaine A., Lyssoivan A., Maaßberg H., Marek P., Martens C., Marushchenko N., Mayer M., Mendelevitch B., Mertens Ph., Mikkelsen D., Mishchenko A., Missal B., Mizuuchi T., Modrow H., Mönnich T., Morizaki T., Murakami S., Musielok F., Nagel M., Naujoks D., Neilson H., Neubauer O., Neuner U., Nocentini R., Noterdaeme J.-M., Nührenberg C., Obermayer S., Offermanns G., Oosterbeek H., Otte M., Panin A., Pap M., Paquay S., Pasch E., Peng X., Petrov S., Pilopp D., Pirsch H., Plaum B., Pompon F., Povilaitis M., Preinhaelter J., Prinz O., Purps F., Rajna T., Récsei S., Reiman A., Reiter D., Remmel J., Renard S., Rhode V., Riemann J., Rimkevicius S., Riße K., Rodatos A., Rodin I., Romé M., Roscher H.-J., Rummel K., Rummel Th., Runov A., Ryc L., Sachtleben J., Samartsev A., Sanchez M., Sano F., Scarabosio A., Schmid M., Schmitz H., Schmitz O., Schneider M., Schneider W., Scheibl L., Scholz M., Schröder G., Schröder M., Schruff J., Schumacher H., Shikhovtsev I.V., Shoji M., Siegl G., Skodzik J., Smirnow M., Speth E., Spong D.A., Stadler R., Sulek Z., Szabó V., Szabolics T., Szetefi T., Szökefalvi-Nagy Z., Tereshchenko A., Thomsen H., Thumm M., Timmermann D., Tittes H., Toi K., Tournianski M., Toussaint U.v., Tretter J., Tulipán S., Turba P., Uhlemann R., Urban J., Urbonavic .: ius, E. - Urlings, P. - Valet, S. - Van Eester, D. - Van Schoor, M. - Vervier, M. - Viebke, H. - Vilbrandt, R. - Vrancken, M. - Wauters, T. - Weissgerber, M. - Weiß, E. - Weller, A. - Wendorf, J. - Wenzel, U. - Windisch, T. - Winkler, E. - Winkler, M. - Wolowski, J. - Wolters, J. - Wrochna, G. - Xanthopoulos, P. - Yamada, H. - Yokoyama, M. - Zacharias, D. - Zajac, Jaromír - Zangl, G. - Zarnstorff, M. - Zeplien, H. - Zoletnik, S. - Zuin, M. al challenges in the con (2007) .
[ Link ]
 
 Laqua H., Marsen S., Otte M., Podoba Y., Preinhaelter J., Urban J.: Direct Measurement of the Electron Bernstein Wave Absorption and Current Drive at the WEGA Stellarator. Bulletin of the American Physical Society 52 [16] (2007) 280-280.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/49th./. Orlando, Florida, 12.11.2007-16.11.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Taylor G., Diem S.J., Ellis R.A., Fredd E., Greenough N.I., Hosea J.C., Bigelow T.S., Caughman J.B., Rasmussen D.A., Ryan P., Wilgen J.B., Harvey R.W., Smirnov A.P., Ershov N.M., Preinhaelter J., Urban J., Ram A.K.: Recent EBW Emission Results and Plans for a 350 kW 28 GHz EC/EBW Heating System on NSTX. Bulletin of the American Physical Society 52 [16] (2007) 304-304.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/49th./. Orlando, Florida, 12.11.2007-16.11.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Efthimion P.C., LeBlanc B.P., Caughman J.B., Bigelow T.S., Wilgen J.B., Harvey R.W., Preinhaelter J., Urban J., Sabbagh S.A.: Recent EBW Emission Results on NSTX. Bulletin of the American Physical Society 52 [16] (2007) 63-63.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/49th./. Orlando, Florida, 12.11.2007-16.11.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Podoba Y.Y., Laqua H.P., Warr G.B., Schubert M., Otte M., Marsen S., Wagner F., Andruczyk D., Holzhauer E., Preinhaelter J., Urban J.: Electron Bernstein Wave Heating by OXB-Mode Conversion at Low Magnetic Field in the WEGA Stellarator. Stellaror News - [109] (2007) 4-6. [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Caughman J., Bigelow T.S., Garstka G.D., Harvey R.W., LeBlanc B.P., Preinhaelter J., Sabbagh S.A., Urban J., Wilgen J.: Electron Bernstein Wave Research on NSTX and PEGASUS. AIP Conference Proceedings. Melville : -, 2007 - (Ryan, P.; Rasmussen, D.) S. 331-334. ISBN 978-0-7354-0444-1. ISSN 0094-243X.
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/17th./. Clearwater (US), 07.05.2007-09.05.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Laqua H.P., Andruczyk D., Holzhauer E., Marsen S., Otte M., Podoba Y.Y., Preinhaelter J., Urban J., Warr G.B.: Electron Cyclotron Wave Experiments at the WEGA Stellarator. EPS Europhysics Conference Abstracts – Contributed papers. Warsaw : European Physical Society, 2007 - (Gąsior, P.; Wołowski, J.) S. 4-7. ISBN 978-83-926290-0-9. - (Europhysics Conference Abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/34th./. Warsaw (PL), 02.07.2007-06.07.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Urban J., Laqua H.P., Podoba Y., Vahala L., Vahala G.: Simulation of EBW Heating in WEGA. AIP Conference Proceedings. Melville : -, 2007 - (Ryan, P.; Rasmussen, D.) S. 343-346. ISBN 978-0-7354-0444-1. ISSN 0094-243X.
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/17th./. Clearwater (US), 07.05.2007-09.05.2007] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 LeBlanc B.P., Bell R.E., Bernabei S., Caughman J.B., Delgado-Aparicio L., Diem S.J., Efthimion P.C., Harvey R.W., Hosea J.C., Phillips C.K., Preinhaelter J., Ryan P.M., Sabbagh S., Taylor G., Tritz K., Urban J., Wilgen J.B., Wilson J.R., NSTX team.: HHFW AND EBW RESEARCH ON NSTX. EPS Europhysics Conference Abstracts – Contributed papers. Warsaw : European Physical Society, 2007 - (Gąsior, P.; Wołowski, J.) P4.160-P4.160. ISBN 978-83-926290-0-9. - (Europhysics Conference Abstracts).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/34th./. Warsaw (PL), 02.07.2007-06.07.2007] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2006Preinhaelter J., Urban J., Taylor G., Diem S., Vahala L., Vahala G.: Simulation of the time development of EBW emission from NSTX. Bulletin of the American Physical Society 51 [4] (2006) K1.00024.
[International Sherwood Fusion Theory Conference/2006./. Dallas, Texas, 22.4.2006-25.4.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Efthimion P.C., LeBlanc P.C., Carter M., Caughman J., Wilgen J.B., Harvey R.W., Preinhaelter J., Urban J.: Te(R, t) measurements using electron Bernstein wave thermal emission on NSTX. Review of Scientific Instruments 77 [10] (2006) 10E919, 1-10E919,4.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/16th./. Williamsburg, Virginia, 7.5.2006-11.5.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Diem S.J., Taylor G., Efthimion P., LeBlanc B.P., Philips C.K., Caughman J., Wilgen J.B., Harvey R.W., Preinhaelter J., Urban J.: Thermal Electron Bernstein Wave Emission Measurements on NST. Bulletin of the American Physical Society 51 [7] (2006) 134.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/48th./. Philadelphia, Pennsylvania, 30.10.2006-3.11.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Sabbagh S.A., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: Interpretation of EBW simulation and comparison with NSTX. EPS Europhysics Conference Abstracts – Contributed papers. Roma : EPS, 2006. P5.171.
[3Annual European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics/33rd./. Rome (IT), 19.06.2006-23.06.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Fuchs V., Pánek R., Urban J., Žáček F., Stöckel J., Voitsekovitch I., Fitzegerald M., Valovič M., Hronová-Bilyková O.: Modeling of plasma performance on COMPASS-D tokamak in the presence of NBI and LHCD. 33rd European Physical Society Conference on Plasma Physics. Frascati : European Physical Society, 2006 - (De Marco, F.; Vlad, G.; Duval, B.) P1-103-P1-103. ISBN 2-914771-40-1. - (Europhysics Conference Abstracts. 301).
[European Physical Society Conference on Plasma Physics/33rd./. Řím (IT), 19.06.2006-23.06.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Urban J., Fuchs V., Pánek R., Preinhaelter J., Stöckel J., Žáček F., Davydenko V.I., Mishagin V.V.: NBI system for reinstalled COMPASS{D tokamak. Czechoslovak Journal of Physics 56 [suppl.B] (2006) 176-181.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Praha, 26.6.2006-29.6.2206] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J.: Adaptive finite elements for a set of second-order ODEs. Journal of Plasma Physics 72 [6] (2006) 1-4.
[Joint Conference of 19th International Conference on Numerical Simulation of Plasmas and 7th Asia Pacific Plasma Theory Conference. Nara, Japonsko, 12.7.2006-15.7.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Hronová-Bilyková O., Fuchs V., Pánek R., Urban J., Žáček F., Stöckel J., Voitsekhovitch I., Valovič M., Fitzgerald M.: COMPASS-D magnetic equilibria with LH and NBI current drive. Czechoslovak Journal of Physics 56 [suppl.B] (2006) B24-B30.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Praha, 26.6.2006-29.6.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Pánek R., Hronová-Bilyková O., Fuchs V., Hron M., Chráska P., Pavlo P., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: Current stastus of the project for re-installation of the COMPASS-D tokamak at IPP Prague. Proceedings of the Sixth International workshop and school „Towards Fusion Energy – Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs“. Kudowa Zdrój : -, 2006. s. 936-968.
[Sixth International Workshop and Summer School Towards Fusion Energy - Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs. Kudowa Zdrój (PL), 18.09.2006-22.09.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Pavlo P., Diem S.J., Taylor G., Shevchenko V., Valovic M., Vahala L., Vahala G.: EBW Emission Simulations and Plasma Diagnostics. Proceedings of EC-14, 2006, on web only. Řecko : Heliotopos Conferences Ltd, 2006. nečíslováno.
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/14th./. Santorini, Greece (GR), 09.05.2006-12.05.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Sabbagh S., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: Effect of Various EFIT NSTX Equilibria on EBW Simulations. Bulletin of the American Physical Society 51 [7] (2006) QPI.00027.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/48th./. Philadelphia, Pennsylvania, 30.10.2006-3.11.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Taylor G., Diem S.J., Caughman J., Efthimion P., Harvey R.W., LeBlanc B.P., Philips C.K., Preinhaelter J., Urban J.: Electron Bernstein Wave Coupling and Emission Measurements on NSTX. Bulletin of the American Physical Society 51 [7] (2006) 177.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/48th./. Philadelphia, Pennsylvania, 30.10.2006-3.11.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Pánek R., Hronová-Bilyková O., Fuchs V., Hron M., Chráska P., Pavlo P., Stöckel J., Urban J., Weinzettl V., Zajac J., Žáček F.: Reinstallation of the COMPASS-D tokamak in IPP ASCR. Czechoslovak Journal of Physics 56 [suppl. B] (2006) 125-137.
[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Prague, 26.6.2006-29.6.2006] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Taylor G., Bigelow T.S., Caughman J.B., Carter M.D., Diem S.J., Efthimion P., Ellis R.A., Ershov N.M., Fredd E., Harvey R.W., Hosea J., Jaeger F., LeBlanc B.P., Philips C.K., Preinhaelter J., Ram A.K., Rasmussen D.A., Smirnov A.P., Urban J., Wilgen J.B., Wilson J.R.: Electron Bernstein Wave Research on Overdense Plasmas in the National Spherical Torus Experiment. Proceedings of EC-14. Řecko : Heliotopos Conferences Ltd., 2006. -. - (42).
[Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating/14th./. Santorini, Greece (GR), 09.05.2006-12.05.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Urban J., Pavlo P., Diem S., Vahala L., Vahala G., Taylor G.: Electron Bernstein wave simulations and comparison to preliminary NSTX emission data. Review of Scientific Instruments 77 [10] (2006) 10F524, 1-4.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/16th./. Williamsburg, Virginia, 7.5.2006-11.5.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Harvey R.W., Cary J.R., Taylor G., Barnes D.C., Bigelow T.S., Coda S., Carlsson J., Caughman J.B., Carter M.D., Diem S., Efthimion P.C., Ellis R.A., Ershov N.M., Fonck R.J., Fredd E., Gartska G.D., Hosea J., Jaeger F., LeBlanck B., Lewicki B.T., Phillips C.K., Preinhaelter J., Ram A.K., Rasmussen D.A., Smirnov A.P., Urban J., Wilgen J.B., Wilson J.R., Xiang N.: Electron Bernstein Wave Studies: Current Drive; Emission and Absorption with Nonthermal Distributions; Delta-F Particle in Cell Simulations. Proceedings 21st IAEA Fusion Energy Conference, 2006, on web only. Čína : IAEA, 2006. TH/P6-11.
[IAEA Fusion Energy Conference/21st./. Chengdu, China (CN), 16.10.2006-21.10.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Taylor G., Caughman J.B., Carter M.D., Diem S., Efthimion P.C., Harvey R.W., Preinhaelter J., Wilgen J.B., Bigelow T.S., Ellis R.A., Ershov N.M., Fonck R.J., Fredd E., Gartska G.D., Hosea J., Jaeger F., LeBlanck B., Lewicki B.T., Philips C.K., Ram A.K., Rasmussen D.A., Smirnov A.P., Urban J., Wilson J.R.: Electron Bernstein Wave (EBW) Physics In NSTX and PEGASUS. Proceedings of Innovative Confinement Concepts Workshop 2006. USA : The University of Texas at Austin, 2006. s. 1-24.
[Innovative Confinement Concepts Workshop. Austin,Texas (US), 13.02.2006-16.02.2006] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2005Urban J., Preinhaelter J., Shevchenko V., Taylor G., Valovic M., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: Simulation of ECE frequency spectra for NSTX and comparison with new radiometer resultsSimulation of ECE frequency spectra for NSTX and comparison with new radiometer results. Bulletin of the American Physical Society 50 [10] (2005) nečíslováno.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/47th./. Denver, 24.10.2005-28.10.2005] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Urban J., Preinhaelter J., Shevchenko V., Taylor G., Valovic M., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: Methodology of electron Bernstein wave emission simulations. ECA, Contributed Papers, 32nd EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion combined with the 8th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets. Tarragona : EPS, 2005 - (Hidalgo, C.; van Milligen, B.) P-11.121. ISBN 2-914771-24-X. - (Europhysics Conference Abstracts. 29C).
[European Physical Society Conference on. Plasma Physics and Controlled Fusion combined with the 8th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets/32nd./. Tarragona (ES), 26.06.2005-01.07.2005] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Taylor G., Shevchenko V., Urban J., Valovic M., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: EBW simulation for MAST and NSTX experiments. International Congress on Plasma Physics:ICPP2002 /11./. Melville, NY, USA, 2005 - (Wukicht, S.; Bonoli, P.) s. 349-352. ISBN 0-7354-0133. ISSN 0094-243X.
[Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas /16th./. Park City, Utah USA (US), 11.04.2005-13.04.2005] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Taylor G., Diem S., Efthimion P.C., Ellis R.A., Fredd E., Hosea J., Wilson J.R., Bigelow T.S., Carter M.D., Caughman J.B., Jaeger F., Rasmussen D.A., Wilgen J.B., Harvey R.W., Smirnov A.P., Ershov N.M., Urban J., Preinhaelter J., Bers A., Decker J., Ram A.K.: Electron Bernstein Wave Physics in NSTXElectron Bernstein Wave Physics in NSTX. Bulletin of the American Physical Society 50 [10] (2005) nečíslováno.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/47th./. Denver, Colorado, 24.10.2005-28.10.2005] [ CZ ] 
[ Link ]
 
[ Anotace ]
2004Urban J., Preinhaelter J.: Adaptive finite elements method for the solution of the Maxwell equations in inhomogeneous magnetized plasma. Czechoslovak Journal of Physics 54 [suppl.C] (2004) C109-C115.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Shevchenko V., Valovic M., Pavlo P., Vahala L., Vahala G., Urban J.: Comparison of Theory and Experiment on Electron Cyclotron Emission from Spherical Tori. 31st IEEE Conference Record - Abstracts, 2004 IEEE International Conference on Plasma Science. Baltimore, 2004. 6P14. - (IEEE).
[IEEE International Conference on Plasma Science/31st./. Baltimore (US), 28.06.2004-01.07.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Urban J., Pavlo P., Shevchenko V., Valovic M., Vahala L., Vahala G.: ECE from MAST - Gaussian beams and antenna aiming problem. Czechoslovak Journal of Physics 54 [suppl.C] (2004) C116-C122.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]
 Preinhaelter J., Shevchenko V., Valovic M., Wilson H. R., Urban J., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: The role of magnetic equilibria in determining ECE in MAST. Bulletin of the American Physical Society 50 [11] (2004) PP1-013.
[Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/46th./. Savannah, 15.11.2004-19.11.2004]
 Preinhaelter J., Shevchenko V., Valovic M., Wilson H., Urban J., Pavlo P., Vahala L., Vahala G.: The sensitivity of ECE simulations in MAST to different magnetic equlibria models. 31st European Physical Society Conference on Plasma Physics. London : ECA, 2004. s. P-4.184. - (EPS.)
[EPS Conference on Plasma Physics/31st./. London (GB), 28.06.2004-02.07.2004]
 Preinhaelter J., Urban J., Pavlo P., Shevchenko V., Valovic M., Vahala L., Vahala G.: Influence of antenna aiming on ECE in MAST. Review of Scientific Instruments 75 [10] (2004) 3804-3806.
[Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/15th./. San Diego, 19.04.2004-22.04.2004] [ CZ ] 
[ Anotace ]